Essen, van (1)

 

De herkomst van de naam Van Essen is duister. Opeens duikt hij op bij Jan Breunisz van Essen (1736-1809).

In 1807 doet zich iets merkwaardigs voor: de kinderen van zijn zoon Dirk van Essen en Aaltje de Gooijer zijn wees geworden. Zij worden in 1807 door de diaconie ondergebracht (besteed) bij Cornelis van Essen, die in het huis De Kaap op Glashorst woont. Maar daar woont helemaal geen Cornelis van Essen, maar wel een Cornelis Nieuwburg. Deze Cornelis is een neef van de moeder van Jan Breunisz van Essen. Een neef die ook wel eens de naam Van Essen gebruikt.Het is dus mogelijk dat de naam Van Essen, om welke reden dan ook, uit de familie Nieuwburg (Nijburg) komt.

Generaties II – VI door Roland van Essen gepubliceerd in Scarpenzele, jg. 7 (1999), nr. 2, blz. 43-56.

 

I

Jan van Beckbergen, tr. NN.

Uit dit huw.:

1. Breunis Jansz van Beckbergen, volgt II

2. Gerrit Jansen van Beckbergen, won. Woudenberg, tr. Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 10-03-1717 Grietje Rijcks Kok, wed. Peter Damen van Terburg/ter Borg, won. Scherpenzeel

In 1726 is Gerrit Jansen van Beckbergen getuige bij het huw. van zijn stiefzoon Daniël Petersen van ter Borg.

Gerrit van Bekbergen, afkomstig van en geboren buijten de Bloemendalse poort te Amersfoort, burger van Amersfoort op 09-05-1718.

3. Willem Jansen van Bekbergen, geb. Amersfoort, begr. verm. Amersfoort 25-5-1773, tr. Amersfoort 10-04-1719 Willemina Alberts Oudendoelen, van Amersfoort

Burger van Amersfoort op 12-04-1723 “voor hem en sijn huijsvrouw Willemina Albers Oudendoelen“.Kinderen gedoopt te Amersfoort.

4. Gijsbert Jansz van Beckbergen, begr. Amersfoort (impost) 29-10-1746 (als Giesbert van Bekbergen), van Amersfoort. tr. Amersfoort 08-05-1708 Lijsbeth Jansen van der Velden, van Utrecht, won. Amersfoort , begr. Amersfoort (impost) 13-2-1740

Uit dit huw.:

1. Johannes van Beckbergen, ged. Amersfoort 26-12-1708, ov. na 1755 (diverse begr. Jan Giesbertsenkomen in aanmerking), tr. Amersfoort 03-02-1732 Neeltje/Niesje Willems Asbag/Asbak, ov. na 1755 (begr. Amersfoort niet gevonden onder achternaam, er zijn wel diverse Neeltje Willems die in aanmerking komen), won. Amersfoort (1732). Neeltje, otr. (1) Montfoort/Amersfoort gerecht 04-02-1718 Jan Baesdorp, van Montfoort, ov. na 1747

                Kinderen gedoopt te Amersfoort.

2. Belitje van Beckbergen, ged. Amersfoort 9-2-1716

3. Neeltje van Beckbergen, ged. Amersfoort 25-4-1719, begr. Amersfoort 6-4-1793 (als wed. van Poulis Wichenraad, oud 80 jaar, sic!), tr. Amersfoort 07-02-1745 Paulus van Wichenraad, wed. Geertruij Jans, begr. Amersfoort Lieve Vrouwe Kerk 06-05-1771, zn. van Gijsbertus (Bart) Paulsen van Wichraad (Wijgraat) en Geertruijd Hendriks van den Elsen

Op 03-11-1738 lenen Paulus van Wickenraad en zijn vrouw Geertruijd Jans, van Evert Schember, burger, tweemaal een bedrag van 300 gulden, met als onderpand (1) huis, erf en grond in de Nieuwstraat, belend aan de ene zijde: Jacob van Estveld, (2) een klein huisje in ’t hoekje van ’t steegje in de Nieuwstraat, afgedeeld van de winkel getrokken aan het huis de Rooseboom, behorend de heer Hendrik van Schendel. Deze akte is geheel doorgehaald. In de marge staat: Evert van Schengbergen, bijgenaamd Schember heeft de schuld afgelost. Akte 17-2-1740.

Op 14-9-1739 verkopen Paulus van Wichenraad en zijn vrouw Geertruyd Jans, burgers, aan Jan Blok, burger, een huis, erf en grond in de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde: Jacob van Estvelt, aan de andere zijde: erfgenamen van advocaat van den Bijler.

 

II

Breunis Jansz van Beckbergen, won. Woudenberg, tr. Woudenberg 20-01-1732 Cornelia Jansz Nieuwburg, ged. Renswoude 02-07-1713, begr. Scherpenzeel 24-12-1798, dr. van Jan Hendriksz van Nieuwburg en Willemtje Jordens. Cornelia, tr. (2) Scherpenzeel 28-09-1755 Evert Hermansz van Brummen, wed. Jantje Cornelissen van Oijck, ged. Scherpenzeel 02-04-1693, op Ebbenhorst, zn. van Herman Willemsz en Jacobje Aerts, tr. (3) Scherpenzeel 20-04-1766 Joris van Valkenburg, wed. Meinsje van Ojik

Uit dit huw.:

1. Jan Breunisz, ged. Scherpenzeel 13-04-1732, in de Agterstraat, jong ov.

2. Maria Breunissen, ged. Scherpenzeel 21-11-1734

3. Jan Breunisz van Essen/van ´t Willaer, ged. Scherpenzeel 19-08-1736, volgt IIIa

4. Willemtje Breunissen, ged. Scherpenzeel 16-11-1738, tr. Barneveld 15-04-1757 Cornelis Melchersz van Langelaar/Ginkel, ged. Scherpenzeel 04-01-1728, spinner, begr. Renswoude 23-08-1788, zn. van Melchert Teunissen Langelaar en Hendrikje Claassen. Cornelis, tr. won. Ede (2) Renswoude 13-09-1776 Agnietje van Broekhuizen, wed. Dirk Brinkman, geb. Ederveen, ged. Renswoude 10-06-1742, ov. Veenendaal 03-02-1815, dr. van Pieter Jansz van Broekhuizen en Aartje Jacobs van Meervelt

5. Aeltje Breunissen, ged. Scherpenzeel 11-09-1740, ov. Woudenberg 06-02-1827, tr. Rhenen 28-05-1778 Willem Gerritsen van Schenkhorst, ged. Rhenen 20-03-1740, begr. Scherpenzeel 15-12-1808, zn. van Gerrit Sijmensen en Huijbertje Cornelissen

Bij haar huw. heet zij Aaltje Janse van Bekbergen, jd. van Scherpenzeel.

6. Hendrikje Breunissen, ged. Scherpenzeel 02-09-1742

7. Hendrick Breunisz van Essen, ged. Scherpenzeel 24-10-1745, volgt IIIb

8. Jacob Breunisz van Essen, ged. Scherpenzeel 04-08-1748, volgt IIIc

 

IIIa

Jan Breunisz van Essen/van ´t Willaer, ged. Scherpenzeel 19-08-1736, ov./begr. Scherpenzeel 15/21-03-1809, tr. Scherpenzeel 27-03-1757 Evertje Derks van Geitenbeek, ged. Scherpenzeel 21-11-1728, dr. van Derck Jansz Geijtenbeek en Margrietje Harmens

Dat Jan Breunisz van Essen zich ook wel Van ´t Willaer noemt kan te maken hebben met het feit dat zijn overgrootvader op Oud Willaer is geboren. Voor zover bekend is Jan Breunisz van Essen niet gegoed geweest met ´t Willaer en ook geen pachter.

In 1763 verkoopt het gerecht publiek, op verzoek van Arendt Peetersen van Zutphen en zijn vrouw, voor f 25,= aan Jan Bruenissen een huis en hof aan het oosteinde (Recht. Arch. Scherpenzeel 5: 21-06-1763. Westerholt 250; rekening 1764; 10-11-1763).

In 1775 lenen Jan Bruenissen x Evertjen Dercks f 50,= van de diaconie van Scherpenzeel. Onderpand: hun huis en hof op het oosteinde van het dorp; tussen de wed. Klaas ten Broek en Evert Seelen. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 112; 13-04-1775).

In 1788 zijn Jan Breunisz van Essen (50 jaar) en zijn zoons Dirk Jansen van Essen (18 jaar) en Jan Jansz van Essen (23 jaar) betrokken bij het oproer rond het huis van Jan Jacobsen van Doorn, alias Jan Gat (Recht. Arch. Scherpenzeel 6, nr. 1,2,5-9; 03/08-05-1788).

In 1793 zijn Jan Breunisse van Essen x Evertje Dirksd f 472,= schuldig aan Aart van Lutzenburg, wegens zeven jaar erfpacht van hun huis, zes jaar pacht van de Agterste Bree in Groot Scherpenzeel, vijf jaar van de Hooge of Doornboomskamp onder Renswoude met alle verpondingen. Onderpand: hun huis en hof aan het oosteinde (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 28vo; 15-01-1793).

Uit dit huw.:

1. Breunis Jansz van Essen, ged. Scherpenzeel 29-01-1758, volgt IVa

2. Grietje Jans van Essen, ged. Scherpenzeel 14-10-1761, aan ´t Oosteinde, ov. Scherpenzeel 05-03-1821, tr. Scherpenzeel 02-12-1781 Jan Willemsz Versteeg alias Jan Tripjes, ged. Scherpenzeel 24-04-1740, ov./begr. Scherpenzeel 09/21-01-1808, zn. van Willem Jansz Versteeg en Antonia Dirks Galekop

3. Jan van Essen, ged. Scherpenzeel 18-11-1764, volgt IVb

4. Dirk Jansz van Essen, ged. Scherpenzeel 18-09-1768, aan ´t Oosteind, begr. Scherpenzeel 26-03-1801, tr. Scherpenzeel 12-04-1795 Aaltje de Gooijer, ged. Renswoude 30-03-1770, begr. Scherpenzeel 25-08-1807, dr. van Jan de Gooijer en Gerritje Hendriks

In 1787 legt Dirk Janse van Essen een verklaring af dat hij geslagen is door Willem Wagensveld voor de deur van de schoolmeester (Recht. Arch. Scherpenzeel 7; 02-05-1787).

In 1788 zijn Jan Breunisz van Essen (50 jaar) en zijn zoons Dirk Jansen van Essen (18 jaar) en Jan Jansz van Essen (23 jaar) betrokken bij het oproer rond het huis van Jan Jacobsen van Doorn, alias Jan Gat (Recht. Arch. Scherpenzeel 6, nr. 1,2,5-9; 03/08-05-1788).

In 1789 wordt Dirk Jansz van Essen, knecht van Jan Kramer, ondervraagd omdat hij met Frans Jansz, zoon van de Logt, heeft gevochten voor de deur van Jan Vlaanderen, waard in de Prins (Recht. Arch. Scherpenzeel 6; 05-03/05-11-1789).

In 1807 worden de kinderen van Derk van Esse en Altie de Goeier door de diaconie voor een jaar besteed bij Kornelis van Esse, in de Kaap. Hij moet deze kinderen bestoppen en belappen voor 92 gl. per jaar (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 151).

Uit dit huw.:

1. kind, begr. Scherpenzeel 23-04-1796

2. Gijsbert van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/14-05-1797, dagloner, verwersknecht, ov. Ede 18-06-1881, tr. (1) Renswoude 26-06-1819 Neeltje Pul, ged. Renswoude 11-01-1795, ov. Renswoude 22-05-1831, dr. van Hendrik Pul en Gerritje Tijssen van Droffelaar, tr. (2) Renswoude 27-08-1831 Aaltje Teunissen, geb. Ede 1805, ov. Renswoude 15-09-1845, dr. van Jan Teunissen en Grietje Vogel, tr. (3) Ede 23-07-1859 Neeltje Boshuizen, wed. Aalbert Kamper, geb. Leiden 1801, ov. Ede 06-01-1869, dr. van Jurjen Boshuizen en Geertruij Wesseling

In 1810 wordt Gijsbert van Esse door de diaconie voor een jaar besteed bij Tijs van Wolleswinkel voor 25 gl. per jaar en Evertje van Essen bij Cornelis van Esse voor 42 gl (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 151).

3. Evertje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-09-1799

In 1810 wordt Gijsbert van Esse door de diaconie voor een jaar besteed bij Tijs van Wolleswinkel voor 25 gl. per jaar en Evertje van Essen bij Cornelis van Esse voor 42 gl (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 151).

 

IVa

Breunis Jansz van Essen, ged. Scherpenzeel 29-01-1758, ov. Woudenberg 17-01-1847, tr. Scherpenzeel 03-03-1782 Wijmpje Teunissen van Veenschoten, ged. Lunteren 21-01-1753, ov. Scherpenzeel 08-02-1839, dr. van Teunis Reijersen van Veenschoten en Hendrikje van den Hul

In 1809 verkoopt Brunis Janssen van Essen aan Jacobus Dirking x Maria Anna Pelt zijn huis en hof aan het oosteinde, nr. 106 voor f 156,=. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 226vo; 09-05-1809. Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 29-03-1809. Afschrift in HS 150, fol. 14vo; 29-03-1809).

Uit dit huw.:

1. Marretje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 16/26-01-1783, get. Cornelia hv Joris Valkenburg, ov. Woudenberg 24-05-1863, tr. Lambertus Joosten van Beek, geb. 1766, kuiper, ov. Amersfoort 19-03-1814

                Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Maartje van Essen, wed. L. van Beek.

2. Hendrikje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 09/13-11-1785, ov. Scherpenzeel 26-06-1847, tr. Scherpenzeel 20-05-1810 Jan Cornelissen Venestein, geb. Veenendaal 1779, dagwerker, ov. Scherpenzeel 06-03-1851

3. Jan van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 17/27-07-1788, volgt Va

4. Teunis van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 24-03/01-04-1792, schaapherder, dagwerker, tr. Scherpenzeel 26-04-1817 Stijntje Jakobsen van Duinen, geb. Kootwijk 1796, ov. Nijkerk (´t Veen) 28-12-1848, dr. van Jan Jakobsen en Jantje Teunissen

Uit dit huw.:

1. Breunis van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/01-03-1818

2. Jannigje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 12-06/04-07-1819, tr. Maartensdijk 24-02-1860 Cornelis Drieënhuizen, geb. Maartensdijk 1806, zn. van Hendrik Drieënhuizen en Jannetje van den Eijkelkamp

5. Evert van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 19/26-04-1795, ov. Driebergen 06-03-1883, tr. Driebergen 05-12-1818 Sophia van Rheenen, ged. Driebergen 05-07-1801, ov. Driebergen 08-05-1886, dr. van Arie van Rheenen en Aaltje van Amerongen

 

Va

Jan van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 17/27-07-1788, arbeider, dagloner, tr. Scherpenzeel 18-03-1823 Carolina Pligt, ged. Amsterdam 19-04-1801 als wees

Uit dit huw.:

1. Breunis van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/03-03-1822, ov. Maartensdijk 11-02-1897, tr. Barneveld 25-07-1850 Anna van Leijenhorst, geb. Barneveld 1822, ov. Maartensdijk 05-11-1906, dr. van Breunis Aalten van Leijenhorst en Hendrikje Kortes

2. Cornelis van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 29-09/26-10-1823, ov. Nijkerk 15-01-1836

3. Jan van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/02-10-1825, ov. Nijkerk 11-05-1833

4. Willem van Essen, geb. Hoevelaken 1828, daggelder, ov. Nijkerk (´t Veen) 29-08-1851, tr. Nijkerk 11-12-1850 Cornelia van de Glint, wed. Evert Gerritsen Baatje, geb./ged. Amersfoort 02/05-12-1805, dr. van Rijk Jansen van de Glint en Grietje Jans

5. Cornelia van Essen, geb. Nijkerk 1830, ov. Nijkerk 06-11-1842

 

IVb

Jan Jansz van Essen, ged. Scherpenzeel 18-11-1764, ov. Scherpenzeel 07-01-1852, tr. Scherpenzeel 08-03-1789 Elisabeth Jacobs van den Bielert, ged. Barneveld 23-10-1768, ov. Scherpenzeel 13-03-1837, dr. van Jacob Gerritsen van den Bielert en Aartje Jans

In 1788 zijn Jan Breunisz van Essen (50 jaar) en zijn zoons Dirk Jansen van Essen (18 jaar) en Jan Jansz van Essen (23 jaar) betrokken bij het oproer rond het huis van Jan Jacobsen van Doorn, alias Jan Gat (Recht. Arch. Scherpenzeel 6, nr. 1,2,5-9; 03/08-05-1788).

Uit dit huw.:

1. kind, begr. Scherpenzeel 13-10-1790

2. Jan van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 06/18-12-1791, begr. Scherpenzeel 07-01-1804

3. Jacob van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 28-11/14-12-1794, bakker, ov. Amerongen 04-03-1873, tr. (1) Amerongen 27-07-1821 Cornelia van Brummelen, ged. Wijk bij Duurstede 23-10-1796, ov. Amerongen 12-08-1844, dr. van David van Brummelen en Johanna Gesina de Pril, tr. (2) Amerongen 16-04-1846 Catharina Wildeman, geb. Amerongen 27-02-1824, ov. IJzendoorn 30-03-1906, dr. van Jacob Wildeman en Aaltje van Ommeren. Catharina, tr. (2) IJzendoorn 01-03-1889 Hendrik Schans, wed. Alberdina Maria van Kuik, geb. IJzendoorn 1831, arbeider, ov. IJzendoorn 29-11-1917, zn. van Dirk Schans en Helena Geertruida Hamaker

4. Evert van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 14/17-06-1798, ov. Ede (Lunteren) 11-01-1885, tr. Renswoude 20-05-1821 Aartje de Koning, ged. Renswoude 13-03-1791, ov. Ede 05-07-1866, dr. van Jan de Koning en Jannigje de Bont

5. Aaltje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 13-02/21-03-1802, begr. Scherpenzeel 04-05-1803

6. Aaltje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-07-1804, ov. Scherpenzeel 11-06-1889, tr. Scherpenzeel 23-12-1825 Dirk Renes, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/07-02-1802, wolkammer/wever, ov. Scherpenzeel 09-07-1881, zn. van Gerrit Renes en Evertje Mandersloot

                Lidm. Scherpenzeel 30-30-1856: Aaltje van Essen.

7. Jan Dirk van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1806/04-01-1807, volgt Vb

8. Elisabeth van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/27-05-1810, ov. Scherpenzeel 11-10-1888, tr. Woudenberg 05-11-1830 Cornelis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel en Woudenberg 22-01/12-02-1809, wever, ov. Woudenberg 14-01-1842, zn. van Hendrik Osnabrugge en Mijntje Cornelissen Valkenburg

 

Vb

Jan Dirk van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1806/04-01-1807, metselaarsknecht, wolkammersknecht, metselaar, tr. Scherpenzeel 20-05-1837 Cornelia Hendrika van de Kraats, geb. Barneveld 15-08-1815, ov. Scherpenzeel 10-01-1854, dr. van Willem van de Kraats en Gijsbertje Bronswijk

Uit dit huw.:

1. Jan van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 12/27-05-1838, landbouwer, tuinman, ov. Maartensdijk 12-04-1917, tr. (1) Maartensdijk 19-02-1864 Hendrica Johanna van der Horst, geb. Utrecht 08-02-1841, ov. Maartensdijk 07-01-1889, dr. van Andries van der Horst en Hendrica Johanna ´t Hoen, tr. (2) Utrecht 04-05-1892 Gezina Korthuis, geb. Veendam 1854,ov. Utrecht (ingeschr. te Maartensdijk 28-08-1930, dr. van Luitje Bartelds Korthuis en Hindrikje Jacobs Boiten

                Kinderen geboren te Maartensdijk.

2. Gijsbertje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 12/30-05-1841, ov. Scherpenzeel 24-10-1842

3. Gijsbertje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-11-1843, ov. Utrecht 23-01-1876, tr. Utrecht 03-02-1875 Hendrikus van Sandwijk, geb. Utrecht 17-09-1847, stucadoor, ov. Utrecht 17-03-1914, zn. van Willem van Sandwijk en Cornelia Ente. Hendrikus, tr. (2) Utrecht 01-11-1876 Anna Marie Muller, geb. Deventer 09-01-1853, ov. Utrecht 03-04-1927, dr. van Henri Pierre Muller en Johanna Harmina Merlink

4. Elisa van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 26-11/27-12-1846, spoorwegwerker, stoker, ov. Rotterdam 02-05-1907, tr. Abcoude 18-02-1875 Anna Catharina Carolina Kramer, geb. Empel en Meerwijk 09-08-1851, ov. Rotterdam 15-10-1936, dr. van Jan Hendrik Kramer en Maria van Dijk

                Kinderen geboren te Kralingen.

5. Willem van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 03/30-06-1850, ov. Utrecht 21-05-1930, ongehuwd

6. Evert van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 29-08/25-09-1853, ov. Scherpenzeel 28-07-1854

 

IIIb

Hendrik Breunisz van Essen, ged. Scherpenzeel 24-10-1745, begr. Leersum 04-12-1781, tr. Scherpenzeel 09-01-1774 Ariaentje/Jaantje Woutersen van Sniddelaar, ged. Scherpenzeel 12-10-1749, op Gr. Rooiwinkel, ov. Renswoude 16-04-1837, dr. van Wouter Jordens en Wijntje Hendriks. Ariaantje, tr. (2) Leersum (otr. Woudenberg) 02-03-1783 Jan Aartse van Essen, won. voorheen op Voskuilen, nu Leersum, geb. Garderen, begr. Leersum 28-08-1798

Uit het 1e huw.:

1. Wijntje van Essen, ged. Leersum 10-07-1774, ov. Ede 21-01-1858, tr. Jan Toonen/Harmsen van der Meijden, geb. Ederveen, ged. Renswoude 28-02-1766, ov. Renswoude 26-10-1840, zn. van Gerrit Harmsen en Lijsje Jans

2. Breunis van Essen, ged. Leersum 22-09-1776, ov. Amerongen 18-01-1854, tr. Leersum 01-07-1819 Aartje Berkhof, ged. Amerongen 23-03-1800, ov. Leersum 10-02-1821, dr. van Jan Hendriksen Berkhof en Rijntje Willems Hardeman

3. Wouter van Essen, ged. Leersum 23-01-1779, jong ov.

4. Hendrik van Essen, ged. Leersum 02-12-1781, volgt IVc

Uit het 2e huw.:

5. Hendrikje van Essen, ged. Leersum 20-06-1784, begr.? Scherpenzeel 28-03-1801

6. Wouter van Essen, ged. Leersum 10-06-1787, ov. Renswoude 28-02-1849, tr. Leersum 29-12-1814 Hendrikje/Heintje Klaassen Veldhuizen, geb. in de Groep,  ged. Amerongen 27-01-1793, ov. Leersum 29-12-1863, dr. van Klaas Klaassen van Veldhuizen en Jacomijntje Gijsbertsen van Ravenhorst

                Kinderen geboren te Leersum.

 

IVc

Hendrik van Essen, ged. Leersum 02-12-1781, ov. Scherpenzeel 16-04-1843, tr. Amerongen 20-05-1812 Rijkje van Ravenhorst, ged. Amerongen 29-06-1788, ov. Amerongen 20-07-1819, dr. van Aalbert Wijnen van Ravenhorst en Annetje Jordens van Nijburg

Uit dit huw.:

1. Albert van Essen, ged. Amerongen 07-05-1814, volgt IV

2. Hendrik van Essen, ged. Amerongen 05-01-1817, ov. Amerongen 08-05-1819

 

IV

Albert van Essen, ged. Amerongen 07-05-1814, timmermansknecht, timmerman, ov. Scherpenzeel 25-01-1898, tr. (1) Scherpenzeel 23-01-1835 Cornelia Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 21-05/12-06-1814, ov. Scherpenzeel 17-08-1849, dr. van Roelof Bakker en Teunisje van Engelenburg, tr. (2) Scherpenzeel 25-11-1864 Gijsje van Barneveld, geb. Amerongen 25-06-1823, ov. Scherpenzeel 10-01-1892, dr. van Lammert van Barneveld en Hillegonda Catharina van Remmerden

                Lidm. Scherpenzeel maart 1837: Albertus van Essen.

In 1848 leent Albert van Essen, meester timmerman te Scherpenzeel f 700,= van Wulfert van Meerveld, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: het door hem bewoonde huis nr. 146, erf en hof aan de Voorstraat te Scherpenzeel, sectie D 376,377, erfpacht van f 2,25, groot 9 roeden, 60 ellen. Titel van Aankomst: publiek gekocht op 23-12-1847, not. J.W.A. Immink te Renswoude (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 22; 29-05-1848).

In 1898 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nal. schap van Albert van Essen, timmerman te Scherpenzeel in huis A nr. 18 t.v.v. 1. Hendrik van Essen, timmerman te Scherpenzeel, mede namens zijn broer Antonie van Essen, schilder te Utrecht; 2. Roelof van Essen, timmerman te Renswoude; 3. Lambertus van Essen, timmerman te Scherpenzeel. Huis, erf en tuin, aan het oosteind, sectie D 376.377, groot 0.09.60 ha, erfpacht f 2,25. Titel van aankomst: gekocht op 23-12-1847, not. Immink, Amerongen. Kadaster 143-68. Roerend goed t.w.v. f 585,20 (AT058a015; 28-02-1898). (AT058a015; 16-03-1898, nr. 23. Verkoop roerend goed t.w.v. f 404,80)

Uit het 1e huw.:

1. Hendrik van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1836/29-01-1837, timmerman, ov. Woudenberg 10-06-1931, tr. (1) Scherpenzeel 25-10-1860 Anna ter Burg, geb. Woudenberg 26-11-1836, dr. van Franciscus ter Burg en Hendrikje van Bruggen, tr. (2) Scherpenzeel 21-12-1871 Jannetje Diedenhoven, wed. Jan Stomphorst, geb. Woudenberg 10-10-1830, ov. Woudenberg 20-03-1875, dr. van Erris Diedenhoven en Dirkje Kleinveld

                Lidm. Scherpenzeel 21-03-1861: Hendrik van Essen.

In 1866 verkoopt Franciscus ter Burg, werkman onder Woudenberg aan zijn schoonzoonHendrik van Essen, timmerman nu nog te Scherpenzeel het door hem bewoonde huis nr. 260, schuurtje, erf en tuin, met de halve gang aan de oostzijde, in de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 453,454, , groot 6 roeden, 15 ellen, voor f 600,=. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 38; 20-11-1866).

Uit het 1e huw.:

1. Albertus van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 12/26-05-1861, ov. Woudenberg 31-01-1936, tr. Geertje van de Kraats

2. Heintje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 13-02/05-03-1864, ov. Jutphaas 23-08-1938, tr. Utrecht 19-05-1886 Gerardus Adrianus Cornelis van Mechelen, geb. Utrecht 1854, zn. van Cornelis van Mechelen en Petronella Antonia de Winter

3. Cornelia van Essen, geb. Woudenberg 08-02-1867, ged. in de Grote Kerk 03-03-1867, ov. Woudenberg 21-12-1881

Uit het 2e huw.:

4. Hendrik van Essen, geb. Woudenberg 25-01-1873, ged. in de Grote Kerk 02-03-1873, ov. Woudenberg 10-01-1874

2. Teunisje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 08/28-10-1838, ov. Scherpenzeel 14-11-1838

3. Roelof van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 11-03/04-04-1841, timmerman, ov. Renswoude 13-01-1930, tr. Scherpenzeel 09-08-1877 Aaltje Glashorst, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-02-1854, ov. Renswoude 14-04-1914, dr. van Peter Glashorst en Klaasje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1868: Roelof van Essen, met attestatie vertrokken naar Renswoude 21-04-1879.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Gijsberta van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 10-05/30-06-1878

                Meer kinderen geboren te Renswoude.

4. Rijk van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 09-05/09-06-1844, ov. Scherpenzeel 26-01-1853

5. Anthonie van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 26-06/25-07-1847, schilder (1898 te Utrecht), ov. Scherpenzeel 05-05-1927, tr. Scherpenzeel 02-04-1892 Catharina Boekhout, geb./ged. Scherpenzeel 25-06/28-07-1850, ov. Woudenberg 30-01-1940, dr. van Cornelis Boekhout en Aaltje van de Weerd

Uit het 2e huw.:

6. Lambertus van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/29-10-1865, timmerman, ov. Scherpenzeel 22-10-1936, tr. Woudenberg 30-06-1898 Klaasje Versteeg, geb. Woudenberg 31-08-1868 (erkend bij huw.), ov. Scherpenzeel 20-07-1907, dr. van Reijer Versteeg en Gerarda Bouman

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Lambertus van Essen.

In 1898 leent Lambertus van Essen, timmerman te Scherpenzeel f 700,= van Jacob van Wolfswinkel Jacobuszoon, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: huis, schuur, erf en tuin aan het oosteind, sectie D 376,377, erfpacht f 2,25 (AT058a015, nr. 44; 11-07-1898).

In 1898 laten Lambertus van Essen, timmerman te Scherpenzeel x Klaasje Versteeg hun testament maken (AT058a015, nr. 48 en 49; 19-07-1898).

In 1909 is er veiling t.v.v. Jacob van Wolfswinkel Jacobszoon, z.b. te Scherpenzeel van huis, erf en tuin, sectie D 376,377, groot 0.09.60 ha, eigendom van Lambertus van Essen, timmerman te Scherpenzeel x Klaasje Versteeg, nu failliet, die het onderhands verkregen op 08-07-1898, kadaster 1019-18. Verkocht aan Gijsbertus Overeem, timmerman te Scherpenzeel voor f? (Notarieel Amersfoort 36, nr. 1989; 12-08-1909).

Voorkind:

Jannetje Versteeg, geb. Woudenberg 03-06-1891, ov. Woudenberg 08-07-1891

Uit dit huw.:

1. Gijsje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/30-04-1899, ov. Scherpenzeel 20-09-1899

2. Albertus van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/29-04-1900

3. Reijer van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 01-04/02-06-1901, ov. Scherpenzeel 09-09-1925

4. Gijsje van Essen, geb. Scherpenzeel 29-08-1902, ov. Scherpenzeel 10-10-1902

5. Adrianus Gerardus van Essen, geb. Scherpenzeel 29-08-1902, ov. Scherpenzeel 22-09-1902

6. Adriana Gerarda van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 07-10/29-11-1903, ov. Scherpenzeel 27-03-1925

7. Gijsbert van Essen, geb. Scherpenzeel 07-10-1903, ov. Scherpenzeel 23-10-1903

8. Gijsje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 23-01/26-03-1905, tr. Scherpenzeel 05-09-1925 Gijsbert van den Broek, geb. Rijsenburg 1902, fabrieksarbeider, zn. van Gijsbert van den Broek en Willemijntje Willemse

9. jongen, ov. Scherpenzeel 15-07-1907

7. Rijkje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 10-08/29-09-1867, ov. Scherpenzeel 23-09-1868

 

IIIc

Jacob Breunisz van Essen, ged. Scherpenzeel 04-08-1748, landbouwer, ov. Woudenberg 14-01-1824, tr. Leersum 01-12-1780 Maria Sandersen Verbeek, ged. Leersum 18-08-1754, begr. Scherpenzeel 01-08-1795, dr. van Sander Japikse Verbeek en Stijntje Fransen van de Vlierd

Uit dit huw.:

1. Gerrigje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 04/14-10-1781, get. Jantje, wed. Jacob Verbeek, tr. Hendrik Wijnhout

2. Breunis van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 21/27-04-1783, get. Cornelia hv Joris Valkenburg, begr. Scherpenzeel 24-06-1795

3. Sander van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 05/12-06-1785, op Renes, ov. Woudenberg 05-03-1856, ongehuwd

4. Hendrik van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 01/18-11-1787, op Renes, ov. Woudenberg 30-05-1862, ongehuwd

In 1858 laat Hendrik van Essen, landb. achter Scherpenzeel onder Woudenberg zijn testament maken. Neef Rijk Middeldorp, soldaat bij het Oost-Indische leger in Nederlands Indië, zoon van wijlen zijn zuster Christina van Essen x Wolbert Middeldorp krijgt f 400,=. De rest is voor de overige kinderen van Christina (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 7; 13-02-1858).

5. Stijntje/Christina van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 11/28-02-1790, op Renes, ov. Woudenberg 08-06-1850, tr. Wolbert Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 02/12-02-1786, ov. Woudenberg 17-01-1832, zn. van Wouter Wolbertsz Middeldorp en Hanna van Geijtenbeek

6. Jacob Dirk van Essen, geb./ged. Woudenberg 30-10/23-11-1794

 

 

 

Essen, van (2)

 

 

Aart Jacobsz van Essen, geb. Veenendaal, won. Maarsbergen, begr. Woudenberg 14-04-1798, tr. Woudenberg 03-09-1775 Maria Claassen van Ginkel, geb. Amerongen, won. Woudenberg, begr. Woudenberg 21-12-1795

Uit dit huw.:

1. Jacob van Essen, ged. Woudenberg 27-10-1776, get. Evertje Ariens van Ekeris, begr. Woudenberg 26-07-1800

2. Heiltje van Essen, ged. Woudenberg 10-01-1779, get. Geertje van Leusden, begr. Woudenberg 30-03-1782

3. Klaas van Essen, ged. Woudenberg 20-08-1780, ov./begr. Woudenberg 09/12-09-1782, verdronken

4. Heiltje van Essen, geb./ged. Woudenberg 17/29-08-1784, begr. Woudenberg 09-06-1798

5. Klaas van Essen, geb./ged. Woudenberg 28-05/11-06-1786, volgt II

6. Gerrit van Essen, geb./ged. Woudenberg 10-12-1788/11-01-1789, ov. Leusden 01-09-1831, tr. Woudenberg 04-04-1817 zijn schoonzuster Maaijtje/Maatje van Langelaar, wed. Klaas van Essen, ged. Renswoude 10-08-1788, op Emmikhuizen, ov. Amersfoort 24-12-1827, dr. van Melchior Gerritsz van Langelaar/van Ginkel en Geertje Teunissen Lagerweij

Uit dit huw.:

1. Marritje van Essen, geb. Woudenberg 12-04-1817, ov. Scherpenzeel 02-06-1894, tr. Woudenberg 06-02-1841 Aris van de Meent, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-01-1817, arbeider, daggelder, won. op Renes, ov. Scherpenzeel 23-09-1877, zn. van Hendrik van de Meent en Geertje Cornelissen

2. Cornelia van Essen, geb. Woudenberg 02-05-1819, tr. Rhenen 07-08-1852 Hendrik Rensse, geb. Rhenen 30-08-1813, zn. van Bart Rensse en Peternella van Veenendaal

3. Aart van Essen, geb. Woudenberg 16-09-1821, ov. Leusden 17-01-1832

4. Klaasje van Essen, geb. Woudenberg 12-12-1823, ov. Scherpenzeel 13-07-1884, tr. Scherpenzeel 22-03-1856 Aart van de Peut, wed. Gerritje van den Broek, geb. Barneveld 1826, ov. Scherpenzeel 26-07-1888, landbouwer, zn. van Bessel van de Peut en Hermina Westerveld

                                Lidm. Scherpenzeel: Klaasje van Essen, met attestatie van Woudenberg sept. 1856.

 

II

Klaas van Essen, geb./ged. Woudenberg 28-05/11-06-1786, ov. Woudenberg 04-06-1816, tr. Maaijtje/Maatje Langelaar, ged. Renswoude 10-08-1788, op Emmikhuizen, ov. Amersfoort 24-12-1827, dr. van Melchior Gerritsz van Langelaar/van Ginkel en Geertje Teunissen Lagerweij

Uit dit huw.:

1. Maria van Essen, geb. Woudenberg 26-10-1811

2. Geertrui van Essen, geb. Woudenberg 29-11-1812

3. Aaltje van Essen, geb. Woudenberg 30-07-1815, tr. Utrecht 01-07-1840 Wilhelmus van Helsdingen, geb. Utrecht 1810, zn. van Henricus van Helsdingen en Gertrudis Hanna Heijman

 

 

 

Essen, van (3)

 

 

Jacob van Essen, geb. Otterlo 1822, dienstknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 10-11-1893, zn. van Hendrik van Essen en Jacoba Jansen, tr. Scherpenzeel 14-03-1856 Lammertje Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 25-12-1820/14-01-1821, ov. Scherpenzeel 17-12-1889, dr. van Cornelis Kamerbeek en Aaltje van der Kemp

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Jacob van Essen.

Uit dit huw.:

1. Cornelis van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/28-09-1856, schoenmaker, ov. Ede 07-01-1937, tr. Nijkerk 26-11-1884 Gerritje van de Bleek, geb. Barneveld 1854, ov. Ede 15-07-1931, dr. van Gijsbert van de Bleek en Gerritje Endendijk

2. Jacoba van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/29-05-1859, ov. Scherpenzeel 03-03-1860

3. Jacobus van Essen, geb. Scherpenzeel 04-06-1862, ov. Scherpenzeel 06-06-1862

4. Hendrik van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 07-09/04-10-1863, metselaar, tr. Scherpenzeel 07-06-1890 Anna Cornelia van Putten, geb. Zeist 1869, dr. van Wouter van Putten en Clasina Polleman

                Lidm. Scherpenzeel 06-04-1884: Hendrik van Essen, met attestatie vertrokken naar Zeist 26-10-1891.

Uit dit huw.:

1. Jacob van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/12-04-1891, ov. Zeist 12-03-1895

2. Wouter van Essen, geb. Zeist 28-09-1893, werktuigkundige, tr. Zeist 30-11-1918 Elizabeth Cornelia Christina Borgman, geb. Rotterdam 1876, dr. van Pieter Borgman en Elizabeth Cornelia Christina Schieveen

3. Lammertje van Essen, geb. Zeist 16-04-1896, tr. Zeist 21-04-1927 Willem Hengeveld, geb. Wisch 1894, zn. van Hendrik Willem Hengeveld en Daatje Jansen

4. Clasina Helena van Essen, geb. Zeist 20-07-1898, tr. Zeist 01-04-1920 Leonard Lacaeijse, geb. Bassevelde, België 1893, zn. van Theophilus Lacaeijse en Virginie Stevesijns

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

september 2010