VAN DIJK (1)

Hieronder staan vijf families Van Dijk die in of rond Scherpenzeel woonden of wonen. Van geen van deze families is bekend hoe zij aan de achternaam Van Dijk komen.

I

Henrick Teunissen, geb. ca. 1615, tr. NN

Slaperdijksgeld 1653, blz. 7 ´Achterstraat´: Hendrick Thonissen.

Uit dit huw.:

1. Teunis Henricksz, volgt II

 

II

Teunis Henricksz van Dijck, geb. ca. 1640, ov. voor 1724, tr. (1) Scherpenzeel 31-05-1668 Brantien Jansen, dr. van Jan Jansen alias de Juffer, tr. (2) Scherpenzeel 17-05-1674 Metje Jansen, geb. 1645, ov. na 1722

Lidm. Scherpenzeel 15-10-1702: Teunis Henricksz van Dijck en Metje Jansen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Metje Jansen van Dijk, weduwe, Evertje Teunissen van Dijk, jd, Neeltje Bessels.

Jan van Wagensveld x Geertjen van Maanen kopen voor f 525,= van Jan Termaete x Geertje Robbertsen een huis en hof aan het west­eind te S., o: Cornelis Rust, z: Heerestraat, w: HvS met St. Annakamp, erfpacht van ? op St. Michiel, op voorwaarde dat het kamertje waar Metjen, wed. Teunis Hendricksen van Dijk in woont, door haar zo lang zij leeft mag bewoond worden. (Huis Scherpenzeel 136; 05-12-1724).

In 1722 leggen Metje Jansen, wed. Teunis Henricksz van Dijck, 82 jaar en Evertje Teunissen van Dijk, 36 jaar verklaringen af m.b.t. de vermeende diefstal van Jan Termaet (Hof van Gelderland 549, St. bertr. criminele zaken 1723-1767; 06-11-1722 – 10-11-1727).

Uit het 1e huw.:

1. Henrick Teunissen, ged. Scherpenzeel 31-10-1669

2. Fransje Teunissen van Dijk, ged. ca. 1672

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1701: Fransje Teeunissen van Dijck.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Fransje van Dijk, in de Knoodt.

Uit het 2e huw.:

3. Geertje Teunissen, ged. Scherpenzeel 28-03-1675

4. Brantje Teunissen, ged. Scherpenzeel 28-01-1677

5. Hendrickje Teunissen, ged. Scherpenzeel 16-02-1679

6. Jan Teunissen, ged. Scherpenzeel 24-12-1680, volgt III

7. Hendrick Teunissen van Dijck, ged. Scherpenzeel 26-05-1683, tr. Amersfoort 03-05-1711 Rijckje van der Meulen, geb. Barneveld

8. Evertje Teunissen, ged. Scherpenzeel 02-04-1686

Lidm. Scherpenzeel 20-04-1710: Evertje Teeunissen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Metje Jansen van Dijk, weduwe, Evertje Teunissen van Dijk, jd, Neeltje Bessels.

In 1727 leggen Metje Jansen, wed. Teunis Henricksz van Dijck, 82 jaar en Evertje Teunissen van Dijk, 36 jaar verklaringen af m.b.t. de vermeende diefstal van Jan Termaet (Hof van Gelderland 549, St. bertr. criminele zaken 1723-1767; 06-11-1722 – 10-11-1727).

9. Aert Teunissen, ged. Scherpenzeel 29-09-1688

III

Jan Teunissen van Dijck, ov. na 1742, tr. Scherpenzeel 20-02-1709 Cornelia Peterse, wed. Hermen Petersen, ged. Scherpenzeel 15-12-1678, dr. van Peter Jansen/Hendriksen Knoot en Hendrikje Corssen. Cornelia Peters Knoot, tr. (1) Scherpenzeel 15-11-1705 Hermen Petersen Knaep, ged. Scherpenzeel 24-12-1682, zn. van Peter Hermansz Knaep en Willemtje Wolven

Bij haar 2e huw. heet haar vader Peter genaamd Knoot.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1712: Jan Teeunissen van Dijck en Cornelia Peters.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jan Teunissen van Dijk en Cornelia Peters

Van 1712-1719 wonen Peter Jansen in de Knooten met schoonzoon Jan Teunissen van Dijk, sectie D 277,278.

Van 1732-1742 woont Jan Teunissen van Dijk, sectie D 277,278.

Cedulle haardstedegeld 1740/41: Jan van Dijk, 1 (RAG; Archief Westerholt 013-34).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Jan Teunissen van Dijk.

Personen boven de 15 jaar. 1741/42: Jan van Dijk, 2 (RAG; Archief Westerholt 013-34).

Uit dit huw.:

1. Teunis Jansz van Dijk, ged. Scherpenzeel 12-01-1710, volgt IV

2. Hendrickje Jans van Dijk, ged. Scherpenzeel 12-02-1713, begr. Scherpenzeel 25-10-1788, tr. Scherpenzeel 04-04-1734 Johannes Jansz de Jong, ged. Scherpenzeel 12-07-1711, ov. 1766

IV

Teunis Jansz van Dijk, ged. Scherpenzeel, wever, tr. Renswoude 14-04-1743 Willemijntje Jans van Sandijk, ged. Renswoude 05-11-1724, begr. 27-10-1790 (arm), dr. van Jan Gerritsz Sandijk en Nulleke van Mekelen

Cedulle van het kleppermansgeld: Jan van Dijk, 2-4 (RAG; Westerholt 277; 17-12-1737).

In 1744 wordt Teunis Jansen van Dijck beleend door opdracht van Oth Jansen, schipper te Maartensdijk met zes kampen nieuw land in Glashorst, genaamd het Heetvelt, vanaf de wal waar het voetpad over gaat tot aan de sloot; gekocht voor f 600,=. (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 92; 21-08-1744).

In 1749 wordt Jan Breunissen op Vlastuijnen beleend door opdracht van Teunis Jansen van Dijck met zes kampjes nieuw land in Glashorst, genaamd het Heetveld; noord en oost: de kinderen van Jantijen van het Twillart, zuid: Glashorsterdijk, west: Heer van Scherpenzeel, gekocht voor f 530,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 1vo; 03-11-1749).

Teunis Jansz van Dijk woont Sectie D 277,278. Westeinde zuidzijde. Groot 0.10.70 ha. Hofpacht f 4,40.

Inwoners Scherpenzeel 1749: Teunis van Dijk, wever, getrouwd, 1 huis, 2 volwassenen.

Inwoonster: Fransje van Dijk, arm, 1 volwassene (RAG; Staten kwartier Veluwe 309).

Teunis van Dijk en Willemina Jans Sandijk lenen f 75,= van Hendrik van Halteren, koopman te Amersfoort. Onderpand: hun huis aan het westeinde van het dorp; oost: Jan Jansen, west: Hendrik Schuurman (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 16-11-1752).

Uit dit huw.:

1. Jan Teunissen van Dijk, ged. Scherpenzeel 20-09-1744

2. Nolleke Teunissen van Dijk, ged. Scherpenzeel 11-12-1746

3. Cornelia Teunissen van Dijk, ged. Scherpenzeel 14-12-1749

Lidm. Scherpenzeel 17-04-1783: Kornelia van Dijk.

Lidm. Renswoude 20-04-1791: Kornelia van Dijck, met attestatie van Scherpenzeel 10-01-1791.

4. Jan Gerrit Teunissen van Dijk, ged. Scherpenzeel 27-06-1751, op ´t Laege Landt

5. Cornelis Teunissen van Dijk, ged. Scherpenzeel 13-05-1753, op het Laege Landt

6. Gerrit Teunissen van Dijk, ged. Scherpenzeel 12-12-1756, in de Knoodt, volgt V?

7. Cornelia Teunissen van Dijk, ged. Scherpenzeel 05-12-1759, in de Knoot

8. Jan Bos Teunissen van Dijk, ged. Scherpenzeel 27-11-1762

V

Gerrit Teunissen van Dijk, ov. Leusden 01-03-1794, tr. Amersfoort 27-01-1764 Annetje Jans, van Leusden

Uit dit huw.:

1. Teunis van Dijk, ged. Amersfoort 02-11-1764

2. Elisabeth van Dijk, ged. Amersfoort 06-02-1767

3. Hendrina van Dijk, ged. Amersfoort 02-06-1769

4. Evertje van Dijk, ged. Amersfoort 31-03-1771

5. Johannes/Jan van Dijk, ged. Amersfoort 30-07-1773, ov. Scherpenzeel 13-07-1832, tr. (1) Ortje van Garderen, tr. (2) Scherpenzeel 05-11-1814 en in Grote Kerk van Scherpenzeel op 06-11-1814 Gijsbertje Jansen Schuurman, wed. Lubbert van Tooster, ged. Renswoude 12-09-1779, spinster, dr. van Maas Jansen Schuurman en Janna Jansen van Brenen

6. Reijer van Dijk, ged. Amersfoort 11-08-1776

7. Reijer van Dijk, ged. Amersfoort 02-11-1780

 

 

 

VAN DIJK (2)

 

 

Andries Willemsz van Dijk, ged. Rhenen 29-09-1715, begr. Woudenberg 07-10-1796, zn. van Willem Driessen en Elisabeth Hendriks, tr. Scherpenzeel 17-11-1737 Hendrikje Wulfers van Velthuijsen, ged. Ede 01-01-1717, begr. Woudenberg 15-06-1789, dr. van Wulfert Wolbertsen en Reijertje Cornelissen

Uit dit huw.:

1. Willem Andriesz van Dijk, ged. Scherpenzeel 23-11-1738, op Kaal Donkelaar, volgt IIa

2. Wulfert Andriesz van Dijk, ged. Scherpenzeel 27-11-1740, op Kleijn Donkelaar, volgt IIb

3. Lijsbet Andriessen van Dijk, ged. Woudenberg 05-05-1743, get. Maria IJsbrants, tr. Woudenberg 07-11-1762 Aalbert Hendriksz van Renswoude, ged. Woudenberg 20-07-1732, begr. Woudenberg 25-02-1779, zn. van Hendrik Aalbertsz en Aaltje Jans Burgstede

4. Reintje/Beertje Andriessen van Dijk, ged. Woudenberg 03-10-1745, get. Gerritje Jans van Huijstede, begr. Scherpenzeel 30-12-1799, tr. Woudenberg 09-05-1773 Jan Jansz van Aalten, wed. Ariaantje Bakker, ged. Woudenberg 21-12-1738, ov. Woudenberg 18-01-1823, zn. van Jan Jansz en Katrijntje Gerrits van Teseling

5. Aart Andriesz van Dijk, ged. Woudenberg 14-07-1748, get. Martje Willems van den Heuvel, volgt IIc

6. Cornelis Andriesz van Dijk, ged. Woudenberg 18-04-1751, get. Lijsbeth Hendriks, volgt IId

7. Aaltje Andriessen van Dijk, ged. Woudenberg 16-12-1753, get. Aaltje Melissen, tr. Woudenberg 10-04-1785 Elias Lagerweij, ged. Utrecht 17-11-1752, ov. Woudenberg 29-09-1825

8. Geertje Andriessen van Dijk, ged. Woudenberg 25-07-1756, get. Aaltje Elissen, tr. (1) Woudenberg 13-08-1775 Sander Hendriksz, geb. Doetinchem, begr. Woudenberg 26-12-1786, tr. (2) Woudenberg 01-08-1790 Willem van Ede, ged. Woudenberg 26-06-1763, ov. Woudenberg 27-10-1831, zn. van Evert Willemsz van Ede en Woutertje Wouters van Ginkel. Willem, tr. (2) Woudenberg 21-10-1799 Jannetje Hak, ged. Woudenberg 28-05-1780 dr. v. Hendrik Hak en Aagje van der Heide

 

IIa

Willem Andriesz van Dijk, ged. Scherpenzeel 23-11-1738, tr. Woudenberg 12-06-1763 Cornelia Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 26-08-1742, ov. Woudenberg 18-10-1828, dr. van Jan van Ginkel en Kaatje Gerrits van Beek

Uit dit huw.:

1. Jan van Dijk, ged. Woudenberg 21-08-1763, get. Willemijntje Jans van Ginkel

2. Andries van Dijk, ged. Woudenberg 23-02-1766, get. Lijsbeth Andriessen van Dijk

3. Catharina van Dijk, ged. Woudenberg 15-01-1769, get. Willemijntje van Ginkel

4. Hendrikje van Dijk, ged. Woudenberg 12-07-1772, get. Beertje Andriessen van Dijk

5. Cornelis van Dijk, ged. Woudenberg 23-06-1776, get. Geertje Andriessen van Dijk

 

IIb

Wulfert Andriesz van Dijk, ged. Scherpenzeel 27-11-1740, tr. Woudenberg 02-10-1774 Elsje Gerrits Decker, ged. Woudenberg 12-05-1754, dr. van Gerrit Claasz Davelaar en Willemijntje Brouwer. Elsje Gerrits Decker, tr. (2) Woudenberg 18-10-1789 Bart Donkervoort, geb. Woudenberg, ws. zn. van Evert Hendriksz Donkervoort en Hendrikje Jans van Doorn

Uit dit huw.:

1. Willemijntje van Dijk, ged. Woudenberg 15-01-1775, get. Beertje Andriessen van Dijk

2. Andries van Dijk, ged. Woudenberg 30-06-1776, get. Geertje Andriessen van Dijk

3. Hendrina van Dijk, ged. Woudenberg 31-08-1777, get. Aaltje van Dijk, ov. Woudenberg 09-05-1818, tr. Woudenberg 13-01-1805 Matthijs van Wittenberg, ged. Woudenberg 01-03-1767, zn. van Willem van Wittenberg en Hendrijntje Everts

4. Gerritje van Dijk, ged. Woudenberg 07-11-1779, get. Aaltje Andriessen van Dijk

Lidm. Scherpenzeel 27-01-1807: Gerritje van Dijk.

5. Andries van Dijk, geb./ged. Woudenberg 17/31-03-1782

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1801: Dries van Dijk, met attestatie vertrokken naar Rotterdam.

6. Willem van Dijk, geb./ged. Woudenberg 03/16-05-1784, ov. Woudenberg 17-04-1841, tr. Woudenberg 07-08-1808 Cornelia Dekker, geb./ged. Woudenberg 21/28-10-1792, dr. van Dirk Dekker en Neeltje Brink

Uit dit huw.:

1. Neeltje van Dijk, geb./ged. Woudenberg 18/26-02-1809, get. Hendrikje van Dijk hv M. Wittenberg

2. Willem van Dijk, geb./ged. Woudenberg 04/17-09-1810

3. Elsje van Dijk, geb./ged. Woudenberg 31-01/16-02-1812

4. Wulfer van Dijk, geb. Woudenberg 27-09-1817, ov. Woudenberg 29-09-1817

 

IIc

Aart Andriesz van Dijk, ged. Woudenberg 14-07-1748, tr. Woudenberg 12-09-1773 Maria Rol, ged. Woudenberg 06-08-1752, ov. Woudenberg 08-11-1813, dr. van Mor Rol en Gerrigje Gijsberts Knopper

Uit dit huw.:

1. Gerrigje van Dijk, ged. Woudenberg 26-09-1773, get. Antonia Rol

2. Andries van Dijk, ged. Woudenberg 16-04-1775, get. Neeltje Brink

3. Mor van Dijk, ged. Woudenberg 23-02-1777, get. Antonia Rol, ov. Amersfoort 11-03-1845, tr. Aaltje Apeldoorn, geb. Amersfoort 20-09-1781, ov. Amersfoort 27-06-1821, dr. van Willem Apeldoorn en Megteld van Alebeek

Uit dit huw.:

1. Willem van Dijk, geb./ged. Woudenberg 04/17-04-1803

4. Gerrigje van Dijk, ged. Woudenberg 10-10-1779, get. Geertruij Rol

5. Hendrikje van Dijk, ged. Woudenberg 23-12-1781, get. Aaltje Driessen van Dijk, tr. Woudenberg 22-09-1805 Sander Adrianus Evberlee, geb. Rotterdam. Zn. van Johan Lodewijk Eberlee en Willemina Carolina Hoedt

6. Anna van Dijk, geb./ged. Woudenberg 29-02/14-03-1784

7. Hendrina van Dijk, geb./ged. Woudenberg 28-03/02-04-1786, get. Geertruij Rol

8. Maria van Dijk, geb./ged. Woudenberg 06/13-07-1788, get. Geertruij Rol

9. Andries van Dijk, geb./ged. Woudenberg 11/15-08-1790, get. Antonia Rol

10. Jannetje van Dijk, geb./ged. Woudenberg 30-05/05-06-1796, get. Elsje Dekker

 

IId

Cornelis Andriesz van Dijk, ged. Woudenberg 18-04-1751, tr. Woudenberg 09-05-1773 Neeltje Brink, ged. Woudenberg 10-04-1740, dr. van Cornelis van den Brink en Lijsbeth Knopper

Uit dit huw.:

1. Elizabeth van Dijk, ged. Woudenberg 19-12-1773, get. Aaltje Andriessen van Dijk, tr. Woudenberg 21-07-1805 Gerrit de Bree, ged. Woudenberg 30-12-1759, zn. van Jan de Bree en Wijntje Vermeulen

2. Hendrikje van Dijk, ged. Woudenberg 16-11-1777, get. Beertje van Dijk, tr. Woudenberg 19-11-1809 Jan van Lunteren, geb./ged. Woudenberg 09/15-07-1781, zn. van Toon Jansz van Lunteren en Jannetje Meerbeek

 

 

 

VAN DIJK (3)

 

 

I

Hendrik Gerritsen, geb. Emmikhuizen, tr. Renswoude 22-09-1737 Beertje Jans, geb. Barneveld

Uit dit huw.:

1. Maatje Hendriksen van Dijk, ged. Scherpenzeel 03-08-1738, op de Kleijne Vliert

2. Heiltje Hendriksen van Dijk, ged. Scherpenzeel 28-02-1740, op de Kleijne Vliert, otr. Renswoude 26-10-1781 Heimen Jansz Mater, wed. Annetje Gerritsen Kleinveld, geb. Leusden

3. Tijmen Hendriks van Dijk, ged. Ede 19-06-1746, volgt II

4. Roelof Hendriks van Dijk, ged. Ede 26-05-1748

 

II

Tijmen Hendriks van Dijk, ged. Ede 19-06-1746, begr. Scherpenzeel 20-04-1799, tr. Woudenberg 23-10-1774 Hendrijntje Apeldoorn, ged. Woudenberg 24-04-1746, ov. Scherpenzeel 10-11-1834, dr. van Gijsbert Jansz Apeldoorn en Hendrikje Wulpherts Overeem

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Dijk, geb. Woudenberg 23-07-1775, get. Heiltje Hendriksen van Dijk

2. Gijsbert van Dijk, geb. Woudenberg 19-07-1778, get. Heiltje Hendriksen van Dijk

3. Wulfer van Dijk, geb. Woudenberg 22-10-1780

4. Barend van Dijk, geb./ged. Woudenberg 05/27-04-1793, volgt III

5. Tijmen van Dijk, geb./ged. Woudenberg 17-07/07-08-1785, tr. Driebergen 29-07-1813 Jannigje van Veldhuijzen, ged. Driebergen 20-05-1780, dr. van Gijsbert van Veldhuijzen en Maria van Renswoude

6. Hendrikje van Dijk, geb./ged. Woudenberg 02/30-05-1790

 

III

Barend van Dijk, geb./ged. Woudenberg 05/27-04-1793, ov. Scherpenzeel 13-11-1837, dagwerker, tr. Scherpenzeel 22-01-1819 Trijntje Doornebal, geb./ged. Scherpenzeel 08/17-09-1780, ov. Scherpenzeel 09-06-1846, dr. van Jan Cornelisz Doornebal en Jantje Willemse van den Broek/´t Broek

Uit dit huw.:

1. Hendrijntje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/07-02-1819 , tr. Scherpenzeel 04-07-1845 Cornelis Bos, geb./ged. Scherpenzeel 05/27-09-1807, op Breehoef, zn. van Lammert Bos en Jannigje Peters

2. Jan van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1820/14-01-1821, volgt IV

3. Tijmen van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/30-03-1823, ov. Scherpenzeel 10-04-1824

 

IV

Jan van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1820/14-01-1821, ov. Scherpenzeel 17-02-1894, arbeider, daggelder, tr. Scherpenzeel 17-10-1845 Jenneken Schoonbeek, 25 jaar, dienstmeid, geb. Kootwijk onder Barneveld 1820, ov. Scherpenzeel 30-11-1854, dr. van Aart Klaassen Schoonbeek en Evertje Jans Haverkamp

Uit dit huw.:

1. Trijntje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/29-03-1846, ov. Scherpenzeel 25-02-1902, tr. Scherpenzeel 27-10-1866 Dirk Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 1835, ov. Scherpenzeel 07-12-1909, arbeider, zn. van Teunis Osnabrugge en Aaltje Jongkamp

2. Evertje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 01/28-01-1849, ov. Scherpenzeel 06-04-1859

3. Berend van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 05-04/05-05-1850, ov. Scherpenzeel 04-05-1860

4. Aartje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 05-03/01-05-1853, tr. Scherpenzeel 08-05-1873 Jorden Morren, geb. Woudenberg 29-06-1841, arbeider, zn. van Hendrik Morren en Jannetje Vos

 

 

 

VAN DIJK (4)

 

 

I

Jochem Warnersz van Dijk, ged. Ermelo 25-05-1766, ov. Scherpenzeel 16-12-1826, dagwerker, schuitenvaarder, zn. van Warner Warners/Helmigsen en Aaltje Jochems, tr. (1) Woudenberg 07-10-1798 Rijntje Aartse van de Horst/van Lunteren, begr. Scherpenzeel 22-04-1800, tr. (2) Scherpenzeel 06-11-1803 Maria Pothoven, ged. Amersfoort 16-06-1776, ov. Scherpenzeel 14-10-1834, dr. van Aart Pothoven en Evertje Woutersen van Lunteren

Uit het 1e huw.:

1. Aaltje van Dijk, geb./ged. Woudenberg 15-11/02-12-1798, begr. Scherpenzeel 27-12-1798

2. kind, begr. Scherpenzeel 05-03-1800

Uit het 2e huw.:

3. Aart van Dijk, geb./ged. Woudenberg 16/25-03-1804, volgt II

 

II

Aart van Dijk, geb./ged. Woudenberg 16/25-03-1804, ov. Scherpenzeel 01-03-1875, wolkammersknecht, wolkammer, schuitenvoerder, tr. Scherpenzeel 30-04-1830 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 02-05-1830 Jacomijntje Boon, geb./ged. Woudenberg 20-08/09-09-1804, ov. Scherpenzeel 27-02-1888, dr. van Jorden Cornelissen Boon en Jannetje Peterse Breeschoten

Uit dit huw.:

1. Jannetje van Dijk, geb. Woudenberg 16-11-1832, ged. Scherpenzeel 02-12-1832

2. Mietje/Maria van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1834/01-02-1835, ov. Scherpenzeel 27-12-1843

3. Jacob van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/26-03-1837, volgt IIIa

4. Pieter van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/30-12-1838, volgt IIIb

5. Jaantje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 15-11/26-12-1841, ov. Scherpenzeel 16-07-1844

6. Jaantje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 01/22-02-1846, tr. Harderwijk 09-03-1892 Harmen Jan Walter, geb. Harderwijk 1839, landbouwer, zn. van Harmen Willem Walter en Geertje Boon

 

IIIa

Jacob van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/26-03-1837, ov. Scherpenzeel 01-01-1889, schipper, tr. Scherpenzeel 17-10-1867 Willemijntje Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 06/24-12-1843, ov. Scherpenzeel 21-09-1920, dr. van Willem Steenbeek en Joosje Vos

Uit dit huw.:

1. Arie van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/31-05-1868, volgt IV

2. Jaantje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 17-04/01-05-1870

3. Willem van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/22-09-1872, tr. (1) Zeist 20-05-1898 Geertruida Gerardina van Zonderen, geb. Zeist 1876, dr. van Hermanus van Zonderen en Gerrigje Wallenburg, tr. (2) Zeist 09-04-1908 Jannigje Dekker, geb. Amerongen 1869, dr. van Jan Dekker en Steventje Steenbeek

In 1896 wagenmaker in Zeist.

4. Jacomijntje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/29-11-1874, tr. Utrecht 19-02-1902 Jan Veldhuis, geb. Amsterdam 1877, zn. van Klaas Veldhuis en Margaretha Wilhelmina Hagen

5. Jan van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 09-07/06-08-1876, tr. Utrecht 06-11-1902 Sophia Cornelia den Otter, geb. Kerkwijk 1872, dr. van Pater den Otter en Anna de Haas

6. Jacob van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 27-11/29-12-1878, tr. Baarn 14-12-1906 Theodora van Es, geb. Baarn 1884, dr. van Jacobus Hendrik van Es en Willemijntje Mooij

7. Jansje van Dijk, geb. Scherpenzeel 21-12-1881, tr. Zeist 17-04-1902 en gescheiden Zeist 31-07-1919 van Willem Johannes Jansen, geb.Utrecht 1882, zn. van Willem Jansen en Johanna Weijers

8. Marinus van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/20-07-1884, tr. Scherpenzeel 04-07-1914 Marretje ter Burg, geb. Woudenberg 11-04-1891, dr. van Adrianus Cornelis ter Burg en Cornelia Ederveen

9. Janus van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 14-10/28-11-1886, ov. Scherpenzeel 04-05-1887

 

IIIb

Pieter van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/30-12-1838, ov. Scherpenzeel 11-11-1903, wever, schuitenvoerder, tapper, tr. Scherpenzeel 05-05-1870 Gerritje ter Burg, geb. Woudenberg 18-05-1844, ov. Scherpenzeel 01-08-1919, caféhoudster, dr. van Adrianus Gijsbertus ter Burg en Cornelia Vink

Uit dit huw.:

1. Aart van Dijk, geb. Woudenberg 27-08-1870, ged. Scherpenzeel in de Grote Kerk 02-10-1870, ov. Scherpenzeel 20-07-1895

2. Cornelia van Dijk, geb. Woudenberg 18-05-1872, ged. Scherpenzeel in de Grote Kerk 23-06-1872

3. Jacomijntje geb. Scherpenzeel 28-02-1875, ov. Scherpenzeel 01-07-1903, tr. Scherpenzeel 23-09-1899 Cornelis Budding, geb. Scherpenzeel 1873, timmerman, zn. van Hendrik Budding en Christina Morren

4. Adriana Gijsberta van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 23-02/22-04-1877

5. Jan van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/30-03-1879, tr. Veenendaal 17-09-1910 Klazina Maria Hendriks, geb. Veenendaal 1885, dr. van Wouter Hendriks en Hendrika Klomp

6. Antonia van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 21-01/27-02-1881, ov. Scherpenzeel 29-03-1904

7. Jaantje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/29-04-1883, tr. Scherpenzeel 09-02-1907 Gerrit Takken, geb. Veenendaal 1882, fabrieksarbeider, zn. van Anthonie Ludolf Takken en Janna van Laar

8. Gerritje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 24-08/11-10-1885, ov. Scherpenzeel 29-09-1912, ongehuwd

9. Pieter van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/31-07-1887, schildersknecht, tr. Ede 08-04-1911 Hendrika Budding, geb. Ede 1890, dr. van Jacobus Budding en Beatrix van de Peppel

 

IV

Arie van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/31-05-1868, schilder, tr. Scherpenzeel 05-12-1896 Jansje van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 17-11/29-12-1871, dr. van Aart Alesen van den Brul en Anna Margaretha van Dijk

Uit dit huw.:

1. Willemina van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/21-11-1897

2. Anna Margaretha van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 31-10-1898/08-01-1899

3. Jacoba Hendrica van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1900/ 03-03-1901

4. Alida van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 03-02/29-03-1903

5. Arie van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 16-07/28-08-1904

6. Johanna Wilhelmina van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/07-04-1907

7. Jan Albertus van Dijk, geb. Lunteren 03-02-1912, ged. Scherpenzeel in de Grote Kerk 28-04-1912

 

 

 

VAN DIJK (5)

 

 

David Henricus van Dijck, geb. Amsterdam of Culemborg 1797, ov. Scherpenzeel 06-02-1876, wagenmaker, zn. van Levinus Leonard van Dijck en Cornelia Elizabeth de Pauw, tr. Scherpenzeel 01-09-1827 Jannigje ter Burg, geb./ged. Woudenberg 02/26-04-1801, ov. Scherpenzeel 04-09-1847, dr. van Aalbert ter Burg en Aaltje Cornelia van Zanten

Uit dit huw.:

1. Anna Margrita van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 02/29-03-1829, ov. Scherpenzeel 23-04-1873, tr. Scherpenzeel 29-08-1850 Aart Alesen van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 28-03/26-04-1829, ov. Scherpenzeel 22-05-1896, stoelenmatter, zn van Willem van de Brul en Geertruij Vermeulen

2. meisje, ov. bij de geboorte, Scherpenzeel 13-09-1830

3. Pieter Adrianus van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 13/26-08-1832, ov. Scherpenzeel 02-02-1895, ongehuwd

4. Kornelia Elizabet van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 26-05/29-06-1834, ov. Scherpenzeel 15-09-1856

5. Alida Cornelia van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 01/27-03-1836, ov. Woudenberg 19-10-1882, tr. Scherpenzeel 29-06-1860 Albertus Bakker, geb. Woudenberg 11-12-1834, ged. Scherpenzeel 01-02-1835, wolkammersknecht, wolkammer, ov. Woudenberg 17-03-1911, zn. van Jan Bakker en Janna van der Woerd

6. Margrita Fransina van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/27-05-1838, tr. Nijmegen 13-01-1881 Johannes Delcliseur, geb. Nijmegen 11-03-1839, zn. van Dieudonne Hubertus Delcliseur en Petronella van Gemert

7. Erbarta Jacoba van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 13/31-05-1840, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 23-02-1861 in Utrecht, ongehuwd

8. Adriana Jacoba van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/04-06-1843

Kind:

David Hendrik van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 30-11/23-12-1877

Opmerking: door de moeder erkend op 11-02-1895, voor not. V.d. Want te Amersfoort

9. Hendrika Geertruida van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/26-06-1845, tr. Scherpenzeel 27-03-1873 Teunis van Elst, geb. Scherpenzeel 23-08/03-10-1847, zn. van Hendrik van Elst en Geurtje van de Kuil

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

Juli 2008