Van den Brul

Het voorgeslacht van Aelbert Jordensen van Ebbenhorst/Spickhorst is te vinden bij de genealogie Ebbenhorst op de site van Oud Scherpenzeel

I

Aelbert Jordensen van Ebbenhorst/Spickhorst, ged. Renswoude 05-11-1643, ov. Renswoude 25-05-1694, tr. Renswoude 14-02-1675 Truijtjen Jacobs, ged. Scherpenzeel 28-04-1650, dr. van Jacob Claesz en Geertje Cornelissen

Lidm. Renswoude 1663: Aelbert Jordenszen, jm. van Spickhorst.

Lidm. reg. Renswoude 1669: Aelbert Jordensz, obijt den 25 maij 1694.

                Lidm. Renswoude sinds 1669: Truijtje Jacobs, huijsvrouw van Aelbert Jordensz.

In 1675 wordt Aelbert Jordensz beleend door opdracht van Jan Cornelissen Spickhorst met de helft van Nijburg en twee morgen heetveld onder Renswoude (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 250; 10-10-1675).

In 1684 wordt Albert Jordensz beleend met Klein Spikhorst (Laansma, blz. 70).

Uit dit huw.:

1. Geertje Aelberts Ebbenhorst, ged. Renswoude 04-03-1677, tr. Renswoude 29-10-1699 Jan Aertsz

2. Jacob Aelbertsz Ebbenhorst/Spickhorst, ged. Renswoude 25-04-1680, overl. Voor 1751, tr. Renswoude 18-11-1703 Niesje Hendriks

In 1695 wordt Jacob Aelbertsz van Ebbenhorst, minderjarig, beleend na dode van zijn vader Aelbert Jordensz van Ebbenhorst met de helft van Nijburg en twee morgen heetveld onder Renswoude (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 18; 04-09-1695).

In 1695 wordt Jacob Albertsz Ebbenhorst beleend met Klein Spikhorst. Hij verkoopt het in 1740 (Laansma, blz. 70).

In 1702 wordt Jacob Aelbertsz, minderjarig, beleend na dode van zijn vader Aelbert Jordensz met een deel van Spikhorst (Laansma, blz. 69).

In 1704 wordt Jacob Aelbertsz, mondig geworden, beleend met een deel van Spikhorst. In 1751 worden zijn drie dochters er mee beleend (Laansma, blz. 69).

                Lidm. Renswoude ca. 1703: Jacob Albertsz, jm.

                Lidm. Renswoude ca. 1705: Niesje Hendrickx, hv. Jacob Albertsz.

                Lidm. reg. Renswoude 1722: Jacob Aalbertze en Niesje Jacobzen, op Spikhorst.

In 1743 laten Jacob Albersen van Ebbenhorst x Niesije, registratie van hun testament maken. Bepaald wordt dat hun kinderen: Neeltijen, Alet, Geertije en Hendrickije hun erven Speckhorst, Nieborg met twee morgen heetveld zullen erven, ieder voor hetzelfde deel (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 78; 19-02-1743).

Uit dit huw.:

            1. Truijtje Jacobs van Ebbenhorst, ged. Renswoude 19-10-1704

2. Neeltje Jacobs van Ebbenhorst, ged. Renswoude 31-10-1706, tr. Bernt van Kel

In 1751 wordt Bernt van Kel namens zijn vrouw Neeltije Jacobs van Ebbenhorst beleend na dode van haar vader Jacob Albersen van Ebbenhorst met Nieburg en twee morgen heetveld “rontom afgegraven met een wal met een koeij en een kalf weijdens” (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 7; 07-10-1751).

            3. Geertje Jacobs van Ebbenhorst, ged. Renswoude 18-03-1708

            4. Aeltje/Alet Jacobs van Ebbenhorst, ged. Renswoude 23-02-1710

5. Hendrikje Jacobs van Ebbenhorst, ged. Renswoude febr. 1713, tr. Renswoude 14-11-1745 Jan Fransen Velthuizen, geb. Renswoude nov. 1719, zn. van Frans Jansz Velthuizen en Rijkje Reijers. Jan Fransen Velthuizen, tr. (2) Renswoude 21-04-1782 Cornelia Jacobse van Meerveld, dr. van Jacob Teunissen van Meerveld en Grietje Faassen

In 1766 wordt Jan Fransen Velthuijsen namens zijn vrouw Hendrickije Jacobsen van Ebbenhorst, volgens maaggescheid beleend met Nieborg en twee morgen heetveld met een wal met het recht om een koe en een kalf te weiden (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 68; 16-03-1766).

3. Oth Aelbertsen van den Brul, volgt IIa

4. Jan Aelbertsen van den Brul, volgt IIb

IIa

Oth Aelbertsz van den Brul, van Spickhorst, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 01-11-1711 Marrijtje Erris

In dezelfde tijd wordt er nog een Oth Aelbertsz op 25-02-1683 gedoopt in Renswoude als zoon van Aelbert Teunisz en Dirkje Jans. Dit moet een andere zijn. Bij het huw. inschrijving in Scherpenzeel van Oth Aelbertsz en Marrijtje Erris staat dat Oth van Spickhorst komt. Dat betekent dat hij een zoon is van Aelbert Jordensen van Ebbenhorst/Spickhorst en Truijtjen Jacobs.

Uit dit huw.:

1. Aalbert Otten van den Brul, ged. Renswoude 18-03-1714, volgt IIIa

2. Wijntje Otten van den Brul, ged. Renswoude april 1718, tr. (1) Renswoude 25-11-1736 Jan Hannesz, geb. Renswoude, tr. (2) Renswoude 11-06-1753 Toon Petersz Kelderman, ged. Amerongen 11-04-1717, zn. van Pieter Kelderman en Catharina Roest

IIIa

Aalbert Otten van den Brul, ged. Renswoude 18-03-1714, tr. Renswoude 12-01-1744 Annigje Lammerts Hardeman, ged. Renswoude 15-01-1725, dr. van Lammert Cornelisz Hardeman en Grietje Wouters Vereem

Uit dit huw.:

1. Marietje Aalberts van den Brul, geb. in de Groep, ged. Renswoude 26-07-1744

2. Wouter Aalbertsz van den Brul, geb. in de Groep, ged. Renswoude 15-08-1745

3. Maria Aalberts van den Brul, geb. in de Groep, ged. Renswoude 11-02-1748

4. Aalbertje Aalberts van den Brul/van Ginkel, geb. bij de Groep, ged. Renswoude 04-07-1751, tr. Woudenberg 14-05-1775 Claas Aartsz van Ooik, wed. Jannetje Jacobs van Dashorst, ged. Scherpenzeel 31-01-1734, zn. van Aart Cornelisz van Ooik en Trijntje Claassen

IIb

Jan Aelbertsen van den Brul, tr. Renswoude 11-04-1706 Aeltje Hendricks van den Veenbrinck

Uit dit huw.:

1. Teunis Jansz van den Breul, volgt IIIb

2. Lammert Jansz van den Brul, volgt IIIc

IIIb

Teunis Jansz van den Breul, begr. Woudenberg 26-08-1766, tr. Woudenberg 16-02-1727 Geertruidt Dirks van de Pol, ged. Woudenberg 30-11-1701, dr. van Dirk van de Pol en Aartje Lubberts

In 1735 en 1745 is Theunis Breul bruiker van 4 morgen van de boerderij Nieuwenhuizen (Oudschildgeld Woudenberg, 5a).

In 1735 is Theunis Breul op Nieuwenhuizen bruiker van 5 scharen land op de Woudenbergse Meent (Oudschildgeld Woudenberg, 109c).

Uit dit huw.:

1. Jan Teunisz van den Breul, ged. Woudenberg 01-01-1728, get. Maria Hendriks, jong ov.

2. Aartje Teunissen van den Breul, ged. Woudenberg 16-01-1729, get. Maria Hendriks, jong ov.

3. Jan Teunisz van den Breul, ged. Woudenberg 16-07-1730, get. Maria Hendriks, volgt IVa

4. Dirk Teunisz van den Breul, ged. Woudenberg 03-01-1734, get. Egbertje Hendriks, jong ov.

5. Dirk Teunisz van den Breul, ged. Woudenberg 15-07-1736, get. Maria Hendriks

6. Aartje Teunissen van den Breul, ged. Woudenberg 11-05-1738, get. Jacobje Jans, jong ov.

7. Teunis Teunisz van den Breul, ged. Woudenberg 16-08-1739, get. Jacobje Jans, jong ov.

8. Wijntje Teunissen van den Breul, ged. Woudenberg 23-10-1740, get. Jacobje Jans

9. Aartje Teunissen van den Breul, ged. Woudenberg 22-07-1742, get. Maria Hendriks

10.Teunis Teunisz van den Breul, ged. Woudenberg 27-03-1746, get. Maria Hendriks Scherpenzeel

IVa

Jan Teunisz van den Breul, ged. Woudenberg 16-07-1730, ov. Woudenberg 29-09-1814, won. Geerestein, tr. Woudenberg 20-04-1755 Heijltje Teunissen van den Heuvel, ged. Woudenberg 16-09-1742, begr. Woudenberg 03-02-1809, dr. van Teunis van den Heuvel en Lijsje Jans

In 1775 is Jan Theuniszen van den Breul bruiker van de Bruinhoef, een perceel land bij Bruinenburg (Oudschildgeld Woudenberg, 56).

In 1775 is Jan Theuniszen van den Breul bruiker van Bruinenburg (Oudschildgeld Woudenberg, 83).

In 1775 is Jan Theuniszen van den Breul op Bruinenburg bruiker van 5 morgen bij Bruinenburg (Oudschildgeld Woudenberg, 127).

In 1780 huurt Jan van den Breul, won. Geerestein een hofstede op Geerestein met 32 morgen land van Anthonia Jacoba van Leenen van Bruynenburg (Not. Utrecht UT205a031, nr. 98; 04-03-1780).

In 1796 huurt Jan van den Breul, won. Geerestein een hofstede Bruinenburg op Geerestein met 32 morgen land van Zeger Coenraad van Leenen (Not. Utrecht UT224a012, nr. 11; 20-02-1796).

In 1799 huurt Jan van den Breul, won. Geerestein een hofstede Bruinenburg op Geerestein met 32 morgen land van Zeger Coenraad van Leenen (Not. Utrecht UT224a012, nr. 125; 06-07-1799).

Uit dit huw.:

1. Teunis van den Breul, ged. Woudenberg 25-05-1755, get. Geertruijd Dirks van de Pol, jong ov.

2. Lijsje van den Breul, ged. Woudenberg 02-10-1757, get. Maria Teunissen van den Heuvel, ov. Woudenberg 27-12-1832, tr. Woudenberg 31-10-1779 Jacobus Lagerweij, ged. Woudenberg 19-03-1755, ov. Woudenberg 24-06-1814, zn. van Pieter Lagerweij en Jannigje Roll

3. Teunis van den Breul, ged. Woudenberg 14-10-1759, get. Maria Teunissen van den Heuvel, ov. Woudenberg 24-11-1841, won. Geerestein, tr. Woudenberg 10-03-1811 Cornelia Vermeulen, ged. Woudenberg 20-12-1778, ov. Woudenberg 24-11-1841, dr. van Hendrik Vermeulen en Jannetje Lubberts Hogeweg

4. Antonie van den Breul, ged. Woudenberg 20-12-1761, get. Maria Teunissen van den Heuvel, volgt Va

5. Geertruij van den Breul, ged. Woudenberg 23-09-1764, get. Maria van den Heuvel, ov. Woudenberg 03-06-1835, tr. Woudenberg 10-03-1811 Willem van der Wiel, ged. Woudenberg 25-04-1751, ov. Woudenberg 25-01-1838, zn. van Peter van der Wiel en Cornelia van Geijtenbeek

6. Dirk van den Breul, ged. Woudenberg 31-08-1766, get. Wijmpje Teunissen van den Breul, begr. Woudenberg 19-09-1766

7. Maria van den Breul, ged. Woudenberg 19-06-1768, get. Wijntje Teunissen van den Breul, begr. Woudenberg 28-11-1789

8. Dirk van den Breul, ged. Woudenberg 29-04-1770, get. Wijntje van den Breul, begr. Woudenberg 27-07-1770

Va

Antonie/Toon van den Breul, ged. Woudenberg 20-12-1761, otr. Renswoude 19-10-1787 Jannetje Teunissen Wagensveld, ged. Renswoude 11-11-1763, achter Wagensveld, ov. Doorn 21-06-1816, dr. van Teunis Jansen en Dirkje Jans Veldhuizen

In 1797 huurt Toon van den Breul, won. Maarsbergen de hofstede Vossen onder Maarsbergen van Edzard Unico de Hertoghe de Feringa (Not. Utrecht UT261a003, nr. 175; 30-09-1797).

In 1802 huurt Toon van den Breul, won. Maarsbergen de hofstede Vossen onder Maarsbergen van Edzard Unico de Hertoghe de Feringa, exclusief het schapenhok aan de Valkenengschesteeg en het land aan de Kooysteeg. Voortzetting huur met schuldbekentenis van f.888-12-0 vanwege achterstallige pacht renversaal akte  (Not. Utrecht UT261a004, nr. 56; 19-06-1802).

In 1810 huurt Toon van den Breul, won. Maarsbergen de hofstede Vossen onder Maarsbergen van Edzard Unico de Hertoghe de Feringa, met schuldbekentenis f 2008-0-0 wegens achterstallige pacht (Not. Utrecht UT261a005, nr. 74; 13-01-1810).

Uit dit huw.:

1. Dirkje van den Breul, ged. Renswoude 17-02-1788, op Wagensveld, tr. Maarn 07-12-1811 Gerrit van Otterloo, ged. Renswoude 02-04-1780, zn. van Wouter Jansen van Otterloo en Hanna Gerrits van Ginkel

2. Jan van den Breul, ged. Renswoude 11-10-1789

3. Maria van den Breul, ged. Doorn 10-06-1792, ov. Maartensdijk 25-07-1864, tr. Maartensdijk 20-11-1818 Cornelis Verkerk, ged. Westbroek 21-10-1787, ov. Maartensdijk 20-05-1869, zn. van Hendrik Cornelisz Verkerk en Maria Verbeek

4. Teunis van den Breul, ged. Doorn 07-09-1794, jong ov.

5. Teunis van den Breul, ged. Doorn 04-12-1796

6. Maas van den Breul, ged. Doorn 07-04-1799, ov. Bunnik 28-09-1859, tr. 28-10-1822 Paulina van Maanen, geb/ged. Bunnik 21/23-06-1799, ov. Bunnik 01-10-1869, dr. van Jan van Maanen en Johanna Hense

                Bij zijn ov. heet zijn moeder Jannetje Lokhorst.

7. Helena/Heiltje van den Breul, ged. Doorn 27-03-1803, ov. Maartensdijk 14-04-1840, tr. 10-11-1826 Teunis Haarman, wed. Gerrigje Klijn, geb. Maartensdijk 1789, ov. Maartensdijk 07-07-1844, zn. van Jacob Haarman en Aalbertje Vermaars

IIIc

Lammert Jansz van den Brul, won. Leusbroek, tr. Amersfoort 15-01-1736 Grietje Jansen van Westerneng, van Leusden. Grietje Jansen van Westerneng, tr. (2) Amersfoort 06-12-1744 Aart Dirksz van de Wetering, wed. Teunisje Jacobs, won. Leusden

Uit dit huw.:

1. Lammert Lambertsz van den Brul, volgt IVb

IVb

Lammert Lambertsz van den Brul/Breul, won. Leusbroek, ov. ca. 1786, tr. Barneveld (otr. Woudenberg) 11-10-1761 Aaltje Willemsen van den Broek, ged. Barneveld 02-10-1740, begr. Woudenberg 19-06-1805, dr. van Willem Willemsz en Fransje Peters

In 1762 wordt er een acte van indemniteit afgegeven aan Lamb.Lammertse v.d Brul naar Oostbroek in de Bilt. (Dorpsgerecht Leusden 1054, blz.18; 24-08-1762).

In 1765 leent Lammert Lammertsen v.d. Brul en Aaltje Willemsen 200 gl. van Jacobusvan de Haar, onderpand: ‘Het Witje”. (Dorpsgerecht Leusden 1054, blz. 21; 08-08-1765).

In 1767 is Lammert Lammertsen eigenaar en bruiker van Het Witje in Leusbroek.

In 1786 is Lammert Lammertse in Leusbroek is overleden. Hij laat na Aaltje Willemsen met onmondige kinderen Lambert, Fransje, Grietje, Willem en Lammert. Voogden: Aart Jacobsen v.d.Broek, oom, en Jan Theunissen v.d. Broek, neef. De weduwe houdt het erf met 4 morgen genaamd ‘het Witje’ en de mobilia met de schulden en lasten, o.a. de begrafeniskos­ten. Elk kind 46 gl. 4 st. (Dorpsgerecht Leusden 1055; 07-09-1786).

In 1786 is de weduwe Lammert Lammertsen eigenaar en bruiker van Het Witje in Leusbroek.

In 1805 laat Aaltje Willems haar testament maken. Het Witje gaat naar Lammert Lammmertsen van den Brul (Not. Jan van den Hengel te Leusden; 09-05-1805).

Uit dit huw.:

1. Lambert Lammertsen van den Brul, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 01-04-1764, get. Gijsbertje Errissen, ov. Leusbroek, begr. Leusden 21-04-1804

2. Fransje Lammertsen van den Brul/van den Brink, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 27-08-1769, get. Heiltje van den Heuvel, ov. Scherpenzeel 11-10-1838, tr. (1) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 16-02-1794 Frans Jansz van Maarn/Manen, ged. Scherpenzeel 01-02-1767, ov. Scherpenzeel 18-08-1821, zn. van Jan Cornelissen en Gijsbertje Hendriks, tr. (2) Scherpenzeel 22-12-1828 Antonie Lagerweij, wed. Jantje van Brummelen, geb. Maarsbergen, ged. Woudenberg 25-01-1750, landbouwer, zn. van Teunis Evertsen Lagerweij en Matie Thonen Lageweij

3. Grietje Lammertsen van den Brul, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 24-01-1773, get. Dirkje van de Wetering, tr. Woudenberg 24-02-1793 Bart Bakkenes, ged. Renswoude 01-01-1773, zn. van Ot Jacobsen en Anna Barten van Droffelaar

                Kinderen te Amersfoort.

4. Willem Lammertsen van den Brul, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 11-06-1775, get. Gijsbertje Tenissen de Kruif, volgt Vb

5. Lammert Lammertsen van den Brul, geb. Leusden, ged. Woudenberg 31-01-1779, ov. Hilversum 25-02-1831, tr. Maartensdijk (otr. Leusden, gerecht) 20-10-1805 Maria van Dijk, laatst wed. Jan van Woudenberg, geb. Maartensdijk, ov. Hilversum 16-11-1846

Kinderen te Maartensdijk en Hilversum.

Vb

Willem Lammertsen van den Brul, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 11-06-1775, nachtwaker, ov. Scherpenzeel 05-11-1846, tr. (1) Maartensdijk 21-02-1812 Hanna/Johanna van der Klok, geb. 1792, ov. Maartensdijk 01-05-1817, dr. van Hannes Ariënsen en Geertje Klaassen, tr. (2) Scherpenzeel 31-12-1828 Geertruij Vermeulen, geb. Utrecht 1785, ov. Scherpenzeel 15-11-1859, dr. van Gijsbertus Vermeulen en Hendrika Schutter

In 1811 wordt het Witje gekocht door Willem Lammertsen van den Brul. (Not. Jan van den Hengel, nr. 20; 04-07-1811).

Uit het 1e huw.:

1. Lammert van den Brul, geb. Maartensdijk 25-08-1812, ov. Maartensdijk 20-03-1814

2. Geertje van den Brul, geb. 15-03-1814, ov. Zeist 23-05-1814

3. Lammert van den Brul, geb. Maartensdijk 26-05-1815, ov. Baarn 15-01-1883, tr. Driebergen 22-04-1840 Gerrigje Nellesteijn, geb. Driebergen 10-03-1818, ov. Baarn 03-02-1893, dr. van Gerrigje Nellesteijn

4. Johanna van den Brul, geb. Maartensdijk 29-04-1817, ov. Zeist (ingeschr. te Maartensdijk) 29-08-1817

Uit het 2e huw.:

5. Aart Alesen van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 28-03/26-04-1829, volgt III

III

Aart Alesen van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 28-03/26-04-1829, stoelenmatter, ov. Scherpenzeel 22-05-1896, tr. Scherpenzeel 29-08-1850 Anna Margrita van Dijck, geb./ged. Scherpenzeel 02/29-03-1829, ov. Scherpenzeel 23-04-1873, dr. van David Henricus van Dijck en Jannigje ter Burg

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Aart Aalsen van den Brul.

Uit dit huw.:

1. Willemina Anna van den Brul, geb. Scherpenzeel 05-10-1850, ov. Ede 04-12-1916, tr. Scherpenzeel 19-03-1872 Hendrik Beekman, geb. Buren 1843, arbeider, ov. Scherpenzeel 10-02-1908, zn. van Hendrik Beekman en Gijsje Rombout

            Kind:

Anna Margaretha van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1870/26-02-1871, ov. Scherpenzeel 01-03-1872

2. Jan van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/26-09-1852, arbeider, spoorwegwachter, ov. Moordrecht 26-09-1881, tr. Scherpenzeel 04-10-1877 Jacoba van Ede, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-09-1855, ov. Westervoort 16-03-1829, dr. van Willem van Ede en Maria van Hoevelaken. Jacoba van Ede, tr. (2) Scherpenzeel 03-04-1886 Elbert Jan van de Horst, geb./ged. Scherpenzeel 01/27-02-1859, spoorwegarbeider, ov. Arnhem 10-12-1937, zn. van Aart van de Horst en Niesje van Bielder

            Uit dit huw.:

1. Anna Margrietha van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/24-02-1878, ov. Linschoten 29-09-1951, tr. Duiven 15-05-1902 Hendrikus Marinus Folmer, geb. Westervoort 1878, smid, zn. van Gerrit Jan Hendrik Folmer en Reindjen Bruggink

2. Maria van den Brul, geb. Moordrecht 1879, ov. Moordrecht 27-05-1879

3. Maria Willemina van den Brul, geb. Moordrecht 1881, tr. Arnhem 03-03-1920 Berend Berendsen, geb. Arnhem 1868, bakker, zn. van Gerrit Jan Berendsen en Anna Maria Berendsen

4. Jan van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/07-05-1882, spoorwegbeambte, tr. Westervoort 14-12-1905 Jannetje van Groen, geb. Westbroek 1880, dr. van Johannes van Groen en Neeltje Vlaanderen

3. David Hendrikus van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 16-04/04-05-1856, spoorwegarbeider, ov. Scherpenzeel 28-11-1944, begr. Glashorst, graf nr. 261a, tr. Scherpenzeel 19-11-1887 Aaltje van Beek, geb. Barneveld 10-01-1863, ov. Woudenberg 13-07-1917, dr. van Jan van Beek en Jannetje van de Kuijt

Lidm. Scherpenzeel 01-04-1881: David Hendrikus van den Brul, met attestatie vertrokken naar Leersum 02-10-1888, met attestatie van Woudenberg sept. 1921.

            Uit dit huw.:

1. Jan van den Brul, geb. Leersum 19-08-1886, wegwerker te Zoetermeer (1919), spoorwegarbeider te Nootdorp (1921), ploegbaas te Nootdorp (1924), ov. Arnhem 07-03-1948, tr. Bleiswijk 30-05-1912 Hendrika Maria Bos, geb. 21-12-1887, ov. Oosterbeek 08-03-1949, dr. van Frederik Bos en Neeltje Adriana Hoek

            Uit dit huw. o.a.:

1. Neeltje Adriana van den Brul, geb. Nootdorp 16-07-1913, tr. Arnhem 05-04-1944 Jan de Vries, geb. Rhenen 05-07-1911, ov. Rhenen 13-09-1988

2. Aaltje van den Brul, geb. Zoetermeer 22-11-1914, tr. Scherpenzeel 10-10-1940 haar neef Dirk van Setten, geb. Woudenberg 28-04-1913, ged. in de Grote Kerk 29-06-1913, broodbakker, ov. Scherpenzeel 23-08-1969, zn. van Jan van Setten en Anna Margaretha van den Brul

Lidm. Scherpenzeel 06-03-1934: Aaltje van den Brul, met attestatie vertrokken naar Arnhem 06-11-1934.

3. David Hendrikus van den Brul, geb. Zoetermeer 21-04-1917

4. Frederik van den Brul, geb. Zoetermeer 02-10-1918

5. Anna Margaretha Cornelia van den Brul, geb. Zoetermeer 14-01-1921

6. Hendrika Agatha van den Brul, geb. Nootdorp 24-09-1923

7. Jan van den Brul, geb. Oosterbeek 23-01-1925, machine bankwerker, tr. Scherpenzeel 23-02-1945 Antonia Klom, geb. Arnhem 1921, dr. van NN en Hendrika Maria Sipkes

            Uit dit huw.:

                                   1. Jan van den Brul, geb. Scherpenzeel 22-06-1945

                        8. Agatha van den Brul, geb. Arnhem 14-05-1929

                        9. Jansje van den Brul, geb. Oosterbeek 28-07-1931

2. Anna Margaretha van den Brul, geb. Leersum 28-11-1888, ged. in de Grote Kerk 30-12-1888, ov. Woudenberg 20-06-1917, tr. Woudenberg 31-01-1908 Jan van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/24-02-1883, smid, ov. 30-04-1958, zn. van Willem van Setten en Jannigje van Voorthuizen

3. Jannigje van den Brul, geb. Leersum 21-10-1890, ged. in de Grote Kerk 08-02-1891, tr. Scherpenzeel 21-04-1921 Johannes Mulder, geb. Maarn 25-04-1894, spoorwegbeambte, ov. 01-04-1963, zn. van Fredrik Mulder en Petertje van de Stroe

Lidm. Scherpenzeel: Jannigje van den Brul, met attestatie van Utrecht 30-11-1914, met attestatie vertrokken naar Maarsbergen 15-02-1922.

4. Alida van den Brul, geb. Leersum 13-06-1893, ged. in de Grote Kerk 06-08-1893, ov. Woudenberg 17-02-1897

5. Leberta Cornelia van den Brul, geb. Leersum 19-06-1895, ged. in de Grote Kerk 28-07-1895, tr. Scherpenzeel 24-05-1919 Hendrik Gerrit de Vree, geb. Boxtel 1888, schilder, ov. 23-10-1967, zn. van Gerrit de Vree en Susanna van Lingen

Lidm. Scherpenzeel 01-04-1881Lubbertha Cornelia van den Brul, met attestatie van Zeist 05-05-1919, met attestatie vertrokken naar Nieuw Leusen 12-12-1931.

6. Alida van den Brul, geb. Leersum 05-05-1898, ged. in de Grote Kerk 26-06-1898, ov. Scherpenzeel 12-08-1962, tr. Scherpenzeel 05-06-1924 Jan Ederveen, geb./ged. Scherpenzeel 1895, vrachtrijder, ov. 26-12-1974, zn. van Willem Ederveen en Wilhelmina Hopman

Lidm. Scherpenzeel: Alida van den Brul, met attestatie van Woudenberg sept. 1921.

7. Cornelis van den Brul, geb. Leersum 31-12-1905, ged. in de Grote Kerk 01-04-1906, rijwielhersteller, rijwielmonteur, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 25-03-1947, tr. Scherpenzeel 28-10-1926 Everdina du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/29-04-1906, ov. Arnhem 02-05-1979, dr. van Jan du Pree en Evertje van Osnabrugge

            Uit dit huw. o.a.:

1. Alida van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 19-11-1926/27-02-1927, tr. Scherpenzeel 22-09-1949 Willem Beukhof, geb. Veenendaal 1925, monteur, zn. van Gijsbert Beukhof en Reijertje Ederveen

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1949: Alida van den Brul, met attestatie vertrokken naar  Veenendaal 12-12-1955.

2. Jan Evert van den Brul, geb.  24-05-1937, ged. in de Grote Kerk 01-08-1937, ov. Amersfoort  (ingeschr. te Scherpenzeel) 07-12-1950

4. Cornelia Elisabeth van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/30-10-1859, ov. Scherpenzeel 21-01-1860

5. Cornelis van den Brul, geb. Scherpenzeel 27-01-1861, ov. Scherpenzeel 09-02-1861

6. Albertus van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/25-05-1862, ov. Scherpenzeel 04-02-1868

7. Cornelis van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/06-08-1865, arbeider, stoelenmatter, gegageerd militair te Woudenberg (1896), caféhouder (1930), ov. Amersfoort 05-01-1935, tr. Scherpenzeel 25-01-1896 Sophia van Schaik, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/24-09-1876, ov. Amersfoort 17-06-1947, dr. van Teunis van Schaik en Evertje Broekhuizen

Lidm. Scherpenzeel: Cornelis van den Brul, met attestatie van Zutphen 12-07-1895.

Uit dit huw.:

1. Anna Margaretha van den Brul, geb. Woudenberg 11-12-1896, ged. in de Grote Kerk 31-01-1897, ov. Woudenberg 26-04-1897

2. Anna Margaretha van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 02-12-1897/06-02-1898, tr. Amsterdam 14-08-1930 en gescheiden 25-01-1940 Cornelis van Nimwegen, geb. Nieuwendam 1896, olieman, zn. van Carl Jan van Nimwegen en Janna Cornelis Verboom

3. Everdina Ottolina van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/06-08-1899, ov. Scherpenzeel 13-09-1899

4. Teunis Jacobus van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 12-01/03-03-1901, ov. Veenendaal 04-05-1902

5. Teunis Jacobus van den Brul, geb. Renswoude 03-10-1902, ov. Amersfoort 04-02-1964, tr. Amersfoort 24-06-1924 Elisabeth Hartogsveld, geb. Amersfoort 1907, ov. Amersfoort 06-04-1977, dr. van Steven Hartogsveld en Bastiana Hendrika Pul

6. Arie Aalsen van den Brul, geb. Amersfoort 28-08-1909, ov. Amersfoort 03-10-1951, tr. Soest 22-10-1929 Adriana van Breukelen, geb. Soest 30-04-1908, dr. van Albertus van Breukelen en Catharina de Ruig

8. Alberta van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/29-03-1868, ov. Scherpenzeel 07-12-1868

9. Alberta van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 17/28-11-1869, tr. Scherpenzeel 05-12-1896 Cornelis Smith, geb. Finsterwolde 1866, werkman, zn. van Mettheus Smith en Foske van Dijk

10. Jansje van den Brul, geb./ged. Scherpenzeel 17-11/29-12-1871, ov. Ede 27-08-1925, tr. Scherpenzeel 05-12-1896 Arie van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/31-05-1868, schilder, ov. Ede 29-04-1929 zn. van Jacob van Dijk en Willemijntje Steenbeek

Lidm. Scherpenzeel 17-11-1872: Jansje van den Brul, met attestatie vertrokken naar Ederveen sept. 1907.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

februari 2012

 http://home.tiscali.nl/vandenbrul/Descendents%20of%20Albert%20Teunisz%201648%20%20%202004-01-25.htm