Van Brummen

Herman Willemsen komt van ´t Schaer, een onbekende boerderij. In de buurt van Aalten en Bredevoort lag vroeger een klooster dat ´t Schaer heette. Maar Aalten en Bredevoort liggen veel oostelijker dan Brummen. Het is dus nog niet duidelijk waar Herman Willemsen precies vandaan komt.

I

Herman Willemsen van Brummen, van ´t Schaer, ov. voor 1749, ´overlange gewoont hebbende onder Amerongen en Leersum´, tr. Scherpenzeel 15-07-1694 Marrijtje Everts van Huijstede, van Scherpenzeel, dr. van Evert Aelbertsen en Cornelisje Jansen

Van 1732-1742 is Hermen Willemsen x Marija Everds eigenaar van (1832) sectie D 245,246 op Glashorst, groot 0.06.60 ha. In 1749 is Maria Everts, wed. Hermen Willemsen van Brummen, eigenaar.

Cedulle van het kleppermansgeld: Harmen Willemsen, 1-4. (Westerholt 277; 17-12-1737).

Cedulle haardstedegeld 1740/41: Hermen Willemsen, 1. (Westerholt 013-34).

Personen boven de 15 jaar. 1741/42: Hermen Willemsen, ?. (Westerholt 013-34).

Inwoners Scherpenzeel 1749: De wed. Hermen van Brummen, spinster, onvermogend, 1 huis, 1 volwassene.

Uit dit huw.:

1. Wilhelmus Hermansz van Brummen, ged. Scherpenzeel 05-05-1695

2. Jantje Hermans van Brummen, ged. Scherpenzeel 20-09-1696, tr. Scherpenzeel 28-01-1720 Jan Matthijsen, van Ede

3. Margriet Hermans van Brummen, ged. Scherpenzeel 07-11-1697, jong ov.

4. Margrietje/Grietje Hermans van Brummen, ged. Scherpenzeel 29-10-1699, tr. Scherpenzeel 18-06-1724 Derck Jansen van Geijtenbeek, van Rees

5. Evert Hermansz van Brummen, ged. Scherpenzeel 26-11-1702, volgt II

6. Cornelisje Hermans van Brummen, ged. Scherpenzeel 17-05-1705

7. Willemijntje Hermans van Brummen, ged. Scherpenzeel 18-12-1707, tr. Scherpenzeel 12-10-1738 Jacobus Abrahams Labburg, wed. Grietje Cobussen, geb.? Veenendaal, dr. van Abraham Izaak Labburg en Eva de Haan

            Voorkind:

            Cornelisje, ged. Scherpenzeel 06-07-1732, op het Hogeland

8. Cornelis Hermansz van Brummen, ged. Scherpenzeel 27-07-1710

9. Aelbert Hermansz van Brummen, ged. Scherpenzeel 22-03-1713

 

II

Evert Hermansz van Brummen, ged. Scherpenzeel 26-11-1702, daghuurder, tr. (1) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 09-02-1727 Jantje Cornelissen van Oijik, geb. Scherpenzeel 05-04-1697, dr. van Cornelis Aertsen en Reijertje Jansen van Mispeler, tr. (2) Scherpenzeel 28-09-1755 Cornelia Jansz Nieuwburg, wed. Breunis Jansz van Beckbergen, ged. Renswoude 02-07-1713, begr. Scherpenzeel 24-12-1798, van Jan Hendriksz van Nieuwburg en Willemtje Jordens. Cornelia Jansz Nieuwburg, tr. (3) Scherpenzeel 24-04-1766 Joris Valkenburg, wed. Meijnsje Roelofs van Ojik, ged. ´s-Hertogenbosch 05-08-1725, tamboer, opperman, ov. Renswoude 06-08-1800, zn. van Franciscus van Valkenburg en Johanna Evermans

Inwoners Scherpenzeel 1749: Evert van Brumme, daghuurder, getrouwd, 1 huis, 3 volwassenen, waarvan 1 dochter.

Uit et 1e huw.:

1. Aalbert Evertsz van Brummen, ged. Scherpenzeel 28-03-1728, volgt III

2. Reijertje Everts van Brummen, ged. Scherpenzeel, 17-06-1731, in de Achterstraat, tr. Scherpenzeel 06-06-1756 Gerrit Aartsz van Hemsbergen, geb. Veenendaal, zn. van Aart Remmen

In1762 is Gerrit Arrissen x Reijertje Brummen eigenaar van (1832) sectie D 245,246 op Glashorst, groot 0.06.60 ha.

3. Willem Evertsz van Brummen, ged. Scherpenzeel 27-02-1735, tr. Neerlangbroek (otr. Overlangbroek) 16-06-1765 Elisabeth van Velpen, van Neerlangbroek

                Kinderen gedoopt te Overlangbroek en Nederlangbroek.

 

III

Aalbert Evertsz van Brummen, ged. Scherpenzeel 28-03-1728, won. voorheen Maarsbergen, tr. (1) Scherpenzeel 07-01-1748 Anna Abrahams Labburg, geb.? Veenendaal, dr. van Abraham Izaak Labburg en Eva de Haan, tr. (2) Renswoude (otr. Renswoude 21-02-1777) Aaltje Franken, ged. Amerongen 29-01-1736, dr. van Frank Dirksz en Jannigje Hendriks Brus, tr. (3) Renswoude (otr. Renswoude) 07-05-1780 Marijtje Gerritsen van de Nap, geb. aan de Veenkant onder Ederveen 17-02-1754, ov. Lunteren 16-04-1828, dr. van Gerrit Cornelissen van de Nap en Teunisje Teunissen

Uit het 1e huw.:

1. Jantje van Brummen/Brummelen, ged. Scherpenzeel 25-02-1748, in de Groep in ´t Sticht, ov. Woudenberg 12-12-1827, tr. (1) Renswoude (otr. Renswoude 13-03-1772) Meijns Arissen van Gent, geb. Renswoude, tr. (2) Renswoude (otr. Renswoude 12-02-1785) Antonie Lagerweij, ged. Woudenberg 25-01-1750, onder Maarsbergen, zn. van Teunis Evertsz Lagerweij en Maatje Tonen Lagerweij

2. Evertje van Brummen, ged. Scherpenzeel 08-08-1751, in de Achterstraat in ´t Sticht

Uit het 3e huw.:

3. Teunisje van Brummen/Brummelen, ged. Renswoude 04-03-1781, in de Groep, ov. Woudenberg 20-12-1862, tr. Cornelis van Amerongen, geb. 1757, ov. Woudenberg 03-11-1825, zn. van Jelis van Amerongen en Neeltje Ros

4. Gerritje van Brummen, ged. Renswoude 01-01-1786, in de Groep

5. Aalbert van Brummen/Brummelen, ged. Leersum 06-12-1789, ov. Woudenberg 18-07-1856, ongehuwd

6. Cornelia van Brummen, ged. Leersum 08-12-1793

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2010.