ter Burg

De mensen in de omgeving van Scherpenzeel die Ter Burg heten zijn waarschijnlijk allemaal nakomelingen van Peter Damen van Terburg/ter Borg. Veel nakomelingen woonden vlakbij Scherpenzeel onder Woudenberg en werden daarom in Scherpenzeel gedoopt. Drie eeuwen in Scherpenzeel maakt deze familie tot een echte Scherpenzeelse familie.

 I

Peter Damen van Terburg/ter Borg/van der Borch, van Bocholt, ov. voor 1698, tr. Scherpenzeel 10-01-1692 Grietje Rijcks Kok, wed. Evert Jansen, ged. Scherpenzeel 21-10-1666, dr. van Rijck Woutermans en Jantje Tijmensen. Grietje, tr. (2) Scherpenzeel 10-03-1717 Gerrit Jansen van Beckbergen

                Lidm. Scherpenzeel 02-10-1698: Grietje Rijcksen, wed. Peter Damen.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Grietje Rixen, wed. Peter Damen.

Uit dit huw.:

1. Daniël Petersen van ter Borg/ter Burg, volgt II

 

II

Daniël Petersen van ter Borg/ter Burg, begr. Scherpenzeel 02-12-1741, tr. Scherpenzeel 17-11-1726 Jantje Arissen van der Horst/Verhorst, ov. voor 1771

                Begr. Scherpenzeel 02-12-1741: Daniel Pietersen, arm.

Uit dit huw.:

1. Evertje Daniëls ter Burg, ged. Scherpenzeel 07-09-1727, in de Knaepstraet

2. Evert Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 24-04-1729, volgt IIIa

3. Ariaan/Arien/Arie Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 29-06-1732, aan den Holevoet, volgt IIIb

4. Peter Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 13-02-1735, aan den Holevoet

5. Melis Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 30-03-1738, aan den Holevoet, jong ov.

6. Melis Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 19-04-1739, aan den Holevoet, volgt IIIc

 

IIIa

Evert Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 24-04-1729, ov./begr. Scherpenzeel 08/12-05-1807, tr. (1) Scherpenzeel 28-04-1754 Aaltje Cornelissen van ´t Voort, ged. Renswoude 23-03-1727, dr. van Cornelis Geurtsz en Grietje Teunissen, tr. (2) Scherpenzeel 25-10-1761 Annetje/Anna Alberts van Manen, ged. Scherpenzeel 27-07-1727, ov./begr. Scherpenzeel 18/24-12-1805, dr. van Albert Derksen van Manen en Aeltje Tijmens van Hoevelaken

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772/1774: Annetje van Manen hv E. ter Burg, met attestatie van Utrecht 19-10-1761.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Annetje van Manen.

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis ter Burg, ged. Scherpenzeel 21-07-1754, volgt IVa

2. Jannetje ter Burg, ged. Scherpenzeel 09-11-1755, jong ov.

3. Daniël ter Burg, ged. Scherpenzeel 21-01-1759, volgt IVb

4. Grietje ter Burg, ged. Scherpenzeel 27-11-1762, ov. Scherpenzeel 26-12-1841, tr. Amsterdam 19-07-1799 Klaas Uittien, geb. Velzen 1769, ov. Woudenberg 27-02-1844, zn. van Jan Christiaan Uittien en Gerritje Derks

                Lidm. Scherpenzeel: Klaas uit Tien en Maragretha ter Burg met attestatie van Veenendaal 22-07-1824.

Uit het 2e huw.:

5. Aaltje ter Burg, ged. Scherpenzeel 25-09-1763, jong ov.

6. Aalbert ter Burg, ged. Scherpenzeel 02-02-1766, volgt IVc

7. Jantje ter Burg, ged. Scherpenzeel 06-09-1767

8. Aaltje ter Burg, ged. Scherpenzeel 26-09-1770, ov. Woudenberg 01-12-1814, tr. Scherpenzeel 05-08-1792 Gerrit van Domselaar, ged. Woudenberg 18-11-1764, zn. van Antonie van Donselaar en Gerritje Cornelissen van ´t Voort

 

IVa

Cornelis ter Burg, ged. Scherpenzeel 21-07-1754, wolkammer, ov. Scherpenzeel 23-11-1836, tr. Hoevelaken (otr. Scherpenzeel) 24-10-1807 Neeltje Willems van de Haar, ged. Scherpenzeel 10-03-1771, aan ´t Oosteinde, ov. Scherpenzeel 17-07-1844, dr. van Willem Geurtsz van de Haar en Mechteld Gerrits Molderik

                Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Cornelis ter Burg.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Cornelis Terburg.

Uit dit huw.:

1. Evert ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/23-10-1808, arbeider, ov. Eemnes 25-03-1863, tr. Scherpenzeel 21-07-1843 Aaltje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 30-11/20-12-1812, ov. Eemnes 02-07-1891, dr. van Hendrik van Santen en Margaretha Wischhoff

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Evert ter Burg.

In 1845 leent Evert ter Burg, straatwerker te Scherpenzeel leent f 300,= van Willem Kramer, meester schilder x Grietje van den Borg, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: een huis nr. 135, erf en hof met de gang aan de westzijde aan het oosteind te S., sectie D 398,399, groot 10 roeden, 12 ellen (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 1; 06-01-1845).

In 1850 verkoopt Evert ter Burg, straatwerker te Eemnes-buiten aan Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel een huis nr. 135, erf en hof aan het oosteinde te S., sectie D 398,399, voor f 385,=. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 33; 24-12-1850. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 80).

            Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Evert ter Burg.

Kind:

            1. Albartus van Santen, geb. Utrecht 1842, ov. Scherpenzeel  12-04-1843

2. Willem Geurt ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 01-03/01-04-1810, begr. Scherpenzeel 27-05-1810

 

IVb

Daniël ter Burg, ged. Scherpenzeel 21-01-1759, ov. Leeuwarden (tuchthuis) 08-10-1811, tr. Amsterdam 20-10-1785 Ida Vermeer, geb. Wageningen 27-09-1759, ov. Scherpenzeel 17-12-1838, dr. van Herman Vermeer en NN

                Begr. Scherpenzeel 19-10-1799: een kind van Danil ter Burgh.

Daniël ter Burch, 36 jaar, geb. en won. Scherpenzeel staat in zijn woonplaats bekend om zijn slechte gedrag en heeft daar bedrieglijke handelingen verricht. Op 16-07-1796 gaat hij naar Willem Petersen, broer op de Grote Riet onder Snorrenhoef, gemeente Leusden. Hij wil kalveren kopen, maar Willem heeft niets voor hem.

Drie dagen later, op 19-07-1796, ontdekt Willem Petersen dat er twee paarden van hem gestolen zijn. Zij lopen een eindje van de boerderij vandaan. Het is een vierjarige bruine merrie met iets wit aan het hoofd en een zwarte zesjarige ruin, roodachtige, met een barst in zijn hoef.

Daniël heeft de paarden gestolen en gaat met hen richting Amsterdam. In Loendersloot, bij herberg “Het Zwaantje” probeert hij ze te verkopen. Hij zegt dat hij uit Heusden komt en dat het legerpaarden zijn. De bruine merrie wordt voor f 140,= verkocht aan Johannes Gaalesloot. Het andere paard wordt niet verkocht omdat het kreupel is. Willem Petersen komt later ook in Loendersloot aan. (Waarschijnlijk heeft hij overal navraag gedaan). Hij herkent zijn paard en samen met Johan Gaalesloot (nu gedupeerde omdat hij het paard terug moet geven en zijn geld terug wil zien) en zijn broer Gerrit Gaalesloot volgt hij Daniël richting Amsterdam. Op 21-07-1796 halen ze hem in tussen het “Kalfje” en Ouderkerk. Hij heeft de zwarte ruin nog steeds bij zich. Ze houden hem aan en willen hem meenemen naar Oudekerk. Maar Daniël laat het paard los en vlucht. Na een speurtocht vinden ze hem, verstopt in de bosjes. Nu brengen ze hem op. Daniël beweert de paarden eerlijk gekocht te hebben, maar weet niet van wie en voor hoeveel. Hij geeft tegenstrijdige verklaringen en wordt niet geloofd.

Straf: met een strop om de hals onder de galg met roeden worden gegeseld en daarna gebrandmerkt; 25 jaar werkhuis en daarna verbanning; betalen van de proceskosten.

Marge: Hij komt vervroegd vrij op 01-04-1812, volgens vonnis van 17-12-1807. (voor het zover is, overlijdt hij in het tuchthuis) (Hof van Utrecht 99; Criminele sententies, nr. 2799; 11-02-1797).

Uit dit huw.:

1. Harmen ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/01-10-1786, begr. Scherpenzeel 18-10-1786

2. Harmannus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 22/28-10-1787

3. Evert ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 28-09/04-10-1789

4. Aaltje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 05/18-03-1792, ov. Renswoude 26-01-1832, tr. (1) Renswoude 22-06-1816 Cornelis Vermeer, ged. Renswoude 11-03-1792 ov. Renswoude 29-05-1819, zn. van Gerrit Gerritsz Vermeer en Jannigje Gijsberts van Wolfswinkel, tr. (2) Renswoude 03-05-1820 Aalbert Veldhuijsen, ged. Renswoude 23-01-1791, zn. van Teunis Klaassen Veldhuijsen en Gijsbertje Gijsberts van Berkhorst

5. Elizabeth ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 16/27-07-1794, volgt Va

 

Va

Elizabeth ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 16/27-07-1794, spinster, ov. Scherpenzeel 26-02-1858

In 1853 laat Elisabeth ter Burg, bejaard, ongehuwd, spinster te Scherpenzeel haar testament maken.

Erfgenaam: haar natuurlijke zoon Harmen Vermeer ter Burg, wolkammersknecht, bij haar inwonend (Not. Scherpenzeel 4132, ner. 5; 05-02-1853).

Kinderen:

1. Cornelis de Koning ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 03-05/14-06-1818, wolkammer, ov. Scherpenzeel 21-12-1848, ongehuwd

2. Hermen Vermeer ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 17-05/17-11-1822, wolkammer, tr. Woudenberg 18-10-1851 Emmetje ter Burg, geb. Woudenberg 06-02-1829, ged. in de Grote Kerk 22-02-1829, ov. Scherpenzeel 23-09-1891, dr. van Franciscus ter Burg en Hendrikje van Bruggen

                Kinderen noemen zich Vermeer.

3. Evert Buurman ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 11-03/08-06-1828, volgt VIa

 

VIa

Evert Buurman ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 11-03/08-06-1828, wolkammer, ov. Woudenberg 30-11-1901, tr. Scherpenzeel 09-10-1851 Jannigje Jacoba van Doorn, geb./ged. Scherpenzeel 1827, ov. Woudenberg 05-06-1900, dr. van Jan van Doorn en Maatje van Ginkel

                Evert laat later de naam Buurman vallen en noemt zich Evert ter Burg.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Bartus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/29-02-1852, boerenknecht, ov. Woudenberg 28-01-1929, tr. Scherpenzeel 25-10-1877 Adriana/Jaantje de Wit, geb. Leusden 01-10-1856, ov. Woudenberg 18-05-1929, zn. van Rijk Lubberse de Wit en Jannetje Buurman

Uit dit huw.:

1. Evert ter Burg, geb. Woudenberg 07-03-1878, ged. in de Grote Kerk 31-03-1878, ov. Woudenberg 01-03-1924, tr. Woudenberg 19-11-1904 Maria Cornelia van Kooten, geb. Zeist 1883, dr. van Jacobus van Kooten en Neeltje van Tellingen

Uit dit huw.:

1. Maria Cornelia ter Burg, geb. Woudenberg 1907, tr. (1) Frans Veldhuizen,

tr. (2) Scherpenzeel 04-05-1950 Jan Bertus Blanken, wed. Maria Wolswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/12-07-1891, kuikenbroeder, zn. van Jan Blanken en Alberta Geertruida Sterk. Gescheiden 06-10-1960

2. Rijk ter Burg, geb. Woudenberg 1916, metselaar, tr. Scherpenzeel 02-03-1935 Berendina Hoefakker, geb./ged. Scherpenzeel 29-08/24-09-1916, dr. van Gerrit Hoefakker en Berendina Burgers

            2. Rijk ter Burg, geb. Leusden 20-03-1880, ov. Avereest 20-07-1942, ongehuwd

3. Jan ter Burg, geb. Leusden 25-08-1882, tr. Leersum 06-05-1911 Dirkje van Appeldoorn, geb. Leersum 21-08-1880, dr. van Cornelis van Appeldoorn en Willemijntje van den Broek

            4. Jacob ter Burg, geb. Leusden 26-12-1883, ov. Leusden 23-04-1884

5. Jannetje ter Burg, geb. Leusden 05-08-1885, tr. Enschede 26-10-1916 Klaas Groen, geb. Weststellingwerf 02-06-1883, predikant, zn. van Hessel Groen en Geertje Groen

6. Elizabeth ter Burg, geb. Woudenberg 14-04-1888, tr. Woudenberg 15-09-1916 Karel de Raad, geb. Utrecht 1885, zn. van Evert de Raad en Johanna Hendrika van Waveren

7. Janna ter Burg, geb. Woudenberg 20-03-1891, tr. Woudenberg 15-09-1916 Willem de Wit, geb. Driebergen 17-11-1886, zn. van Hendrik de Wit en Teuntje van Eck

8. Anna ter Burg, geb. Woudenberg 31-12-1892, tr. Woudenberg 15-11-1918 Gerardus Dirk Jan Scholten, geb. Baarn 10-03-1889, zn. van Christiaan Theodorus Scholten en Dirkje van de Pol

9. Cornelia ter Burg, geb. Woudenberg 20-03-1894, ov. Woudenberg 13-06-1935, tr. Woudenberg 06-05-1921 Gerrit Schuurman, geb. Zeist 1895, zn. van Evert Schuurman en Hendrikje van Veldhuizen

            10. Adrianus ter Burg, geb. Woudenberg 02-05-1897, ov. Woudenberg 28-02-1917

11. Evertje Gerarda ter Burg, geb. Woudenberg 24-05-1900, tr. Woudenberg 06-05-1921 Gerrit Dirksen, geb. Maarn 08-09-1898, zn. van Hermanus Dirksen en Neeltje van de Glind

2. Jan ter Burg, geb. Woudenberg 24-08-1853, ged. in de Grote Kerk 25-09-1853, ov. Woudenberg 16-02-1854

3. Maatje ter Burg, geb. Woudenberg 28-08-1857, ged. in de Grote Kerk 27-09-1857, ov. Utrecht 15-11-1907, tr. Utrecht 30-05-1877 Johannes Gijsbertus van Wermeskerken, geb. Doorn 27-11-1852, ov. Utrecht 23-06-1920, zn. van Petrus van Wermeskerken en Elizabeth Lammers. Johannes Gijsbertus, tr. (2) Utrecht 31-03-1910 Klaasje Brinkers, geb. Nederhorst ten Berg 1869, dr. van Jan Brinkers en Cornelia Risser

4. EvertJan ter Burg, geb. Woudenberg 28-12-1859, ged. in de Grote Kerk 29-01-1860, ov. Utrecht 26-12-1926, tr. Utrecht 14-05-1884 Johanna Alijda van Bennekom, geb. Ermelo 1864, dr. van Rijk van Bennekom en Willemijntje Berends

5. Johanna Jacoba ter Burg, geb. Woudenberg 01-09-1862, ged. in de Grote Kerk 28-09-1862, ov. Arnhem 23-12-1940, tr. Rheden 04-11-1882 Bernardus Theodorus Dodenbier, geb. Velp 1856, kleermaker, ov. Dieren, gem. Velp 13-05-1903, zn. van Albertus Dodenbier en Hendrika Hendriks

6. Elisabeth ter Burg, geb. Woudenberg 13-06-1865, ged. in de Grote Kerk 25-06-1865

7. Hendrika ter Burg, geb. Woudenberg 15-10-1868, ged. in de Grote Kerk 22-11-1868, tr. Utrecht 20-02-1889 Nicolaas Godijn, geb. Utrecht 1864, zn. van Jacobus Godijn en Maria Pisa

8. Antje ter Burg, geb. Woudenberg 08-02-1872, ged. in de Grote Kerk 03-03-1872

 

IVc

Aalbert ter Burg, ged. Scherpenzeel 02-02-1766, bouwman, ov. Woudenberg 15-08-1841, tr. Woudenberg 13-03-1791 en Scherpenzeel 20-03-1791 Alijda Cornelia/Aaltje van Santen, ged. Scherpenzeel 22-05-1768, in de Agterstraat in t Stigt, ov. Woudenberg 24-03-1837, dr. van Cornelis Aelbertsz van Santen en Grietje Gerritsz Overeem

In 1814 lenen Aalbert ter Burg x Aaltje van Santen, landbouwers te Woudenberg en Aalbert van Santen, landbouwer te Scherpenzeel f 1200,= van Cornelis van Eijkelenburg, fabrikeur te Amersfoort. Onderpand: diverse percelen land onder S (AT057a002, nr. 107; 11-05-1814).

Lidm. Scherpenzeel 26-07-1818: Albert ter Burg.

In 1832 verkopen Aalbert ter Burg, bouwman x Aaltje van Santen bij Scherpenzeel onder Woudenberg voor f 400,= aan hun zoon Evert ter Burg, metselaar, won. bij zijn ouders een huis nr. 226, twee bergen, schuur en hof achter Scherpenzeel onder Woudenberg, vanaf de weg tot het land van de verkopers (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 5; 18-10-1832).

In 1837 laten Aalbert ter Burg, bouwman x Aaltje van Santen achter Scherpenzeel onder Woudenberg hun testament maken (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 4, 5; 08-02-1837).

In 1841 veilen de kinderen van wijlen Aalbert ter Burg x Aaltje of Alida Cornelia van Zanten, beiden ov. te Woudenberg: Gerrit ter Burg, wolkammer te Scherpenzeel; Evert ter Burg, landb. onder Woudenberg; Cornelis ter Burg, timmerman onder Woudenberg; Albertus ter Burg, arbeider onder Leusden; Grietje ter Burg x Frans van Zeijl, opzichter der Domeinen en van de Waterstaat te Amersfoort; Jannetje ter Burg x David Hendricus van Dijk, wagenmaker te Scherpenzeel; Franciscus ter Burg, straatwerker onder Woudenberg, diverse percelen land bij Scherpenzeel onder Woudenberg, veelal gekocht door Evert, Cornelis en Grietje ter Burg (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 44; 08-11-1841).

Uit dit huw.:

1. Gerrit ter Burg, geb./ged. Woudenberg 29-05/19-06-1791, werkman, wolkammer, ov. Scherpenzeel 07-04-1847, tr. Scherpenzeel 13-05-1836 Janna Schaap, geb. Barneveld 1795, ov. Barneveld 10-11-1861, dr. van Hendrik Schaap en Rikje van Bemmel

In 1842 laten Gerrit ter Burg, wolkammer te Scherpenzeel x Janna Schaap hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 17, 18; 31-03-1842).

2. Evert ter Burg, geb./ged. Woudenberg 07/16-12-1792, metselaar, landbouwer, ov. Woudenberg 27-10-1862, tr. Woudenberg 16-04-1842 Hermijntje van Westerveld, wed. Wessel Peut, geb. Barneveld 1795, ov. Utrecht 30-09-1865, dr. van Aalbert van Westerveld en Aaltje Heimen

                Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Evert ter Burg Albertzoon.

In 1832 verkopen Aalbert ter Burg, bouwman x Aaltje van Santen bij Scherpenzeel onder Woudenberg voor f 400,= aan hun zoon Evert ter Burg, metselaar, won. bij zijn ouders een huis nr. 226, twee bergen, schuur en hof achter Scherpenzeel onder Woudenberg, vanaf de weg tot het land van de verkopers (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 5; 18-10-1832).

In 1841 leent Evert ter Burg, landb. onder Woudenberg leent f 600,= van Maas van den Bosch, landb. onder Woudenberg. Onderpand: een huis nr. 226, twee korenbergen, schuur, erf en hof in de

Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 261,262 (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 39; 12-10-1841).

Evert ter Burg, landbouwer onder Woudenberg leent f 2400,= van Dirk van den Roemer, zaakwaarnemer te Amersfoort namens jvr. Henriette Asuère Cornelie, baronesse van Pallandt van Eerde, rentenierster te Zutphen. Onderpand: 1. een bouw- en weiland onder Woudenberg, sectie C 226,227,229,235-238. 2. de helft in een bouwland onder Woudenberg, sectie C 270,271 t.n.v. Cornelis en Evert ter Burg, groot 2 bunder, 48 roeden, 40 ellen. 3. een bouw- en weiland onder Amerongen, sectie A 204,205,215­,445. 4. een bouw- en weiland met woningen onder Amerongen, sectie A 215ab,441,442, erfpachtgrond. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 13; 03-03-1842).

In 1845 laten Evert ter Burg, landb. x Harmijntje Westerveld, eerder wed. met kinderen van Wessel van de Peut achter Scherpenzeel onder Woudenberg hun testa­ment op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 15, 16; 14-04-1845).

In 1851 leent Evert ter Burg, landb. onder Woudenberg leent f 800,= van Maas van den Bosch, landb. onder Woudenberg. Onderpand: 1. een perceel bouw- of weiland met het bosje, genaamd de Hoek achter het huis onder Woudenberg, sectie C 270,271, groot 2 bunder, 48 roeden, 40 ellen. 2. een huis nr. 226, een korenberg, schuur, erf, hof in de Acterstraat onder Woudenberg, sectie C 261,262, vanaf de weg tot aan nr. 1,. Belast met een hypotheek van f 600,= t.b.v. baronesse van Pallandt, die zal worden afgelost met deze hypotheek (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 16; 19-04-1851).

In 1863 veilt Harmijntje Westerveld, eerder wed. met kinderen van Wessel van de Peut, nu wed. zonder kinderen van Evert ter Burg, landb. in de Achterstraat onder Woudenberg: een bouwmanswoning nr. 265 met afzonderlijk verhuurd wor­dende kamer, schuurberg met afdak of loods, erf en tuin in de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 261,262, groot 10 roeden, opgehouden voor f 825,=; de helft van een perceel bouwland met de helft van de uitweg naar de Zanddijk, genaamd de hoek achter het huis onder Woudenberg, sectie C 270,271, afgescheiden van Cornelis ter Burg, voorheen met een bosje, groot 48 roeden, 40 ellen, aan Dirk Homoet, meester brood­bakker te Scherpenzeel namens Aart Evert Westerveld, eigenaar en landb. te Barneveld, voor f 1065,=. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 20; 05-03-1863).

In 1863 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Harmijntje Westerveld, wed. Evert ter Burg, landb. te Woudenberg. Roerend goed t.w.v. f 157,=. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 21; 12-03-1863).

3. Cornelis ter Burg, geb./ged. Woudenberg 02/27-04-1794, volgt Vb

4. Anna ter Burg, geb./ged. Woudenberg 30-04/21-05-1797, ov. Woudenberg 04-02-1829, tr. Woudenberg 01-09-1827 en in de Grote kerk van Scherpenzeel 02-09-1827 Jan Ploeg, geb. Woudenberg 03-01-1798, ged. Woudenberg en Scherpenzeel 14-01-1798, metselaar, 1844 tolgaarder te Dubbeldam bij Dordrecht, 1867 rentenier te Haarlem, ov. Scherpenzeel 08-01-1875, zn. van Evert Jansz Ploeg en Annetje Jans Bosch

                Lidm. Scherpenzeel 18-04-1822: Anna ter Burgh.

5. Aalbertus ter Burg, geb./ged. Woudenberg 09/28-10-1798, volgt Vc

6. Grietje ter Burg, geb./ged. Woudenberg 23-01/16-02-1800, ov. Amersfoort 09-01-1848, tr. Woudenberg 02-05-1829 en in de Grote Kerk op 03-05-1829 Frans van Zijl, wed. Adriana Jacoba Stavast, geb. Woudrichem 25-05-1783, opzichter der Domeinen en van de Waterstaat te Amersfoort, straatopzichter, ov. Amersfoort 09-06-1857, zn. van Willem van Zijl en Anneke van Vugt

                Lidm. Scherpenzeel 06-04-1823: Grietje ter Burg.

7. Jannigje ter Burg, geb./ged. Woudenberg 02/26-04-1801, ov. Scherpenzeel 04-09-1847, tr. Scherpenzeel 01-09-1827 David Henricus van Dijck, geb. Amsterdam of Culemborg 1797, wagenmaker, ov. Scherpenzeel 06-02-1876, zn. van Levinus Leonard van Dijck en Cornelia Elizabeth de Pauw

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Jannetje ter Burg hv David van Dijk.

8. Franciscus ter Burg, geb./ged. Woudenberg 04/30-01-1803, volgt Vd

9. Jannetje ter Burg, geb. Woudenberg, ged. Woudenberg en Scherpenzeel 11/24-02-1805, begr. Scherpenzeel 26-02-1802

10. Jacob ter Burg, geb. Woudenberg, ged. Woudenberg en Scherpenzeel 05/24-04-1808, ov. Woudenberg 29-11-1831, ongehuwd

 

Vb

Cornelis ter Burg, geb./ged. Woudenberg 02/27-04-1794, timmerman, ov. Woudenberg 25-05-1875, tr. Scherpenzeel 05-07-1816 Maria de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 07/16-10-1796, ov. Woudenberg 11-05-1878, dr. van Willem Gerritsz de Jong en Grietje Steenbeek

03-03-1842; nr. 12. Hypotheek.

                Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Cornelis ter Burg en Maria de Jong.

In 1842 lenen Cornelis ter Burg, timmerman en landbouwer x Maria de Jong, z.b., won. onder Woudenberg lenen f 1300,= van Dirk van den Roemer, zaakwaarnemer te Amersfoort namens Pierre Ambroise Bert, rentenier te Zutphen. Onderpand: 1. een huis, schuurtje, erf en hof onder Woudenberg, sectie C 259,260, groot 8 roeden, 40 ellen, erfpacht van f 6,=. 2. de helft in een bouwland onder Woudenberg, sectie C 270,271 t.n.v. Cornelis en Evert ter Burg, groot 2 bunder, 48 roeden, 40 ellen. 3. een bouw- en weiland onder Woudenberg sectie C 234,273, groot 90 roeden, 10 ellen (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 12; 03-03-1842).

In 1858 lenen Cornelis ter Burg, timmerman en landb. x Maria de Jong te Woudenberg f 2100,= van Jan van Ravenhorst, landb. op Lammersdam onder Maarsbergen, gemeente Maarn.

Onderpand: 1. een huis nr. 264, timmerschuur, erf en tuin in de Achter­straat onder W., sectie C 259,260, groot 8 roeden, 40 ellen. 2. de helft van 2 bunder, 48 roeden, 40 ellen bouwland onder W., sectie C 270,271. 3. een perceel bouw- en weiland onder W., sectie C 234,274, groot 90 roeden, 10 ellen. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 22; 16-06-1858).

 Uit dit huw.:

1. Aalbert ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-01-1817, volgt VIb

2. Antonia Cornelia ter Burg, geb. Woudenberg 06-03-1819, ged. in de Grote Kerk 04-04-1819, tr. Scherpenzeel 15-01-1857 Pieter Versteegh, geb. Leersum 10-05-1815, timmerman, zn. van Gerrit Versteegh en Jannigje Schuilenburg

                Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Antonia Cornelia ter Burg.

3. Willem ter Burg, geb. Woudenberg 17-07-1821, ged. in de Grote Kerk 12-08-1821, ov. Woudenberg 19-10-1883, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 21-03-1847: Willem ter Burg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg

06-12-1869.

4. Jan ter Burg, geb. Woudenberg 29-01-1824, ged. in de Grote Kerk 29-02-1824, ov. Woudenberg 04-05-1886, tr. Woudenberg 05-03-1885 Cornelia van Eem, geb./ged. Scherpenzeel 08-10/29-11-1857, ov. Scherpenzeel 06-03-1932, begr. Glashorst, graf nr. 525, dr. van Reijer van Eem en Luutje Davelaar. Cornelia, tr. (2) Woudenberg 30-03-1887 Hendrik Geijtenbeek, geb. Woudenberg 22-09-1851, ged. in de Grote Kerk 02-11-1851, ov. Scherpenzeel 24-03-1936, begr. Glashorst, graf nr. 525, zn. van Hendrik Geijtenbeek en Gerritje Veldhuizen

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1850: Jan ter Burg.

Uit het 1e huw.:

1. Johanna Maria ter Burg, geb. Woudenberg 07-05-1886, ged. in de Grote Kerk 04-07-1886

5. Alida Cornelia ter Burg, geb. Woudenberg 05-09-1826, ged. in de Grote Kerk 24-09-1826, ov. Woudenberg 20-11-1849

6. Antonie ter Burg, geb. Woudenberg 26-06-1829, ged. in de Grote Kerk 26-07-1829, ov. Woudenberg 12-04-1832

7. Antonie ter Burg, geb. Woudenberg 17-08-1832, ged. in de Grote Kerk 26-08-1832, volgt VIc

8. Grietje ter Burg, geb. Woudenberg 22-10-1835, ged. in de Grote Kerk 29-11-1835, ov. Woudenberg 16-03-1837

9. Jacob ter Burg, geb. Woudenberg 22-10-1835, ged. in de Grote Kerk 29-11-1835, ov. Woudenberg 26-09-1837

10. Grietje ter Burg, geb. Woudenberg 26-06-1839, ged. in de Grote Kerk 28-07-1839, ov. Woudenberg 25-03-1842

 

VIb

Aalbert ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-01-1817, metselaar, ov. Scherpenzeel 25-04-1871, tr. (1) Woudenberg 26-01-1850 Maria van de Weerd, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/04-05-1828, ov. Woudenberg 19-12-1855, dr. van Gijsbert van de Weerd en Willemijntje Kamerbeek, tr. (2) Scherpenzeel 17-09-1862 Alida de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/27-07-1828, ov. Harderwijk 26-06-1881, dr. van Hendrik de Koning en Anna Donselaar,

                Lidm. Scherpenzeel 03-03-1846: Albertus ter Burg.

In 1871 vindt er boedelinventaris plaats van de nalatenschap van Aalbert ter Burg, wed. Maria van de Weerd, nu x Alida de Koning, metselaar te Scherpenzeel. t.v.v. 1. Willem ter Burg, timmerman te Woudenberg als voogd van Alida Cornelia (21 jr.) en Gijsbert (17 jr.) ter Burg; toeziend voogd: Teunis van de Weerd, nachtwachter te Scherpenzeel. 2. Alida de Koning, arbeidster te Scherpenzeel. Taxateur: Cornelis Boekhout, timmermansknecht te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 172,70. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 25; 14-07-1871).

Uit het 1e huw.:

1. Alida Cornelia ter Burg, geb. Woudenberg 27-06-1850, ged. in de Grote Kerk 28-07-1850, ov. Woudenberg 26-04-1919, tr. Woudenberg 28-10-1875 Hendrik Veenvliet, geb. Woudenberg 19-08-1849, ov. Woudenberg 29-08-1930, zn. van Evert Veenvliet en Neeltje Dibbink

                Lidm. Scherpenzeel 26-03-1877: Alida Cornelia ter Burg, lidmaatschap opgezegd 1898.

Lidm. Geref. Kerk: Hendrik Veenvliet, uit de Herv. Kerk overgekomen 28-11-1898. Zijn vrouw Alida Cornelia ter Burg, uit de Herv. Kerk overgekomen 28-11-1898.

2. Gijsbert ter Burg, geb. Woudenberg 07-01-1854, ged. in de Grote Kerk 29-01-1854, volgt VII

 

VII

Gijsbert ter Burg, geb. Woudenberg 07-01-1854, ged. in de Grote Kerk 29-01-1854, metselaar, ov. Zeist (ingeschr. te Scherpenzeel) 05-06-1940, begr. Glashorst, graf nr. 286, tr. Scherpenzeel 12-05-1883 Johanna Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 18/30-05-1858, ov. Scherpenzeel 07-10-1930, begr. Glashorst, graf nr. 286, dr. van Jan Veldhuizen en Cornelia van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Gijsbertus ter Burg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-04-1881, mat attestatie van Woudenberg 22-12-1883.

Lidm. Geref. Kerk: Johanna Maria Veldhuizen, (L) 31-05-1914. Haar man G. ter Burg, geen lidmaat.

Uit dit huw.:

1. Maria ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 15-11/28-12-1884, ov. Amersfoort 09-01-1937, tr. Scherpenzeel 27-12-1917 Hermanus van der Voort, geb. Zwolle 1890, sergeant der Infanterie, zn. van Jan van der Voort en Hendrika Versloot

2. Cornelia Janetta ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 06/25-04-1886

3. Bartha ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 08-11-1887/01-01-1888

4. Jan ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/04-05-1890, spoorwegbeambte te Bussum(1917), tr. Veenendaal 14-10-1916 Willemijntje van Burken, geb. Veenendaal 1887, dr. van Albertus van Burken en Willemijntje van Ojik

5. Albertus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/22-11-1891, loodgieter te Scherpenzeel(1917), tr. Woudenberg 14-05-1925 Jannetje van Harten, geb. Woudenberg14-02-1896, dr. van Willem van Harten en Hendrika Boshuis

6. Hendrikus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 01/30-09-1894

7. Frans ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 28-08/06-11-1898

8. Johanna Gijsbertha ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 30-07/07-09-1900, tr. Scherpenzeel 27-05-1937 Hendrik Heikamp, geb. Ede 1909, handelaar in bouwmaterialen, zn. van Jan Heikamp en Geertje Klok

 

VIc

Antonie ter Burg, geb. Woudenberg 17-08-1832, ged. in de Grote Kerk 26-08-1832, metselaar, ov. Scherpenzeel 19-11-1909, tr. Woudenberg 05-11-1863 Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/31-10-1841, ov. Scherpenzeel 17-03-1920, dr. van Hendrik Veldhuizen en Wijmpje Veldhuisen

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Anthonie ter Burg.

Uit dit huw.:

1. Maria ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 26/27-03-1864, ov. Amersfoort 15-07-1945, tr. Scherpenzeel 14-10-1893 Gerrit Meinten, geb. Hoogland 1866, koetsier, dr. van Geurt Meinten en Bartje van de Bunt

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Maria ter Burg, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 04-09-1888.

2. Heintje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-12-1865, ov. Amsterdam 20-01-1893, tr. Amsterdam 21-05-1890 Anthonie ten Broek, wed. Bartha Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1842/05-02-1843, ov. Nieuwer Amstel (Amstelveen) 06-06-1894, zn. van Gerrit ten Broek en Annetje Bakker

                Lidm. Scherpenzeel 22-04-1886: Heintje ter Burg, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 04-09-1888.

3. Cornelia ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 11-11/01-12-1867, ov. Scherpenzeel 10-11-1870

4. Wijntje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-01-1870

5. Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 07-12-1871/04-02-1872, metselaar, ov. Soest 10-02-1932, tr. (1) Scherpenzeel 15-04-1899 Cornelia Vlaanderen, geb. Woudenberg 21-12-1871, ged. in de Grote Kerk 04-02-1872, ov. Baarn 02-05-1906, dr. van Jan Vlaanderen en Hendrika Geertruida van Elst, tr. (2) Dirkje Bakker, gescheiden Soest 06-08-1913, tr. (3) Soest 29-08-1913 Alida Klip, geb. Amsterdam 1885, dr. van Ankje Arjens Klip

Uit het 1e huw.:

1. Maria Hendrika ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 01-10/25-11-1900

6. Jansje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1873/25-01-1874, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 10-04-1944, begr. Glashorst, graf nr. 476, tr. Scherpenzeel 26-02-1916 Albertus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 14-08/22-09-1872, schilder, ov. Scherpenzeel 27-11-1940, begr. Glashorst, graf nr. 476, zn. van Albertus ter Burg en Belia Margaretha van Beugen

7. Alida Cornelia ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1875/30-01-1876, tr. Amersfoort 20-07-1910 Antonie Maas, geb. Amersfoort 23-04-1878, kleermaker, zn. van Christiaan Maas en Gerarda Mulder

8. Hendrik ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 27-02/28-04-1878

                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1903: Hendrik ter Burg, met attestatie vertrokken naar Veenendaal jan. 1910.

9. Grietje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/28-11-1880, tr. Amersfoort 05-06-1907 Louis Francois Guillaume Ortmeier, geb. Arnhem 1863, ov. Amersfoort 22-09-1934, zn. van Anna Maria Louisa Ortmeier

            Kind:

            Hendrika ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 25-11-1899/07-01-1900 (erkend bij huw.)

10. Anthonie ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 04-05/03-06-1883, arbeider, tr. Scherpenzeel 17-04-1926 Petronella Kelderman, geb. Renswoude 22-04-1900, dr. van Jan Kelderman en Gerritje Vink

Uit dit huw.:

1. Antonia Kelderman/ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 23-02/25-04-1926 (erkend bij huw.)

2. Gerritje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/31-07-1927, tr. Scherpenzeel 05-06-1948 Teunis Smits, geb. Maarssen 1921, metaalbewerker, zn. van Arie Pieter Smits en Antje Muis. Gescheiden 07-02-1980

3. Maria ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 05-07/09-12-1928, tr. Scherpenzeel 08-05-1947 Evert van IJzendoorn, geb. Driebergen 1922, hulpkok, zn. van Rijk van IJzendoorn en Dirkje van Barneveld

4. Jannetje ter Burg, geb. Scherpenzeel 01-07-1939

 

Vc

Aalbertus ter Burg, geb./ged. Woudenberg 09/28-10-1798, arbeider, ov. Leusden 20-04-1855, tr. Woudenberg 08-12-1830 Hermijntje van den Ham, ged. Renswoude 1798, ov. Leusden 07-03-1874, dr. van Gijsbert van den Ham en Johanna van Voorthuijsen

                Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Albertus ter Burg.

Uit dit huw.:

1. Aaltje ter Burg, geb. Woudenberg 28-06-1831, ged. in de Grote Kerk 29-07-1831, ov. Leusden 18-11-1843

2. Jacoba ter Burg, geb. Woudenberg 29-01-1833, ged. in de Grote Kerk 03-02-1833, ov. Leusden 08-04-1909

3. Gijsbert ter Burg, geb. Woudenberg 12-03-1835, ged. in de Grote Kerk 29-03-1835

4. Johanna ter Burg, geb. Woudenberg 03-03-1838, ged. in de Grote Kerk 25-03-1838, ov. Leusden 28-06-1840

5. Albertus ter Burg, geb. Leusden 04-11-1841, ov. Leusden 20-07-1866, ongehuwd

6. Alijda/Aaltje ter Burg, geb. Leusden 20-02-1845, ov. Leusden 27-12-1866, ongehuwd

 

Vd

Franciscus/Frans ter Burg, geb./ged. Woudenberg 04/30-01-1803, militair wolkammer, straatwerker, ov. Scherpenzeel 03-09-1874, tr. Barneveld 24-03-1826 Hendrikje/Heintje van Bruggen, geb./ged. Barneveld 18-11/28-12-1796, ov. Woudenberg 28-05-1870, dr. van Hendrikus van Bruggen en Emmetje van Rootselaar

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Franciscus ter Burg.

Lidm. Scherpenzeel: Heintje/Hendrica van Bruggen, met attestatie van Barneveld 11-05-1825.

In 1851 leent Franciscus ter Burg, straatwerker onder Woudenberg leent f 200,= van Maas van den Bosch, landb. onder Woudenberg. Onderpand: het door hem bewoonde huis nr. 260 met achterhuis, erf en tuin in de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 453,454, groot 6 roeden, 15 ellen (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 31; 04-10-1851).

In 1866 verkoopt Franciscus ter Burg, werkman onder Woudenberg aan zijn schoonzoon Hendrik van Essen, timmerman nu nog te Scherpenzeel het door hem bewoonde huis nr. 260, schuurtje, erf en tuin, met de halve gang aan de oostzijde, in de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 453,454, 15 ellen, voor f 600,=. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 38; 20-11-1866).

Uit dit huw.:

1. Emmetje ter Burg, geb. Woudenberg 23-11-1827, ov. Woudenberg 16-01-1829

2. Emmetje ter Burg, geb. Woudenberg 06-02-1829, ged. in de Grote Kerk 22-02-1829, ov. Scherpenzeel 23-09-1891, tr. Woudenberg 18-10-1851 Harmen Vermeer ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 17-05/17-11-1822, wolkammer, zn. van Elisabeth ter Burg

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Emmetje ter Burg.

Kinderen noemen zich Vermeer.

3. Jacob ter Burg, geb. Woudenberg 26-02-1833, ged. in de Grote Kerk 24-03-1833

4. Albertus ter Burg, geb. Woudenberg 24-11-1834, ged. in de Grote Kerk 30-11-1834, volgt VId

5. Anna ter Burg, geb. Woudenberg 26-11-1836, ged. in de Grote Kerk 25-12-1836, ov. Woudenberg 14-07-1869, tr. Scherpenzeel 25-10-1860 Hendrik van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1836/29-01-1837, timmerman, ov. Woudenberg 10-06-1931, zn. van Aalbert van Essen en Cornelia Bakker. Hendrik, tr. (2) Scherpenzeel 21-12-1871 Jannetje Diedenhoven, wed. Jan Stomphorst, geb. Woudenberg 10-10-1830, ov. Woudenberg 20-03-1875, dr. van Erris Diedenhoven en Dirkje Kleinveld

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Antje ter Burg.

In 1866 verkoopt Franciscus ter Burg, werkman onder Woudenberg aan zijn schoonzoon Hendrik van Essen, timmerman nu nog te Scherpenzeel het door hem bewoonde huis nr. 260, schuurtje, erf en tuin, met de halve gang aan de oostzijde, in de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 453,454, 15 ellen, voor f 600,=. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 38; 20-11-1866).

 

VId

Albertus ter Burg, geb. Woudenberg 24-11-1834, ged. in de Grote Kerk 30-11-1834, wegwerker, straatmaker, ov. Scherpenzeel 28-02-1919, tr. Rhenen 20-06-1860 Belia Margaretha van Beugen, geb. Lienden 1831, ov. Scherpenzeel 25-07-1913, dr. van Ruth van Beugen en Geertje van Kuilenburg

                Lidm. Scherpenzeel maart 1857: Albert ter Burg.

In 1874 verkoopt Albertus Schimmel, voerman te Scherpenzeel aan Albertus ter Burg, wegwerker te Scherpenzeel een kamer, erf en tuin met de gemeenschappelijk gang ten zuiden, aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie C 5bis(zuidelijk ged),364(zuidelijk ged),365,366, erfpacht van f 2,= op het land waar het varkenshok staat, voor f 500,=.De koopsom wordt betaald door Nathan Mozes, vleeshouwer te Scherpenzeel, die het bedrag omzet in een hypotheek.(Not. Scherpenzeel 4141, nr. 192; 30-10-1874).

Uit dit huw.:

1. Geertje ter Burg, geb. Rhenen 05-01-1862, ov. Woudenberg (ingeschr. Scherpenzeel) 26-09-1942, tr. (1) Scherpenzeel 30-01-1886 Roelof Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 29-10/30-11-1856, timmerman, ov. Woudenberg 03-01-1890, zn. van Hendrik Kobus Bakker en Jannetje Tins, tr. (2) Scherpenzeel 19-05-1894 Willem Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-05/11-06-1854, metselaar, ov. Scherpenzeel 22-02-1896, zn. van Hendrik Veldhuizen en Wijntje Veldhuizen

                Lidm. Scherpenzeel 16-03-1883: Geertje ter Burg.

2. Franciscus ter Burg, geb. Rhenen 22-08-1863, ov. Driebergen-Rijsenburg 15-01-1934, tr. Renswoude 27-04-1888 en in Grote Kerk van Scherpenzeel op 29-04-1888 Petronella Vink, geb. Renswoude 04-05-1864, ov. Woudenberg 12-03-1904, dr. van Hannes Vink en Maatje Berkhof, tr. (2) Scherpenzeel 08-04-1905 en in de Grote Kerk op 10-04-1905 Willemijntje Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 11-12-1858/06-02-1859, ov. Woudenberg 26-06-1928, dr. van Willem Overeem en Elisabeth van Burken

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1884: Franciscus ter Burg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 02-06-1892.

3. Rutger ter Burg, geb. Rhenen 08-08-1865, ov. Scherpenzeel 27-01-1943, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Rutger ter Burg.

4. Hendrik ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 16-05/05-07-1868, ov. Scherpenzeel 07-08-1868

5. Hendrik ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 05-04/01-05-1870, tr. Scherpenzeel 04-09-1915 Hendrika Groeneveld, wed. Hendrikus Janssen, geb. Ede 1853, ov. Scherpenzeel 03-02-1941, begr. Glashorst, graf nr. 484, dr. van Jacobus Groeneveld en Jannetje van Dijk

6. Albertus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 14-08/22-09-1872, schilder, ov. Scherpenzeel 27-11-1940, begr. Glashorst, graf nr. 476, tr. Scherpenzeel 26-02-1916 Jansje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1873/25-01-1874, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 10-04-1944, begr. Glashorst, graf nr. 476, dr. van Antonie ter Burg en Maria Veldhuizen

            Kind:

1. Marinus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/23-09-1894 (erkend bij huw, ov. Scherpenzeel 30-04-1917, ongehuwd

 

IIIb

Ariaan/Arien/Arie Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 29-06-1732, aan den Holevoet, ov. voor 1784, tr. Scherpenzeel 08-05-1768 Geertje Pater, van Maarsbergen

                Lidm. Scherpenzeel 28-12-1784: Geertje Paters, wed. A. Terburg.

Uit dit huw.:

1. Arie ter Burg, ged. Scherpenzeel 12-03-1769, volgt IVd

 

IVd

Arie ter Burg, ged. Scherpenzeel 12-03-1769, metselaar, metselaarsknecht, ov. Scherpenzeel 04-07-1834, tr. Cornelia Johanna van Wijngaarden, geb. 1775, ov. Scherpenzeel 02-01-1829, dr. van Dirk van Wijngaarden en Lena Houw

Uit dit huw.:

1. Adrianus Gijsbertus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-07-1801, volgt Ve

2. Geertje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/02-06-1805

            Kind:

1. jongetje, doodgeboren, ov. Scherpenzeel 10-10-1832

3. Helena ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/08-02-1807, begr. Scherpenzeel 05-05-1807

4. Jan ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 08-10/06-11-1808, ov./begr. Scherpenzeel 08/11-11-1808

 

Ve

Adrianus Gijsbertus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-07-1801, metselaar, wolkammersknecht, wolkammer, ov. Woudenberg 10-08-1878, tr. Renswoude 31-01-1829 Cornelia Vink, ged. Renswoude 21-02-1808, ov. Woudenberg 04-05-1881, dr. van Johannes Vink en Teunisje van Schaik

Uit dit huw.:

1. Cornelia Johanna ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/31-05-1829, ov. Scherpenzeel 13-07-1870, tr. Scherpenzeel 17-03-1852 Frederik van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/17-11-1821, riet- en strodekker, zn. van Hendrik van Santen en Margaretha Wischhoff

2. Johannis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/28-11-1830, tr. Scherpenzeel 06-08-1858 Metje van Barneveld, geb. Stichts Veenendaal 1837, dr. van Hendrik van Barneveld en Willemijntje van Schuppen

3. Teunis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/02-12-1832, ov. Scherpenzeel 07-03-1833

4. meisje, geb. Scherpenzeel 02-05-1834, ov. na de geboorte

5. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 25-01-1836

6. Teunisje/Tonia ter Burg, geb. Woudenberg 11-11-1837, ged. in de Grote Kerk 31-12-1837, ov. Leusden (ingeschr. te Scherpenzeel) 11-03-1870, tr. Hendrik Jacob van Fartwijk, matroos 1e klasse bij Zijne Majesteits Zeemacht in Oost-Indië, op het stoomschip Banka

7. Alida ter Burg, geb. Woudenberg 11-12-1839, ged. in de Grote Kerk 05-01-1840, ov. Scherpenzeel 05-06-1849

8. Antonia ter Burg, geb. Woudenberg 11-11-1841, ged. in de Grote Kerk 28-11-1841

9. Gerritje ter Burg, geb. Woudenberg 18-05-1844, ged. in de Grote Kerk 09-06-1844, caféhoudster, ov. Scherpenzeel 01-08-1919, tr. Scherpenzeel 05-05-1870 Pieter van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/30-12-1838, wever, schuitenvoerder, tapper, ov. Scherpenzeel 11-11-1903, zn. van Aart van Dijk en Jacomijntje Boon

                Lidm. Scherpenzeel 09-04-1868: Gerritje ter Burg.

10. Helena ter Burg, geb. Woudenberg 23-05-1846

11. Alida ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 16-07/02-09-1849, ov. Woudenberg 21-07-1904 (won. Amsterdam), tr. Philippus Christiaan Karel Maria Zijger

In 1874 laat Anthonia Woerdeman, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgename o.a. Alida ter Burg, dienstmeid, bij haar inwonende, krijgt f 2000,= als zij tot haar ov. bij haar blijft wonen. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 189; 01-09-1874).

12. Ardianus Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/01-02-1852, volgt VId

 

VId

Ardianus Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/01-02-1852, schoenmaker, ov. Woudenberg 20-04-1917, tr. Woudenberg 26-10-1883 Cornelia Ederveen, geb. Woudenberg 04-03-1864, ov. Scherpenzeel 11-11-1941, begr. Glashorst, graf nr. 440a, dr. van Aalbert Ederveen en Marretje Baggel

In 1879 verhuurt Willem Steenbeek, schaapherder te Woudenberg aan Adrianus ter Burg, schoenmaker te Woudenberg een huis, erf en tuintje aan de Holevoet bij Scherpenzeel onder Woudenberg, sectie C 129, groot 0.02.20 ha., tot 31-10-1891 voor f 44,= p.j. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 27; 18-08-1879).

Voorkind:

1. Cornelis Ederveen, geb. Woudenberg 02-11-1882

Uit dit huw.:

2. Cornelia ter Burg, geb. Woudenberg 28-02-1884, tr. (1) Woudenberg 05-01-1903 Piet van Surksum, geb. Hoevelaken 1882, timmerman, ov. Zeist (ingeschr. te Scherpenzeel) 31-07-1919, zn. van Evert van Surksum en Grietje de Jong, tr. (2) Scherpenzeel 24-07-1920 Arie van Bruggen, geb. Woudenberg 06-02-1893, ged. in de Grote Kerk 09-04-1893, metselaar, zn. van Gerard van Bruggen en Jannetje Dolron

3. Alberta ter Burg, geb. Woudenberg 13-09-1885, tr. Woudenberg 08-02-1906 Jan Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 15-09/31-10-1880, metselaar, ov. Amersfoort 14-09-1920, zn. van Evert Albertus Kuijpers en Johanna Wortmann

4. Arie ter Burg, geb. Woudenberg 14-09-1886

5. Cornelis ter Burg, geb. Woudenberg 29-04-1888, timmerman, tr. Ede 18-03-1911 Rikje van Voorst, geb. Ede 1891, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 05-05-1941, begr. Glashorst, graf nr. 440a, dr. van Frans van Voorst en Willempje van Riessen

Uit dit huw.:

1. Cornelia ter Burg, geb. Maarn 1911, tr. Scherpenzeel 12-03-1932 Pieter Timmerman, geb. Amersfoort 06-10-1905, spoorwegarbeider, zn. van Hendricus Timmerman en Neeltje Blijerveld

2. Wilhelmina ter Burg, geb. Maarn 27-07-1912, ged. in de Grote Kerk 27-04-1913!, ov. Leusden 18-08-2007,  tr. Scherpenzeel 14-10-1939 Peter Jelis van Osnabrugge, geb. Woudenberg 1910, chauffeur, ov. 04-04-1982, zn. van Evert van Osnabrugge en IJda van der Wiel

3. Adrianus Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 22-08/01-11-1914, ov. Scherpenzeel 02-02-1918

4. Frans ter Burg, geb. Scherpenzeel 26-12-1915, ov. Scherpenzeel 12-01-1922

5. Johan(Joop) ter Burg, geb. Scherpenzeel 22-05-1917, timmerman, ov. 20-01-2002, tr. Scherpenzeel 19-03-1938 Stijntje Cator, geb. Hilversum 1917, ov. Scherpenzeel 02-10-2005, begr. Lambalgen 07-10-2005, dr. van Cornelis Johannes Cator en Maria Catharina van Bruggen

Uit dit huw.:

1. Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 30-06/11-09-1938, ov. Scherpenzeel 01-11-1940, begr. Glashorst, graf nr. 439a

2. Maria Catharina Johanna ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 11-11-1940/09-03-1941

3. Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/25-10-1942

4. Ariën ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 01-01/05-03-1944

5. jongen, ov. Scherpenzeel 09-04-1945

6. Rik ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 20-06/28-07-1946

6. Adriana Cornelia ter Burg, geb. Scherpenzeel 22-04-1919, tr. Scherpenzeel 28-12-1940 Dingeman Adriaan Tabak, geb. Rotterdam 1916, machinebankwerker, zn. van Marinus Tabak en Pieternella Adriana Timmers

Kind:

Adriana ter Burg, geb. Utrecht 20-02-1936

                Opmerking: door de moeder erkend op 13-03-1936.

7. Francina ter Burg, geb. Scherpenzeel 20-01-1922, ov. Scherpenzeel 31-01-1922

8. Rika ter Burg, geb. Scherpenzeel 20-06-1924, tr. Scherpenzeel 06-05-1943 Gijsbert Bakkenes, geb. Renswoude 1924, zuivelarbeider, zn. van Jochem Bakkenes en Jannetje Langelaar

9. Francina ter Burg, geb. Scherpenzeel 14-03-1927

10. Cornelis ter Burg, geb. Scherpenzeel 19-10-1929

6. Johannes ter Burg, geb. Woudenberg 20-07-1889, ov. Woudenberg 16-03-1894

7. Marretje ter Burg, geb. Woudenberg 11-04-1891, tr. Scherpenzeel 04-07-1914 Marinus van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/20-07-1884, zn. van Jacob van Dijk en Willemijntje Steenbeek

                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1914: Marretje ter Burg.

8. Antonia ter Burg, geb. Woudenberg 31-07-1892, tr. Amersfoort 28-02-1917 Nicolaas van Beek, geb. Amersfoort 17-09-1893, uniformpettenmaker, zn. van Harmen van Beek en Elisabeth Elfrink

9. Johan ter Burg, geb. Woudenberg 06-07-1894

10. Albertus ter Burg, geb. Woudenberg 14-08-1895, metselaar, tr. Dirkje Vermeulen

Uit dit huw.:

1. Adrianus Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/28-10-1923

11. Gerrit ter Burg, geb. Woudenberg 13-09-1896

12. Gijsberta ter Burg, geb. Woudenberg 24-07-1898, tr. Amersfoort 09-05-1923 Hendrik Jansen, geb. Barneveld 1897, metselaar, zn. van Albert Jansen en Cornelia Wilhelmina ten Hoven

13. Alida ter Burg, geb. Woudenberg 11-04-1900, ov. Woudenberg 16-04-1900

14. Andries ter Burg, geb. Woudenberg 14-07-1901, metselaar, tr. Willempje van de Kamp

Uit dit huw.:

1. Cornelia ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 04-07/31-08-1930, tr. Scherpenzeel 21-12-1950 Jan van Rootselaar, geb./ged. Scherpenzeel 11-08-1927/29-04-1928, wever, zn. van Jan van Rootselaar en Cornelia van Schoonhoven

2. Jannes Albertus ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/29-11-1931

3. Aagje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/27-08-1933

15. Adrianus Cornelis ter Burg, geb. Woudenberg 02-12-1902, ov. Woudenberg 07-12-1902

16. Adrianus Cornelis ter Burg, geb. Woudenberg 1904, tr. Scherpenzeel 26-01-1933 Melisje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 26-10/01-12-1907, ov. Chur, Zwitserland 28-10-1948, dr. van Gerrit van Raaij en Lubertha Hazeleger

Uit dit huw.:

1. Adrianus Cornelis ter Burg, geb. Woudenberg 21-04-1933, ged. in de Grote Kerk 27-08-1933

2. Gerrit ter Burg, geb. Woudenberg 27-07-1935, ged. in de Grote Kerk 29-09-1935, ov. Woudenberg 15-11-1936

3. Cornelia Lubertha ter Burg, geb. Woudenberg 15-06-1936, ged. in de Grote Kerk 13-12-1936

17. Pieter ter Burg, geb. Woudenberg 1905, metselaar, tr. Scherpenzeel 01-08-1940 Grietje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 28-07/29-09-1907, dr. van Cornelis Renes en Celia van Mill

Uit dit huw.:

1. Adrianus Cornelis ter Burg, geb. Scherpenzeel 29-06-1941

2. Celia ter Burg, geb. Scherpenzeel 26-11-1942

3. Cornelia ter Burg, geb. Scherpenzeel 27-01-1944

4. Grietje ter Burg, geb. Scherpenzeel 06-07-1945

5. Cornelis ter Burg, geb. Scherpenzeel 19-11-1946

6. Pieter ter Burg, geb. Scherpenzeel 03-12-1949

18. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 23-08-1906

 

IIIc

Melis Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 19-04-1739, ov. Woudenberg 17-01-1814, otr. Scherpenzeel 09-04-1771, tr. Scherpenzeel Jantje Klaassen Heikamp, ged. Scherpenzeel 24-12-1747, op Klein Egdom, dr. van Klaas Jansz Heikamp en Maria Willems

Uit dit huw.:

1. Jannetje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 03/08-05-1777, get. Gijsbertje van Soest hv Cornelis Heikamp, tr.? Pieter Willem Feldhuis, ov. Utrecht 19-11-1825

2. Maria ter Burg, ged. Woudenberg 03-06-1781, get. Willemijntje Willems, ov. Utrecht 09-02-1855, tr. Pieter Fock

3. Daniël ter Burg, geb./ged. Woudenberg 01/25-11-1787, ov./begr. Scherpenzeel 20/25-02-1808

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

oktober 2009