Ten Broek

 

 

Vermoedelijk begin van de familie Ten Broek in Putten

 

Gerrit Aersen van Broeck

Overleden: 1615 te Putten

Gehuwd met: 26 november 1598 te Putten

Stüntgen Aertsen

 

In de kerkelijke boeken van Putten wordt  dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven:

 

Nov. 1598; geboekt 30 juni 1618: “dat Edele Landgericht van Veluwe, alhier tot Putte zijnde anno 1618 den 29 ende 30 Juny is wettelijk bericht, dat Wilhelmus die Wees oude pastor gewesen alhier ingesegent heeft in de Echtenstaet provation in een huis: Gerrit Aertzen en Stijntien Aersse, van Putterdijck, haar 3 opgeboden gehat ao 1598 in Novembri van mij Petro Kynsio, predicant  hier zijnde, welkes dan dat Edele G. Lantgericht  voor sulckes tot memorie te boek te stellen, welcks ik ook gern gedaen. Actum Putten den 30 Juny int jaar 1618.

Dijt is mij angedient van de H, Drost van Veluwe bij D. Petrum Mutart, kellenar alhier op den 30 Juny ao  als boven  en d. Schrijven van Edel. Erentfest H.  Droost (Geb.) Petrus Kynsius predicant tot Putten

21 juni – 14 oct: deze name sijn de drost van onze scholtus overgelevert, gericht houdende ao 1618 in Junio als zij  sommige jaer in concubinatie  met malcander geseten  hadden.

 

In Gens Nostra van februari 1990 komt dit echtpaar voor in een lijst van horigen van de Kelnarij van Putten, behorend tot de goederen van het klooster Abdinckhof  te Paderborn in Duitsland.

In de vrouwelijke lijn gaat het geslacht terug tot 1511.Stijntien Aersse was keurmedig.

 

Uit dit huwelijk werd geboren:

Beert Gerritsen

Gehuwd met: 4 april 1619 te Putten

Griete Evers, dochter van Evert Tijmens

 

Op 30 maart 1623:  Beert ten Broeck, een dochter, genaemt Aeltjen, te Putten

 

Op 8 oktober 1622 vindt het huwelijk plaats tussen Jan Jochems, zoon van de overleden Jochem Vlycken bij den Steenencamer ende Geerijen Gerrits, dochter van de overleden Gerrit Aerts ten Broecken van den Putterdijck.

 

Vanaf 1665 – 1706 ontbreken doop- en huwelijksboeken.

 

In 1706 woont op 25 april Jan ten Broeck in Putten. Hij trouwt met Sara Claes van Diermen.

Uit dit huwelijk wed Claes Jansz ten Broeck geboren.

De verbinding tussen Beert en Jan is nog niet gelegd.

 

Bij gedoopte kinderen in Putten vind je bij de namen van de ouders: op ’t Broek, aent Broeck, op den Broeck. Alleen Beert en Jan hebben het tussenvoegsel ten.

 

Een van de eerste onderzoekers van dit geslacht, ds. Meindert ten Broek, vond:

Uit: N.C. Kist  –  De abdij van Elten

1432 ontving  Johan die Rode Evertszoon “den guede ten Broeck” te Putten als leen van de Abbij van Elten.

 

 

 

I

Jan ten Broek, van Putten, ov. Putten ca. 1716, tr. Sara Claessen van Diermen, dr. van Claes Killen van Diermen en Aeltie Aerts

Uit dit huw.:

1. Claes Jansz ten Broek, geb. Putten ca. 1710, volgt II

2. Adriana Jans ten Broek, geb. Putten ca. 1711, ov. Amsterdam 16-12-1775, otr. Amsterdam 19-04-1748 Gerrit Brink, ged. Lienden, ov. Amsterdam 26-01-1771

3. Catrina Jans ten Broek, geb. Putten 13-09-1715, ov. Amsterdam 24-06-1788, otr. (1) Amsterdam 05-05-1758 Willem van Laar, ged. Huissen, ov. Amsterdam 11-01-1779, otr. (2) Amsterdam 01-11-1771 Gerrit Kempers, ov. Amsterdam

 

II

Claes Jansz ten Broek, geb. Putten ca. 1710, ov. 09-04-1766, van Soest, tr. Nijkerk 19-12-1749 Aaltje Wouters van Aalst, ged. Nijkerk 06-07-1727, ov. Scherpenzeel 05-10-1780, dr. van Wouter Baertsz (van Aalst) en Gerbregje Gerrits 15-04-1765 en Aaltje op 19-10-1780

                Lidm. Nijkerk 24-12-1735: Klaas ten Broek, met attestatie van ´s-Graveland.

                Lidm. Scherpenzeel: Klaes Jansz en Aaltje Wouters, met attestatie van Nijkerk 27-09-1750.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Claes Jansz ten Broeck en Aaltje Wouters.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Aaltje Wouters, wed. Klaas ten Broek.

Van 1756-1766 is Klaas ten Broek kerkmeester van de Grote Kerk.

Van 1749-1763 is Claas ten Broek en van 1775-1781 is Aaltje Wouters, wed. Claas ten Broek eigenaar van (1832) Sectie D 400,401. Oosteinde zuidzijde. Groot 0.12.80 ha. Hofpacht f 8,=.

In 1781 vindt er maaggescheid plaats tussen Jan, Wouter en Aalbert ten Broek, me.j. kinderen van Klaas Jansen ten Broek x Aaltjen Wouters. Aalbert krijgt het huis en hof aan het oosteinde van het dorp, waar zijn ouders woonden. Hij moet zijn broers uitkopen. Bedrag onbekend. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 181; 05-06-1781).

Volgens de huw. bijlagen van kleinzoon Loog ten Broek is Klaas ten Broek op 15-04-1765 overleden Aaltje Wouters van Aalst 19-10-1780 overleden.

Uit dit huw.:

1. Jan ten Broek, ged. Scherpenzeel 25-10-1750, ov. Haarlem 29-12-1800, tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09-05-1780 Rijkje van Rouwendaal, ged. Nijkerk ca. 1751, ov. Amsterdam 18-10-1793

                Acht kinderen te Amsterdam.

2. Wouter ten Broek, ged. Scherpenzeel 18-03-1753, volgt IIIa

3. Aalbert ten Broek, ged. Scherpenzeel 27-06-1756, aen het Oosteijnde, volgt IIIb

 

IIIa

Wouter ten Broek, ged. Scherpenzeel 18-03-1753, bakkersknecht, ov. Scherpenzeel 16-07-1814, tr. Nijkerk 09-05-1790 Reijertje/Reintje (Loogen) van de Pol, ov. Nijkerk 22-04-1802, dr. van Loog Petersen van de Pol en Grietje Pol

                In de ov. akte van Wouter staat dat zijn ouders in Nijkerk zijn overleden.

                De ov. datum van Reijertje van de Pol wordt vermeld in de trouwakte van Loog ten Broek.

Uit dit huw.:

1. Klaas ten Broek, geb./ged. Nijkerk 22/29-05-1791, ov. Harderwijk 28-04-1847, tr. Harderwijk 25-11-1791 Johanna van Alem, ged. Harderwijk 14-06-1792, ov. Harderwijk 04-05-1871, dr. van Meindert van Alem en Dirkje van Elken

Kinderen gedoopt in Harderwijk en Vledder.

2. Loog ten Broek, geb./ged. Nijkerk 23/29-05-1793, wever, 1854 onderdirecteur van de kolonie Willemsoord te Steenwijkerwold, ov. Steenwijk 09-11-1870, tr. Scherpenzeel 17-06-1821 Jantje van Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/11-10-1795, ov. Steenwijk 13-02-1871, dr. van Jan Meesen van Veldhuizen en Maria van Egdom

Lidm. Scherpenzeel: L. ten Broek, met attestatie van Brussel 28-10-1820, met attestatie vertrokken naar Veenhuizen 14-03-1825.

            Uit dit huw.:

1. Reijertje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 24-03/07-04-1822, ov. Steenwijk 23-05-1907, tr. Steenwijkerwold 28-04-1849 Gerrit Cordes, geb. Meppel 10-10-1822, horlogemaker, ov. Steenwijk 17-12-1860, zn. van Carel Gottlieb Cordes en Marrigje Uiterwijk

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1853: Reijertje ten Broek.

2. Maria/Mietje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 11/31-08-1823, ov. Tuk (Steenwijkerwold) 01-02-1867, tr. Steenwijkerwold 30-04-1848 Hendrik Nijk, geb. Steenwijkerwold 09-02-1828, kleermaker, ov. Tuk (Steenwijkerwold) 24-12-1882, zn. van Roelof Nijk en Marrigje Krist

3. Willemijntje/Mijntje/Mijna ten Broek, geb. (Norg) Veenhuizen 16-02-1825, ov. Steenwijk 23-01-1902, tr. Steenwijkerwold 21-04-1850 Hendrik Cordes, geb. Meppel 21-02-1824, horlogemaker, 1881 tekenonderwijzer, ov. Steenwijk 23-07-1902, zn. van Carel Gottlieb Cordes en Marrigje Uiterwijk

4. Jannigje ten Broek, geb. Veenhuizen 04-06-1828, ov. Steenwijk 25-06-1910, tr. Steenwijkerwold 12-09-1848 Martinus Johannes Aukes, geb. Vledder (Frederiksoord) 18-10-1823, winkelier, ov. Vledder (Frederiksoord) 19-10-1878, zn. van Jannes Aukus en Frederika Maria Ruischer

5. Alberta Petronella ten Broek, geb. Veenhuizen 02-09-1831, ov. Foxhol (Hoogezand) 13-06-1866, tr. Groningen 17-06-1862 Gerrit Postema, geb. Norg (Veenhuizen) 28-08-1835, boekhouder, 1881 direkteur van een fabriek te Lansberg in Pruisen, zn. van Pieter Postema en Fennechien Kuipers

6. Gerardus ten Broek, geb. Veenhuizen 09-02-1839, 1881 direkteur van een fabriek te Brandenburg in Pruisen, tr. Steenwijk 02-09-1870 Gesina ten Brink, geb. Blesse (Weststellingwerf) 05-03-1840, ov. Apeldoorn 21-03-1929, dr. van Hendrik ten Brink en Woutertje Kreulen

3. Aaltje ten Broek, geb./ged. Nijkerk 15/19-07-1795, begr. Nijkerk 20-06-1796

4. Gerardus ten Broek, geb./ged. Nijkerk 13/17-06-1796, 1818 fuselier te Amerongen, wever, ov. Ommen Stad 10-04-1832, tr. Scherpenzeel 18-12-1819 Evertje van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 08/27-11-1791, ov. Scherpenzeel 16-10-1867, dr. van Jan van Linden en Gerritje van Veenschoten. Evertje van Linden, tr. (2) Scherpenzeel 21-02-1834 Gerrit Kuijpers, ged. Amersfoort 21-05-1786, metselaar, ov. Scherpenzeel 10-09-1848, zn. van Evert Gerritsen Kuijpers en Aaltje eijers Huikenhorst

Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Gerardus ten Broek, met attestatie vertrokken naar Vledder 26-08-1825.

Lidm. Scherpenzeel 1867: Everdina van Linden, wed. ten Broek.

Uit dit huw.:

1. Wouter ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 26-04-1818/02-01-1820 (erkend bij huw.) , ov. Scherpenzeel 12-07-1840

2. Gerritje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1820/14-01-1821, ov. Scherpenzeel 26-06-1865, tr. Scherpenzeel 02-04-1847 Jan Veldhuijsen, geb. Renswoude 05-07-1821, boerenknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 28-03-1876, zn. van  Roelof Veldhuijsen en Gerritje Heijwegen

3. Reijertje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/27-04-1823, ov. Ommen Stad 12-10-1829

4. Jansje ten Broek, geb. Vledder (Frederiksoord) 06-08-1825, ov. Ommen Stad 20-10-1829

5. Hendrika Petronella ten Broek, geb. Vledder (Frederiksoord) 15-04-1828, ov. Ommen Stad 18-01-1830

6. Reijertje ten Broek, geb. Ommen Stad 22-07-1830, ov. Scherpenzeel 04-04-1884, tr. Scherpenzeel 11-03-1859 Albartus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/24-06-1832, metselaar, ov. Woudenberg 08-03-1918, zn. van Gerrit ten Broek en Annetje Bakker

 

IIIb

Aalbert ten Broek, ged. Scherpenzeel 27-06-1756, aen het Oosteijnde, metselaar, ov. Scherpenzeel 03-08-1824, tr. Scherpenzeel 13-12-1778 Aaltje Hendriks van Voskuijl, ged. Scherpenzeel 29-07-1759, ov. Scherpenzeel16-05-1841, dr. van Hendrik Gerritsen Voskuijlen en Klaasje Gerrits van Manen

Van 1781-1790 is Albert ten Broek eigenaar van (1832) Sectie D 400,401. Oosteinde zuidzijde. Groot 0.12.80 ha. Hofpacht f 8,=.

In 1781 vindt er maaggescheid plaats tussen Jan, Wouter en Aalbert ten Broek, me.j. kinderen van Klaas Jansen ten Broek x Aaltjen Wouters. Aalbert krijgt het huis en hof aan het oosteinde van het dorp, waar zijn ouders woonden. Hij moet zijn broers uitkopen. Bedrag onbekend. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 181; 05-06-1781).

Aalbert Klaasz ten Broek x Aaltje van Voskuilen lenen f 550,= van Willem Geurt van Renes. Onderpand: hun huis en hof aan het oosteinde van het dorp. Nu volgen drie beslagleggingen op hun goederen wegens twee obligaties van ieder f 100,= en een van f 400,=. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 182; 19-09-1785).

In 1785 bevestigen Aalbert ten Broek x Aaltjen van Voskuilen een lening van f 400,= aan de mi.j. kinderen van Pieter van Steenbeek. Onderpand: hun huis aan het oosteinde. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 184; 13-10-1785).

Uit dit huw.:

1. Aaltje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 03/18-07-1779, get. Aaltje van Aalst, wed. Klaas ten Broek, ov. Woudenberg 01-04-1812, begr. Scherpenzeel 07-04-1812, tr. Scherpenzeel 20-12-1808 Arien Gaasbeek, geb./ged. Woudenberg 31-05/20-06-1784, daggelder, ov. Woudenberg 27-01-1848, zn. van Geurt Gaasbeek en Maria Veenbrink. Arien Gaasbeek, tr. (2) Woudenberg 28-12-1815 Maria/Martje/Merritje van Soest, geb./ged. Woudenberg 19-12-1793/05-01-1794, ov. Woudenberg 17-05-1840, dr. van Peter Willemsz van Soest en Maria Heikamp

                Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Aaltie ten Broek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

                Lidm. Woudenberg 1803: Aaltje ten Broek, met attestatie van Scherpenzeel.

In 1848 laat Ariën Gaasbeek, daggelder, eerder wed. met kinderen van Aaltje ten Broek, nu wed. met kinderen van Marretje van Soest, aan de Holevoet onder Woudenberg zijn testament maken. Enige erfgenaam: zijn mi.j. dochter Aaltje Gaasbeek (bijna 16). Voogd: Geurt Gaasbeek, meester metselaar en wolkammer onder Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 2; 10-01-1848).

2. Klaasje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 09/15-10-1780, get. Klaasje, wed. Hendrik Gerritsz van Voskuijlen, ov. Scherpenzeel 27-11-1841, ongehuwd

3. Klaas ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 22-11/09-12-1781, wolkammer, ov. Amerongen 14-03-1852, tr. (1) Sophia/Fijtje van Leersum, ged. Oud Loosdrecht 27-10-1782, ov. Amerongen 13-09-1813, dr. van Arie van Leersum en Odylla Schimmel, tr. (2) Voorst 21-01-1815 Lucretia Romeijn, geb. Voorst 02-01-1788, ov. Amerongen 03-02-1870, dr. van Jan Romeijn en Aaltje Boomers Hissink

                Lidm. Amerongen: Fijtje van Leersum, met attestatie van ´s-Graveland 04-10-1808

Elf kinderen uit twee huwelijken gedoopt in Amerongen.

4. Hendrik ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 22-12-1782/05-01-1783, metselaar, ov. Hattem 09-01-1862, tr. (1) Elspeet (otr. Scherpenzeel) 15-05-1808 Celia van Goor, geb./ged. Barneveld 04/21-05-1780, ov. Hattem 07-07-1819, dr. van Lubbert van Goor en Jantje Rengers, tr. (2) Hattem 18-12-1819 Derkje Mulder, geb. Hattem 08-05-1791, ov. Hattem 04-05-1870, dr. van Jan Mulder en Merrigje Derks

Lidm. Scherpenzeel 31-08-1806: Hendrik ten Broek, met attestatie vertrokken naar Hattem 02-02-1809.

Dertien kinderen uit twee huwelijken geboren in Hattem.

5. Sara ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 07/29-02-1784, begr. Scherpenzeel 02-05-1785

6. Sara ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/08-05-1785, begr. Scherpenzeel 23-10-1786

7. Geertje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 03/13-08-1786, begr. Scherpenzeel 19-08-1786

8. Geertje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 25-11-/09-12-1787, ov./begr. Scherpenzeel 24/30-12-1807

Lidm. Scherpenzeel 19-12-1806: Geertje ten Broek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 19-12-1806.

                Lidm. Woudenberg jan. 1807: Geertje ten Broek, met attestatie van Scherpenzeel.

9. Wouter ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 13/23-08-1789, begr. Scherpenzeel 11-09-1789

10. Albertus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 25-11/05-12-1790, volgt IVa

11. Gerrit ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/14-09-1794, volgt IVb

12. Alida ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 04/16-04-1797 ov. Scherpenzeel 04-06-1821, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel: Alida ten Broek, met attestatie van Nijkerk 15-02-1821.

13. Wouter ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/02-11-1800, fuselier bij de 4e compagnie 2e bataillon, 9e afdeling infanterie, ov. Utrecht 04-02-1831, ongehuwd

 

IVa

Albertus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 25-11/05-12-1790, wolkammer, fabrikeur in wol, ov. Scherpenzeel 19-06-1860, tr. (1) Scherpenzeel 07-12-1815 Willemijntje Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 04/18-01-1789, ov. Scherpenzeel 08-01-1827, dr. van Hendrik Druijff en Grietje Pull, tr. (2) Scherpenzeel 25-01-1828 zijn schoonzuster Ariaantje Druijf, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/04-07-1790, ov. Scherpenzeel 09-05-1840, dr. van Hendrik Druijff en Grietje Pull

                Lidm. Scherpenzeel 30-04-1812: Willemijntje Druijff.

Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Albertus ten Broek.

                Memories van successie Scherpenzeel 08-01-1827: Willemijntje Druijf, 38 jr,  geb. Scherpenzeel, vrouw van Aalbartus ten Broek, moeder van 9 kinderen.

                In 1833, 1834, 1841, 1842, 1847, 1848, 1852-1854, 1877 en 1878 is Albertus ten Broek diaken van de Grote Kerk.

In 1841 stelt Albertus ten Broek, eerder wed. met kinderen van Willemijntje Druijff, nu wed. met kinderen van Adriana Druijff, wolkammer te Scherpenzeel zijn broer Klaas ten Broek, wolkammer te Amerongen, aan als voogd (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 1; 20-01-1841).

In 1874 vindt er scheiding en verkoop plaats van de nalatenschap van Willemijntje Druijff; Willem ten Broek; Arriaantje Druijff; Geertje ten Broek; Ida ten Broek; Hendrik ten Broek en Albertus ten Broek sr.. Uitvoerige beschrijving van de bezittingen en de erfgenamen (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 185; 20-07-1874).

Uit het 1e huw.:

1. Hendrik ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 25-12-1815/21-01-1816, ov. Scherpenzeel 17-11-1853, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1839: Hendrik ten Broek.

2. Alida ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 24-03/13-04-1817, ov. Alkmaar 13-06-1907, tr. Alkmaar 30-06-1839 Henricus/Hendrik Holsmuller, geb. Alkmaar 1809, koopman en broodbakker, ov. Alkmaar 25-10-1874, zn. van Zacharias Holsmuller en Geertruida Harmeijer

3. Grietje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/26-07-1818, ov. Doorn 05-02-1876, tr. Scherpenzeel 13-02-1846 Gerrit van Setten, geb. Doorn 29-10/21-11-1819, winkelier, ov. Doorn 08-06-1887, zn. van Jan van Setten en Willemijntje Beerschoten

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1839: Grietje ten Broek, met attestatie vertrokken naar Doorn 27-04-1846.

4. Geertje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 28-09/07-11-1819, ov. Scherpenzeel 09-10-1849, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1839: Geertje ten Broek.

5. Aalberta ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1820/14-01-1821, ov. Scherpenzeel 23-11-1906, begr. Glashorst, graf nr. 340, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 26-03-1843: Alberta ten Broek, lidmaatschap opgezegd okt. 1892.

In 1860 laten Alberta ten Broek, me.j. ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; Gerrit ten Broek, broodbakker; Albertus ten Broek, fabrikant in wol; Willemijntje ten Broek en Adriana ten Broek, allen ongehuwd te Scherpenzeel hun testament maken. Zij zijn elkaars erfgenamen (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 44-48; 06-12-1860).

In 1876 verkopen Albertus ten Broek, koopman te Scherpenzeel; Willemijntje ten Broek, ongehuwd, handelende in manufacturen te Scherpenzeel; Adriana ten Broek, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel voor f 2500,= aan Alberta ten Broek, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel een huis met winkelzaak, schuur, erf en tuin aan de Achterstraat, sectie D 314-316, groot 0.10.74 ha (Not. C. van Wieringen 2471, nr. 42; 17-05-1876).

In 1892 laten Alberta ten Broek, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel en haar halfzuster Adriana ten Broek, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel hun testamenten op de langstlevende maken. Geertruida Wilhelmina Holsmuller te Alkmaar krijgt f 4000,=. Zij bezitten veel huizen en land in de Achterstraat (AT058a009, nr. 105 en 106; 23-08-1892).

In 1898 laat Alberta ten Broek, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Broer Albertus ten Broek krijgt haar huis, sectie D 1000, groot 0.16.50 ha. Volgt nog veel familie (AT058a015, nr. 46; 18-07-1898).

In 1899 laat Alberta ten Broek, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken o.a. huis, bestaande uit vier woningen met grond genaamd het Simonshoekje op Geijtenbeek onder Woudenberg, sectie C 626-630,529(ged.)

twee huizen, elk bestaande uit vier daglonerwoningen aan de Achterstraat te Woudenberg, sectie C 250-256,455,456. Haar neef Jan Willem van Setten te Doorn erft: huis, schuur, erf en tuin aan de Achterstraat, nu door haar bewoond, sectie D 1000, groot 0.16.50 ha, t.w.v. f 1950,= (AT058c001, nr. 10; 12-10-1899).

In 1901 wijzigt Alberta ten Broek, z.b. te Scherpenzeel haar testament. Het legaat aan haar neef Jan Willem van Setten moet buiten zijn huwelijkse gemeenschap met Jacoba Cornelia Mol blijven (ruzie?) )AT058c002, nr. 184; 14-03-1901).

In 1901 laat Alberta ten Broek, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken (AT058c002, nr. 240; 25-07-1901).

In 1907 vindt er een inventarisatie plaats van de nal. schap van Alberta ten Broek, z.b. te Scherpenzeel (Notarieel Amersfoort 34, nr. 1445; 31-01-1907).

6. Gerrit ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 18-01/02-03-1823, wolfabrikant, 1860 broodbakker, ov. Scherpenzeel 03-02-1875, begr. Glashorst, graf nr. 314, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1845: Gerrit ten Broek.

In 1860 laten Alberta ten Broek, me.j. ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; Gerrit ten Broek, broodbakker; Albertus ten Broek, fabrikant in wol; Willemijntje ten Broek en Adriana ten Broek, allen ongehuwd te Scherpenzeel hun testament maken. Zij zijn elkaars erfgenamen (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 44-48; 06-12-1860).

                In 1863, 1864, 1869 en 1870 is Gerrit ten Broek diaken van de Grote Kerk.

7. Albartus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 11/31-10-1824, fabrikant, koopman, graanhandelaar, ov. Scherpenzeel 10-09-1899, begr. Glashorst, graf nr. 290, tr. Ede 11-07-1874 Willempje van Dronkelaar, geb. Ede 18-05-1840, ov. Scherpenzeel 08-05-1908, dr. van Wulfert van Dronkelaar en Gerritje van Surksum

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1849: Albert ten Broek.

In 1860 laten Alberta ten Broek, me.j. ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; Gerrit ten Broek, broodbakker; Albertus ten Broek, fabrikant in wol; Willemijntje ten Broek en Adriana ten Broek, allen ongehuwd te Scherpenzeel hun testament maken. Zij zijn elkaars erfgenamen (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 44-48; 06-12-1860).

In 1874 verkoopt Gerard van Raaij, meester schilder te Scherpenzeel aan Albertus ten Broek, koopman te Scherpenzeel een huis, wijk A nr. 42, schuur, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 852,853, erfpacht van f 2,75, groot 0.10.30 ha., voor f 2500,=. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 178; 03-06-1874).

In 1874 laten Albertus ten Broek, koopman x Willemtje van Dronkelaar te Scherpenzeel hun testament maken. Albertus: Broer Gerrit ten Broek krijgt 1/3 deel van een woonhuis, schuur en tuin in de Achterstraat onder Scherpenzeel, sectie D 314-316, groot 0.10.74 ha. T.w.v. f 1700,=. Reserve: zijn zuster Alberta ten Broek. Zijn vrouw het vruchtgebruik. Willemtje: haar man 1/3 deel van het bovenstaande huis en het vruchtgebruik. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 186, 187; 31-07-1874).

In 1886 laten Albertus ten Broek, koopman x Willemtje van Dronkelaar te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 7 en 8; 30-03-1886).

In 1898 laat Albertus ten Broek, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. Zijn neef Jan Willem van Setten te Doorn krijgt zijn huis, schuur, erf en tuin in de Achterstraat van Scherpenzeel voor f 1950,=. Zijn vrouw Willemijntje van Dronkelaar krijgt het vruchtgebruik (AT058a015, nr. 55; 05-08-1898).

Uit dit huw.:

1. Albartusten Broek, geb. Scherpenzeel 15-02-1876, ov. Scherpenzeel 11-03-1876, begr. Glashorst, graf nr. 340

8. Willem ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1825/29-01-1826, ov. Scherpenzeel 07-09-1831

9. meisje, geb. Scherpenzeel 08-01-1827, ov. Scherpenzeel 10-01-1827

Uit het 2e huw.:

10. Willemijntje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 06-12-1827/03-02-1828 (erkend bij huw.), winkelierster, 1875 handelende in manufacturen, ov. Scherpenzeel 25-06-1885, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1847: Willemijntje ten Broek.

In 1860 laten Alberta ten Broek, me.j. ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; Gerrit ten Broek, broodbakker; Albertus ten Broek, fabrikant in wol; Willemijntje ten Broek en Adriana ten Broek, allen ongehuwd te Scherpenzeel hun testament maken. Zij zijn elkaars erfgenamen (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 44-48; 06-12-1860).

11. Ida ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/28-11-1830, ov. Scherpenzeel 18-07-1852

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Ida ten Broek.

12. Adriana ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/01-04-1832, ov. Scherpenzeel 14-06-1898, begr. Glashorst, graf nr. 340, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Adriana ten Broek, lidmaatschap opgezegd okt. 1892.

In 1860 laten Alberta ten Broek, me.j. ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; Gerrit ten Broek, broodbakker; Albertus ten Broek, fabrikant in wol; Willemijntje ten Broek en Adriana ten Broek, allen ongehuwd te Scherpenzeel hun testament maken. Zij zijn elkaars erfgenamen (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 44-48; 06-12-1860).

In 1892 laten Alberta ten Broek, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel en haar halfzuster Adriana ten Broek, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel hun testamenten op de langstlevende maken. Geertruida Wilhelmina Holsmuller te Alkmaar krijgt f 4000,=. Zij bezitten veel huizen en land in de Achterstraat (AT058a009, nr. 105 en 106; 23-08-1892).

 

 

IVb

Gerrit ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/14-09-1794, metselaar, ov. Scherpenzeel 01-12-1877, begr. Glashorst, graf nr. 314, tr. Scherpenzeel 02-05-1823 Annetje Bakker, geb. Tienhoven 17/21-10-1798, ov. Scherpenzeel 31-03-1885, begr. Glashorst, graf nr. 313 , dr. van Jan Bakker en Geertrui van Maarseveen

Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Gerrit ten Broek.

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1834: Antje Bakker hv G. ten Broek.

Jan Bakker geeft toestemming volgens procuratie van 10-03-1823, not. P.A. Vorgt te Breukelen.

In 1856 verkoopt Aaltje van Ginkel, wed. zonder kinderen van Aart van Voorthui­zen aan

Gerrit ten Broek, meester metselaar te Scherpenzeel een huis nr. 62, bergschuur, erf en tuin aan de Glashorster­dijk te Scherpenzeel, sectie D 297,298, erfpacht van f 6,= t.b.v. Willem Bakker, metselaar te Amersfoort, groot 16 roeden, 70 ellen, voor f 900,=. (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 26; 13-10-1856).

In 1875 verkoopt Gerrit ten Broek, metselaarsbaas x Antje Bakker te Scherpenzeel voor f 1200,= aan Gerardus ten Broek, metselaar te Scherpenzeel een erfpachtrecht op een stuk tuingrond met de daarop staande gebouwen aan de Glashorsterdijk onder Scherpenzeel sectie D 297,298, groot 0.16.70 ha en drie zitplaatsen, 6 noord, 6 zuid, 11 noord, in de Ned. Herv. Kerk te Scherpenzeel. Toen het huis in 1856 werd gekocht werd er f 800,= van de koopsom omgezet in een hypotheek t.b.v. Aaltje van Ginkel, wed. Aart van Voorthuizen en nu t.b.v. Alberta ten Broek, z.b. te Scherpenzeel volgens acte van 02-11-1865, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. Deze hypotheek wordt overgenomen ten laste van de kopers. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 244; 05-11-1875).

Uit dit huw.:

1. Alida ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/27-07-1823, ov. Woudenberg 06-12-1827

2. Jan ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 06/27-03-1825, metselaar, ov. Scherpenzeel 17-01-1853, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1847: Jan ten Broek.

3. Geertrui ten Broek, geb. Woudenberg 09-12-1826, ged. in de Grote Kerk 31-12-1826, ov. Scherpenzeel 17-10-1912, begr. Glashorst, graf nr. 313, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1847: Geertrui ten Broek, met attestatie vertrokken naar Putten 16-06-1862.

In 1912 vindt er opmaak van de inventaris plaats ten sterfhuize van Geertrui ten Broek t.v.v. 1. Gerardus ten Broek, metselaar te Scherpenzeel, executeur testamentair namens Hendrik Tiggelaar, bakker te Ede x Antje van Ginkel, Maria Annetta ten Broek, dienstbode te Amsterdam, Anna Hendrika ten Broek, dienstbode te Amsterdam, Jan Koster, sigarenmaker te Amsterdam x Wijntje ten Broek; 2. Albertus ten Broek, metselaar te Woudenberg; 3. Gerrit van Ginkel, landbouwer te Scherpenzeel (Notarieel Amersfoort 39, nr. 2621; 28-11-1912).

4. Alida ten Broek, geb. Woudenberg 16-06-1829, ged. in de Grote Kerk 26-07-1829, ov. Scherpenzeel 11-07-1838

5. Albartus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/24-06-1832, volgt Va

6. Maria Sofia ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 05-03/06-04-1834, ov. Scherpenzeel 14-11-1911, tr. Scherpenzeel 08-06-1871 Rijk van Ginkel, geb. Woudenberg 24-11-1827, koopman, ov. Scherpenzeel 20-12-1911, begr. Glashorst, graf nr. 294, zn. van Jannetje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1853: Maria Sophia ten Broek.

7. Gerardus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/30-04-1837, volgt Vb

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1864: Gerardus ten Broek.

8. Teunis Cornelis ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 31-05/30-06-1839, metselaar, ov. Scherpenzeel 10-10-1859, ongehuwd

9. Anthonie ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1842/05-02-1843, metselaar, ov. Nieuwer Amstel (Amstelveen) 06-06-1894, tr. (1) Amsterdam 11-03-1874 Bartha Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 14-04/23-07-1848, ov. Amsterdam 24-07-1888, dr. van Hendrik Veldhuizen en Wijntje Velthuizen, tr. (2) Amsterdam 21-05-1890 Heintje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-12-1865, ov. Amsterdam 20-01-1893, dr. van Antonie ter  en  Maria Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1864: Antonie ten Broek, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 23-03-1874.

Vier kinderen uit twee huwelijken geboren in Amsterdam.

 

Va

Albartus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/24-06-1832, metselaar, ov. Woudenberg 08-03-1918, tr. Scherpenzeel 11-03-1859 Reijertje ten Broek, geb. Ommen Stad 22-07-1830, ov. Scherpenzeel 04-04-1884, dr. van Gerardus ten Broek en Everdina van Linden

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1853: Albertus ten Broek.

Uit dit huw.:

1. jongen, ov. Scherpenzeel 08-10-1859

2. meisje, ov. Scherpenzeel 14-11-1860

3. meisje, ov. Scherpenzeel 23-11-1861

4. Cornelia ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 23-05/05-07-1863, ov. Rotterdam 22-02-1919, tr. Nijmegen 06-08-1891 Jan Frederik Teunis Kemkes, geb. Utrecht 20-02-1868, sigarenmaker, zn. van Johannes Kemkes en Alberta Johanna Geijzen

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1884: Cornelia ten Broek, met attestatie vertrokken naar Nijmegen 20-10-1889.

5. Gerardus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/25-03-1866, volgt VI

6. jongen, ov. Scherpenzeel 02-08-1867, begr. Glashorst, graf nr. 340

7. Annetje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1868/31-01-1869, ov. Scherpenzeel 20-01-1875

8. Gerrit Jan ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/31-03-1872, ov. Scherpenzeel 05-12-1873

9. Gerritje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 04-02/29-03-1874, ov. Scherpenzeel 26-11-1896, begr. Glashorst, graf nr. 287, ongehuwd

 

VI

Gerardus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/25-03-1866, metselaar, ov. Woudenberg 02-06-1939, tr. Scherpenzeel 10-08-1889 Wijntje Veldhuizen, geb. Renswoude 09-06-1865, ov. Woudenberg 22-09-1908, dr. van Hendrik Jacobus Veldhuizen en  Jannetje van der Voort

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Gerardus ten Broek.

In 1875 verkoopt Gerrit ten Broek, metselaarsbaas x Antje Bakker te Scherpenzeel voor f 1200,= aan Gerardus ten Broek, metselaar te Scherpenzeel een erfpachtrecht op een stuk tuingrond met de daarop staande gebouwen aan de Glashorsterdijk onder Scherpenzeel sectie D 297,298, groot 0.16.70 ha en drie zitplaatsen, 6 noord, 6 zuid, 11 noord, in de Ned. Herv. Kerk te Scherpenzeel. Toen het huis in 1856 werd gekocht werd er f 800,= van de koopsom omgezet in een hypotheek t.b.v. Aaltje van Ginkel, wed. Aart van Voorthuizen en nu t.b.v. Alberta ten Broek, z.b. te Scherpenzeel volgens acte van 02-11-1865, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. Deze hypotheek wordt overgenomen ten laste van de kopers. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 244; 05-11-1875).

Uit dit huw.:

1. Reijertje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 13-11-1889/02-02-1890, ov. Ede 08-05-1965 (drie dagen na haar man!), tr. Scherpenzeel 06-11-1915 Jan Renes, geb. Woudenberg 19-08-1888, ged. Scherpenzeel 30-09-1888, ov. Ede 05-05-1965, zn. van Dirk Renes en Dirkje van Buuren

2. Jannetje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 08-04/10-05-1891, ov. Scherpenzeel 12-05-1971, tr. Scherpenzeel 29-11-1919 Jan Lubertus Cozijnsen, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/24-04-1892, timmerman, ov. Utrecht 09-11-1952, zn. van Dirk Cozijnsen en Lijsje Overeem

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Jannetje ten Broek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, met attestatie van Woudenberg 1962.

3. Alberta ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 27-11-1892/08-01-1893, ov. 19-01-1967, tr. Woudenberg 01-07-1921 Willem Westerhuis, geb. Woudenberg 17-12-1892, zn. van Willem Westerhuis en Heintje van Kolfschoten

Lidm. Scherpenzeel: Alberta ten Broek, met attestatie van Hilversum febr. 1920.

4. Hendrik Jacobus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 17-04/24-05-1896, ov. Scherpenzeel 24-10-1955, tr. Woudenberg 01-09-1939 Janna Hazeleger, geb. Woudenberg 21-07-1903, ov. Veenendaal 27-08-1996, dr. van Melis Hazeleger en Jannigje de Kruif

Uit dit huw.:

1. Wijntje ten Broek, geb. Woudenberg 21-06-1940, tr. 31-10-1963 Jan Pul, geb. Woudenberg 18-09-1935

2. Jannigje ten Broek, geb. Woudenberg 11-10-1942, tr. 09-05-1961 Willem Johan van den Brink, geb. Barneveld 11-07-1942

3. Gerardus ten Broek, geb. Woudenberg 17-03-1945, tr. 15-08-1973 Jannigje van Deelen, geb. Amerongen 03-09-1951, dr. van Albertus van Deelen en Jannigje Hardeman

            Uit dit huw.:

1. Marjanne ten Broek, geb. Scherpenzeel 21-05-1975, tr. Scherpenzeel 31-05-1997 Arend-Jan Hardeman, geb. Amersfoort 26-09-1974, zn. van Arend Hardeman en Adriana Johanna van Bruchem

            2. Hendrik Jacobus (Henk) ten Broek, geb. Scherpenzeel 12-09-1976

            3. Albertus (Bart) ten Broek, geb. Scherpenzeel 22-12-1978

            4. Jan Evert ten Broek, geb. Scherpenzeel 21-02-1982

            5. Gerardus ten Broek, geb. Scherpenzeel 14-07-1983

            6. Wijnand ten Broek, geb. Scherpenzeel 30-05-1988

            7. Willemijn Jojanne ten Broek, geb. Scherpenzeel 24-03-1990

            8. Teunice Pieternella (Tineke) ten Broek, geb. Amersfoort 18-09-1991

            9. Jojanne ten Broek, geb. Scherpenzeel 30-06-1993

5. Albertus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/06-11-1898, ov. Maassluis 20-04-1992, tr. (1) Scherpenzeel 15-10-1921 Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 05-04/02-06-1901, ov. Maasland 03-06-1937, dr. van Hendrikus Veldhuizen en Wilhelmina Osnabrugge, tr. (2) Maasland 02-03-1938 Saapje Dekker, geb. Maassluis 15-11-1911, ov. Maassluis 22-01-1993

                Vijf kinderen geboren in Rotterdam.

6. Jacobus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 12-03/28-04-1901, 1921 textielarbeider, autobusdienstondernemer, chauffeur, ov. Amersfoort 20-08-1969, tr. Woudenberg 29-08-1929 Rijkje Jacoba van Putten, geb. Amersfoort 18-05-1908, ov. Scherpenzeel 16-03-1991, dr. van Jacob van Putten en Elisabeth Buitenhuis

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1937: Jacobus ten Broek.

            Uit dit huw.:

1. Gerardus ten Broek, geb. Woudenberg 24-08-1930, ged. in de Grote Kerk 05-10-1930, tr. (1) Mbabame Swaziland 30-04-1973 en gescheiden Tilburg 1975 van Regina Jane (Khosie) Diamini, geb. Swasiland 14-04-1938, tr. (2) Winni Christiani, geb. Soerabaja 21-05-1945

2. Jacob ten Broek, geb. Woudenberg 27-05-1932, ged. in de Grote Kerk 27-11-1932, tr. Leusden 20-08-1964 Gerdiena van de Lagemaat, geb. Leusden 11-12-1934, dr. van Barend Jacobus van de Lagemaat en Elisabeth Jansen

Lidm. Scherpenzeel 22-03-1959: Jacob ten Broek, met attestatie vertrokken naar de Ger. Gem in Scherpenzeel 28-07-1964.

            Uit dit huw.:

            1. Jacobus (Co) ten Broek, geb. Leusden 27-10-1965, tr. Verwoert

2. Barend Jacobus (Berend) ten Broek, geb. Scherpenzeel 19-10-1966, tr. Tjitske Zijlstra

3. Gerardus (Gerard) ten Broek, geb. Scherpenzeel 03-03-1969, tr. Jacoba van Velthuizen

4. Frederik Jacob (Freddy) ten Broek, geb. Scherpenzeel 19-05-1973, tr. J.G. van de Hoef

3. Hendrik Jacobus ten Broek, geb. Woudenberg 15-02-1936, ged. in de Grote Kerk 29-03-1936, tr. 17-02-1958 Gerritje Hermina Burgwal, geb. Barneveld 29-06-1937, dr. van Wouter Burgwal en Dien van de Haar

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1963: Hendrik Jacobus ten Broek.

Van 1971-1990 en van 1992-1994 is Hendrik Jacobus ten Broek ouderling in de Grote Kerk.

            Uit dit huw.:

1. Rijkje Jacoba ten Broek, geb. Scherpenzeel 20-06-1956, ov. Scherpenzeel 21-09-1962

2. Wouter ten Broek, geb. Scherpenzeel 10-09-1957

3. Jacobus ten Broek, geb. Scherpenzeel 11-04-1959, tr. Adriana van den Berg

            Uit dit huw.:

            1. Caspar ten Broek, geb. Amsterdam 30-04-1989

            2. Elize ten Broek, geb. Amsterdam 27-05-1990

4. Rijkje Jacoba ten Broek, geb. Scherpenzeel 12-10-1962, tr. Jan Veldhuizen

4. Elisabeth ten Broek, geb. Woudenberg 07-09-1937, ged. in de Grote Kerk 31-10-1937, tr. Scherpenzeel 18-12-1957 Jacob Veldhuizen, geb. Renswoude13-11-1934, zn. van Jakob Veldhuizen en Jannigje Hendrika Versteeg

5. Wijntje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/09-03-1941, tr. (1) 12-11-1964 en in 1980 gescheiden van Gerrit Pul, geb. 23-11-1940, tr. (2) Arie van Poelgeest, zn. van Cornelis Hermanus van Poelgeest en Wilhelmina Frederika Westerdijk

6. Albertus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 16-11-1944/ 04-02-1945, tr. (1) Scherpenzeel 18-12-1968 en 14-07-1984 gescheiden van Hindertje Staal, geb. Sneek 11-02-1943, tr. (2) Scherpenzeel  01-10-1985 en jan. 2000 gescheiden van Nelia Aarsbergen, geb. Den Haag 17-07-1950, dr. van Wijnand Cornelis Aarsbergen en Aartje Mouwen, tr. (3) Scherpenzeel 28-12-2000 opnieuw met Nelia Aarsbergen, gescheiden febr. 2003, tr. (4) Scherpenzeel 20-10-2010 Wilhelmine Catherine Bernardine Delorme, geb. Amsterdam 14-03-1956

7. Jannetje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 16-11-1944/04-02-1945

8. Albertha (Beppie) ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 15-07/26-10-1947, tr. Scherpenzeel 24-07-1978 Gijsbertus van Galen, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/28-07-1946, zn. van Gerrit van Galen en Janna van Harn

7. Jan Frederik ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 14-11/27-12-1903, autobusondernemer, ov. 14-07-1986, tr. Scherpenzeel 01-12-1932 Jannigje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/28-03-1909, ov. Woudenberg 29-06-1960, dr. van Hendrikus de Koning en Grietje Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Jan Frederik ten Broek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, met attestatie van Woudenberg 1962.

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1933: Jannigje de Koning, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 13-04-1933, hv. J.F. ten Broek.

Van 1963-1964 is Jan Frederik ten Broek notable en 1964-1966 kerkvoogd in de Grote Kerk.

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Amersfoort 23-10-1933

2. Gerardus ten Broek, geb. Woudenberg 16-06-1935,ged. in de Grote Kerk 06-07-1935, ongehuwd

3. Hendrikus ten Broek, geb. Woudenberg 27-05-1937, ged. in de Grote Kerk 27-06-1937, chauffeur, ov. juni 1991, ongehuwd

4. Jan Frederik ten Broek, geb. Woudenberg 09-05-1939, ged. in de Grote Kerk 30-07-1939, ov. Barneveld of Scherpenzeel 31-08-2009, tr. Woudenberg 09-09-1966 Cornelia Dirkje (Dicky) van Donselaar, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/02-06-1946, dr. van Gerrit van Donselaar en Janna van de Pol

 

Vb

Gerardus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/30-04-1837, metselaar, ov. Scherpenzeel 11-07-1932, begr. Glashorst, graf nr. 315, tr. (1) Scherpenzeel 03-02-1865 Cornelia van Leersum, geb. Loosduinen 09-02-1839, ov. Scherpenzeel 17-02-1874, begr. Glashorst, graf nr. 315, dr. van Jan van Leersum en Cornelia van Maanen, tr. (2) Evertje Moesbergen, geb. Maarn 23-01-1841, ov. Scherpenzeel 17-09-1892, begr. Glashorst, graf nr. 315, dr. van Herman Moesbergen en Gijsje Kolfschoten

In 1875 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt van de nal. schap van wijlen Cornelia van Leersum, t.v.v. Gerardus ten Broek, wed. Cornelia van Leersum, metselaar te Scherpenzeel voor zichzelf en namens zijn mi.j. kinderen Gerrit; Jan Cornelis; Anton; Teunis Cornelis; Gerardus. Toeziend voogd: Jacob Overeem, timmerman te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 238,05. Contanten: f 989,=, waarvan f 318,= uit de nalatenschap van haar ouders Jan van Leersum, ov. 1870 x Cornelia van Maanen, ov. 1873 en f 200,= uit een legaat aan de kinderen van Antonia Woerdeman, volgens haar testament van 02-07-1872, not. W. Huender te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 230; 07-08-1875).

In 1875 worden huwelijksvoorwaarden gemaakt tussen Gerardus ten Broek, wed. Cornelia van Leersum, metselaar te Scherpenzeel en Evertje Moesbergen, z.b. te Doorn. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 246; 01-12-1875).

In 1914 laat Gerardus ten Broek, metselaar te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgename: zijn dochter Gijsberta ten Broek, die voor 16 jaar lang zijn hulp is geweest. Zij krijgt het huis, schuur, erf en tuin aan de Glashorsterdijk, groot 0.16.70 ha (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2829; 22-01-1914).

Uit het 1e huw.:

1. Gerrit ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/28-05-1865, ov. Utrecht 13-01-1892, begr. Glashorst, graf nr. 339, tr. Scherpenzeel 07-07-1887 Mietje Budding, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/05-03-1864, ov. Amersfoort 15-10-1910, dr. van Simon Budding en Mietje van Voorthuizen. Mietje Budding, tr. (2) Amersfoort 21-06-1893 Roelof Johannes Schoenman, geb. Ubbergen 1865, zn. van Frederik Schoenman en Maria Tiddens

                Lidm. Scherpenzeel 11-04-1886: Gerrit ten Broek, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 12-07-1887.

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Mietje Budding, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 12-07-1887.

            Uit dit huw.:

            1. Gerardus ten Broek, geb. Amersfoort 04-01-1888, ov. Amersfoort 18-06-1890

            2. Simon ten Broek, geb. Amersfoort 17-04-1889, ov. Amersfoort 03-08-1889

3. Cornelia Gerarda ten Broek, geb. Amersfoort 01-08-1890, ov. Scherpenzeel 03-06-1927, begr. Glashorst, graf nr. 339, tr. Scherpenzeel 09-04-1921 Hendrik Boom, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/23-10-1892, voerman, ov. Veenendaal 09-03-1983, zn. van Jan Adam Boom en Evertje van de Kaa. Hendrik Boom, tr. (2) Scherpenzeel 18-02-1928 Jannetje Visser, geb. Ermelo 1899, dr. van Jan Visser en Elsje van de Hoeve

2. Jan Cornelis ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/29-09-1867, koopman, landbouwer, ov. Scherpenzeel 13-05-1928, begr. Glashorst, graf nr. 289, tr. (1) Renswoude 26-08-1887 Cornelia van Egdom, geb. Renswoude 14-05-1864, ov. Scherpenzeel 27-08-1898, begr. Glashorst, graf nr. 289, dr. van Hendrik van Egdom en Teunisje Pater, tr. (2) Scherpenzeel 23-11-1901 Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08/29-09-1861, ov. Scherpenzeel 13-02-1945, begr. Glashorst, graf nr. 289a, dr. van Jan Jacob Veldhuizen en Gijsbertje Harskamp

In 1893 verkoopt de fam. Velhuizen voor f 1580,= aan Jan Cornelis ten Broek, koopman en winkelier te Scherpenzeel een huis, erf en tuin aan het oosteind, sectie D 423,424, groot 0.10.90 ha, erfpacht f 7,= (AT058a010, nr. 20; 20-02-1893).

In 1893 geeft Olivier Sterk Gijsbert Gerritszoon, z.b. te Scherpenzeel over aan Jan Cornelis ten Broek, koopman en winkelier te Scherpenzeel een huis, schuur, erf en tuin op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat met de daarnaast staande daglonerswoning, sectie D 434,439,439a, groot 0.10.10, erfpacht f 7,75, geschat op f 3080,=. En Jan Cornelis ten Broek geeft over aan Olivier Sterk Gijsbert Gerritszoon een huis, erf en tuin aan het oosteinde, sectie D 423,424, groot 0.10.90 ha, erfpacht f 7,=, geschat op f 1580,=. Dus Jan Cornelis ten Broek moet f 1500,= bij betalen. (AT058a010, nr. 74; 12-06-1893).

In 1893 leent Jan Cornelis ten Broek, koopman en winkelier te Scherpenzeel f 2000,= van Dirk Lokhorst Hzn. (AT058a010, nr. 79; 19-06-1893).

In 1898 leent Jan Cornelis ten Broek, koopman en winkelier te Scherpenzeel f 1000,= van Dirk Lokhorst Helmertzoon, landbouwer op Bruinhorst onder Woudenberg. Onderpand: huis, schuur op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat, sectie D 434,1031, groot 0.10.10 ha, belast met een hypotheek van 2000,= aan dezelfde (AT058a015, nr. 38; 20-06-1898).

In 1898 vindt ere en boedelbeschrijving plaats van de nal. schap Cornelia van Egdom t.v.v. 1. Jan Cornelis ten Broek, wed. Cornelia van Egdom, koopman en winkelier te Scherpenzeel mede namens de kinderen Gerardus, Hendrik Willem, Cornelia Everdina, Teunis en Gerrit Willem ten Broek; 2. Hendrik van Egdom, koopman te Renswoude, toeziend voogd. Een woon- en winkelhuis, schuur, erf en tuin op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat, sectie D 434,1031, groot 0.10.10, erfpacht F 7,=. Dieren: een paard, drie koeien, vier varkens. Totaal t.w.v. f 4612,05. Schulden ca. f 8000,= (AT058a015, nr. 81; 21-12-1898).

In 1912 verkoopt Hendrik Simon Buddingh, koopman te Scherpenzeel voor f 700,= aan Jan Cornelis ten Broek, koopman te Scherpenzeel het Tolhuis, sectie C 16bis(ged.), groot 0.08.04 (Notarieel Amersfoort 38, nr. 2528; 12-04-1912).

In 1913 vindt er boedelscheiding plaats van de nal.schap van Cornelia van Egdom en hun ov. zoon Hendrik Willem ten Broek t.v.v. 1. Jan Cornelis ten Broek. koopman te Scherpenzeel, wed. Cornelia van Egdom, mede namens de kinderen Teunis, Gerrit Willem, Gijsberta Jacoba ten Broek; 2. Gerardus ten Broek, koopman te Hengelo; 3. Cornelia Everdina ten Broek, z.b. te Scherpenzeel; Alles gaat naar Jan Cornelis ten Broek

o.a. woon- en winkelhuis, schuur, erf en tuin, sectie D 434,1031, groot 0.10.10 ha t.w.v. f 4000,= (Notarieel Amersfoort 39, nr. 2750; 01-08-1913).

In 1913 laten Jan Cornelis ten Broek. koopman te Scherpenzeel, nu x Cornelia Veldhuizen hun testamenten maken (Notarieel Amersfoort 39, nr. 2751, 2752; 07-08-1913).

Uit het 1e huw.:

1. Gerardus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/29-04-1888, 1913 koopman te Hengelo, 1922 manufacturier te Utrecht, tr. Papendrecht ca. 1919 Cornelia Wilhelmina Bakker, geb. Papendrecht 15-10-1889

2. Hendrik Willem ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/27-10-1889, ov. Scherpenzeel 16-04-1912, begr. Glashorst, graf nr. 288, ongehuwd

                Gaat in 1911 naar de USA.

3. Cornelia Everdina ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 17-11/20-12-1891, ov. Scherpenzeel 09-03-1966, tr. Scherpenzeel 10-09-1914 Jan Jacob Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/31-08-1890, bakker, winkelier, ov. Scherpenzeel 15-02-1974, zn. van Barend Methorst en Maria Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Jan Jacob Methorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 1913, met attestatie van Woudenberg 04-10-1933.

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Cornelia Everdina ten Broek.

4. Teunis ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 11-12-1894/06-01-1895, landbouwer, ov. Scherpenzeel 31-07-1987, tr. Hoevelaken 26-10-1916 Dirkje de Vries, geb. Hoevelaken 09-12-1895, dr. van Andries Baltus de Vries en Dirkje Laseur

Lidm. Scherpenzeel: Teunis ten Broek, met attestatie van Hoevelaken 01-12-1959.

            Uit dit huw.:

1. Jan Cornelis ten Broek, geb. 24-04-1917, ged. in de Grote Kerk 24-06-1917, tr. in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel op 24-10-1946 Clasina Hendrika Cortus, geb. 13-02-1921, ov. Zeist 02-05-2004

Uit dit huw.:

1. Teunis Andries Baltus ten Broek, geb. Enschede  09-10-1947, ged. in de Grote Kerk 14-12-1947, ov. Montagnac (Frankrijk), tr. Jan van Gravendeel

2. C.H. (Kees) ten Broek, geb. Enschede 01-07-1953, tr. Carla van Riezen

3. G.J. (Gertjan) ten Broek, geb. Zeist 22-09-1961

5. Gerrit Willem ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 01-05/04-07-1897, manufacturier, tr. Scherpenzeel 16-03-1922 Lizette Kuiper, geb. Amsterdam 10-11-1899, ov. Amsterdam 22-10-1969, dr. van Kornelis Kuiper en Lizette Tolle

                “Vertrokken naar Zeist”.

6. Jan Cornelis ten Broek, geb. Scherpenzeel 08-08-1898, ov. Scherpenzeel 23-08-1898, begr. Glashorst, graf nr. 289

Uit het 2e huw.:

7. Jan Cornelis ten Broek, geb. Scherpenzeel 20-03-1903, ov. Scherpenzeel 21-03-1903, begr. Glashorst, graf nr. 289

8. Jan Jacob ten Broek, geb. Scherpenzeel 20-03-1903, ov. Scherpenzeel 23-03-1903, begr. Glashorst, graf nr. 289

9. Gijsbertha Jacoba ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/21-10-1906, tr. Scherpenzeel Jan Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 13-12-1907/23-02-1908, handelsreiziger, koopman, zn. van Jan Overeem en Johanna van Burken

3. Anton ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/05-06-1870, ov. Hilversum 30-12-1958, tr. Woudenberg 04-07-1896 Angenieta Groenewoud, geb. Woudenberg 27-01-1875, dr. van Evert Groenewoud en Evertje van den Brink

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1896: Anton ten Broek.

Uit dit huw.:

1. Gerardus ten Broek, geb. Woudenberg 19-11-1896, ov. Hilversum 31-12-1961, tr. Rotterdam 08-05-1918 Cornelia Wilhelmina Lauwerier, geb. Rotterdam 21-05-1896, ov. Rotterdam 26-01-1962, dr. van Wilhelmus Johannes Lauwerier en Bertha Groenewoud

2. Evertje ten Broek, geb. Woudenberg 29-01-1898, ged. in de Grote Kerk 27-02-1898, tr. Hilversum 25-07-1917 Jan Gerrit Janse van de Vusse, geb. Hilversum 06-03-1896, ov. Hilversum 01-08-1960, zn. van Jan van de Vusse en Belia Drieënhuizen

3. Cornelia ten Broek, geb. Woudenberg 27-01-1900, ged. in de Grote Kerk 01-04-1900, ov. Hilversum 25-11-1989, tr. Leendert van Dalen

4. Everdina Susanna ten Broek, geb. Woudenberg 23-04-1901, ged. in de Grote Kerk 02-06-1901

5. Gerrit ten Broek, geb. Woudenberg 16-09-1902, ged. in de Grote Kerk 26-10-1902

6. Jan Cornelis Herman ten Broek, geb. Woudenberg 21-08-1907, ged. in de Grote Kerk 01-12-1907, tr. (1) Hilversum Eva van Velsen, geb. Hilversum 15-04-1910, ov. Hilversum 09-04-1946, dr. van Theodorus/Dirk van Velsen en Eva Fokker

4. Teunis Cornelis ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/05-06-1870, landbouwer, ov. Scherpenzeel 26-09-1902, begr. Glashorst, graf nr. 339, ongehuwd

5. Gerhardus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/30-03-1873, metselaar, aannemer, ov. Scherpenzeel 09-12-1966, tr. Utrecht 23-12-1909 Wilhelmina Louisa Blommestein, geb. Utrecht 1881, ov. Woudenberg (ingeschr. te Scherpenzeel) 18-01-1946, dr. van Jan Blommestein en Wilhelmina Louisa de Brons

                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1895: Gerardus ten Broek Gzn.

Uit dit huw.:

1. Gerardus Jan ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/28-05-1911, tr. Groningen 14-05-1936 en in 1973 gescheiden van Wilhelmina Maria Suiker, geb. Rotterdam 04-01-1911

2. Wilhelmina Cornelia ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 17-03/07-07-1918,ov. Scherpenzeel 05-01-2007, tr. Jan  Kok, geb. 08-08-1914

Lidm. Scherpenzeel: Wilhelmina Cornelia ten Broek, met attestatie van Amersfoort 22-03-1937.

Uit het 2e huw.:

6. Gijsbertha ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 16-11-1876/07-01-1877, ov. 14-05-1970

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Gijsberta ten Broek.

In 1914 laat Gerardus ten Broek, metselaar te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgename: zijn dochter Gijsberta ten Broek, die voor 16 jaar lang zijn hulp is geweest. Zij krijgt het huis, schuur, erf en tuin aan de Glashorsterdijk, groot 0.16.70 ha (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2829; 22-01-1914).

7. Cornelia ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1880/30-01-1881, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 13-08-1938, begr. Glashorst, graf nr. 262, tr. Scherpenzeel 11-11-1904 Jan Marinus Heij, geb. Echteld 05-02-1876, spoorwegambtenaar, stationsopzichter, zn. van Aart Heij en Angenitta van Toorn

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1903: Cornelia ten Broek, met attestatie vertrokken naar Amersfoort mei 1905 als wed. J.M. Hey met attestatie van Den Haag 08-02-1916; in ‘s-Gravenhage ingeschreven sedert 14-04-1915.

8. Harmen ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 07-04/24-05-1884, metselaar, ov. Scherpenzeel 03-12-1902, begr. Glashorst, graf nr. 315

 

 

 

Samengesteld door:

Bart ten Broek,

maart 2011