Buurman (1)

I

Willem Jansz Buurman, van Beekbergen, tr. Woudenberg 15-11-1722 Aeltje Ariens, ged. Woudenberg 15-12-1697, dr. van Arien Jansen Davelaar en Reijertje Claessen

Uit dit huw.:

1. Reijertje Willemsen Buurman, ged. Scherpenzeel 17-10-1723, op Davelaar aan de Brinkkant onder Woudenberg

2. Arien Willemsen Buurman, ged. Scherpenzeel 29-04-1725, op Davelaar aan de Brinkkant

3. Dirk Willemsen Buurman, ged. Woudenberg 16-11-1727, get. Evertje, volgt II

 

II

Dirk Willemsen Buurman, ged. Woudenberg 16-11-1727, won. Renswoude, tr. (1) Ede 06-03-1755 Willemijntje Jans, wed. Jan Jansz, won. Doesburg, tr. (2) Scherpenzeel 30-10-1774 Marritje Hendriks van Seumeren, geb. Garderen, begr. Doorn 01-04-1785

Uit het 1e huw.:

1. Willem Buurman, ged. Ede 21-12-1755, volgt III

2. Aaltje Buurman, ged. Ede 25-03-1759, tr. Nederlangbroek 27-04-1783 Gijsbert Jansen van Vulpen, geb. Doorn

Uit het 2e huw.:

3. Hendrijntje Buurman, ged. Renswoude 12-04-1776, in ´t Lege Erf

4. Hendrik Buurman, ged. Doorn 25-12-1779, won. Sloterdijk, tr. Doorn 22-04-1804 Adriaantje van Doorn, won. Doorn, ged. Woudenberg 06-12-1778, dr. van Hendrik Jansz van Doorn en Geertje Burgers van Cieverts

5. Albert Buurman, ged. Doorn 17-06-1781, ov. Doorn 03-05-1826, ongehuwd

 

III

Willem Buurman, ged. Ede 21-12-1755, begr. Renswoude 24-01-1811, won. Darthuizen, tr. Woudenberg (otr. Darthuizen) 16-10-1796 Evertje Mandersloot, ged. Woudenberg 22-01-1769, ov. Woudenberg 10-03-1842, dr. van Jacob Gerritsz Mandersloot en Luitje Jans van Dijk. Evertje Mandersloot, tr. (2) Renswoude 11-05-1815 Klaas Woutersen van Wilgenburg, geb. Nijkerk 1765, bakker, ov. Nijkerk 31-10-1821, zn. van Hendrik Woutersen van Wilgenburg en Aaltje Jans Nootelaar

Uit dit huw.:

1. Dirk Buurman, geb./ged. Woudenberg 15-09/01-10-1797, dagloner, arbeider, ov. Werkhoven 20-10-1873, tr. (1) Scherpenzeel Grietje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 07/26-09-1802, ov. Scherpenzeel 24-12-1838, dr. van Gerrit Osnabrugge en Dirkje van Wagensveld, tr. (2) Hendrijntje van Ede, geb./ged. Woudenberg 18-01/22-02–1795, ov. Werkhoven 22-08-1878, dr. van Willem van Ede en Geertje van Dijk

Uit het 1e huw.:

1. Evertje Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 13/25-12-1824, ov. Linschoten 13-01-1905, tr. Linschoten 14-11-1856 Ruth Bekker, geb. Linschoten 24-10-1832, ov. Linschoten 24-06-1922, zn. van Kasper Bekker en Dina van Wijk

2. Gerrit Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 09/29-09-1826, ov. Werkhoven 24-01-1901, tr. Vianen 28-04-1854 Antonia Blom, geb. Jaarsveld 11-04-1825, ov. Werkhoven 01-07-1911, dr. van Christiaan Blom en Pietertje Duijkersloot

3. Dirkje Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 01/22-02-1829, ov. Werkhoven 10-11-1855, ongehuwd

4. Willemijntje Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/03-02-1833, ov. Utrecht 20-03-1871, tr. Montfoort 03-04-1862 Evert Zwaan, geb. Utrecht 1827, ov. Utrecht 26-01-1907, zn. van Willem Zwaan en Adriana van Vliet

5. Rijkje Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1835/31-01-1836, ov. Scherpenzeel 14-08-1837

2. Jacob Buurman, ged. Leersum 24-03-1799, tr. Scherpenzeel 08-08-1823 Gerritje Gerritzen, geb. Garderen 1798, dr. van Jan Gerritsen en Maartje Jans

Jacob Buurman huurt een daggelderswoning, genaamd Klein Lambalgen, ook wel het Beekhuisje, erf, tuin en land onder Woudenberg, sectie C 98-100a, tot 01-05-1841 voor f 28,= per jaar van de erven Van Manen (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 39; 25-06-1840).

3. Lammert Buurman, ged. Leersum 04-02-1801, landbouwer, ov. Woudenberg 13-10-1848, tr. Woudenberg 18-11-1826 Janna Kuus, ged. Amersfoort 12-05-1799, ov. Leusden 14-03-1876, dr. van Hendrik Dirksen Kuus en Jannetje Barten Geitenbeek

Uit dit huw.:

1. Willem Buurman, geb. Woudenberg 29-08-1827, landbouwer, ov. Ede 06-08-1893, tr. Woudenberg 28-03-1857 Jannetje Langelaar, geb. Woudenberg 31-01-1831, ov. Ede 02-04-1907, dr. van Johannes Langelaar en Anna Looijen

In 1860 laten Willem Buurman, boerenarbeider x Jannigje Langelaar te Leusd­broek gemeente Leusden hun testament op de langstlevende maken. Mocht hij kinderloos ov., dan krijgt zijn moeder Janna Keus, wed. Lammert Buurman haar wettelijk deel. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 13 en 14; 24-03-1860).

2. Jannetje Buurman, geb. Leusden 18-05-1829, ov. Doorn 27-11-1896, tr. Woudenberg 24-07-1852 Rijk Lubbertse de Wit, geb. Barneveld 1818, ov. Leusden 02-01-1879, zn. van Hendrik Riksen de Wit en Jenneke Riks, tr. Leusden 06-11-1879 Jacob Hendrik de Vries, wed. Francina Metz en Evertje van Ee, ged. Amersfoort 19-02-1807, ov. Amersfoort 01-09-1880, zn. van Adolf de Vries en Aleijda de Gruson

3. Evert Buurman, geb. Woudenberg 25-09-1831, ov. Woudenberg 13-01-1842

4. Hendrik Buurman, geb. Woudenberg 23-11-1833, boerenknecht, arbeider, ov. Ede 19-03-1919, tr. Ede 15-02-1862 Trijntje Verbeek, geb. Barneveld 1841, ov. Ede 14-03-1920, dr. van Jan Rutten Verbeek en Grietje Jans Docter

5. Gijsbert Buurman, geb. Woudenberg 10-10-1835, ov. Woudenberg 20-07-1837

6. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 18-11-1837

7. Gijsbert Buurman, geb. Woudenberg 14-10-1841, ov. Woudenberg 18-10-1841

4. Willempje Buurman, ged. Leersum 10-12-1803, begr. Woudenberg januari 1804

 

 

 

Buurman (2)

 

 

I

Jan Buurman, geb./ged. Barneveld 27-01/01-02-1801, kleermaker, ov. Barneveld 24-08-1869, zn. van Evert Buurman en Nelletje van Thiel, tr. Scherpenzeel 30-10-1829 Mietje/Maria Kappers, geb. Amsterdam 1801, ov. Scherpenzeel 01-04-1859

Mietje Kappers is als vondelinge opgenomen in het aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam volgens een uittreksel uit het register, afgegeven op 09-09-1829 te Amsterdam.

Bij het ov. van Jan Buurman heet zijn vrouw Maria van den Brink.

Kind:

Cornelis Kappers, geb./ged. Scherpenzeel 17-08/12-10-1823, spoorwegbeambte, ov. Arnhem 21-11-1856, ongehuwd

Uit dit huw.:

1. Evert Buurman, geb. Woudenberg 16-05-1830, volgt II

2. Willem Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 28-07/25-08-1833, ov. Scherpenzeel 15-02-1849

3. Neeltje Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 15/29-11-1835, tr. Amersfoort 15-03-1871 Johannes van den Bongaard, geb. Amersfoort 10-03-1839, zn. van Gijsbertus van den Bongaard en Gerardina Masen

Kind:

Maria Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 28-03/01-05-1859, ov. Soest 07-03-1947, tr. Soest 18-06-1881 Johannes Muis, geb. Soest 05-02-1850, ov. Soest 09-05-1914, zn. van Harmen Muis en Hendrika van de Wepel

Als natuurlijke dochter erkend op 06-05-1881 te ’s-Gravenhage.

4. Hendrikus Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 28-11/30-12-1838, waagdrager, tr. Amsterdam 30-09-1874 Gerarda Hendrika de Ridder, geb. Leersum 19-07-1845, ov. Doorn 05-03-1928, dr. van Jan de Ridder en Maria van den Boogert

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1865: Hendrikus Buurman, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 19-08-1867.

5. Marinus Buurman, geb. Scherpenzeel 10-10-1841, ov. Scherpenzeel 29-11-1841

 

II

Evert Buurman, geb. Woudenberg 16-05-1830, arbeider, werkman, ov. Scherpenzeel 23-07-1888, tr. (1) Scherpenzeel 07-02-1856 Reijertje Heijkamp, wed. Hendrik Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1822/02-02-1823, ov. Scherpenzeel 24-07-1857, dr. van Gerrit Heijkamp en Hendrikje van Ginkel, tr. (2) Scherpenzeel 24-12-1862 Gerdina Berkhof, geb. Amerongen 02-08-1843, ov. Scherpenzeel 06-12-1912, dr. van Hendrik Berkhof en Aletta Bos

Geen kinderen uit het 1e huw.

In 1857 vindt er veiling en verkoop plaats t.v.v. de erfgenamen van Reijertje Heijkamp. Een woning, zijnde de verdeelde helft in een huis nr. 132, aan de oostzijde, met de helft van het schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 799,802, helft van een erfpacht nu f 2,95, groot 4 roeden, 25 ellen, aan Albartus Gaasbeek, koopman te Woudenberg, voor f 320,=. Gehuurd door Fredrik Daniël Wortman tot 01-05-1858 voor f 0,70 p.w. De koper krijgt de helft van de huur van de grond afgestaan aan Willem Fredrik van Raaij groot f 0,94 p.j. Toegescheiden aan Reijertje Heijkamp bij scheiding tussen haar en Albertus Bakker op 14-06-1856. Roerend goed t.w.v. f 63,95. Aardappelen op Berkhorst t.w.v. f 26,60. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 30 en 31; 08/10-09-1857).

Uit het 2e huw.:

1. Willemijntje Berkhof/Buurman, geb. Amerongen 13-11-1862, ged. in de Grote Kerk 25-01-1863, ov. Scherpenzeel 13-07-1919, begr. Glashorst, graf nr. 268, tr. Scherpenzeel 08-11-1890 Teunis den Hartog, geb. Scherpenzeel 13-09-1866, arbeider, koetsier, zn. van Jan den Hartog en Jannigje Bosch

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Willemijntje Buurman.

2. Jan Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 10/27-08-1865, ov. Veenhuizen (Norg) 29-10-1919, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel: Jan Buurman, met attestatie van de Evangelische gemeente van Batavia maart 1905.

3. Heintje Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 08-11/01-12-1867

Kinderen:

1. Heintje Buurman, geb. Scherpenzeel 18-11-1886, ov. Scherpenzeel 27-08-1889

2. Hendrika Buurman, geb. 18-11-1887, ged. in de Grote Kerk 08-01-1888

4. Cornelis Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 03-05/05-06-1870, ov. Utrecht (ingeschr. te Amersfoort) 18-05-1930, tr. Woudenberg 15-11-1907 Anna Bos, geb. Woudenberg 06-08-1875, dr. van Jan Bos en Jannetje van de Beek

Uit dit huw.:

1. Evert Buurman, geb. Woudenberg 10-09-1908, ged. in de Grote Kerk 29-11-1908

2. Jannetje Buurman, geb. Woudenberg 11-09-1909, ged. in de Grote Kerk 05-12-1909

3. Jan Buurman, geb. Woudenberg17-04-1911, ged. in de Grote Kerk 29-10-1911

4. Cornelis Buurman, geb. Woudenberg 14-02-1917, ged. in de Grote Kerk 29-04-1917

5. Hendrikus Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/02-03-1873, ov. Scherpenzeel 14-01-1875

6. Hendrikus Gradus Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1875/30-01-1876

7. Evert Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/31-03-1878

8. Albert Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 07-09/31-10-1880

9. Grada Hendrika Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1882/24-02-1883, ov. Scherpenzeel 15-01-1884

10. Gerarda Hendrika Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/08-03-1885

11. Gerdina Buurman, geb./ged. Scherpenzeel 14-05/26-06-1887

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

juni 2011