Bulsing

Hendrik Jan Bulsing, ged. Doetinchem 20-03-1726, smid, tolgaarder, ov. Scherpenzeel 06-03-1777, zn. van Jan Bulsink en Janna Masselink, tr. (1) Scherpenzeel 09-11-1749 Maria/Mijtjen Robbaer, wed. Teunis Gerritsz Rust, ged. Scherpenzeel 16-12-1708, dr. Pierre Robert en Judith Jansen van Gemen, tr. (2) Scherpenzeel 19-04-1758 Jacoba Petronella van Tol, ged. Woudenberg 30-08-1722, begr. Scherpenzeel 13-03-1800, dr. van Theodorus van Tol en Martina van Marienhof

Lidm. Doetinchem 25-12-1744: Hendrik Jan Bulsink.

Lidm. Woudenberg ca. 1742: Jacoba Peternelle van Toll, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 13-11-1757.

Lidm. Scherpenzeel: Hendrick Jan Bulsingh, dienstkneght, met attestatie van Nijkerk 28-05-1747.

Van 1737-1758 wonen Mijtjen Robart x Teunis Rust xx Hendrik Jan Bulsing, in een huis aan het westeinde noordzijde. 1832: sectie D 499. Groot 0.02.90 ha. Hofpacht f 3,55.

Van 1758-1800 Hendrik Jan Bulsing x Jakoba Petronella van Toll, in een huis aan het westeinde noordzijde. 1832: sectie D 499. Groot 0.02.90 ha. Hofpacht f 3,55.

Van 1800-1804 wonen de erven Hendrik Jan Bulsing, in een huis aan het westeinde noordzijde. 1832: sectie D 499. Groot 0.02.90 ha. Hofpacht f 3,55.

In 1804 wordt de hof vergroot met de pastoriehof, nu hofpacht f 3,65

Van 1804-1823 is Johanna Bulsing, wed. Jan Derk van Wijhe, eigenaar van een huis aan het westeinde noordzijde. 1832: sectie D 499. Groot 0.02.90 ha. Hofpacht f 3,55.

In 1757 eist Hendrik van der Wiell, koopman te Arnhem, betaling van 149 gl. 2 st. van Hendrik Jan Bulsing voor geleverde ijzerwaren (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 76-81; 22-04-1757).

                Lidm. Scherpenzeel Jacoba Petronella van Tol, met attestatie van Woudenberg 24-03-1758.

In 1759 krijgt Hendrik Jan Bulsing 16 gl. en 18 st. schadevergoeding voor stenen die bij een restauratie van de toren op zijn huis vielen en 325 pannen vernielden (Grote Kerk van Scherpenzeel, blz. 156, 157)

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1771 en 1772-1774: Hendrik Jan Bulsing en Jacoba Petronella van Tol.

In 1777 zijn Jacoba Petronella van Toll, wed. Hendrik Jan Bulcing, smid, f 500,= schuldig aan Js. Toelaar, koopman in ijzer te Utrecht, voor geleverd ijzerwaar. Onderpand: haar huis en hof in het midden van het dorp; oost: kerkhof, west: Gerrit Hendriksen, noord: de pastorietuin, zuid: de gemeene straat; belendingen hof: oost: de wed. Pieter Gijsbertsen, west: de wed. Jan Pietersen, noord: de straat. Geroyeerd 14-12-1796 (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 115; 24-05-1777).

In 1791 sluiten de wed. Hendrik Jan Bulsing en Gerrit Hendriksen Deutichem een akkoord over hun waterlossing en die van de hof van de pastorie (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 133, 134; 12-07-1791 en Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 10; 04-07-1791).

Uit het 1e huw.:

1. Teunis Bulsing, geb. Scherpenzeel 24-03-1751, ws. jong ov.

2. Johanna Bulsing, geb. Scherpenzeel 01-04-1753, aan het kerkhof, ov. Hattem 12-06-1834, otr. Rotterdam 24-05-1778 Jan Dirk van Wijhe, geb. Wilp 19-03-1759, wijnkoper, winkelier te Arnhem, ov. voor 1823, zn. van Henricus van Wijhe, predikant en Cornelia Hartkamp

Van 1804-1823 is Johanna Bulsing, wed. Jan Derk van Wijhe, eigenaar van een huis aan het westeinde noordzijde. 1832: sectie D 499. Groot 0.02.90 ha. Hofpacht f 3,55.

In 1823 koopt Huibert den Uijl, schoolmeester te Scherpenzeel voor f 510,= van Olivier Sterk namens Johanna Bulsing, wed. Jan Derk van Wijhe, winkelier te Arnhem: 1. huis nr. 61 en hof te Scherpenzeel, o: het kerkhof, w: Gerrit van Deudekom, z: de gemeene straat, n: de pastorie, samen met nr. 2 erfpacht van f 3,65. 2. een hof nr. 163 te Scherpenzeel, z+w: Rijk Harskamp, o: Willem de Jong (huurder), n: de gemeene straat. Huis Scherpenzeel 150, fol. 66; 15-03-1823. Afschrift van Not. J. Smith te Stichts Veenendaal).

Uit het 2e huw.:

3. Theodorus Bulsing, geb. Scherpenzeel 12-06-1759, smid, ov. Scherpenzeel 07-11-1812, ongehuwd

4. Martina Bulsing, geb. Scherpenzeel 16-05-1762, ov. Scherpenzeel 14-08-1814, ongehuwd

23-01-1796.

Artina van Toll, wed. Otto van Stuivenberg, legateert alles aan haar nicht Martina Bulsing, dochter van Hendrik Jan Bulsing x Jacoba Petronella van Toll. Bij ov. van Martina gaat alles naar haar zus Jacoba Petronella van Toll. Bij haar ov. gaat alles naar neef Theodorus Bulsing (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 36; z.j.).

In 1796 geeft de wed. H.J. Bulsing haar dochter Martina Bulsing aan als erfgename van haar grootmoeder Artina van Toll, wed. O. van Stuivenberg, ov. 08-12-1795, volgens haar testament, een huis en hof te Scherpenzeel (Westerholt 277, 3e omslag; ontvangst 40e en 50e penning 1796).

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

Februari 2012