Bruin, de (1)

 

Willem de Bruin, ged. Lunteren 14-11-1799, landbouwer, ov. Scherpenzeel 10-10-1846, zn. van Berend Cornelissen de Bruin en Aaltje Willemsen/Willempje van Harselaar/Gerritje NN, tr. Scherpenzeel 16-11-1822 Gijsbertje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/11-02-1798, in de Agterstraat onder Woudenberg, ov. Scherpenzeel 15-06-1868, dr. van Frans van Manen en Fransje Janse van de Brul. Gijsbertje van Manen, tr. (2) Scherpenzeel 03-12-1847 Willem van Voorst, geb. Hummelo & Keppel 1813, landbouwer, ov. Scherpenzeel 06-09-1895, zn. van Gerrit van Voorst en Hermina Besseling

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Willem de Bruin.

In 1835 leent Willem de Bruijn, landb. te Scherpenzeel f 300,= van Rijk Harskamp, metselaar te Scherpenzeel. Onderpand: de door hem bewoonde bouwmanswoning, waarin twee daggelderswoningen, ongenummerd, twee korenbergen, aan het oosteinde aan de oostzijde van straatweg te Scherpenzeel. Belast met een hypotheek van f 500,= t.b.v. Rijk Harskamp. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 47; 03-12-1835). (Geroyeerd Not. Scherpenzeel 4129, nr. 36; 03-08-1843 en 4139; 12-02-1844).

In 1843 leent Willem de Bruijn, landb. te Scherpenzeel f 500,= van Gijsbert van de Haar, schaapherder op de Haar onder Scherpenzeel. Onderpand: een voor enige jaren nieuw gebouwde bouwmanswoning met daggelderswoning, ongenummerd, drie korenbergen, erf en hof aan het oosteind aan de straatweg te S., sectie C 4bis,5b­is, erfpacht van f 7,50, groot 10 roeden, 20 ellen. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 29; 04-07-1843).

In 1847 vindt er boedelbeschrijving plaats van de nal. schap van wijlen Willem de Bruijn, t.v.v.

1. Gijsbertje van Maanen, wed. Willem de Bruijn, landb. te Scherpenzeel voor zichzelf en als moeder van haar zeven mi.j. kinderen Francina, Frans, Cornelis, Berendina, Gerritje, Bartha en Willemijntje de Bruijn. Toeziend voogd: Jacob van Schaik, arbeider onder Woudenberg.

Taxateur: Hendrik Veldhuizen, landb. te Scherpenzeel. Boedel van het door hen bewoonde huis nr. 128 t.w.v. f 1279­,75. Onroerend goed: 1. een bouwmanswoning met annex daggelderswoning nr. 128, twee schuurbergen, korenberg, erf en hof aan het oosteind aan de straatweg te Scherpenzeel, sectie C 4bis,5bis, erfpacht van f 7,50, groot 10 roeden, 20 ellen. Daggel­derswoning verhuurd aan de wed. Willem van de Brul voor f 0,50 per week. De bijbehorende grond, genaamd de Leijdjeskamp, door hem voor 50 jaar in erfpacht verkregen vanaf 29-09-1827 voor f 7,50. Titel van aankomst: door Willem zelf gebouwd, geen papieren, behalve een onderhandse erfpachtsbrief van 03-10-1827 te Scherpenzeel. 2. de opstal van een woninkje, staande op een hoek bouwland, genaamd de Akker in Ederveen onder Ede, waarvan 1/6 deel door Willem is aangekocht uit de boedel van wijlen zijn vader Berend de Bruin, gekocht van zijn moeder Aartje van Harsselaar en zusters op 12-09-1831, not. C. Fischer te Ede. 3. een vrouwenzitplaats, stoel nr. 88 noordzijde in de Herv. kerk te Scherpenzeel. Schulden: f 500,= hypotheek aan Gijsbert van de Haar. Totaal f 1244,=. (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 50; 22-11-1847).

In 1860 verkoopt Gijsbertje van Maanen, eerder wed. Willem de Bruijn, nu x Willem van Voorst, landb. te Scherpenzeel, voor zichzelf en als moeder van haar twee mi.j. kinderen Gerritje en Bartha de Bruijn; Frans de Bruijn, metselaar te Scherpenzeel; Cornelis de Bruijn, boerenknecht bij Cornelis van Harten te Driebergen; Berendina de Bruijn, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. Samen met Francina de Bruijn, kinderen van Willem de Bruijn, volgens machtiging van de arrondissenmentsrechtbank te Arnhem aan Philippus van Karsbergen, meester metselaar x Francina de Bruijn te Hoevelaken 309/336 deel in een bouwmanswoning, A nr. 134 met annexe daggelderswoning, twee bergen, schuurberg aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie C 4bis,5bis, erfpacht van 7,50, groot 10 roeden, 20 ellen, voor f 1000,=. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 2; 17-01-1860).

Uit dit huw.:

1. Berend de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 27-01/02-03-1823, ov. Scherpenzeel 24-12-1835

2. Fransina de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 08/30-01-1825, ov. Amersfoort 23-11-1911, tr. Scherpenzeel 13-04-1848 Philippus van Karsbergen, geb. Utrecht 1826, ov. Amersfoort 02-02-1910, zn. van Gerrit van Karsbergen en Elisabeth van Schijnder

In 1866 verkopen Philippus van Karsbergen, meester metselaar x Francina de Bruijn te Hoevelaken aan Albertus Schimmel, voerman te Scherpenzeel een bouwmanswoning wijk A nr. 134, tuin en twee afzonderlijk ver­huurde kamers, schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie C 5gfbis,364-366, erfpacht van f 7,50, groot 10 roeden, 20 ellen, voor f 1010,=. Het huis en een groot ged. van de tuin gehuurd door Willem van Voorst, tot 01-12-1866, voor f 50,= per jaar. Een kamer gehuurd door Albertus ter Burg, voor 70 cent per week en de andere kamer gehuurd door Aalt Alesen van den Brul, voor 60 cent per week. Titel van aankomst: 309/336 deel uit de hand gekocht op 17-01-1860. De rest door Francina geërfd van haar vader Willem de Bruijn en wijlen haar zuster Willemijntje de Bruijn, geen papieren. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 25; 18-07-1866).

3. Alida de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 15-11/31-12-1826, ov. Scherpenzeel 02-01-1827

4. Cornelis de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 28-11-1827/06-01-1828, ov. Scherpenzeel 24-10-1829

5. Cornelis de Bruin, geb. Scherpenzeel 22-11-1829            , ov. Scherpenzeel 02-12-1829

6. Frans de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 12/28-11-1830, ov. Hoogland 17-10-1916, tr. Hoogland 04-05-1864 Jannetje van Ravenhorst, geb. Renswoude 13-06-1840, ov. Hoogland 03-02-1900, dr. van Teunis van Ravenhorst en Hendrikje de Waal

7. Cornelis de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 19-12-1832/03-02-1833, ov. Driebergen 14-02-1908, tr. Bunnik 11-04-1844 Dirkje van den Brink, geb. Schalkwijk 29-11-1821, ov. Bunnik 01-05-1853, dr. van Hermanus van den Brink en Aaltje van Gelderen

Lidm. Scherpenzeel: Cornelis de Bruin, met attestatie van Nijmegen 18-06-1853, met attestatie vertrokken naar Driebergen nov. 1863.

8. Alida de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 14/28-09-1834, ov. Scherpenzeel 07-11-1834

9. Albert de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 29-11-1835/31-01-1836, ov. Scherpenzeel 22-02-1840

10. Barendina de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 15-07/03-09-1837, ov. Hoevelaken 09-06-1912, tr. Scherpenzeel 09-03-1861 Willem Lensink, geb./ged. Scherpenzeel 22-08/11-09-1831, wever, weversknecht, ov. Scherpenzeel 22-02-1907, zn. van Gerrit Lensink en Cornelia Snoek

Lidm. Scherpenzeel 19-04-1863: Berendina de Bruin.

11. Gerritje de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/31-03-1839, ov. Utrecht 29-07-1908, tr. Utrecht 15-08-1866 Antonie Radix, geb. Woerden 27-11-1840, ov. Utrecht 29-08-1912, zn. van Pieter Radix en Catharina Soet

12. jongen, ov. Scherpenzeel 21-12-1840

13. Albarta de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/07-08-1842, ov. Driebergen 09-03-1905, tr. Driebergen 04-06-1866 Teunis Velthuizen, wed. Jacoba Steenbeek, geb. Amersfoort 17-11-1832, koopman, zn. van Jan Velthuizen en Hendrika Nieuwenhuizen

In 1866 geeft Gijsbertje van Maanen, eerder wed. Willem de Bruin, nu x Willem van Voorst, landb. te Scherpenzeel toestemming voor het huwelijk van haar dochter Alberta de Bruin, bijna 24 jaar, met Teunis Velthuizen, wed. Jacoba Steenbeek, koopman te Driebergen. (Not. Scherpenzeel 4139; 17-05-1866).

14. Willemijntje de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/28-07-1844, ov. Scherpenzeel 18-06-1857

 

 

 

Bruin, de (2)

 

I

Hendrik de Bruin, geb. Ermelo 09-10-1822, boerenknecht, daggelder, ov. Woudenberg 30-06-1873, zn. van Cornelis Hendriksen de Bruin en Niesje Hendriks Drost, tr. Scherpenzeel 13-03-1851 Roelofje van ‘t Boveneind, geb. Leusden 02-04-1829, ov. Woudenberg 14-06-1885, begr. Lambalgen, dr. van Gerrit van ’t Boveneind en Willemijntje Teunisse. Roelofje van ’t Boveneind, tr. (2) Woudenberg 15-05-1874 Matthijs Dolron, geb. Woudenberg 20-10-1823, ov. Woudenberg 06-02-1905, zn. van Jan Dolron en Evertje Steenhof

In 1874 geeft Roelofje van Boveneind x Matthijs Dolron, volmacht voor zichzelf en als voogd van Cornelis, Gerrit, Jan en Martinus de Bruin, allen te Woudenberg; Willemijntje de Bruin te Woudenberg; Matthijs Dolron te Woudenberg: Jan de Bruin te Amersfoort. (Not. Scherpenzeel 4143, nr. 182; 07-07-1874).

Uit dit huw.:

1. Willemina de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 02/31-08-1851, ov. Woudenberg 07-02-1922, tr. Woudenberg 01-03-1878 Jacob Vos, geb. Renswoude 01-03-1852, ov. Woudenberg 11-03-1913, zn. van Jacob Vos en Hilletje Hoefakker

2. Cornelis de Bruin, geb. Woudenberg 24-02-1853, ged. in de Grote Kerk 27-03-1853, ov. Woudenberg 11-02-1906, ongehuwd

3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 10-07-1857

4. Gerrit de Bruin, geb. Woudenberg 24-12-1858, ged. in de Grote Kerk 06-02-1859, arbeider, ov. Woudenberg 30-04-1930, tr. Woudenberg 11-11-1880 Jannetje Jansen, geb. Ede 1856, ov. Woudenberg 13-04-1937, dr. van Ida Jansen

            Uit dit huw.:

1. Hendrik de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/03-04-1881

2. Roelofje de Bruin, geb. Woudenberg 06-06-1884, ged. in de Grote Kerk 20-07-1884, ov. 06-09-1885, begr. Lambalgen, graf nr. 3a

3. Roelofje de Bruin, geb. Woudenberg 09-09-1889, ged. in de Grote Kerk 27-10-1889, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel 11-07-1919, gescheiden 20-07-1932 van Petrus Hubertus Thewissen, geb. Berg en Terblijt 1907, zn. van Johannes Hubertus Thewissen en Theresia van der Zee

                Vertrokken naar Amersfoort.

4. Gerrit de Bruin, geb. Woudenberg 09-10-1895, ged. in de Grote Kerk 01-12-1895

5. Jan de Bruin, geb. Woudenberg 24-09-1861, ged. in de Grote Kerk 03-11-1861, ov. Woudenberg 12-02-1894, begr. Lambalgen, graf nr. 14a, ongehuwd

6. Marten/Martinus de Bruin, geb. Woudenberg 01-02-1866, ged. in de Grote Kerk 25-02-1866, koopman, metselaar, ov. Woudenberg 24-08-1935, tr. Scherpenzeel 16-02-1889 Berta/Bertha du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 01/30-09-1866, ov. De Bilt 05-10-1942, dr. van Willem Sebastiaan du Pree en Barendje Lodder

            Uit dit huw.:

1. Roelofje de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 15-07/08-09-1889

2. Barendje de Bruin, geb. Woudenberg 05-09-1891, ged. in de Grote Kerk 25-10-1891

3. Hendrika de Bruin, geb. Woudenberg 03-05-1894, ged. in de Grote Kerk 17-06-1894

4. Hendrik de Bruin, geb. Woudenberg 04-11-1896, ged. in de Grote Kerk 29-11-1896, metselaar, tr. Leusden 13-04-1922 Petronella van Garderen, geb. Leusden 1900, dr. van Dirk van Garderen en Alida Osnabrugge

            Uit dit huw.:

1. Berta/Alberta de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/29-10-1922, tr. Scherpenzeel 05-10-1945 Evert Dirkse, geb. Renswoude 1920, melkhandelaar, zn. van Johannes Dirkse en Elsje van den Brink

2. Alida de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 29-08/31-10-1926

3. Marten de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 19-06/25-09-1932

5. Bastiaan de Bruin, geb. Woudenberg 04-11-1896, ged. in de Grote Kerk 29-11-1896, ov. Woudenberg 21-03-1897

6. Willem Bastiaan de Bruin, geb. Woudenberg 26-08-1899, ged. in de Grote Kerk 29-10-1899, stukadoor, tr. Scherpenzeel 19-03-1921 Johanna Dijkland, geb. Woudenberg 1899, dr. van Otto Dijkland en Gerritje Wagensveld

            Uit dit huw.:

1. Bertha de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 10-09/30-10-1921

7. Berta/Bertha de Bruin, geb. Woudenberg 07-10-1902, ged. in de Grote Kerk 23-11-1902, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel 04-07-1924 Gijsbertus van Maanen, geb. Zeist 1898, zn. van Helmert van Maanen en Geertruida Post

                Vertrokken naar Zeist.

8. Maria de Bruin, geb. Woudenberg 28-07-1906, ged. in de Grote Kerk 02-09-1906

10. Martinus de Bruin, geb. Woudenberg 24-09-1908, ged. in de Grote Kerk 29-11-1908, ov. Veenendaal 16-09-1937, tr. Jacobje Hendrikje Huibers

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

augustus 2011