Mogelijke broer van Cornelis Willemsz van Broekhuizen:

Broekhuizen (1)

 

 

De families Broekhuizen wonen in de wijde omgeving van Scherpenzeel. Bij de eerste familie is niet bekend waar stamvader Cornelis Willemsen van Broekhuijsen vandaan komt. Zijn kleindochter Neeltje Broekhuizen is de bekendste telg uit dit geslacht. Haar wonderlijke huwelijk met de dominee en de daarop volgende gedwongen verhuizing naar Bebice (West-Indië) heeft de tongen destijds losgemaakt.

 

C.B. van der Burch uit Amsterdam heeft een kwartierstaat van Maria van Vlasakker (1785-1852) gepubliceerd in Veluwse Geslachten jg. 30 nr. 1, 2005, blz. 34. Hierin ook de fam. Broekhuizen.

 

I

Cornelis Willemsen van Broekhuijsen, get. Jorden Teunissen, op Romseler, tr. Scherpenzeel 20-11-1701 Evertje Tijmensen van den Brom, get. haar oom Aert Jacobsen van Dashorst

Uit dit huw.:

1. Maeijtje Cornelissen van Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 20-08-1702

2. Rijk Cornelissen van Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 19-10-1704, volgt II

3. Tijmen Cornelissen van Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 05-12-1706

4. Jacob Cornelissen van Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 16-06-1709, won. Leusden, tr. Woudenberg 29-10-1752 Hendrikje Rijks, wed. Wouter Jansz, won. Leusden

5. Jan Cornelissen van Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 30-10-1712

6. Peter Cornelissen van Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 23-05-1717

 

II

Rijk Cornelissen van Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 19-10-1704, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 22-11-1736 Marijtje/Maria van Wolfswinckel, ged. Scherpenzeel 27-01-1709, begr. Scherpenzeel 09-08-1788, dr. van Huijbert Jansz van Wolfswinckel en Neeltje Petersen Breeurs

In 1734 wordt Maria van Wolfswinckel geassisteerd door haar oom Cornelis van Wolfswinckel beleend na dode van haar vader Huijbert van Wolfswinckel met een derde deel van Wolfswinckel (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol.36; 30-08-1734).

In 1734 wordt Hendrickije van der Vliert beleend door opdracht van Maria van Wolffswinckel x Reck Cornelisse met een derde deel van Wolfswinckel, gekocht voor f 1179 (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol.107; 06-07-1746).

 “In october ontfangen van de kinderen van Rik Brokhuijsen voor een liefdegift aan de diaconij deser heerlijkheijd bij het afsterven van haar moeder Maria Brokhuijsen de som 20-0-0” (Herv. Gem. Scherpenzeel, Kasboek Diaconie 1721-1819; 1788).

Uit dit huw.:

1. Neeltje Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 17-03-1737, achter het dorp, volgt III

2. Huibert Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 22-06-1738, in de Agterstraat

3. Cornelis Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 04-10-1739, ov./begr. Scherpenzeel 15/21-01-1808, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 18-12-1794 Jannetje Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 13-11-1746, in de Aghterstraadt, ov. aangegeven Woudenberg 28-08-1810, dr. van Lambert Hendriksen Oudhof en Willemijntje Barten van Landaas

In 1808 verkoopt Jannetje Oudhof, wed. Cornelis Broekhuizen haar huis nr. 109 voor f 151-10 aan haar schoonzuster Evertje Broekhuizen, wed. Willem Vlasakker (Notarieel Leusden 971, nr. 27; 18-02-1808. (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 06-12-1809).

In 1795 komt Jannetje Oudhof in Scherpenzeel wonen (HGS 156; Kasboek diaconie 1763-1819).

In 1789 lenen Albartus Bakker x Jacoba Pull lenen geld van Cornelis en Pieternella van Broekhuizen, broer en zuster. (Recht. Arch. Scherpenzeel 1763-1791, f. 268; 22-04-1789).

In 1791 laat Grietje Pieters van de Beek, hoogbej. jd. haar testament maken. Erfgenamen: Cornelis en Pieternella van Broekhuizen, broer en zuster, bij wie zij inwoont.(Recht. Arch. Scherpenzeel 1763-1791, f. 295; 26-10-1791).

In 1808 machtigen Evertje van Broekhuisen, wed. Willem van Vlasakker en schoonzuster Jannetje Oudhof, wed. Cornelis van Broekhuizen, beiden won. Scherpenzeel iemand om hun erfdeel te krijgen van mej. G.A.M. de Vrij te Vianen, van hun ov. volle neef Jan de Vrij, in leven raad van de beide hoven van justitie te Rio de Berbice, getrouwd met Johanna Maria Reijnierse, ov. zonder kinderen te Rio de Berbice. (Notarieel Leusden 971, nr. 27; 18-02-1808).

In 1809 verkoopt Jannetje Oudhof, wed. Cornelis Broekhuizen haar huis nr.109 voor 151 gl. 10 st. aan Evertje Broekhuizen, wed. Willem Vlasakker. (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 13; 06-12-1809).

4. Nolleken Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 13-11-1740, in de Agterstraat, begr. Arnhem 07-09-1784, tr. Arnhem 29-04-1781 Hendrik Gijsbertsz van Engelenburg, wed. Hendrika den Bunsing, ged. Veenendaal 22-02-1739, schipper, ov. Arnhem 22-12-1814, zn. van Gijsbert Hendriksz van Engelenburg en Reintje Everts. Hendrik, tr. (3) Arnhem 25-09-1788 Clasina van Loon, tr. (4) Arnhem 28-04-1814 Pieternella van Tekelenburg

Nulleken Riks van Broekhuizen is ov. Erfgenamen: Hendrik van Engelenburg, haar man en Maria van Wolfswinkel, wed. Rik van Broekhuizen. Getuige: Cornelis Riks van Broekhuizen (Recht. Arch. Scherpenzeel 1763-1791, f. 178, 09-09-1784).

5. Peter Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 10-06-1742, in de Agterstraat op ´t Sticht, jong ov.

6. Evertje Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 12-01-1744, in de Agterstraat op ´t Sticht, ov. Amersfoort 12-02-1819, tr. Amersfoort 31-07-1778 Willem Vlasakker, ged. Amersfoort (RK Kromme Elleboog) 06-03-1754, begr. Scherpenzeel 10-02-1800, zn. van Jacobus van Vlasakker en Jacobje Verschuur

In 1808 machtigen Evertje van Broekhuisen, wed. Willem van Vlasakker en schoonzuster Jannetje Oudhof, wed. Cornelis van Broekhuizen, beiden won. Scherpenzeel iemand om hun erfdeel te krijgen van mej. G.A.M. de Vrij te Vianen, van hun ov. volle neef Jan de Vrij, in leven raad van de beide hoven van justitie te Rio de Berbice, getrouwd met Johanna Maria Reijnierse, ov. zonder kinderen te Rio de Berbice. (Notarieel Leusden 971, nr. 27; 18-02-1808).

In 1809 verkoopt Jannetje Oudhof, wed. Cornelis Broekhuizen haar huis nr.109 voor 151 gl. 10 st. aan Evertje Broekhuizen, wed. Willem Vlasakker. (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 13; 06-12-1809).

7. Peter Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 25-12-1745, op ´t Laege Land in Scherpenzeel

8. Peternella Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 04-08-1748, aan de Holevoet op ´t Lage Land, begr. Scherpenzeel 14-07-1794

                Lidm. Scherpenzeel 17-04-1783: Pieternella Broekhuizen, jd.

In 1789 lenen Albartus Bakker x Jacoba Pull lenen geld van Cornelis en Pieternella van Broekhuizen, broer en zuster. (Recht. Arch. Scherpenzeel 1763-1791, f. 268; 22-04-1789).

In 1791 laat Grietje Pieters van de Beek, hoogbej. jd. haar testament maken. Erfgenamen: Cornelis en Pieternella van Broekhuizen, broer en zuster, bij wie zij inwoont.(Recht. Arch. Scherpenzeel 1763-1791, f. 295; 26-10-1791).

9. Huibert Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 26-07-1750, aan de Holevoet in Gelderland

 

III

Neeltje Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 17-03-1737, tr. Scherpenzeel 30-11-1761 ds. Johannes Reiniers, wed. Hillena van Dullemen, ov. Berbice (West-Indië) 12-09-1765

Over haar huwelijk met de dominee is veel te doen geweest. Als blijkt dat zij als dienstmeisje van ds. Reiniers zwanger van hem is, is er geen predikant te vinden die hen wil trouwen. De tijd begint te dringen en uiteindelijk trouwt ds. Reiniers zichzelf. Enkele dagen later wordt hun zoontje geboren.Dit huwelijk leidt uiteindelijk tot het ontslag van ds. Reiniers. Hij mag wel predikant blijven, maar dan in Oost- of West-Indië. Het gezin komt in Berbice terecht, een Nederlandse kolonie in Guyana, dat naast Suriname ligt. Na 1 ½ jaar predikant te zijn geweest overlijdt ds. Reniers. Hoe zou het met Neeltje en de kinderen zijn afgelopen? (uitgebreider verhaald in: H.M. van Woudenberg; De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel, Barneveld 1994), blz. 158-161).

“Twee jaren later brak de slavenopstand uit, die hem met zooveel anderen de kolonie uitdreef. Nadat die opstand in bloed gesmoord was kwam in 1765, tegelijk met den nieuwen gouverneur van Berbice, een nieuwe Herv. predikant in de plaats van den uitgeweken ds. Ramring, nl. Johannes Reiniers; en beiden vonden, ieder op zijn eigen gebied, ruimschoots werk in de ontredderde kolonie. Reiniers werd bij zijn overlijden in 1767(?) vervangen door ds. Sporon, Waalsch predikant te Sas van Gent” (West-Indische Predikanten, S. Kalff).

Uit het huw. van ds. Johannes Reiniers en Helena van Dullemen

1. Jan Hendrik Reijnierse, ged. Scherpenzeel 31-07-1740

2. Johannes Jakobus Reijnierse, ged. Scherpenzeel 10-12-1741

3. Franciscus Jakobus Reijnierse, ged. Scherpenzeel 05-05-1743, tr. Amsterdam (otr. Scherpenzeel 01-12-1764) Maria Jansen, van Amsterdam

4. Jakoba Magdalena Reijnierse, ged. Scherpenzeel 01-11-1744

Uit het huw. van ds. Johannes Reiniers en Neeltje Broekhuizen

5. HuijbertusReijnierse, ged. Scherpenzeel 06-12-1761

6. Johanna Maria Reijnierse, tr. Jan de Vrij, raad van de beide hoven van justitie te Rio de Berbice, ov. voor 1808

 

 

 

Broekhuizen (2)

 

 

I

Pieter Jansz van Broekhuizen, ged. Veenendaal 27-09-1711, zn. van Jan van Broekhuizen en Agnietje van der Poel, tr. Veenendaal (3e gebod) 03-07-1735 Aartje Jacobs van Meerveld

Uit dit huw.:

1. Japik/Jacob Pietersen van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 05-02-1736

2. Jan Pietersen van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 19-04-1739, tr. Renswoude 15-08-1762 Hendrikje Krijnen, tr. (2) Lunteren 07-10-1781 Jenneke Hannissen van Weenen, ged. Lunteren 27-03-1752, dr. van Hannes Jansen van Weenen en Hendrikje Jans van Ravenhorst

Uit dit huw.:

1. Aartje van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 25-07-1763, tr. Renswoude (otr. Renswoude 01-04-1787) Elbert Klaassen, won. Renswoude

Meer kinderen uit het 1e huw en kinderen uit het 2e huw. gedoopt te Lunteren.

3. Agnietje Pietersen van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 10-06-1742, ov. Veenendaal 03-02-1815, tr. (1) Renswoude 30-03-1760 Pieter Harmensen Bunt/Hitveld, geb. Bennekom, won. Ederveen, tr. (2) Ede 17-04-1763 Dirk Brinkman, wed. Emmerentje van Hoogendoorn, van Leersum, tr. (3) Renswoude 13-09-1776 Cornelis Melchertsz van van Langelaar/Ginkel, wed. Willemijntje Breunissen van Essen, ged. Scherpenzeel 04-01-1728, spinner, begr. Renswoude 23-08-1788, zn. van Melchert Teunissen van Langelaer en Hendrikje Claessen

Familie Broekhuizen in VG 1992 nr. 1, blz. 6 ev

4. Willem Pietersen van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 04-04-1745, tr. (1) Veenendaal 11-03-1781 Cornelia Schut, ged. Veenendaal 26-03-1752, dr. van Dirk Schut en Willemijna Schoemaker, tr. (2) Veenendaal 24-10-1784 Maria van Egdom, tr. (3) Veenendaal 13-01-1787 Gerritje Veenvliet, ov. Veenendaal 26-09-1820

5. Gerrit Pietersen van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 20-10-1748

6. Antonetje Pietersen van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 31-10-1751, tr. Voorst 17-01-1773 (otr. Veenendaal 18-12-1772) Jacob Hissink, geb. Voorst

7. Paulus Pietersen van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 04-05-1755, volgt II

 

II

Paulus Pietersen van Broekhuizen, geb. Ederveen, ged. Renswoude 04-05-1755, ov. Woudenberg 16-08-1821, tr. Woudenberg 14-11-1779 Jacobje Jansen van Bennekom/Benthem, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 11-07-1751, ov. Woudenberg 23-09-1838, dr. van Jan Jacobsz van Benthem en Jannetje Errissen van Ekeris

In 1834 verkoopt Japikje Jansen van Bennecum, wed. Paulus Peterse van Broekhui­zen, bouwerij doende op Nieuw Appeldorn onder Woudenberg; Pieter van Broekhuizen, bouwman op Nieuw Appeldorn onder Woudenberg; Jannigje van Broekhuizen x Jan van Ginkel, bouwerij doende onder Woudenberg aan Johan Wilhelm Gulcher, heer van Beekhorst, lid van de ridder­schap van Utrecht, won. Beekhorst onder Woudenberg een boerenplaatsje nr. 145, genaamd Nieuw Appeldoorn, met huismanswoning, hof, tuin en land, zijnde een gedeelte van Klein Egdom onder Woudenberg, sectie D 387-391, n+w+o+z: de koper, groot 2 bunder, 91 roeden, 30 ellen, voor f 700,=. Titel van aankomst: door Paulus gekocht op 04-01-1803, getransporteerd op 06-07-1804 voor het gerecht te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 21; 01-08-1834).

Uit dit huw.:

1. Aartje van Broekhuizen, ged. Woudenberg 26-11-1780, get. Geertje Elberts Brousman

2. Pieter van Broekhuizen, geb./ged. Woudenberg 15/17-03-1782, get. Marretje Jansen van Bennekom, volgt III

3. Jan van Broekhuizen, geb./ged. Woudenberg 17-06/10-07-1785, jong ov.

4. Jan van Broekhuizen, geb./ged. Woudenberg 27/28-06-1793

5. Jannetje van Broekhuizen, geb./ged. Woudenberg 15-10/01-11-1795, ov. De Bilt 10-10-1871, tr. Woudenberg 30-11-1816 Jan van Ginkel, ged. Amerongen 15-07-1787, ov. Leersum 12-01-1860, zn. van Jan Tijssen van Ginkel en Hanna Dirksen Lagemaat

 

III

Pieter Paulus van Broekhuizen, geb./ged. Woudenberg 15/17-03-1782, get. Marretje Jansen van Bennekom, landbouwer, ov. Woudenberg 19-02-1862, tr. Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 25-11-1804 Joosje Hannissen van Borken/Bulken, geb. Darthuizen, ged. Leersum 18-11-1781, ov. Woudenberg 21-05-1857, dr. van Johannis van Borken en Jannigje Vos

Uit dit huw.:

1. Jannigje van Broekhuizen, geb./ged. Amerongen 27-02/22-03-1807, ov. Soest 01-02-1874, tr. De Bilt 02-06-1848 Rijk Barlo, wed. Marrigje Kamerbeek, geb. Maartensdijk 1802, ov. De Bilt 19-04-1885, zn. van Adrianus Barlo en Gijsbertje van Velzen

                Bij de geboorte van Jannigje heet haar moeder Joosje Vos.

2. Paulus van (Oud-)Broekhuizen, geb./ged. Leersum 28-07/14-08-1808, volgt IVa

3. Jan/Hannes van Broekhuizen, geb. Leersum 20-03-1812, landbouwer, ov. Brummen 13-02-1883, tr. Renswoude 01-11-1851 Cornelia van Ginkel, geb. Renswoude 15-06-1819, ov. Brummen 19-11-1900, dr. van Teunis van Ginkel en Aaltje van Veldhuizen

3. Cornelis van Broekhuizen, geb. Leersum 17-09-1813, volgt IVb

4. Aartje van Broekhuizen, geb. Leersum 01-02-1815, ov. Renswoude 20-07-1889, tr. Scherpenzeel 07-10-1842 Jan van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/07-02-1819, ov. Amerongen 24-09-1905, zn. van Jan van Donkelaar en Geertje Cornelissen van de Meent

5. Jan van Broekhuizen, geb. Leersum 05-06-1816, ov. Woudenberg 29-08-1887, ongehuwd

6. Neeltje van Broekhuizen, geb. Leersum 17-11-1818, ov. Leersum 02-12-1892, tr. Scherpenzeel 20-10-1843 Cornelis/Nelis van de Bunt, geb. Garderen 1822, ov. Leersum 06-05-1899, boerenknecht, zn. van Rijk van de Bunt en Maasje van de Buk/Lagemaat

Boedelscheiding: 11-08-1893 P. v.d. Want AT 058a010 rep 94;

In 1873 laten Nelis Bunt, arbeider x Neeltje Broekhuizen in de Groep onder Renswoude hun testament op de langstlevende maken. Dochter Klaasje Bunt erft een veren bed, peluw, twee kussens, een wollen deken, een bonte deken, vier lakens, vier slopen, alles uit de nalatenschap van broer Nicolaas Bunt (Not.

Scherpenzeel 4141, nr. 154, 155; 05-12-1873).

7. Pieter Broekhuizen, geb. Leersum 15-12-1821, volgt IVc

8. Marrigje van Broekhuizen, geb. Leersum 10-08-1823, ov. Woudenberg 07-04-1887, tr. Gerrit van Veldhuizen, geb. Ede 1823, ov. Woudenberg 28-11-1902, zn. van Evert van Veldhuizen en Geertje van Veller

 

IVa

Paulus van (Oud-)Broekhuizen, geb./ged. Leersum 28-07/14-08-1808, daghuurder, ov. Renswoude 23-11-1861, tr. Woudenberg 29-08-1835 Neeltje van Huigenbosch, geb./ged. Woudenberg 18-11/12-12-1813 op Voskuilen onder Woudenberg, ov. Woudenberg 04-09-1874, begr. Glashorst 1874, graf nr. 137, dr. van Cornelis van Huigenbosch en Jannigje Ravesloot

In 1858 woont Paulus van Broekhuizen onder Renswoude.

Uit dit huw.:

1. Ariaantje/Jaantje Broekhuizen, geb. Woudenberg 14-02-1836, ov. Barneveld 10-10-1894, tr. Woudenberg 20-01-1865 Wulf Pater, geb. Barneveld 1836, dagloner, ov. Barneveld 13-02-1882, zn. van Jan Korsen Pater en Cornelia Donkersteeg

                Woont in 1860 bij haar grootvader op ´t Plaatsje.

2. Jannigje Broekhuizen, geb. Hoogland 10-03-1837, ov. Barneveld 16-04-1906, ongehuwd

3. Peter Broekhuizen, geb. Hoogland 18-06-1838, ov. Hoogland 23-02-1848

4. Cornelis Broekhuizen, geb. Hoogland 07-10-1839, ov. Hoogland 05-05-1902, tr. Hoogland 13-03-1878 Geertje van Dijk, geb. Hoogland 09-09-1840, ov. Hoogland 04-07-1923, dr. van Karel van Dijk en Dirkje Blaauwendraad

5. Elisabeth/Betje Broekhuizen, geb. Hoogland 28-04-1841, ov. Hoogland 26-05-1841

6. Hannes/Johannes Broekhuizen, geb. Hoogland 12-07-1842, ov. Maarn 26-07-1872, ongehuwd

7. Willempje Broekhuizen, geb. Hoogland 22-09-1843, ov. Zeist 26-11-1912, tr. Amersfoort 23-10-1872 Antonie Kraaikamp, geb. Amersfoort 05-02-1845, arbeider, ov. Zeist 01-03-1918, zn. van Jacobus Kraaikamp en Geertje van der Pol

8. Jan Broekhuizen, geb. Hoogland 28-04-1845, volgt Va

9. Willemijntje Broekhuizen, geb. Hoogland 07-06-1846

10. Peter Broekhuizen, geb. Hoogland 01-03-1848, ov. Hoogland 26-09-1848

11. Peter Broekhuizen, geb. Hoogland 14-12-1849, arbeider, ov. Scherpenzeel 07-06-1907, ongehuwd

12. Jacoba Broekhuizen, geb. Hoogland 24-03-1851, ov. Hoogland 21-07-1851

13. Jacoba Broekhuizen, geb. Hoogland 17-08-1852, ov. Leusden 22-03-1906, tr. Leusden 08-08-1878 Barend van de Lagemaat, geb. Leusden 25-08-1844, bakker, ov. Leusden 20-03-1919, zn. van Mees van de Lagemaat en Alida van Manen

14. Betje van Broekhuizen, geb. Hoogland 19-05-1855, ov. Scherpenzeel 02-01-1916, tr. Scherpenzeel 22-11-1884 Evert Jan van Schaik, geb./ged. Scherpenzeel 26-10/26-12-1858, arbeider, ov. ´s-Hertogenbosch (ingeschr. te Scherpenzeel) 14-07-1923, zn. van Johannis van Schaik en Adriana Johanna van der Burg

15. Sophia Broekhuizen, geb. Amersfoort 17-03-1857, ov. Amersfoort 06-04-1857

 

Va

Jan Broekhuizen, geb. Hoogland 28-04-1845, arbeider, ov. Ede 01-12-1894, tr. Scherpenzeel 11-04-1878 Cornelia van de Goor, geb./ged. 31-10/27-11-1853, ov. Scherpenzeel 03-03-1913, dr. van Jorden van de Goor en Maatje van der Meide

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1877: Cornelia van de Goor, met attestatie vertrokken naar Renswoude 16-06-1879, met attestatie van Lunteren 17-01-1913.

Uit dit huw.:

1. Maatje van Broekhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08-09/20-10-1878, op Heintjeskamp, ov. Scherpenzeel 21-07-1914, bij oom Gerrit van de Goor, ongehuwd

2. Neeltje van Broekhuizen, geb. Renswoude 08-09-1879

3. Jorden van Broekhuizen, geb. Renswoude 04-12-1881, landbouwer, tr. Barneveld 16-11-1906 Gerritje van den Heuvel, geb. Barneveld 1878, dr. van Willem van den Heuvel en Teunisje Veenhuizen

4. Elizabeth van Broekhuizen, geb. Ede 1883, tr. Barneveld 09-08-1918 Teunis Boerhaven, geb. Barneveld 1890, metselaar, zn. van Hendrikus Boerhaven en Aaltje Goudkamp

5. Gijsbertje van Broekhuizen, geb. Lunteren 1885, ov. Leersum 07-02-1922, tr. Scherpenzeel 07-12-1912 Jan Broekhuizen, geb. Leersum 01-12-1868, landbouwer, ov. Leersum 26-04-1950, zn. van Pieter Broekhuizen en Evertje Klomp

5. Cornelisje van Broekhuizen, geb. Ede 1888, tr. Ede 20-01-1912 Gijsbert Blotenburg, geb. Barneveld 1888, klompenmaker, zn. van Willem Blotenburg en Gerritje van Dijk

6. doodgeboren kind, ov. Ede 11-06-1890

7. Cornelis Paulus van Broekhuizen, geb. Ede 1892, ov. Woudenberg (ingeschr. te Ede) 10-01-1912

8. Jacoba van Broekhuizen, geb. Ede 1894, tr. Barneveld 09-05-1919 Evert Boerhaven, geb. Barneveld 1892, metselaar, zn. van Hendrikus Boerhaven en Aaltje Goudkamp

 

IVb

Cornelis van Broekhuizen, geb. Leersum 17-09-1813, ov. Leusden 18-02-1877, tr. Woudenberg 28-09-1839 Gerritje Hogeweg, geb. Leusden 30-10-1813, ov. Leusden 25-04-1876, dr. van Lubbert Hogeweg en Annetje de Kruif

Uit dit huw.:

1. Peter van Broekhuizen, geb. Woudenberg 22-02-1840, ov. Leusden 26-04-1892, tr. (1) Leusden 09-06-1881 Gerritje van Donkelaar, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/22-03-1857, ov. Leusden 17-11-1887, dr. van Lammert van Donkelaar en Steventje Vos, tr. (2) 16-05-1889 Evertje van de Hee, geb. Woudenberg 20-04-1855, ov. Leusden 13-08-1933, dr. van Gijsbert van de Hee en Teuntje van Egdom

Uit het 1e huw.:

1. Gerritje van Broekhuizen, geb. Leusden 11-01-1882, ov. Woudenberg 08-02-1958, tr. Leusden 06-11-1902 Geurt van Egdom, geb. Leusden 24-04-1877 (erkend bij huw.), zn. van Gerrit van Egdom en Jantje van Veldhuizen

2. Steventje van Broekhuizen, geb. Leusden 02-01-1883, ov. Leusden 21-11-1942, tr. Leusden 31-10-1907 Christiaan Gerard van Malkenhorst, geb. Barneveld 1884, zn. van Gerrit van Malkenhorst en Rijntje van de Geest

3. Cornelis van Broekhuizen, geb. Leusden 08-03-1885

4. Lammert van Broekhuizen, geb. Leusden 01-05-1886, ov. Leusden 22-02-1912, ongehuwd

5. Jaantje van Broekhuizen, geb. Leusden 03-06-1887, ov. Woudenberg 10-11-1954, tr. Woudenberg 21-07-1916 Wijnand Zech, geb. Woudenberg 08-10-1876, ov. Woudenberg 13-12-1925, zn. van Albertus Zech en Alida Harskamp

Uit het 2e huw.:

6. Gijsbert van Broekhuizen, geb. Leusden 26-03-1890

7. Peter van Broekhuizen, geb. Leusden 07-03-1891

8. Peter Jan van Broekhuizen, geb. Leusden 10-08-1892, ov. Leusden 03-10-1892

2. Lammert van Broekhuizen, geb. Woudenberg 07-12-1841, ov. Woudenberg 13-02-1922, tr. Woudenberg 05-03-1881 Klaasje Broekhuizen, geb. Leersum 11-03-1858, ov. Woudenberg 29-11-1921, dr. van Pieter Broekhuizen en Evertje Klomp

Uit dit huw.:

1. Cornelis van Broekhuizen, geb. Leersum 08-07-1881, ov. Woudenberg 14-02-1922, ongehuwd

2. Peter van Broekhuizen, geb. Woudenberg 03-09-1883, ov. Woudenberg 17-05-1949, tr. Jannetje Zoeten

3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 23-05-1885

4. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 02-10-1886

3. Antje Broekhuizen, geb. Leersum 07-09-1845, ov. Woudenberg 21-03-1914, tr. Woudenberg 27-05-1870 Cornelis ter Maaten, geb. Woudenberg 26-10-1823, ov. Woudenberg 13-08-1897, zn. van Gerrit ter Maaten en Maria van Wittenberg

Komt op Sniddelaar onder Woudenberg.

4. Jan Broekhuizen, geb. Leersum 19-10-1846, ov. Leersum 24-01-1847

5. Adriana Broekhuizen, geb. Leersum 18-08-1848, ov. Leersum 07-03-1849

6. Adriana/Jaantje Broekhuizen, geb. Leusden 07-11-1851, ov. Woudenberg 17-08-1924, tr. (1) Leusden Jacob van Huigenbosch, geb. Woudenberg 20-03-1824, ov. Woudenberg 08-04-1882, zn. van Cornelis van Huigenbosch en Jannigje Ravesloot, tr. (2) Woudenberg 28-10-1886 Karel Jan van Dijk, geb. Maarn 18-10-1859, ov. Woudenberg 22-12-1942, zn. van Karel van Dijk en Teuntje van Laar

7. Jannetje Broekhuijsen, geb. Leusden 22-01-1852, tr. Woudenberg 26-03-1880 Lammert Meerveld, geb./ged. Scherpenzeel 05/31-10-1852, ov. Woudenberg 01-01-1928, zn. van Aalbert Meerveld en Klaasje van Barneveld

In 1895 is Lammert Meerveld landbouwer te Leersum.

8. Elisabeth Broekhuizen, geb. Leusden 10-07-1853, ov. Woudenberg 23-11-1901, tr. Leusden 14-03-1879 Jan van Egdom, geb. Woudenberg 17-10-1848, landbouwer, ov. Woudenberg 21-03-1932, zn. van Gerrit van Egdom en Teunisje Vermeulen

9. Jan Broekhuizen, geb. Leusden 19-09-1855, volgt Vb

 

Vb

Jan Broekhuizen, geb. Leusden 19-09-1855, arbeider, landbouwer, ov. Renswoude 25-10-1933, tr. Woudenberg 08-04-1886 Dirkje den Hartog, geb. Woudenberg 26-07-1864, ov. Renswoude 27-12-1932, dr. van Gerrit den Hartog en Geertruida Geijtenbeek

Uit dit huw.:

1. Cornelis Broekhuizen, geb. Woudenberg 27-06-1886, voerman, arbeider, tr. (1) Monster 30-10-1920 Cornelia van der Nol, geb. Monster 06-04-1887, ov. Utrecht 21-10-1934, begr. Glashorst, graf nr. 452, dr. van Bertus van der Nol en Antje Jonker, tr. (2) Scherpenzeel 18-06-1942 Gerritje Rijswijk, wed. Gerardus Leeuwdrent, geb. Barneveld 1897, dr. van Gijsbert Rijswijk en Hendrika van Westerneng

Uit het 1e huw.:

1. Annetje Berta Broekhuizen, geb. Monster 1921, tr. Scherpenzeel 24-08-1940 Matthijs van Baalen, geb. ‘s-Heer Arendskerke 1911, monteur, zn. van Marinus van Baalen, “wiens bestaan of verblijf onbekend is, zoodat deze moet worden geacht in de onmogelijkheid te zijn, zijn wil ten opzichte van dit huwelijk te verklaren” en Jannetje Vreeke

2. Jan Dirk Cornelis Broekhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 25-08/30-09-1923, ov. Scherpenzeel 24-11-1938, begr. Glashorst, graf nr. 452

3. Cornelis Bertus Broekhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 12-05/07-06-1925

4. Dirk Broekhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/03-04-1927

2. Gerrit Broekhuizen, geb. Woudenberg 02-02-1888, timmerman, tr. Scherpenzeel 20-05-1922 Hanna Boom, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/23-10-1892, dr. van Jan Adam Boom en Evertje van de Kaa

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Johanna Boom.

Uit dit huw.:

1. Dirkje Jannetta Broekhuizen, geb. Scherpenzeel 31-03-1923

2. Janada Everdina Broekhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 04-04/27-05-1928

3. meisje, ov. Scherpenzeel 11-06-1930

3. Gerardus Broekhuizen, geb. Woudenberg 18-05-1889, schilder, tr. Scherpenzeel 27-09-1928 Adriana Helena Roost, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/23-02-1890, dr. van Johannes Adrianus Roost en Matje Hossevoort

4. Geertruida Broekhuizen, geb. Woudenberg 24-06-1890, tr. Scherpenzeel 26-04-1917 Wouter van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/30-05-1886, zn. van Wouter van Elst en Elisabeth Wagensveld

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1908: Wouter van Elst, met attestatie vertrokken naar Leusden mei 1917.

5. Gerritje Broekhuizen, geb. Woudenberg 05-12-1891, dienstbode, ov. Scherpenzeel 12-09-1910

6. Hendrika Broekhuizen, geb. Renswoude 11-05-1893

7. Jan Broekhuizen, geb. Renswoude 24-09-1894

8. Dirkje Broekhuizen, geb. Renswoude 25-10-1896, ov. Renswoude 26-10-1896

9. Dirk Broekhuizen, geb. Renswoude 18-11-1897

10. Dirkje Broekhuizen, geb. Renswoude 01-04-1902

 

IVc

Pieter Broekhuizen, geb. Leersum 15-12-1821, landbouwer, ov. Doorn (ingeschr. te Leersum) 14-05-1872, tr. (1) Woudenberg 09-12-1848 Maria Hogeweg, geb. Leusden 17-10-1822, ov. Leersum 01-05-1854, dr. van Lubbert Hogeweg en Antje de Kruijff, tr. (2) Leersum 28-08-1856 Evertje Klomp, geb. Ede 1831, ov. Leersum 18-04-1908, dr. van Jan Klomp en Klaasje Barten

In 1868 verkoopt Maatje Kramer, laatst wed. zonder kinderen van Adrianus Abraham Baars, nu x Isaak Weppelman, koopman te Scherpenzeel aan Pieter Broekhuizen, landb. te Leersum het bouwmansplaatsje, genaamd de Leijsloot, met bouwmanswo­ning, schuur, korenberg, erf, tuin, boomgaard en land aan de Linie te Leersum, sectie A 35-44,406-408, groot 4 bunder, 39 roeden, 80 ellen, voor f 2000,=. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 31; 22-07-1868).

Uit het 1e huw.:

1. Antje Broekhuizen, geb. Leersum 20-07-1851, ov. Maarn 04-01-1894, tr. Woudenberg 03-11-1883 Hendrik van de Waerdt, geb. Maarn 19-04-1854, ov. Maarn 12-11-1911, zn. van Gerrit van de Waerdt en Antje Lagerweij. Hendrik, tr. (2) Doorn 22-02-1895, Jannigjevan den Broek, geb. Doorn 28-03-1849, ov. Maarn 13-06-1904, dr. van Gijsbert Evertse van den Broek en Aaltje van Doorn

2. Adriana Broekhuizen, geb. Leersum 20-07-1851, ov. Renswoude 10-06-1912, tr. Leersum 16-02-1877 Pieter Haverkamp, wed. Mijntje van der Meiden en Evertje van der Meiden, geb. Renswoude 26-08-1851, ov. Renswoude 20-11-1920, zn. van Kobus Haverkamp en Derkje Aartsen. Kobus Haverkamp

3. Lamberdina Broekhuizen, geb. Leersum 24-09-1852

Uit het 2e huw.:

4. Klaasje Broekhuizen, geb. Leersum 11-03-1858, ov. Woudenberg 29-11-1921, tr. Woudenberg 05-03-1881 Lammert van Broekhuizen, geb. Woudenberg 07-12-1841, ov. Woudenberg 13-02-1922, zn. van Cornelis van Broekhuizen en Gerritje Hogeweg

5. Peter Broekhuizen, geb. Leersum 27-12-1860, ov. Leersum 13-04-1929, ongehuwd

6. Jannigje Broekhuizen, geb. Leersum 22-05-1865, ov. Maarn 11-09-1940, tr. Woudenberg 26-10-1889 Melis Veldhuizen, geb. Woudenberg 30-10-1858, ov. Maarn 19-06-1935, zn. van Antonie Veldhuizen en Adriana van Rhenen

7. Jan Broekhuizen, geb. Leersum 01-12-1868, landbouwer, ov. Leersum 26-04-1950, tr. Scherpenzeel 07-12-1912 Gijsbertje van Broekhuizen, geb. Lunteren 1884, dr. van Jan van Broekhuizen en Cornelia van de Goor

Uit dit huw.:

1. Petronella Cornelia Broekhuizen, geb. Leersum 14-03-1918, ged. in de Grote Kerk 29-09-1918

2. Jannigje Broekhuizen, geb. Leersum 30-01-1919, ged. in de Grote Kerk 27-04-1919

3. Peter Broekhuizen, geb. Leersum 05-06-1920, ged. in de Grote Kerk 25-07-1920

4. Petronella Broekhuizen, geb. Leersum 27-05-1921, ged. in de Grote Kerk 07-05-1922

8. Gerritje Broekhuizen, geb. Leersum 12-05-1872, ov. Woudenberg 02-04-1912, tr. Albartus van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/22-11-1868, ov. Woudenberg 07-04-1926, zn. van Melis van de Vliert en Jannigje Pater

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg,

april 2010