Bouwman (1)

De twee onderstaande families Bouwman vinden hun oorsprong in Veenendaal. Omdat de naam Peter in beide families voorkomt hebben de twee families misschien wel een gemeenschappelijke oorsprong. Mocht iemand zij ´aan elkaar kunnen knopen´ dan hoor ik dat graag.

De eerste familie vestigt zich voornamelijk in Scherpenzeel. De tweede familie komt hoofdzakelijk in Renswoude terecht en noemt zich meestal Bouman, zonder ´w´.

Broer?

Jan Teunissen, tr. Renswoude 13-01-1689 Neeltje Lamberts

Uit dit huw.:

1. Antonie Jansen, geb. Stichts Veenendaal, ged. Veenendaal 26-12-1689

2. Antonie/Teunis Jansen Bouman, ged. Veenendaal 07-02-1692, tr. Rhenen 25-04-1717 Matje Hermens van Deutekom, geb. Achterberg, ged. Rhenen 08-07-1686, dr. van Hermen Willemsz van Deutekom en Jantje Simons

3. Aalbert Jansen, ged. Veenendaal 25-12-1702

Dat de Teunis Jansen Bouman, die in 1717 in Rhenen trouwt, de zoon is van Jan Teunissen omdat het de enige is die in aanmerking komt, is wat dunnetjes. Aan de andere kant: het zou best kunnen. Ik zou toch wat meer bewijs willen hebben. Wat is er bijv. van Aalbert Jansen geworden? Noemt hij zich ook Bouman?

I

Peter Teunissen, won. Veenendaal, tr. Veenendaal 31-03-1680 Annetje Aerts, won. Veenendaal, dr. van Aert Jacobs

Uit dit huw.:

1. Emmetje Petersen Bouwman, ged. Veenendaal 06-02-1681, Stichts Veenendaal

2. Aert Petersen Bouwman, ged. Veenendaal 19-03-1682, Stichts Veenendaal, volgt II

3. Cornelis Petersen Bouwman, ged. Veenendaal 18-11-1683, Gelders Veenendaal, tr. Veenendaal 05-06-1711 Claasjen Cornelis, ged. Veenendaal 08-09-1685, dr. van Cornelis Harmensz Hardeman en Sijtje Robberts

4. Elis Petersen Bouwman, ged. Veenendaal ..-10-1685

5. Jan Petersen Bouwman, ged. Veenendaal 22-01-1688, tr. Veenendaal 27-08-1713 Lijsbeth Gerrits Verhagen, won. Veenendaal

6. Neeltje Petersen Bouwman, ged. Veenendaal 01-06-1690, tr. Veenendaal 22-01-1719 Ot Teunisz Bouman, won. Veenendaal

7. Aleijda Petersen Bouwman, ged. Veenendaal 17-09-1693

II

Aart Petersen Bouwman, ged. Veenendaal 19-03-1682, tr. Veenendaal 18-10-1705 Hendrickje Cornelissen, won. Veenendaal, ged. Scherpenzeel 21-10-1677, op Kleijn Oudenhorst, dr. van Cornelis Jansz en Lijsje Ebberts

                Lidm. Scherpenzeel 17/14-..-1718: Hendrikje Cornelissen hv Aert Petersen.

In 1721 verklaart o.a. Hendrickjen x Aert Petersen Bouman dat vader Cornelis Jansz (van ´t Broeck) op zijn doodbed verklaarde geen schulden te hebben (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 10-11-1721).

Van 1708-1737 woont Aert Petersen Bouwman in een huis, kadaster sectie D 343,344(west).

In 1738 sluiten is er een accoord tussen de kinderen Peter, Elisabeth en Cornelis Aartsen Bouwman over de nalatenschap van hun ouders. Peter en Elisabeth erven alles tegen uitkering aan Cornelis van f 30,= en na over­lijden van vader nog eens f 500,=. Het huis waar Cornelis in woont zal niet mogen worden verkocht, maar zal naar zijn kinderen gaan. (Recht. Arch. Scherpenzeel 5: 23-01-1738).

Uit dit huw.:

1. Lijsbeth Aarts Bouwman, ged. Scherpenzeel 06-02-1707, jong ov.

2. Lijsbeth Aarts Bouwman, ged. Scherpenzeel 11-03-1708, jong ov.

3. Peter Aartsz Bouwman, ged. Scherpenzeel 25-08-1709, volgt IIa

4. Cornelis Aartsz Bouwman, ged. Scherpenzeel 13-05-1712, volgt IIb

5. Lijsbeth Aarts Bouwman, ged. Scherpenzeel 30-09-1714, jong ov.

6. Lijsbeth Aarts Bouwman, ged. Scherpenzeel 22-01-1719, tr. Scherpenzeel 19-02-1741 Gerrit Gerritsz Veenvliet, won. Veenendaal

                Getuigen bij haar huw. zijn: broer Peter Bouman en oom Jan Cornelissen.

IIa

Peter Aartsz Bouwman, ged. Scherpenzeel 25-08-1709, wolkammer, tr. Scherpenzeel 07-09-1749 Gijsbertha Hannesen Storck

Van 1738-1749 woont Peter Bouwman in een huis, kadaster sectie D 343,344(west).

Uit dit huw.:

1. Aart Petersen Bouwman, ged. Scherpenzeel 26-07-1750

2. Hendrikje Petersen Bouwman, ged. Scherpenzeel 16-06-1754, ov. Zuilen 25-10-1826, tr. Christiaan Scherer

3. Aletta/Letje Petersen Bouwman, ged. Scherpenzeel 03-01-1759, aen ´t Oosteijnde, tr. Scherpenzeel 24-11-1782 Brand Jacobsen van Meerveld, geb. Schras (Ederveen), ged. Renswoude 08-08-1749, zn. Jacob Teunisz en Grietje Faassen

IIb

Cornelis Aartsen Bouwman, ged. Scherpenzeel 13-05-1712, begr. Scherpenzeel 19-09-1788, tr. Scherpenzeel 30-03-1732 Margriet Dercksen van Manen, ged. Scherpenzeel 14/25-07-1700, wed. Hendrik Willemsen van Schuijlenburg, dr. van Derck Breunissen, van Manen en Anneke Arissen van ´t Willer

In 1739 heeft Cornelis Bouwman de schout beledigd tijdens de houtverkoping vanwege Aelt van der Vliert ten huize van Cornelis van Wolfswinkel (Hof van Gelderland 549; 30-01-1739).

Van 1737-1749 woont Cornelis Bouwman in een huis, kadaster sectie D 264,267,268.

Uit dit huw.:

1. Aart Cornelissen Bouwman, ged. Scherpenzeel 02-11-1732

2. Hendrik Cornelissen Bouwman, ged. Scherpenzeel 06-03-1735

3. Hendrikje Cornelissen Bouwman, ged. Scherpenzeel 02-02-1738, aan den Holevoet

4. Jantje Cornelissen Bouwman, ged. Scherpenzeel 02-04-1741, aan den Holevoet

5. Huijbertje Cornelissen Bouwman, ged. Scherpenzeel 15-07-1742, ov. Scherpenzeel 08-10-1815, tr. Scherpenzeel 31-10-1773 Gerrit Lagerweij, geb. Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel voor 1784

                Lidm. Scherpenzeel 28-12-1784: Huijbertje Bouwman, wed. G. Lagerweij.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Huibertje Bouwman.

Bouman (2)

Peter Petersen Bouman, tr. (1) Renswoude 10-04-1699 Neeltje Hendricks, won. Ederveen, ov.Renswoude 23-04-1704, tr. (2) Renswoude 23-11-1704 (3e gebod Veenendaal 23-11-1704) Arisje Jacobs de Gojer, geb. Veenendaal, ov. Renswoude 11-08-1720, tr. (3) Lunteren 05-10-1723 Aaltje Evertsen, uit het Laage Veen onder Lunteren. Aaltje, won. in ´t Agterveen, genaamd de Schras (Ederveen), tr. (2) Renswoude 26-05-1737 Gerrit Hendriksz, wed. Willempje Jans, won. Voorthuizen

                Lidm. Renswoude ca. 1698: Peter Petersz.

                Lidm. Renswoude ca. 1700: Neeltje Hendrickx hv Peter Petersz.

                Lidm. Renswoude ca. 1700: Arrisje Jacobs, won. aen ´t boven eijndt.

Lidm. reg. Renswoude 1722: Peter Petersze en Aaltie Evertze, deze met attestatie vertrokken naar Voorthuizen.

Uit het 1e huw.:

1. Hendrick Jans Petersen Bouman, ged. Renswoude 16-01-1701, volgt IIa

Uit het 2e huw.:

2. Jannetje Petersen Bouman, ged. Renswoude 27-09-1705, tr. (1) Veenendaal 21-11-1728 (3e gebod) Hendrik van den Bos, wed. Aaltje Melissen van Voorthuizen, tr. (2) Veenendaal 04-04-1745 (3e gebod) Japik de Gojer, geb. Ederveen

3. Niesje Roelofs Petersen Bouman, ged. Renswoude 16-01-1707

4. Neeltje Petersen Bouman, ged. Renswoude 20-05-1708, tr. Renswoude 06-05-1736 Meins Stoffelsen Overeem, geb. de Biesbos onder Emmikhuizen

5. Peter Petersen Bouman, ged. Renswoude 12-01-1710, volgt IIb

6. Anna Petersen Bouman, ged. Renswoude 06-03-1712

7. Cornelia Petersen Bouman, geb. Renswoude ..-03-1715, won. Ederveen, tr. Renswoude 24-03-1737 Joh. Jansz Schaffelaar, won. Ederveen

                Lidm. Renswoude 08-12-1735: Cornelia Bouman.

8. Jacomijntje Petersen Bouman, geb. Renswoude 01-09-1717

                Lidm. Renswoude 08-12-1735: Jacomijntje Bouman, met attestatie vertrokken naar Hilversum.

IIa

Hendrick Jans Petersen Bouman, ged. Renswoude 16-01-1701, tr. Renswoude 21-05-1725 Jannetje Hendriks/Jans Koster

                Lidm. Renswoude ca. 1725: Jannetie Costers, met attestatie van Amsterdam.

Uit dit huw.:

1. Neeltje Hendriksen Bouman, ged. Renswoude 09-12-1725

2. Geertruijd Hendriksen Bouman, ged. Renswoude 01-06-1727, tr. Renswoude 10-05-1751 Jan Evertsz, geb. Lunteren

3. Pieter Hendriksen Bouman, ged. Renswoude 10-06-1729

Lidm. Renswoude 14-04-1751: Pieter Hendrikze Bouman, met attestatie vertrokken naar Amsterdam, met attestatie van Amsterdam 25-04-1754.

4. Hendrikje Hendriksen Bouman, ged. Renswoude 27-04-1732

5. Aaltje Hendriksen Bouman, ged. Renswoude 11-07-1734

6. Jan Hendriksen Bouman, ged. Renswoude 25-11-1736, jong ov.

7. Jannetje Hendriksen Bouman, ged. Renswoude 29-03-1739

8. Jan Hendriksen Bouman, ged. Renswoude 27-01-1743

                Lidm. Renswoude 30-04-1767: Jan Henderikze Bouman.

IIb

Peter Petersen Bouman, ged. Renswoude 12-01-1710, tr. Woudenberg 17-10-1734 Willemijntje Hermens van Holten, won. Woudenberg

Uit dit huw.:

1. Peter Petersen Bouman, ged. Veenendaal 20-02-1735, Stichts Veenendaal

2. Hermanus Petersen Bouman, ged. Veenendaal 11‑11‑1736

3. Hendrik Petersen Bouman, ged. Veenendaal 01-02-1739, volgt III

4. Arisje Petersen Bouman, ged. Veenendaal 03-05-1741

5. Japikje Petersen Bouman, ged. Veenendaal 29-09-1743, tr. Veenendaal 26-03-1769 Cornelis de Man, won. Veenendaal

6. Jacob Petersen Bouman, ged. Veenendaal 28-11-1745, tr. Barendina van de Burg

7. Barend(?)Petersen Bouman, ged. Veenendaal 13-07-1748

8. Jacob Petersen Bouman, ged. Veenendaal 27-09-1750

9. Jan Petersen Bouman, ged. Veenendaal 20-05-1753, tr. Veenendaal 13-05-1780 Willemijntje van de Haar, won. Veenendaal

10. Bartholomeus Petersen Bouman, ged. Veenendaal 22-05-1757

III

Hendrik Petersen Bouman, ged. Veenendaal 01-02-1739, otr. (1) Renswoude 11-04-1766 Aaltje Koudijs, wed. Jan Breunissen van Wolfswinkel, tr. (2) Renswoude, otr. Renswoude 07-02-1772 Hendrikje Lammerts Lagerweij, ged. Renswoude 19-12-1745, op Ravenhorst, ov. Renswoude 22-11-1824, dr. van Lammert Dirksz Lagerweij en Fijtje Jans van Ravenhorst

                Lidm. Renswoude: Hendrik Pieterse Bouman, met attestatie van Veenendaal 14-10-1766.

                Lidm. Renswoude 24-01-1774: Henderikje Lammertze.

Uit het 1e huw.:

1. Pieter Bouman, ged. Renswoude 20-03-1767, begr. Renswoude 08-07-1786

2. Willemijntje Bouman, ged. Renswoude 03-06-1768, jong ov.

3. Willemijntje Bouman, ged. Renswoude 19-04-1771, jong ov.

Uit het 2e huw.:

4. Willemijntje Bouman, ged. Renswoude 24-12-1772, ov. Renswoude 11-02-1837, tr. (1) Renswoude 04-08-1797 Hendrik Hillebrand, won. Renswoude, tr. (2) Renswoude 23-06-1805 Geurt Altena, ged. 07-03-1784, op de molen, ov. Renswoude 10-04-1848, zn. van Geurt Altena en Evertje Jans Koudijs

Lidm. Renswoude 29-03-1792: Willemijntje Bouman, met attestatie vertrokken naar Amerongen, met attestatie vertrokken naar Voorhout 1796, met attestatie van Hoorn 1801.

5. Fijtje Bouman, ged. Renswoude 04-11-1774, ov. Renswoude 01-06-1823, tr. Renswoude 11-05-1800 Jan de Waal, ged. Renswoude 06-03-1767, ov. Renswoude 28-04-1838, zn. van Evert de Waal en Jannetje van den Berg

                Lidm. Renswoude 06-09-1793: Fijtje Bouman, met attestatie vertrokken naar Noordwijk 1795.

6. Peter Bouman, ged. Renswoude 20-12-1776, ov. Renswoude 01-12-1847, tr. Renswoude 10-05-1818 Maria Margaretha Jongejans, geb. Uitgeest 1793, ov. Renswoude 26-08-1870, dr. van Jacobus Jongejans en Jacoba Jongejan

7. Johanna Bouman, ged. Renswoude 11-09-1778, ov. Rhenen 13-02-1854, ongehuwd

Lidm. Renswoude 25-03-1798: Johanna Bouman, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 1800, met attestatie van Amersfoort 02-06-1803.

8. Jacomijntje Bouman, ged. Renswoude 12-03-1780, begr. Renswoude 25-05-1790

9. Lambertje Bouman, ged. Renswoude 21-07-1782, ov. Rhenen 20-06-1866, tr. Renswoude 02-02-1804 Gerardus de Vrind, ged. Rhenen 25-01-1769, ov. Rhenen 09-05-1866, zn. van Gerardus de Vrind en Johanna van der Grevel

Lidm. Renswoude 15-03-1802: Lambertje Bouman

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

november 2009