Bos(ch) (1)

Met dank voor de verbeteringen van Herman Postema.

I

Jan Bosch, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Jansen Bosch, geb. ca. 1555, volgt IIa

2.? Jan Jansz Bosch, geb. ca. 1555, volgt IIb

IIa

Gijsbert Jansen Bosch, geb. ca. 1555, tr. (1) Aeltgen Jans, tr. (2) dr. van Gerrit Matheusz van Langelaer en Reijertje

In 1596 koopt Gisbert Janss in ´t Bosch de tiend van het 1e blok van ´t Broeck, 72 (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 72).

In 1600 is Gisbert Janss in ´t Bosch borg voor de koper van de tiend van Hondenhorst (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 71).

In 1606 is Gisbert Janss in ´t Bosch koper van de tiend van het 2e blok van ´t Broeck (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 73).

In 1610 is Gisbert Janss in ´t Bosch borg voor de koper van de tiend Groot Davelaar (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 76).

In 1625 laten Gijsbert Jansen Bosch x Aeltgen Jans hun testament maken. Erfgenamen: twee kinderen Jan Gijsbertsz Bosch en Aertgen Gijsberts Bosch, wed. Rijckt Petersz met drie onmondige kinderen (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 16vo; 04-07-1625).

In 1626 eist Gijsbert Jansen Boss betaling van een obligatie van Robbert Thonisz (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 22; 11-12-1626).

In 1632 eist Aelbert Anthonisz van Glashorst betaling van rogge van Gijsbert Jansen Bosch (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 45; 12-11-1632)

                In 1637 wordt Gijsbert Jansen Bosch genoemd als oud-kerkmeester van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

Uit dit huw.:

1. Jan Gijsbertsen Bosch, volgt IIIa

2. Aertgen Gijsbertsen Bosch, tr. Scherpenzeel 20-12-1612 Rijck Petersz, ov. voor 1625, zn. van Peter Rijcksen en Gijsbertgen Peters

Uit dit huw.:

            1. Nielgen Rijcks, ged. Scherpenzeel 06-02-1614

            2. Aeltgen Rijcks, ged. Scherpenzeel 18-02-1616

IIIa

Jan Gijsbertsen Bosch, geb. ca. 1605, timmerman, ov. voor 1675, tr. (1) Jannitgen (ws. Hendricks), tr. (2) Amersfoort aug.1637 Heijltgen Hendricks, van Bavoort, tr. (3) Ceeltje Fransen van Moorst, ov. 03-12-1680

In 1635-1668 woont Jan Gijsbertsz Bosch, timmerman aan het oosteind. In 1832 Sectie D 410,411 (later Het Zwaantje).

In 1638 krijgt Mor Willemsz een boete van vier herenponden wegens vechten met Jan Gijsbertsz Bosch (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 75vo-90; 23-04-1638 – 17-06-1639).

In 1639 krijgt Mor Willemsz een boete van vier herenponden wegens vechten met Jan Gijsbertsz Bosch (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 84-98; 04-02-1639 – 24-02-1640).

In 1639 lenen Henrijck Jacobsz x Geertgen 100 gl. van Jan Gijsbersz x Jannitghen, onderpand: hun huis aan het oosteinde van de kerk aan de noordzijde van de weg, oost: Thonis Eelgisz, west: Dirck Petersz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 80,80vo; 24-03-1639).

In 1639 eist Willem Lubbertsz betaling van Jan Gijsbertsz Bosch van 18 gl. voor een eik en 9 gl. voor geleverd kamerdoek, 25 pond snuif en een schoorsteenmantel. Voorts eist hij genoegdoening voor uitschelden (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 83 en 2, fol. 91vo-95; 21-10-1639 – 11-11-1639).

In 1641 koopt Jan Gijsbertsz Bosch de tiend van Klein Davelaar (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 30).

In 1641 eist Willem Lubbertsz betaling van Jan Gijsbertsz Bosch van 5 gl. 14 st.. met een verklaring van Jaentgen Hendrickx (zijn vrouw?) (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 115vo-149; 12-04-1641 – 10-10-1642).

In 1641 eisen diverse mensen waaronder de predikant een boete wegens belediging door Jan Gijsbertsz Bosch (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 126vo-130; 22-11-1641 – 13-12-1641).

In 1642 eist Jan Gijsbertsz Bosch betaling van een gulden door Henrick den Orbaer wegens betaald loon aan mr. Steven wegens een kwetsuur hem door Henrick aangedaan (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 135vo-144vo; 28-03-1642 – 01-08-1642).

In 1645 doet Jan Gijsbertsz Bosch pandkering wegens peinding gedaan door Willem Lubbertsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 216vo; 15-12-1645).

In 1649 eist Cornelis Colaes betaling van schulden van Jan Gijsbertsz Bosch (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 112; 12-02-1649).

In 1651 eist Dirck Dircksz Timmer betaling van Jan Gijsbertsz Bosch (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 117; 24-02-1651).

Lidm. Scherpenzeel 23-05-1675: Ceeltje Fransen van Moorst, wed. Jan Gijsbertsen Bosch.

In 1680 wordt Lubbert Willemsen van de Vliert namens de kinderen en erfgenamen van zal. Willem Lubbertsen van de Vliert door Ceelichie Fransen, wed. Jan Gijsbertsen Bos voor het gerecht gedaagd (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 24-02-1680, 14-06-1680, 03-01-1681).

In 1700 eisen de erfgenamen van Willem Thonissen van Rontselaer x Maeijtjen Hendricx, als enige erfgenaam van zijn vader Thonis Willemsen betaling van een obligatie van 100 gl. met 27 jaar rente van Aert Jansen Bosch voor zichzelf en namens zijn broer Rutger Jansen Bosch uit Loenen en Joost Lemkes/Lempjes x Marija Jansen Bosch uit Amsterdam, kinderen en erfgenamen van zal. Jan Gijsbertsen Bosch. De obligatie is oorspronkelijk in 1639 geleend geld van de twee onmondige kinderen van zal. Thonis Willemsz aan Gijsbert Rijcksen x Grietjen Francen. Jan Gijsbertsen Bosch was indertijd borg en heeft de lening overgenomen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 06-05-1700, 29-11-1700, 25-04-1701, 14-11-1701, 03-07-1702, 13-07-1702).

Uit het 2e huw.:

1. Gijsbert Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 15-04-1639, volgt IVa

2. Maria Jansen Bosch, ov. 1701, tr. Joost/Joseph Lempjens/Lempkes

3. Aeltgen Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 07-05-1646, jong ov.

4. Aeltgen Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 30-05-1647, ov. voor 1700

5. Lambertgen Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 20-01-1650, aen den Bergh, ov. voor 1700

6. Aert Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 30-05-1653, volgt IVb

7. Rutger Jansen Bosch, won. Loenen, tr. Nieuwersluis (otr. Scherpenzeel) 21-03-1687 Jannetje Jans, won. aan de Nieuwe Sluijs

Bij de huw. inschrijving staat: “Op ´t schriftelick versoeck van de Bruijdegom, nu lange tot Loenen hebbende gewoont, omdat een Scherpenzeels kindt was”.

8. Frans Jansen Bosch, ov. Scherpenzeel 03-02-1699

In 1686 koopt Frans Bos het huis van broer Gijsbert Jannen Bos (24-01-1686).

                Lidm. Scherpenzeel 01-10-1693: Frans Jansen Bosch, jm., met attestatie van Monnikendam.

9. Anna Jansen Bosch, ov. Scherpenzeel 20-06-1696, tr. (1) Scherpenzeel 17-01-1686 Jan Roelofsz, ged. Scherpenzeel 01-02-1657, op ’t (Oude) Willer, zn. van Roelof Sandersz en Beatrix Jorden. Jan Roelofsz, tr. (2) Scherpenzeel 24-12-1696 (att. van Utrecht) Gijsbertje Hendricksen Ouwens, ged. Scherpenzeel 17-08-1653, dr. van Hendrick Jansen Ouwens en Wobbetje Jans

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1675: Anneke Jansen Bosch, jd.

10. Evert Jansen Bosch

                Lidm. Scherpenzeel 25-12-1685: Evert Jansen Bosch, jm, met attestatie vertrokken.

11. Jan Jansen Bosch, tr. Merritien Everts

In 1663 is Jan Jansen Bosch, won. Holevoet, contribuant voor de kroonluchters in de Grote Kerk van Scherpenzeel (Arch. Herv. Gem. nr. 1; 22-01-1663).

In 1675 wordt Jan Jansen Bosch beboet met 4 herenponden en 2 herenponden wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 09-08-1675).

Uit dit huw.:

1. Gerritje Jans Bosch, van Woudenberg, tr. Woudenberg 18-11-1696 Aelbert Hannisz, van Apeldoorn

2. Jan Jansen Bosch, won. de Haar, tr. Woudenberg 03-02-1709 Jantje Petersen, won. de Haar

Uit dit huw.:

1. Jan Jansen Bosch, ged. Woudenberg 05-05-1709, get. Elsje Jans Bosch

2. Aeltje Bosch, ged. Woudenberg 09-11-1710, get. Merritje Lamberts

3. Marijtje Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 07-08-1712, aen de Groep

4. Marijtje Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 19-01-1716, aan de Groep

5. Peter Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 11-12-1718, aan de Groep

6. Evertje Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 17-01-1723, aan de Groep

3. Elsje Jans Bosch, van de Haar, tr. Woudenberg 03-03-1709 Claas Hendriksz, van Maarn

                In 1709 is Elsje getuige bij de doop van een kind van broer Jan.

4. Merritie Jansen Bosch, ged. Woudenberg 23-09-1688, aen de Haer, get. Marrij Aelten, tr. Doorn (otr. Woudenberg) 04-03-1724

5. Paulus Jansen Bosch, ged. Woudenberg 23-09-1688, aen de Haer, get. Jannetje Saren, tr. Doorn 06-03-1746 Grietje Jans van Schaik, van Neerlangbroek

Uit dit huw.:

1. Antonie Bos, ged. Woudenberg 19-06-1746, get. Jantje Jans van Schaik

2. Jan Bos, ged. Woudenberg 24-09-1747, get. Aaltje hv Dirk Barten

3. Jannigje Bos, ged. Woudenberg 30-11-1749, get. Martje Jans van Schaik, tr. Woudenberg 20-04-1777 Pieter de Wit, wed. Jacobje van Gooswilligen en Maria van Achterberg

4. Merritje Bos, ged. Woudenberg 19-03-1752, get. Jantje Jans van Schaik

5. Gerrigje Bos, ged. Woudenberg 28-04-1754, get. Maria Willems

6. Lijsbeth Bos, ged. Woudenberg 27-05-1756, get. Willemijntje Tonen Lagerweij

12. Jantje Jansen Bos, ov. na 1709, tr. Scherpenzeel 20-11-1670 Hermen Tijssen van Glinthorst, zn. van Thijs Hermansen van Glinthorst

Uit dit huw.:

1. Anna Hermsen van Glinthorst, tr. Amersfoort (otr. Scherpenzeel) 21-11-1706 Herman Jansen, op de Horst ´en meer andere plaetsen in dienst geweest zijnde´

2. Tijs Hermsen van Glinthorst, ged. Scherpenzeel 17-03-1675, tr. Scherpenzeel 21-04-1709 Geertje Everts van ´t Voort

3. Jan Hermsen van Glinthorst, ged. Scherpenzeel 06-05-1677, tr. Scherpenzeel 07-10-1708 Christijntje/Stijntje Berenden, ged. Scherpenzeel 01-10-1681, dr. van Berend Hermsen en Geertje Martens

4. Teunis Hermsen van Glinthorst, ged. Scherpenzeel 01-12-1678

5. Derck Hermsen van Glinthorst, ged. Scherpenzeel 20-11-1681

6. Gijsbert Hermsen van Glinthorst, ged. Scherpenzeel 13-07-1684, tr. als Gijsbert Harmsen Bos te Amersfoort 03-01-1717 Maria Hendricks, van Amersfoort

13. Henrickien Jansen Bosch/van Davelaer, tr. Scherpenzeel 27-11-1659 Jan Arissen van Roijwinckel, ov. voor 1689, zn. van Arris Jansen van Roijwinckel. Jan, tr. (2) Geertje Ernsten

14. Teunis Jansz Bosch, volgt IVc

IVa

Gijsbert Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 15-04-1639, timmerman, ov. Scherpenzeel 01-11-1685, tr. (1) Scherpenzeel 13-06-1669 Henrickje Rutgers van Ginckel, ov. Scherpenzeel 09-09-1673, dr. van Rutger Gerrits en Marritjen Gijsbertsen, tr. (2) Scherpenzeel 30-01-1676 Ceelichje Willemsen van Groot Kolfschoten, ov. Scherpenzeel 28-01-1679, dr. van Willem Theunisz van Colverschoten en Marritje Tijmensz

Lidm. Scherpenzeel 24-12-1670: Gijsbert Jansen Bosch, timmerman, weergekomen met attestatie van Leiden.

Graf nr. 79 in de Grote Kerk: GHYSBERT.JANSEN BOSCH.Ao 1671. IHV. EH (huismerk: een winkelhaak)

In 1677-1686 woont Gijsbert Jansen Bosch aan het oosteind. In 1832 Sectie D 410,411 (later Het Zwaantje).

In 1671 leent Gijsbert Bosch, timmerman te Scherpenzeel 102 gl. van jhr. Floris Foeijt, heer van Emiclaer (AT012b002; 23-01-1671).

Lidm. Scherpenzeel 20-04-1671: Henrickien Rutgers van Ginckel hv Gijsbert Jansen Bosch.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Gijsbert Jansen Bosch en Hendrickje Rutgers van Ginckel.

                Lidm. Scherpenzeel 25-12-1674: Ceeltje Willemsen, jd, op Kolfschoten.

In 1676 wordt Gijsbert Jansen Bosch beleend door opdracht van Claas Jacobsz met 1 ½ morgen uit een stuk heetveld in ´t Voort (Leenhof 109, fol. 229; 1676. Beleningen Holevoet nr. 17a).

                In 1678 en 1679 is Gijsbert Jansen Bosch diaken van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

                In 1682 is Gijsbert Jansen Bosch getuige bij het huw. van zijn nicht Annetje Jansen Swart, op Moorst.

In 1687 moet de weduwe van schout Van Wessel het teveel gebeurd geld teruggeven aan de mombers van zal. Gijsbert Jansen Bosch (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 14-02-1687).

In 1687 wordt Jan Stevensz de Leeuw beleend door opdracht van Jan Willemsz van Kolfschoten en Aert Jansen Bosch, mombers van de kinderen van Gijsbert Jansen Bosch met 1 ½ morgen uit een stuk heetveld in ´t Voort (Leenhof 110, fol. 252; 1687. Beleningen Holevoet nr. 17a).

Uit het 2e huw.:

1. Gerrittien Gijsbertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 11-12-1670

2. Jan Gijsbertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 28-03-1677

In 1692 verkoopt Gijsbert Cornelisz, mede namens zijn broers en zusters Jan, Jantje, Geertje, Willemtje en Cnelisje, kinderen van Cornelis Gijsbertsen x Hendrickjen Adriaensen, in hun leven gewoond hebbende op Voscuilen en Tijman en Jan Willemsen van Colverschoten mede namens hun broer Hendrick Willemsen van Kolfschoten, zonen van zal. Willem Teunissen Kolfschoten en het onmondige kind waarvan Jan Gijsberts Bosch momber is. Tenslotte Jan en Gijsbert Rutgers, mede namens hun ouders Rutger Gerrits x Marritjen Gijsbertsen het erf Klein Willaer of de Weerthof aan Hendrick Willem van Westerholt, Heer van Scherpenzeel (Westerholt 249-9; 28-01-1692; Huis Scherpenzeel 143 fol. 10; 27-01-1692 en 141 fol. 11; 28-01-1692).

IVb

Aert Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 30-05-1653, timmerman, ov. Scherpenzeel 30-12-1708, tr. Scherpenzeel 14-08-1681 Ceelichje Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 17-05-1657, dr. van Teunis Cornelisz van Santen en Jantje Teunissen

                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1678: Ceeltje Teunissen van Santen, jd.

                Lidm. Scherpenzeel 04-06-1682: Aert Jansen Bosch.

In 1687 wordt Aert Jansen Bosch aangesteld als setmeester (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 14-02-1687).

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Ceeltje Teunissen van Santen, wed. Aert Bos.

                Van 1712-1720 woont Aert Bos aan het oosteind in (kadaster 1832) Sectie D 419,420.

Uit dit huw.:

1. Jan Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 15-04-1683, ov. 1740-1743, tr. Scherpenzeel 26-10-1721 Bartje/Barbara Hendriks van Gelkenhorst, dr. van Hendrik Rutgersen en Jenneken Jansen

                Lidm. Scherpenzeel 11-05-1704: Jan Aertsen Bosch, jm.

                In 1705, 1706, 1720 en 1721 is Jan Aertsen Bosch diaken van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jan Aertsen Bosch, jm.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Bartjen Hendericks.

Van 1724-1740 woont Jan Bos aan het oosteind in (kadaster 1832) Sectie D 419,420. In 1743 Bartjenvan Groot Gelkenhorst, wed. Jan Bos.

In 1740 lenen Jan Bosch x Barbara Hendriks van Gelkenhorst f 550,= wegens geleverd hout en geleend geld van Rutgera Methorst, wed. Wouter van Deventer, koopvrouw in hout te Amersfoort. Onderpand: hun huis, schuur en timmerwinkel omtrent het oosteinde van het dorp. Gedeelte­lijk geroyeerd op 21-01-1747 door Gijsbert van Deventer, omdat de schuur is verkocht door de wed. van Jan Bos aan Aalbert van Santen, onderschout. De restschuld blijft in het huis (Recht. Arch. Scherpenzeel 5: 02-08-1740).

                Inwoners Scherpenzeel 1749: de wed. Jan Bos, naaister, 1 huis, 2 volwassenen, waarvan 1 dochter.

In 1778 koopt Reinier van Wolfswinkel voor f 108,= van Gerrit Methorst x Grietje Evers Methorst een schuur “is geweezen een timmermanswin­kel” met de helft van de hof aan het oosteinde van het dorp. Door de verkopers op 21-06-1743 gekocht van Bartjen van Groot Gelkenhorst, wed. Jan Bos (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 129; 09-05-1778).

Uit dit huw.:

1. Celia Bosch, ged. Scherpenzeel 29-11-1722, ov. Scherpenzeel 11-12-1777, tr. Scherpenzeel 21-03-1751 Willem Geurt Renes, ged. Scherpenzeel 17-09-1724, aan den Holenvoet, ov./begr. Scherpenzeel 18/22-10-1808, zn. van Antonij Willemsz van Renes en Aeltje Willems van Langelaer

Lidm. Scherpenzeel: Cicilia Bos, met attestatie van Utrecht 25-12-1744 en 29-03-1750.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Cicilia Bosch, nu Renes.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Cicilia Bosch hv Willem Renes.

Lidm. Scherpenzeel 05-05-1777: Willem Geurtsen Renes.

Lidm. Scherpenzeel 1805: Willem Geurtsen Renes.

In 1808 laten Willem Geurt Renes Celia Bosch hun testament maken en besloten deponeren. De kinderen Jan, Bartha en Aaltje zullen alles erven. Maria krijgt alleen haar leven lang het vruchtgebruik van een vierde deel van de erfenis. Na haar dood zal dit deel door de andere drie worden geërfd. Zij heeft voor zover bekend geen kinderen gehad. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 216,209; 08-02-1808, 02-03-1808).

2. Jenneke Bosch, ged. Scherpenzeel 20-02-1729

                In 1751 is Jenneke Bosch getuige bij het huw. van haar zuster Celia.

2. Antonij Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 24-12-1684

3. Johanna Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 19-09-1686

Lidm. Scherpenzeel 11-10-1705: Johanna Aertsen Bosch, jd., met attestatie vertrokken naar Amersfoort.

Lidm. Scherpenzeel 10/17-10-1723: Johanna Bos, met attestatie van Utrecht.

4. Gijsbert Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 25-11-1688

5. Gijsbert Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 15-06-1690

6. Celichje Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 06-03-1692

Lidm. Scherpenzeel 20-04-1710: Ceeltje Aertsen Bosch, jd.

7. Aeltje Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 18-02-1694

                Lidm. Scherpenzeel 11-10-1716: Aeltje Aertsen Bosch, jd.

8. Antonia Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 22-12-1695, jong ov.

9. Antonia Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 28-11-1697

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1716: Anthonia Aertsen Bosch, jd.

10. Annetje Aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 12-11-1699

IVc

Teunis Jansz Bosch, begr. Woudenberg 02-01-1773, tr. Woudenberg 31-01-1717 Lijsbet Jacobs Mandersloot, dr. van Jacob Lambertsz Mandersloot en Jantje Saaren Ravesloot

                In 1744 wonen zij in Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Jantje Teunissen Bosch, ged. Woudenberg 11-06-1719, get. Teuntje Gerrits

2. Jacomijntje Teunissen Bosch, ged. Woudenberg 29-06-1721, get. Willemijntje Jacobs, begr. Woudenberg 06-05-1796

3. Jan Teunissen Bosch, ged. Woudenberg 11-03-1725, get. Willemijntje Jacobs

4. Jacomijntje Teunissen Bosch, ged. Woudenberg 21-03-1728, get. Saertje Jacobs

5. Evert Teunissen Bosch, volgt V

6. Willemijntje Teunissen Bosch, 1744 onmondig

V

Evert Teunissen Bosch, 1744 onmondig, begr. Woudenberg 10-02-1795, tr. Woudenberg 16-05-1745 Geertuij Woutersen van Lunteren, ged. Woudenberg 15-10-1719, begr. Woudenberg 30-10-1780, dr. van Wouter Barendsz en Elisje Jans

Begr. Woudenberg 10-02-1766: een kind van Evert Bos.

Uit dit huw.:

1. Lijsbeth Bosch, ged. Woudenberg 27-03-1746, get. Rijkje Wouters, tr. Woudenberg 12-03-1775 Wulfert Teunisz van Wallenburg, ged. Woudenberg 28-03-1745, ov. Woudenberg 24-09-1829, zn. van Teunis Wulfertsz en Maria Everts van Leersum

2. Wouter Bosch, ged. Woudenberg 04-02-1748, get. Jantje Wouters van Lunteren, begr. Woudenberg 03-06-1806, tr. Woudenberg 28-02-1779 Fransje Vermeulen, ged. Woudenberg 17-12-1747, begr. Woudenberg 08-03-1808, dr. van Dirk Hendriksz Vermeulen en Teunisje van der Horst

Begr. Woudenberg 30-12-1799: een zoon van Wouter Bos.

Uit dit huw.:

1. Dirk Bosch, ged. Woudenberg 29-08-1779, get. Sijtje van der Horst, begr. Woudenberg 02-01-1780

2. Evert Bosch, ged. Woudenberg 11-02-1781, get. Elisabeth Bos, ov. Woudenberg 14-05-1839, ongehuwd

                Lidm. Woudenberg 05-05-1805: Evert Bos.

3. Dirk Bosch, ged. Woudenberg 11-02-1781, get. Sijtje van der Horst

4. Geertruij Bosch, geb./ged. Woudenberg 09/22-12-1782, ov. Scherpenzeel 01-03-1854, ongehuwd

5. Teunis Bosch, geb./ged. Woudenberg 25-06/09-07-1786

3. Elisje Bosch, ged. Woudenberg 18-01-1750, get. Jantje Wouters, jong ov.

4. Elisje Bosch, ged. Woudenberg 21-11-1751, get. Jantje Wouters

5. Teunis Bosch, ged. Woudenberg 11-11-1753, get. Jantje Wouters van Lunteren, volgt VI

6. Gijsbert Bosch, ged. Woudenberg 20-07-1755, get. Jantje Wouters van Lunteren, jong ov.

7. Gijsbert Bosch, ged. Woudenberg 27-03-1758, get. Jantje Wouters van Lunteren, begr. Woudenberg 26-09-1807, won. Geerestein

8. Evert Bosch, ged. Woudenberg 29-03-1761, get. Jantje Wouters van Lunteren, ov. Woudenberg 24-01-1829, ongehuwd

9. Elis Bosch, ged. Woudenberg 27-05-1764, get. Elisabeth Everts Bos

VI

Teunis Bos, ged. Woudenberg 11-11-1753, tr. Woudenberg Hendrijntje de Bree, ged. Woudenberg 17-12-1758, ov. Woudenberg 01-10-1843, dr. van Dirk Jansz de Bree en Cornelia Hendriks van Apeldoorn

Uit dit huw.:

1. Geertruij Bos, geb./ged. Woudenberg 06/11-03-1787, get. Elisabeth Bos, ov. Woudenberg 01-06-1854, ongehuwd

2. Dirk Bos, geb./ged. Woudenberg 14/15-06-1788, get. Saartje Hak, geb. de Bree

3. Evert Bos, geb./ged. Woudenberg 21/29-08-1790, get. Cornelia de Bree, ov. Woudenberg 02-01-1818, ongehuwd

4. Jan Bos, geb./ged. Woudenberg 04/12-02-1792, get. Cornelia de Bree

5. Cornelia Bos, geb./ged. Woudenberg 19/26-04-1795, get. Sara de Bree, ov. Woudenberg 27-10-1878, tr. Woudenberg 31-10-1829 Lubbert Vermeulen, ged. Woudenberg 20-02-1785, ov. Woudenberg 25-03-1865, zn. van Hendrik Vermeulen en Jannetje Lubberts Hogeweg

6. Teunis Bos, geb./ged. Woudenberg 16-06/02-07-1797, tr. Maartensdijk 09-12-1831 Steventje van Keulen, geb. Westbroek 1809, dr. van Jan van Keulen en Aletta van Ewijk

IIb

Jan Bosch, geb. ca. 1555, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Gerrit Jansen Bosch, volgt IIIb

2. Jan Jansen Bosch, geb. ca. 1585, tr. Oltgen

In 1644 eist Jan Jansen Bosch betaling van het restbedrag van Caerl Thonisz voor een koe (Recht. Arch. Scherpenzeel 2 fol. 193vo; 02-09-1644).

Uit dit huw.:

            1. Winelt Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 06-02-1614

            2.? Jan Jansen Bosch, ov. voor 1670, tr. Annijtgen Jans

In 1670 verzoekt Annijtgen Jans, weduwe van Jan Jansen Bos, geassisteerd door Gerrit Cornelijssen de Jong om te mogen procederen tegen Cornelijs Jansen van Ebbenhoerst. Cornelis heeft beslag gelegd op haar goederen wegens achterstallige betaling van rente uit een lening van f 150,=. (Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 46; 19-04-1670).

IIIb

Gerrit Jansen Bosch, tr. Willemken

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1628: Gerrit Janssen Bosch en Willemcken Gerrit Jansz Bosch hv, beiden “tot nog toe opgehouden”.

In 1629 en 1635 koop Gerrit Janss Bosch koper van de tiend van het Eerste Egdom (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 28).

Uit dit huw.:

1. Jan Gerritsen Bosch, ged. Scherpenzeel 09-02-1611

In 1633 is Jan Gerritss Bosch koper van de tiend van Hondenhorst (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 26).

In 1636 eist Jan Gerretsz Bosch betaling van een obligatie van f 211,= van Beernt Jansen, borg: zwager Jacob Jacobsz, op Oordeel (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 63vo; 02-05-1636. 2 fol. 50,50vo; 02-05-1636).

2. Cornelis Gerritsen Bosch, ged. Scherpenzeel 25-11-1613

3. Willem Gerritsen Bosch, volgt IV

IV

Willem Gerritsen Bosch, ov. voor 1663, tr. Grietgen Willems, ov. na 1672

In 1638 en 1639 koopt Willem Gerritss Bosch de tiend van Groot Lambalgen (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 25).

In 1646 koopt Willem Gerritss Bosch de tiend van ´t Eerste Broek (D. van Wageningen; Tienden St. Pieter te Utrecht, blz. 27).

Lidm. Scherpenzeel 1657: Willem Garritsen Bosch (en Grietien Tuenissen).

In 1672 is Gerrit van Hoorn, wonend Amersfoort is 250 gl. schuldig ten behoeve van Jan Bosch, wonend Scherpenzeel, volgens obligatie van 08-10-1663 ten name van Grietge Willems, wed. van Willem Gerrits Bosch en Gerrit Jansz Bosch (AT 015a001, fol. 33; 19-04-1672).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Willemsen Bosch, ged. Scherpenzeel 29-12-1639

2. Aeltje Willemsen Bosch, tr. Scherpenzeel 29-04-1660 Warner Jansen, van Loenen. Warner Jansen van Loenen, tr. (2) Scherpenzeel 03-03-1667 Geerloffien Jansen van Egdom, van Scherpenzeel, won. Utrecht, tr. (3) Scherpenzeel 13-05-1695 Lijsje Arisen van ´t Voort, wed. Jan Willemsen van Heintjeskamp

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Aeltien Willems Bosch.

3. Jantgen Willemsen Bosch, ged. Scherpenzeel 05-01-1645

4. Jan Willemsen Bosch

In 1672 eist Jan Bosch 250 gl. van Gerrit van Hoorn te Amersfoort die hij nog schuldig was volgens obligatie van 08-10-1663 aan Grietgen Willems, wed. Willem Gerritsz Bosch en Gerrit Jansen Bosch (AT015a001, fol. 32vo; 19-04-1672).

 

 

 

Bos(ch) (2)

 

 

I

Willem Hendriksen Bosch, geb. Barneveld, tr. Doorn 20-03-1716 Annetje Hendriks, geb. Maarn, ged.? Doorn 11-09-1681, dr. van Hendrick Arisz en Annetje Aelberts

Uit dit huw.:

1. Hendrik Willemse Bosch, ged. Scherpenzeel 04-07-1717

2. Jan Willemse Bosch, geb. Barneveld 1729, volgt II

II

Jan Willemse Bosch, geb. Barneveld 1729, ov. Scherpenzeel 15-05-1809, tr. Woudenberg 27-05-1759 Teuntje Lammerts Lagerweij, ged. Woudenberg 25-08-1737, dr. van Lambert Gijsbertsz Lagerweij en Wijntje Hendriks

In 1774 wordt Jan Bosch, op ’t Nieuwe Willaar aangesteld als schepen (Westerholt 252-2 nr. 12; okt. 1774).

In 1783 wordt Jan Bosch als schepen van Scherpenzeel genoemd (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 151; 13-09-1783).

Bij zijn ov. laat Jan vijf kinderen na.

Uit dit huw.:

1. Annetje Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 27-07-1760, op het Nieuw Willaer, ov. Scherpenzeel 30-05-1856, otr. Woudenberg 30-05-1795 Evert Jansz Ploeg, landbouwer onder Woudenberg, ged. Scherpenzeel 15-07-1758, ov. Woudenberg 27-09-1844, zn. van Jan Petersen Ploeg en Claasje Everts van Oudenhorst

                Lidm. Scherpenzeel 26-07-1816: Evert Ploeg.

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Antje Bos, hv Evert Ploeg.

In 1837 verkoopt Evert Jansen Ploeg x Antje Bos aan de Holevoet onder Woudenberg voor f 1600,= een huis nr. 195, schuurberg en hof aan de Holevoet aan Jacob Ploeg, klompenmaker te Scherpenzeel en Jan Ploeg, tolgaarder onder Woudenberg. Door Evert publiek gekocht van de wed. en kinderen van Cornelis van Zanten, op 07-03-1792, voor het gerecht te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 10; 25-03-1837).

2. Lambert Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel en Woudenberg 05-09-1762, volgt IIIa

3. Willem Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 05-05-1765, op ´t Nieuw Willaer, volgt IIIb

4. Claas Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 31-01-1768, op ´t Nieuw Willaer, boerenknecht, ov. Scherpenzeel 18-02-1822, ongehuwd

5. Weintje Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 22-04-1770, op ´t Nieuw Willaer, jong ov.

6. Weintje Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 04-08-1771, op ´t Nieuw Willaer, ov. Scherpenzeel 06-04-1826, tr. Scherpenzeel 11-11-1798 Jan Wulphertsen Lagerweij, ged. Renswoude 21-06-1744, op Emmikhuizen, begr. Woudenberg 12-01-1809, zn. van Wulphert Dirksz Lagerweij en Jannetje Geurts, tr. (2) Hoevelaken (otr. Scherpenzeel) 07-04-1811 Hendrik Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 27-01-1754, arbeider, dagwerker, ov. Scherpenzeel 30-03-1817, zn. van Maatje Hendriksen Osnabrugge

7. Antje Jansen Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 28/30-01-1774, op ´t Nieuwe Willaer, get. Gijsbertje Veenendaal hv Klaas Wouters, ov. voor 1809

8. Jan Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 21-07-1776, op ´t Nieuwe Willaar, get. Gijsbertje Veenendaal hv Klaas Wouters, ov./begr. Scherpenzeel 20/27-02-1808, tr. Scherpenzeel 18-12-1803 Hendrijntje Meessen van Boeschoten, geb./ged. Scherpenzeel 09/14-02-1779, op Breeschoten, get. Marritje/(Marrijtje) Hendriks van Seumeren hv Dirk Wil­lemsen, dr. van Melis Hendriksz van Boeschoten en Jantje Hendriksd van Seumeren. Hendrijntje, tr. (2) Woudenberg (att. van Maarsbergen) 03-12-1809 Gerrit van Dusschoten, geb. Barneveld

?Lidm. Scherpenzeel 05-08-1807: Hendrikje Melissen van Breeschoten.

9. Hendrik Jansen Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 13/24-05-1779, op ´t Nieuwe Willaer, get. Elizabeth Veenendaal jd., ov. voor 1809

IIIa

Lambert Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel en Woudenberg 05-09-1762, ov. Leusden 06-05-1827, tr. Scherpenzeel 03-03-1799 Jannetje Peters van Breehoef ook wel Jannigje Pater, ged. Scherpenzeel 21-03-1773, op Breehoef, ov. Scherpenzeel 26-11-1851, dr. van Peter Cornelissen van Breehoef en Aaltje Teunissen van Donkelaar

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Jannetie Peterse van Breehoef.

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Lambertus Bosch.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jannetjen Peterse van Breehoef.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Lambertus Bosch.

In 1798 leent Lammert Bos, won. Breehoef onder Leusden f 1700,= van Jacob Staal, koopman te Amersfoort. Jan Bos, won. Nieuw Willaar onder S. en Aaltje Teunissen, wed. Peter Cornelissen, won. Breehoef, doen afstand. Onderpand: Breehoef, onlangs door hem gebruikt (AT045a023, nr. 24, f. 178; 23-02-1798).

Een kind van Lammert Bosch begr. Scherpenzeel 25-09-1810.

Uit dit huw.:

1. Kind, begr. Scherpenzeel 18-05-1801

2. Jan Bos, geb./ged. Scherpenzeel 22/30-05-1802, op Breehoef, ov. Woudenberg 20-10-1835, ongehuwd

3. Peter Bos, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1803/22-01-1804, op Brehoef, ov. Leusden 13-12-1827, ongehuwd

4. Teunis Bos, geb./ged. Scherpenzeel 02/23-02-1806, op Brehoef, arbeider, ov. Woudenberg 24-11-1856, tr. Scherpenzeel 27-11-1835 Anneken/Antje Huting, ged. Lunteren 05-06-1808, ov. Scherpenzeel 15-11-1884, dr. van Jan Huting en Gerritje Wagensveld

Uit dit huw.:

1. Jan Bos, geb. Woudenberg 29-03-1836, ged. in de Grote Kerk 24-04-1836, ov. Scherpenzeel 15-10-1899, tr. Woudenberg 19-11-1869 Jannetje van de Beek, geb. Ermelo 1839, ov. Scherpenzeel 01-02-1887, dr. van Hendrik van de Beek en Maartje van ´t Loo

Uit dit huw.:

1. Teunis Bos, geb. Woudenberg 14-08-1870, ged. in de Grote Kerk 02-10-1870, ov. Leersum 25-11-1937, ongehuwd

2. Maria Bos, geb. Woudenberg 23-11-1872, ged. in de Grote Kerk 29-12-1872, ov. Scherpenzeel 18-06-1943, begr. Glashorst, graf nr. 428, tr. Scherpenzeel 18-11-1899 Petrus Gerhardus Antonius Tichelaar, geb. Amersfoort 10-11-1863, arbeider, ov. Scherpenzeel 05-05-1918, zn. van Maria Antonetta Tichelaar

3. Anna Bos, geb. Woudenberg 05-08-1875, ged. in de Grote Kerk 05-09-1875

2. Gerrit Bos, geb./ged. 27/01-01-1839

3. Jannigje Bos, geb. Maarn 1841, ov. Scherpenzeel 18-01-1873, tr. Woudenberg 20-11-1863, Jan den Hartog, geb. Woudenberg 11-11-1839, arbeider, ov. Scherpenzeel 06-10-1924, zn. van Gerrit den Hartog en Dirkje van Driënhuizen. Jan, tr. (2) Scherpenzeel 09-05-1885 Cornelia Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/30-10-1859, ov. Scherpenzeel 23-02-1943, dr. van Gerrit Kamerbeek  en Evertje Reems

4. Johanna Bos, geb. Woudenberg 17-01-1845, ged. in de Grote Kerk 23-02-1845, tr. Woudenberg 19-02-1870 Frederik den Hartog, geb. Woudenberg 15-04-1835, zn. van Gerrit den Hartog en Dirkje van Driënhuizen

5. Elizabeth Bos, geb. Woudenberg 23-03-1847, ged. in de Grote Kerk 02-05-1847, tr. Woudenberg 10-03-1871 Cornelis van de Stroet, geb. Barneveld 1845, ov. Woudenberg 04-02-1924, zn. van Gijsbert van de Stroet en Petertje Davelaar

6. Teunis Bos, geb. Woudenberg 30-06-1849, ged. in de Grote Kerk 29-07-1849, ov. Woudenberg 27-08-1854

7. Anna Bos, geb. Woudenberg 06-12-1852, ged. in de Grote Kerk 26-12-1852, tr. Woudenberg 04-04-1879 Hendrik Prins, geb. Leersum 03-04-1849, ov. Maarn 24-04-1935, dr. van Arris Prins en Hendrijntje Geijtenbeek

5. Cornelis Bos, geb./ged. Scherpenzeel 05/27-09-1807, op Brehoef, arbeider, ov. Scherpenzeel 03-03-1873, in de Krommehoek, tr. Scherpenzeel 04-07-1845 Hendrijntje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/07-02-1819, ov. Scherpenzeel 07-04-1869, dr. van Barend van Dijk en Trijntje Doornebal

In 1858 verkoopt Jan Brinkman, logementhouder te Scherpenzeel namens Johanna van de Burgt x Jan Adriaan de Vries, gepensioneerd rijksambtenaar te Utr­echt een huis nr. 96, bergschuur, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 471,472, erfpacht van f 5,50, groot 14 roeden, 50 ellen, aan Cornelis Bos, werkman te Scherpenzeel, voor f 900,= (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 38; 06-10-1858).

In 1881 verkopen de kinderen van Cornelis Bos x Hende­rijntje van Dijk aan Teunis van der Meijden, landb. onder Woudenberg een woonhuis, bergschuur, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 471,472, erfpacht van f 5,50, groot 0.14.50 ha., voor f 1400,= (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 48; 21-12-1881).

Uit dit huw.:

1. Lammert Bos, geb. Scherpenzeel 21-05-1846, ov. Scherpenzeel 04-06-1846

2. Trijntje Bos, geb./ged. Scherpenzeel 24-10/28-11-1847

3. Lammert Bos, geb./ged. Scherpenzeel 11/30-03-1851

4. Jan Bos, geb./ged. Scherpenzeel 01/25-03-1855

5. Barend Bos, geb./ged. Scherpenzeel 14-07/05-09-1858, ov. Scherpenzeel 27-08-1861

6. Cornelis Bos, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/29-09-1861

7. Bartje Bos, geb./ged. Scherpenzeel 14-10/04-12-1864

6. Aaltje Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/17-06-1810, op Brehoef

7. Lambert Bosch, geb. 27-04-1812, op Breehoef, ged. Scherpenzeel 17-05-1812, ov. Scherpenzeel 14-11-1870, in de Krommehoek, ongehuwd

8. Doodgeboren kind, Leusden 04-04-1819

 

IIIb

Willem Jansz Bos, ged. Scherpenzeel 05-05-1765, op het Niuw Willaer, dagloner, ov. Scherpenzeel 27-04-1826, tr. Scherpenzeel 24-02-1799 Teuntje Peters van Breehoef, ged. Scherpenzeel 31-12-1769, op Breehoef, ov./begr. Scherpenzeel 23/29-06-1809, dr. van Peter Cornelissen van Breehoef en Aaltje Teunissen van Donkelaar

In 1798 koopt Willem Bosch voor f 700,= van Jochem Jochemsen een huis en hof in de Krommenhoek (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 112; 08-05-1798).

In 1798 leent Willem Bosch f 200,= van Grietjen Harberts. Onderpand: huis en hof in de Krommehoek (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 107; 16-05-1798).

In 1827 koop David van Dijk, wagenmaker te Scherpenzeel publiek voor f 628,= van de drie kinderen van wijlen Willem Bos x Teuntje Bos, ov. te Scherpenzeel: Aaltje en Teuntje Bos, beiden z.b. te Maarsbergen; Lammert Bos, bouwman onder Leusden als voogd van de mi.j. Jan Bos. Toeziend voogd: Aart van Breeschoten, bouwman onder Woudenberg, een huis nr. 77, berg, schuur en hof in de Krommehoek, belast met een hypotheek van f 200,= t.b.v. Johanna van Davelaar, wed. Herbert Homoet te Scherpenzeel en f 200,= t.b.v. de erven Cornelia van Wolfswinkel, wed. Cornelis Overeem te Scherpenzeel (Huis Scherpenzeel 150, fol. 86vo; 18-04-1827. Origineel in Not. W. van Ginkel te Stichts Veenendaal).

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Teuntie Peterse van Breehoef.

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Willem Bosch.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Teuntje Peterse van Brehoef.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Willem Bosch.

Uit dit huw.:

1. Aaltje Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 30-06/10-07-1803, tr. Maarn 03-03-1831 Willem Ederveen, ged. Leersum 05-06-1796, zn. van Hannis Ederveen en Jannigje van Voorbergen

Kind:

1. Jan Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 26-08-1824/08-05-1825, tr. Woudenberg 16-11-1849 Reijertje van Ginkel, geb. Woudenberg 08-01-1824, dr. van Cornelis van Ginkel en Grietje van de Haar

In de marge staat een notitie van een verklaring voor notaris Van Hilten te Scherpenzeel van 01-12-1849, waarin Willem Ederveen, bouwman, won. in de Groep onder Amerongen dit kind als zijn natuurlijke zoon erkend. Hij is met Aaltje Bosch/Bos getrouwd.

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 30-04-1850

2. Teuntje Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/09-09-1804, spinster

            Kinderen:

1. Willem de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 09-06/20-08-1826, ov. Scherpenzeel 08-03-1849, bij Jan Bos

Moeder won. Maarn bij overlijden van Willem.

2. Maria de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 29-11/21-12-1828, ov. Scherpenzeel 16-01-1829

3. Jan Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 26-06/12-07-1807, arbeider, ov. Scherpenzeel 17-10-1861, tr. Niesje Schut, geb. Ede 20-09-1798, ov. Scherpenzeel 06-04-1860, dr. van Hendrik Jansen Schut en Willempje Gerrits

Bij haar ov. heet haar moeder: Hendrikje van Loenen.

Bos(ch) (3)

I

Johannes Gijsbertsz Bosch, zn. van Gijsbert Bosch en Jannigje Lowies, tr. (1) Woudenberg 23-04-1707 Gosentje Fransen Packouw, dr. van Frans Packouw en Gosentje Lamberts, tr. (2) Woudenberg 09-02-1716 Lijsbeth van der Vliet

In 1707 geeft Jannichie Lowies, wed. Gijsbert Bosch, won. Utrecht, toestemming voor het huwelijk van haar zoon Johannes Bosch met Gosientie Frans, won. Woudenberg (U93a52, nr. 33; 09-04-1707).

Uit het 1e huw.:

1. Gijsbert Hannissen Bosch, ged. Woudenberg 29-01-1708, get. Hendrijntje Cornelissen, volgt II

2. Teuntje Hannissen Bosch, ged. Woudenberg 17-12-1710, get. Maria Cornelissen, ov. 12-09-1783, tr. Woudenberg 26-10-1732 Jan Dirksz de Jong, ged. Woudenberg 24-02-1704, ov. voor 1757, zn. van Dirck Cornelisz en Maria Hendriks

Lidm. Woudenberg 04-04-1757: Teuntie Bos, wed. Jan de Jong.

II

Gijsbert Hannissen Bosch, ged. Woudenberg 29-01-1708, tr. Woudenberg 15-11-1733 Trijntje/Catharina Willems Moesbergen, ged. Woudenberg 15-09-1709, get. Gosentje Packouw, haar toekomstige schoonmoeder, dr. van Willem Cornelisz Moesbergen en Gerritje Gerrits. Trijntje, tr. (2) Woudenberg 20-01-1743 Melis Hendriksz van Otterloo, ged. Woudenberg 14-04-1720, zn. an Hendrik Melisz van Otterloo en Jannigje Hendriksz van Overeem

Uit dit huw.:

1. Gosentje Gijsberts Bosch, ged. Woudenberg 03-10-1734, get. Lijsbeth Jordens, ov. Woudenberg 03-05-1818, tr. Woudenberg 06-01-1760 Aart Willemsz van de Haar, van Woudenberg, geb. 1727, begr. Woudenberg 09-04-1807

Lidm. Woudenberg 24-03-1755: Gosentie Bos.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Gosentie Bos.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gosentie Bos hv A. v.d. Haar.

2. Willem Gijsbertsz Bosch, ged. Woudenberg 15-01-1736, get. Lijsbeth Moesbergen, volgt III

3. Gerritje/Gerrigje Gijsberts Bosch, ged. Woudenberg 30-03-1738, get. Lijsbeth Moesbergen, ov./begr. Woudenberg 19/20-07-1785

Lidm. Woudenberg 29-03-1763: Gerrigie Bos.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Gerrigie Bos.

4. Johanna Gijsberts Bosch, ged. Woudenberg 02-10-1740, get. Lijsbeth Moesbergen

III

Willem Gijsbertsz Bosch, ged. Woudenberg 15-01-1736, get. Lijsbeth Moesbergen, ov. Woudenberg 19-04-1779, tr. Woudenberg 06-06-1756 Aaltje Dirks Versteeg, ged. Woudenberg 06-04-1727, dr. van Dirk Jansz Versteeg en Maria Jacobs van de Haer

Lidm. Woudenberg 24-03-1755: Aaltie Versteegh. Als wed. Bosch met attestatie vertrokken naar ´s-Hertogenbosch 06-08-1804.

Lidm. Woudenberg 30-03-1768: Willem Bos.

Begr. Woudenberg 11-02-1771: een kind van Willem Bos.

Uit dit huw.:

1. Maria Willems Bosch, ged. Woudenberg 24-10-1756, get. Gosentje Bos, ov. Woudenberg 16-11-1840, ongehuwd

Lidm. Woudenberg: Maria Bosch, met attestatie van Delft 20-01-1791, met attestatie vertrokken naar ´s-Hertogenbosch 01-08-1801.

2. Catharina/Trijintje Willems Bosch, ged. Woudenberg 08-01-1758, get. Gosentje Bos, begr. Woudenberg 24-10-1805

3. Gijsbert Willemsz Bosch, ged. Woudenberg 22-07-1759, get. Gerrigje Bos, jong ov.

4. Gijsbertje Willems Bosch, ged. Woudenberg 30-04-1761, get. Gerrigje Bos

Lidm. Woudenberg 24-04-1783: Gijsje Bosch, met attestatie vertrokken naar Utrecht 23-07-1783.

5. Dirk Willemsz Bosch, ged. Woudenberg 24-04-1763, get. Maatje Versteeg

Lidm. Woudenberg 21-07-1788: Dirk Bos, met attestatie vertrokken naar ´s-Hertogenbosch 01-03-1801.

6. Gijsbert Willemsz Bosch, ged. Woudenberg 28-10-1764, get. Gerrigje Bos

7. Cornelia Willems Bosch, ged. Woudenberg 13-07-1766, get. Gerrigje Bos

Lidm. Woudenberg: Cornelia Bosch, met attestatie van Utrecht 04-12-1787, met attestatie vertrokken naar Utrecht 11-04-1789.

8. Jan Willemsz Bosch, ged. Woudenberg 13-05-1768, get. Jannigje Lagerweij

9. Willem Dirk Willemsz Bosch, ged. Woudenberg 20-05-1770, get. Jannigje Lagerweij

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

november 2009