Boom (1)

Wie Boom zegt, zegt klompenmaker. Van oorsprong komen Evert Jan Boom, ged. Otterlo 1747, ov. Otterlo 11-02-1825 en Reintje Reinders de Groot uit Otterlo, maar gaan al snel naar Beekbergen. Twee nakomelingen komen in Scherpenzeel terecht, natuurlijk als klompenmaker. Tot op heden heet de klompenmaker uit Scherpenzeel: Boom.

I

Evert Jan Boom, ged. Otterlo 1747, ov. Otterlo 11-02-1825 en Reintje Reinders de Groot

Uit dit huw.:

1. Jan Boom, geb. 1773, volgt II

2. Reindert Boom, geb. Beekbergen 1780, volgt deel II

II

Jan Boom, geb. 1773, landbouwer, klompenmaker, ov. Voorst 14-01-1857, tr. (1) Janna Harms, geb. 1771, ov. Beekbergen, gem. Apeldoorn 19-08-1811, tr. (2) Beekbergen 28-08-1814 Gerritjen Franken, geb. Beekbergen 1787, ov. Beekbergen 24-06-1821, dr. van Frank Willemsen van Wessel en Jantje Geurts/Stevens, tr. (3) Apeldoorn 30-06-1827 Willemke Jansen/Arends, geb. Hall 1786, wed. Evert Hendriks, dr. van Arend Jansen en Jacomina Derkse

Uit het 1e huw.:

1. Reinder Boom, geb. Apeldoorn 1798, klompenmaker, ov. Voorst 08-05-1854, tr. Voorst 03-02-1844 Gerritje Marsman, geb. Voorst 1810, dr. van Willem Marsman en Aaltje Wansink

2. Hermina Boom, geb. Beekbergen, ged. Apeldoorn 07-10-1799, ov. Gorssel 13-11-1875, tr. Gorssel 05-02-1825 Derk Jan van der Meij, geb. Gorssel 24-11-1794, veldwachter, zn. van Hendrik van der Meij en Willemina Klaphekke

3. Geesje Boom, geb. Apeldoorn 1804, ov. Voorst 06-09-1872, tr. Brummen 03-09-1828 Reinder Schuring, geb. Voorst 1806, boerenknecht, zn. van Jan Schuring en Hermina Jansen

4. Evert Boom, geb. Beekbergen 1808, volgt III

5. Albert Boom, geb. Apeldoorn 1811, daghuurder, ov. 23-03-1869, ongehuwd

Uit het 2e huw.:

6. Jannis Boom, geb. Beekbergen 1814, ov. Beekbergen 24-12-1815

7. Johanna Boom, geb. Beekbergen 1817, tr. Zutphen 20-08-1845 Gradus Hendrikus Siebers, geb. Zutphen 1824, oppasser, zn. van Johannes Fredericus Siebers en Cornelia Hemel

8. Anna Boom, geb. Beekbergen 1819, tr. Voorst 02-09-1848 Jan Jansen, geb. Voorst 1825, daghuurder, zn. van Martinus Jansen en Geertruij Alberts

9. Geertruij Gerritje Boom, geb. Beekbergen 1821, tr. Zutphen 11-10-1848 Gerret Slotboom, geb. Zutphen 1819, landbouwer, zn. van Willem Slotboom en Johanna Top

Uit het 3e huw.:

10. Arendiena Boom, geb. Beekebergen 1829, ov. Voorst 24-03-1876, tr. Voorst 26-07-1856 Bernardus Hendrik de Meijer, geb. Voorst 1825, zn. van Jan Albertinus Bernardus de Meijer en Sophia Christina Hoffman

11. Elisabeth Boom, geb. Beekebergen 1831, tr. Apeldoorn 06-07-1861 Kornelis Onderstal, geb. Apeldoorn 1828, landbouwer, zn. van Engelbert Filips Onderstal en Willemiena Korneli Mulder

III

Evert Boom, geb. Beekbergen 1808, arbeider, militair, klompenmaker, tr. Apeldoorn 10-05-1834 Maria Margrieta de la Haije, geb. Maastricht 1812, dr. van Jan Delahaije en Catharina Keijen

In 1860 verpacht Gerardus Homoet, gemeente ontvanger te Putten aan Evert Boom, klompenmaker in het Hooibroek onder Renswoude een stuk grond in het Hooibroek te Renswoude, sectie A 377, groot 21 roeden, 30 ellen, waar door Evert een huis op is gebouwd, voor 50 jaar, ingaande 22-02-1861 tot 22-02-1911, voor f 15,= p.j. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 24; 10-07-1860).

In 1860 leent Evert Boom, klompenmaker in het Hooibroek onder Renswoude f 500,= van Luterus van Omme en Jan van Omme, winkeliers te Ede. Onderpand: een nieuw gebouwd huis, ongenummerd, in het Hooi­broek te Renswoude, sectie A 377(ged. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 26; 25-07-1860).

Uit dit huw.:

1. Jan Boom, geb. Renswoude 06-09-1835, klompenmaker, tr. Barneveld 27-03-1862 Willemijntje van Beek, geb. Ede 1833, ov. Barneveld 16-12-1866, dr. van Aris van Beek en Fijtje van Veldhuizen, tr. (2) Barneveld 27-12-1867 Breunisje Broekhuis, wed. Gerrit van Veldhuijsen, geb. Barneveld 1837, dr. van Jacob Broekhuis en Tija Methorst

2. Reindert Boom, geb. Renswoude 17-09-1837, klompenmaker, tr. Renswoude 03-11-1864 Maria Kelderman, geb. Ede 1841, dr. van Anthonie Kelderman en Geertrui Puik

            Uit dit huw.:

1. Geertruida Boom, geb. Lunteren 08-10-1865, ov. Scherpenzeel 03-07-1931, begr. Glashorst, graf nr. 26, tr. Scherpenzeel 14-11-1891 Willem van Ginkel, geb. Scherpenzeel 03/26-05-1867, arbeider, landbouwer, ov. Scherpenzeel 19-05-1941, begr. Glashorst, graf nr. 26, zn. van Albartus van Ginkel en Willempje van Huigenbosch

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1890: Geertruida Boom.

3. Johanna Boom, geb. Renswoude 04-02-1840, ov. Ede 04-05-1925, tr. Hendrik ten Ham, geb. Ede 1836, ov. Ede 26-10-1928, zn. van Hendrik ten Ham en Maaitje Blankens

4. Gerrit Boom, geb. Renswoude 08-02-1843, tr. Renswoude 30-04-1870 Klaasje van Kampen, geb. Apeldoorn 1841, dr. van Jan van Kampen en Willemina Jansen

            Uit dit huw.:

            1. Jan Adam Boom, geb. Renswoude 15-06-1871

            2. Willemina Boom, geb. Renswoude 03-09-1872

            3. Maria Boom, geb. Renswoude 17-11-1873

            4. Johanna Boom, geb. Renswoude 09-07-1875

            5. Reindert Wilhelmus Boom, geb. Renswoude 24-03-1877

            6. Klazina Boom, geb. Renswoude 08-11-1879

            7. Gerritje Boom, geb. Renswoude 26-10-1881

            8. doodgeb. kind, ov. Renswoude 20-08-1885

5. Evert Boom, geb. Renswoude 29-06-1845, klompenmaker, tr. Jutphaas 16-08-1871 Elisabeth van Beemen, geb. Leeuwarden 1845, dr. van Pieter van Beemen en Anna Dijkstra

                Zij krijgen kinderen in IJsselstein, Maarsen en Leimuiden.

6. Albert Boom, geb. Renswoude 14-06-1847, tr. Doorn 17-09-1875 Aartje van Amerongen, geb. Doorn 04-12-1844, ov. Utrecht 15-10-1915, dr. van Barend van Amerongen en Gerrigje van Leersum

7. Jan Adam Boom, geb. Renswoude 11-01-1851, volgt II

8. Maria Margrieta Boom, geb. Renswoude 24-03-1856, ov. Renswoude 10-06-1859

II

Jan Adam Boom, geb. Renswoude 11-01-1851, klompenmaker, voerman, ov. Amersfoort 24-05-1919, tr. Scherpenzeel 06-04-1876 Evertje van de Kaa, geb. Scherpenzeel 21-09/28-10-1849, ov. Scherpenzeel 03-01-1927, dr. van Dirk van de Kaa en Jannigje Harskamp

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Jan Adam Boom.

Uit dit huw.:

1. Evertje van de Kaa/Boom, geb./ged. Scherpenzeel 21-07-1873/31-01-1875 (erkend bij huwelijk), tr. Scherpenzeel 14-06-1902 Johannes Overvest, geb. Nunspeet 1870, arbeider, zn. van Johannes Martinus Overvest en Driesje Doornwaard

2. Dirk Boom, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/25-02-1877, volgt IIIa

3. Maria Margareta Boom, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/30-06-1878, tr. Scherpenzeel 27-06-1896 Jan Krop, geb. Barneveld 1872, molenaarsknecht, zn. van Emmerentius Krop en Jannetje Hop

4. Evert Boom, geb./ged. Scherpenzeel 30-06/27-07-1879, ov. Renkum (ingeschr. te Woudenberg) 18-05-1948, tr. Renswoude 06-11-1902 Bertha Petronella Kunz, geb. Barneveld 1875, ov. Renswoude 20-02-1942, dr. van Arie Kunz en Janna Wijnveen

Uit dit huw.:

1. Jan Adam Boom, geb. Woudenberg 18-08-1903, ged. in de Grote Kerk 27-09-1903, tr. in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel op 29-05-1941 Petronella Cornelia van de Kaa, geb. 25-01-1908

Uit dit huw.:

1. Bertha Petronella Boom, geb. Woudenberg 18-03-1942, ged. in de Grote Kerk 26-07-1942

2. Marinus Boom, geb. Woudenberg 24-01-1947, ged. in de Grote Kerk 27-04-1947

2. Janna Boom, geb. Woudenberg 07-08-1905, ged. in de Grote Kerk 24-09-1905, tr. in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel op 11-04-1924 Jan Leven, van de Glindhorst

3. Evert Boom, geb. Woudenberg 09-06-1910, ged. in de Grote Kerk 31-07-1910, tr. in de Grote Kerk 20-01-1933 Maagje van Wely

                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1939: Evert Boom, met attestatie vertrokken naar Amersfoort.

Uit dit huw.:

1. Evert Boom, geb. Woudenberg 01-02-1935, ged. in de Grote Kerk 29-03-1936

2. Gerardus Boom, geb. Woudenberg 05-06-1938, ged. in de Grote Kerk 24-07-1938

3. Bertha Petronella Boom, geb. Woudenberg 14-08-1940, ged. in de Grote Kerk 29-09-1940

5. Jan Boom, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/29-05-1881, volgt IIIb

6. Jannigje Boom, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/29-10-1882, tr. Scherpenzeel 25-06-1910 Reindert Wolfswinkel, geb. Hoevelaken 1880, zn. van Willem Wolfswinkel en Lubbertje van Ee

7. Johanna Boom, geb./ged. Scherpenzeel 21-12-1884/25-01-1885, ov. Scherpenzeel 08-08-1887

8. Maatje Boom, geb./ged. Scherpenzeel 18-05/04-07-1886, ov. 1956, tr. Scherpenzeel 17-08-1907 Dirk Talma, geb. Rinsumageest 1882, politie agent, zn. van Meindert Klazes Talma en Sijtske Klazes Uitterdijk

Lidm. Scherpenzeel: Maartje Boom, met attestatie van Amersfoort naar Ter Aa 01-04-1914, met attestatie van Ter Aa 15-12-1941.

9. Reindert Boom, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/28-07-1889

10. Hanna Boom, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/23-10-1892, tr. Scherpenzeel 20-05-1922 Gerrit Broekhuizen, geb. Woudenberg 02-02-1888, timmerman, zn. van Jan Broekhuizen en Dirkje den Hartog

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Johanna Boom.

11. Hendrik Boom, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/23-10-1892, voerman, tr. (1) Scherpenzeel 09-04-1921 Cornelia Gerarda ten Broek, geb. Amersfoort 01-08-1890, ov. Scherpenzeel 03-06-1927, begr. Glashorst, graf nr. 339, dr. van Gerrit ten Broek en Mietje Buddingh, tr. (2) Scherpenzeel 18-02-1928 Jannetje Visser, geb. Ermelo 1899, dr. van Jan Visser en Elsje van de Hoeve

Uit het 1e huw.:

1. Jan Adam Boom, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/07-05-1922

2. Maria Boom, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/22-07-1923, tr. Scherpenzeel 16-12-1947 Harmen van de Weerd, geb. Nigtevecht 1825, slager, zn. van Willem van de Weerd en Maria Janna van Noort

3. Cornelia Hendrika Boom, geb./ged. Scherpenzeel 03-09/21-12-1924

Lidm. Scherpenzeel: Cornelia Hendrika Boom, met attestatie van Voorburg 01-05-1953, met attestatie vertrokken naar Dordrecht 16-07-1953.

Uit het 2e huw.:

            4. Everdina Boom, geb./ged. Scherpenzeel 04-10/09-12-1928

IIIa

Dirk Boom, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/25-02-1877, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 13-04-1947, tr. Amersfoort 02-12-1903 Gerritje de Vries, geb. Amersfoort 17-08-1882, dr. van Bart de Vries en Geertje Teunissen

Uit dit huw.:

1. Jan Adam Boom, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/26-06-1904, klompenmaker, tr. Adriana Gerarda van den Essenburg, geb. Leusden 01-07-1903, dr. van Jacob van den Essenburg en Dirkje Versteeg

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1930: Jan Adam Boom.

Uit dit huw.:

1. Jacob Dirk Boom, geb./ged. Scherpenzeel 17-03/27-05-1934

2. Jan Adam Boom, geb./ged. Scherpenzeel 05-11/15-12-1946

2. Bertus Gerardus Boom, geb./ged. Scherpenzeel 19-10/26-11-1905, tr. Scherpenzeel 19-06-1941 Wijntje Molleman, geb. Amsterdam 1906, dr. van Govert Molleman en Charlotta Frederika Westphal

3. Evert Boom, geb./ged. Scherpenzeel 15-11-1909/06-03-1910

4. Geertje Boom, geb./ged. Scherpenzeel 31-07/25-08-1912, ov. Scherpenzeel 26-03-2006, begr. Glashorst 31-03-2006, tr. (1) Scherpenzeel 17-12-1942 Jacob Breek, geb. Amsterdam 1916, kapper, ov. Scherpenzeel 27-08-1943, zn. van Cornelis Breek en Johanna Helena van Brummelen, tr. (2) Scherpenzeel 18-11-1948 Cornelis Wolswinkel, geb. Scherpenzeel 28-02/25-03-1917, broodbakker, ov. 31-12-2000, zn. van Albertus Wolswinkel en Marretje Westeneng,

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Geertje Boom.

IIIb

Jan Boom, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/29-05-1881, arbeider, opperman, hotelhouder, tr. Apeldoorn 02-02-1907 Neeltje Bonhof, geb. Epe 1880, dr. van Aart Bonhof en Hermina van Asselt

Uit dit huw.:

1. Hermina Boom, geb./ged. Scherpenzeel 20-06/26-07-1908

2. Evertje Boom, geb./ged. Scherpenzeel 07/30-04-1911, ov. Scherpenzeel 04-09-1911

3. Jan Adam Boom, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/28-06-1914

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1949: Jan Adam Boom, met attestatie van Utrecht 25-11-1957, met attestatie vertrokken naar Zeist 12-09-1973.

.

Boom (2)

I

Reindert Boom, geb. Beekbergen 1780, klompenmaker, landbouwer, ov. Otterlo 04-03-1848, zn. van Evert Jan Boom en Reintje Reinders de Groot, tr. Apeldoorn 07-03-1816 Jenneke Koenraads van Beek, geb. Apeldoorn 1785, ov. Otterlo 07-01-1865, dr. van Melis Koenraads van Beek en Gerritje Cornelis

Uit dit huw.:

1. Reintje Boom, geb. Apeldoorn 06-05-1817, ov. Renswoude 10-02-1903, tr. (1) Renswoude 21-05-1842 Gerrit Vonk, geb. Renswoude 07-12-1811, ov. Renswoude 19-04-1852, zn. van Gerrit Vonk en Neeltje Gertse, tr. (2) Renswoude 04-06-1853 Johannes Vonk, geb. Renswoude 10-03-1825, ov. Renswoude 16-03-1897, zn. van Gerrit Vonk en Neeltje Pol Melis Boom, geb. Apeldoorn 31-12-1818, volgt II

3. Margaretha Everdina Boom, geb. Otterlo 1821, ov. Renswoude 22-01-1900, tr. Renswoude 04-03-1843 Hendrik Ploeg/van de Haar, geb. Renswoude 26-05-1822, ov. Renswoude 20-01-1900, zn. van Lucas van de Haar en Klaasje Ploeg

4. Everdina Boom, geb. Otterlo 1824, ov. Rhenen 28-07-1899, tr. Renswoude 19-02-1853 Jan Laros, wed. Willemijntje van Koetsveld, geb. Opheusden 1823, ov. Rhenen 02-07-1866, zn. van Teunis Laros en Maria van de Kolk

5. Petertje Boom, geb. Otterlo 1825, ov. Oosterbeek 26-11-1859, tr. Amerongen 08-12-1848 Pieter Adrianus van Brummelen, geb. Amerongen 13-10-1817, ov. Oosterbeek 05-08-1891, zn. van Antonie van Brummelen en Johanna Maria van Bennekom

6. Reinder Boom, geb. Otterlo 1827, klompenmaker, ov. Ede 16-02-1913, tr. Ede 04-01-1851 Hendrikje Schut, geb. Barneveld 1831, dr. van Willem Janszen Schut en Maria Verschuur

7. doodgeb. kind, ov. Otterlo 24-04-1829

8. Gerrit Boom, geb. Otterlo 1834, klompenmaker, ov. Ede 06-04-1896, tr. Barneveld 23-09-1869 Gerritje van den Brink, geb. Barneveld 1847, ov. Ede 15-08-1927, dr. van Evert van den Brink en Gerritje van den Bielder

9. Elisabeth Boom, geb. Otterlo 1837, ov. Putten 06-11-1904, tr. Ede 17-09-1859 Evert Zeegers, geb. Otterlo 1837, arbeider, ov. Putten 02-01-1909, zn. van Jan Zeegers en Trijntje van den Heuvel

II

Melis Boom, geb. Apeldoorn 31-12-1818, klompenmaker, ov. Bunnik 27-09-1899, zn. van Reindert Boom en Jenneke van Beek, tr. Woudenberg 11-07-1840 Jannigje Ploeg, geb. Woudenberg 03-09-1818, ov. Scherpenzeel 13-01-1885, dr. van Evert Jansz Ploeg en Annetje Jans Bosch

In 1855 verkoopt Jan Moolenaar, voerman x Adriaantje de Jong te Scherpenzeel aan Melis Boom, klompenmaker aan de Holevoet onder Woudenberg een huis nr. 40, erf en tuin aan de straatweg te Scherpenzeel, sectie D 231,232, vanaf de straatweg tot aan de kinderen van Gijsbert van Kessel, erfpacht van f 6,50 t.b.v. de kinderen van Johannes Witten­berg, groot 9 roeden, 10 ellen, voor f 1087,= (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 26; 23-08-1855).

In 1855 leent Melis Boom, klompenmaker aan de Holevoet onder Woudenberg f 900,= van Pieter Glashorst, landb. te Scherpenzeel namens zijn moeder Gijsbertje Breeschooten, wed. Rijk Glashorst, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: een huis nr. 40, erf en tuin aan de straatweg te S., sectie D 231,232 (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 37; 05-12-1855). (Geroyeerd Not. Scherpenzeel 4137, nr. 52, geen acte; 09-11-1868).

In 1884 laat Jannigje Ploeg x Melis Boom te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam: haar man (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 51; 29-12-1884).

In 1886 laat Melis Boom, klompenmaker te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgenamen: zoon Evert Boom en kleinzoon Marinus Boom, ieder voor de helft (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 58; 29-11-1886).

In 1892 wordt de boedel beschreven en de boedel gescheiden van de nalatenschap van Jannigje Ploeg x Melis Boom, ov. Scherpenzeel 13-01-1885, testament: 29-12-1884, not. Van de Want, t.v.v. 1. Melis Boom, klompenmaker te Scherpenzeel; 2. Jan Pater Korszoon, z.b. te Scherpenzeel namens Evert Boom, klompenmaker te Vreeland, voor zich en als vader van de minderjarige kinderen Marinus, Wouterus, Jansje, Luitje en Hendrik Boom, van zijn ov. vrouw Hendrika Overeem; 3. Pieter Haremaker, horlogemaker te Scherpenzeel, toeziend voogd. De beschrijving vindt plaats in huis A nr. 73. Roerend goed t.w.v. f 114,75. Huis en schuur aan de straatweg, sectie D 861,862, groot 0.09.30 ha, erfpacht f 6,50 t.b.v. Gradus van Wittenberg te Maarsbergen. Schulden: f 500,= aan Wijnand Aalten te Putten. 29-10-1868, not. Van de Ham, Lunteren; f 300,= aan Jan Davelaar te Barneveld. En nog meer. Het huis wordt geschat op f 1660,=. Schulden: f 1713,92. Te verdelen: f 84,78 (AT058a008, nr. 21; 28-01-1892. AT058a008, nr. 25; 12-02-1892).

In 1892 verkoopt Melis Boom, klompenmaker te Scherpenzeel voor f 1800,= aan Teunisje Blaauwendraad, wed. Dirk van Essen huis, schuur, erf en tuin aan de straatweg naar Woudenberg, sectie D 861,862, groot 0.09.30 ha (AT058a008, nr. 29; 22-02-1892).

Uit dit huw.:

1. Evert Boom, geb. Woudenberg 04-11-1840, ged. in de Grote Kerk: 29-11-1840, volgt III

III

Evert Boom, geb. Woudenberg 04-11-1840, ged. in de Grote Kerk: 29-11-1840, klompenmaker, bakker, winkelier, ov. Loenen 16-01-1908, tr. Scherpenzeel 05-05-1870 Hendrika van Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 09-04/23-05-1847, ov. Vreeland 31-03-1888, dr. van Wouter van Overeem en Luitje van Deelen

In 1874 verkopen A. Breunis van Ginkel, landb. te Scherpenzeel, erfpachter; B. Hendrik van Wittenberg, landb. te Scherpenzeel voor zichzelf en namens: 1. Klaasje van Voskuilen, wed. Johannes van Wittenberg, landb. te Scherpenzeel; 2. Cornelis van Wittenberg, landb. te Barneveld; 3. Gerhardus van Wittenberg, landb. te Doorn, grondeigenaren aan Evert Boom, klompenmaker te Scherpenzeel het erfpachtrecht en de gebouwen van A, en de grond van B, bestaande uit een huis, wijk A nr. 73, erf en tuin en de gang aan de westzijde aan het westeinde te Scherpenzeel, sectie D 734,791, groot 0.09.27 ha., voor f 1300,= en f 120,=, waarvan f 800,= wordt omgezet in een hypotheek (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 188; 08-08-1874).

In 1877 leent Evert Boom, bakker en winkelier te Scherpenzeel f 1000,= van Evert Schimmel, logementhouder onder Woudenberg namens Arend Lypman van Rees, koopman in koloniale waren en grutterswaren te Amersfoort onder de firmanaam K. de Rooij en co. Onderpand: een huis, erf en tuin aan het westeind te S., sectie D 791,734, groot 0.09.27 ha. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 10; 13-03-1877).

In 1878 vindt er verkoop manufacturen plaats t.v.v. Evert Boom, bakker en winkelier te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 145,95. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 16; 02-04-1878).

In 1896 is Evert Boom klompenmaker te Vreeland.

In 1896 vindt de boedelbeschrijving plaats van de nal. schap van Hendrikje Overeem, wed. Pieter Haremaker, t.v.v. 1. Jacob van Wolfswinkel Jacobszoon, executeur testamentair en namens a. Marinus Boom, klompenmaker te Bussum; b. Wolterus Boom, klompenmaker te Vreeland, voor zich en als toeziend voogd van de kinderen van nr. 2, zijn zusters en broers; 2. Evert Boom, klompenmaker te Vreeland, wed. Hendrika van Overeem voor zich en namens de kinderen Jannigje, Luitje en Hendrik Boom; 3. Johanna Pater, wed. Jan Overeem, z.b. te Scherpenzeel, mede namens de kinderen Jannigje, Heintje en Wouterus Overeem; 4. Jan Pater, z.b. te Scherpenzeel, toeziend voogd van de kinderen van nr. 4 (AT058a013, nr. 103; 26-11-1896).

Uit dit huw.:

1. Marinus Boom, geb./ged. Scherpenzeel 09-11/25-12-1870

                In 1896 is Marinus Boom klompenmaker te Bussum.

2. Wouterus Boom, geb./ged. Scherpenzeel 07-01/02-03-1873

In 1896 is Wolterus Boom klompenmaker te Vreeland.

3. Jannigje Boom, geb./ged. Scherpenzeel 31-05/04-07-1875, tr. Vreeland 17-12-1897 Dirk Stoker, geb. Loosdrecht 1878, zn. van Cors Stoker en Jansje Gorlee

Zoons Eduard en Cors Boom geboren te Vreeland op 16-03-1894 en 07-12-1897 worden erkend bij huwelijk.

4. Luutje Boom, geb./ged. Scherpenzeel 06-03/22-04-1877

5. Hendrik Boom, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/30-03-1879, ov. aan boord van SS Prins Hendrik 28-05-1906 (ingeschr. te Loenen), laatst gedomicilieerd te Djocjacarta, ongehuwd

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

maart 2009