Blanken

Toen Barend Blanken en Catharina Companje zich in Scherpenzeel vestigden konden zij niet weten dat zij aan de basis stonden van een rijk nageslacht. Temeer omdat zij maar één zoon kregen. Twee beroepen domineren de familie: timmerman en kastelein. Cornelis blanken werd logementhouder in De Prins, opgevolgd door zijn zoon Elia Marius. Belangrijke mensen in de Scherpenzeelse samenleving.

In 2011 is er i.v.m. een reünie een familieoverzicht gemaakt van de familie Blanken door Martin Wassen. In dit overzicht op papier staan veel foto´s. De onderstaande genealogie is met gegevens uit dit boekwerkje aangevuld. Het origineel bevindt zich in het archief van Oud Scherpenzeel.

I
Berent Blanken, ov. voor 1754, tr. Jenneken. Jenneken, tr. (2) Neede 09-10-1734 Jan Wilderink/Blanken
                Woont aan de Bree.

Uit dit huw.:
1. Hendrik Banken, ged. Neede 28-04-1726, volgt II
2. Jan Banken, ged. Neede 26-09-1728
3. Arend Banken, ged. Neede 14-10-1731

II
Hendrik Blanken, ged. Neede 28-04-1726, begr. Neede 24-10-1801, won. onder Neede, tr. Neede 27-10-1754 Geertruijd Nijhuis/Klein Boerom, dr. van Garrit Nijhuis, won. onder Neede

Lidm. Neede dec. 1759: Henderik Blanken en Geertruit Nijhuis, van Diepenem

Uit dit huw.:
1. Janna Blanken, ged. Neede 25-10-1761
2. Gerrit Blanken, ged. Neede 05-08-1764
3. Jan Blanken, ged. Neede 20-04-1767
4. Jenneken Blanken, ged. Neede 29-05-1768
5. Hendrika Blanken, ged. Neede 28-04-1771
6. Aaltje Blanken, geb./ged. Neede 23/29-05-1774
7. Anna Gesina Blanken, geb./ged. Neede 17/20-10-1776
8. Barend Blanken, geb./ged. Neede 03/09-04-1780, volgt III

III
Barend Blanken, geb./ged. Neede 03/09-04-1780, timmerman, ov. Scherpenzeel 25-02-1845, zn. van Hendrik Blanken en Geertruijd Nijhuis, tr. afk. Scherpenzeel 17,24-04/01-05-1808 (afk. ook te Amsterdam) Catharina Companje, won. Amsterdam, ged. Avezaath 07-12-1766, ov. Scherpenzeel 04-12-1838, dr. van Steven Companje en Anna van Gelder

In 1808 kopen Barend Blanken x Catharina Companje voor f 205,= van Evertje Pothoven, wed. Wilhelmus van Wolfswinkel een huis nr. 118 en hof aan het oosteinde van het dorp, tussen de Heer van Scher­penzeel en Jan Roelen van Wolfswinkel. (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 21-12-1808. Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 220vo; 23-02-1809. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 12vo. Erfpacht van f 5,10).
Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Berend Blanken.

Uit dit huw.:
1. Hendrik Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/08-04-1810, volgt IV

IV
Hendrik Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/08-04-1810, timmerman, ov. Scherpenzeel 28-09-1870, begr. Glashorst, graf nr. 370, tr. Scherpenzeel 07-12-1832 Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1801/03-01-1802, ov. Scherpenzeel 03-04-1888, begr. Glashorst, graf nr. 370, dr. van Jan Meessen Veldhuizen en Maria van Egdom

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Hendrik Blanken.
In 1833 koopt Hendrik Blanken, timmerman te Scherpenzeel van Geertje van Schaaik, wed. Aalbert Oudhoff en Lammert Oudhoff te W. een huis nr.?, erf en hof tegenover de Smitssteeg te Scherpenzeel, sectie D 283,304,305, erfpacht van f 10,=. De verkopers behouden het huisje genaamd het Smitje ten oosten van het bovengenoemde huis met een deel van de tuin en de halve gang tussen de huizen, D 304, groot 2 roeden, 40 ellen. (Huis Scherpenzeel 150, fol. 128; 14-11-1833).
In 1888 vindt er boedelbeschrijving plaats van de boedel van Hendrik Blanken en Maria Veldhuizen t.v.v. Barend Blanken, broodbakker te Scherpenzeel; Jan Blanken timmerman te Scherpenzeel ; Cornelis Blanken, logementhouder te Scherpenzeel; Albera Geertruida Sterk, wed. Marinus Blanken, nu x Jan Blanken (nr. 2) mede namens zoon Cornelis Blanken; Bernard Renes, schilder x Barta Blanken. Oa. een huis, schuurberg D 931,932, 0.13.00 ha (AT058a002, nr. 36; 14-06-1888).
Boedelscheiding: AT058a002, nr. 43; 06-07-1888; Barend Blanken erft het huis aan het oosteind, D 773-775 ter waarde van f 2300. Jan Blanken erft het huis D 931,932 ter waarde van f 3800.

Uit dit huw.:
1. Barend Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 14/28-04-1833
, timmerman, broodbakker, ov. Scherpenzeel 14-12-1909, tr. Scherpenzeel 08-01-1881Hendrika van de Burgt, geb. Ede 28-02-1853, ov. Scherpenzeel 08-03-1950, dr. van Geurt van de Burgt en Rijkje van de Maat

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Barend Blanken.
In 1910 vindt er inventarisatie plaats ten sterfhuize van Barend Blanken t.v.v. Hendrika van de Burgt, winkelierster te Scherpenzeel, wed. Barend Blanken en de mi.j. kinderen Gerard, Bertha en Grietje Blanken; Arie van Bladeren, spoorbeambte te Amsterdam x Maria Blanken; Willem Hendrikse, schilder te Amsterdam x Rijkje Blanken; Hendrika Blanken, z.b. te Scherpenzeel t.w.v. f 358,55. Huis, erf en tuin, sectie D 1085, groot 0.06.90 ha (Notarieel Amersfoort 37, nr. 2098; 24-02-1910).

Uit dit huw.:
1. Maria Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 01-03/03-04-1881, tr. Scherpenzeel 24-06-1909 Arie van Bladeren, geb. Amsterdam 1886, arbeider, spoorbeambte, zn. van Peter van Bladeren en Mijntje Landwaard
                                Vader Barend Blanken kan niet ondertekenen “wegens gemis van gezicht”.

2. Rijkje Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1882/07-01-1883, tr. Scherpenzeel 16-03-1907 Willem Hendrikse, geb. Amsterdam 1880, schilder, zn. van Willem Hendrikse en Maria Wilhelmina Holste
3. Hendrika Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 08-03/04-04-1886, tr. Scherpenzeel 17-11-1917 Gerrit Hooijer, geb.
Barneveld 1893, landbouwer, zn. van Berend Hooijer en Willemijntje van de Lagemaat
4. Gerard Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 26-07/27-10-1889, ov. Scherpenzeel 24-03-1911, ongehuwd
5. Bertha Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1890/08-03-1891, ov. Amersfoort (ingeschr. te Zeist) 28-10-1944, tr. Scherpenzeel 30-09-1916 Wilhelmus Moesbergen, geb. Utrecht 1891, timmerman, ov. Zeist 16-10-1943, zn. van Evert Moesbergen en Jacoba van Voskuijlen
                                Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Bertha Blanken.

6. Grietje Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1893/04-02-1894, ov. Scherpenzeel 18-07-1913, ongehuwd

2. Jan Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 03/28-09-1834, timmerman, winkelier, ov. Scherpenzeel 15-01-1911, begr. Glashorst, graf nr. 88, tr. (1) Scherpenzeel 12-11-1881 Jantje van Hussel, geb. Ede 19-11-1847, ov. Scherpenzeel 25-10-1886 (een week na haar twee kinderen!), dr. van Jan Wulf van Hussel en Jannigje van Remeker, tr. (2) Scherpenzeel zijn schoonzuster Alberta Geertruida Sterk, wed. Marinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/25-02-1849, ov. Scherpenzeel 26-03-1927, begr. Glashorst, graf nr. 63, dr. van Gerard Cornelis Sterk en Petronella Alida Kuipers

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Jan Blanken.
In 1881 laten Jan Blanken, timmerman te Scherpenzeel en zijn a.s. vrouw Jantje van Hussel, z.b. te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 40 en 41; 07-11-1881).
In 1887 herroep  Jan Blanken, timmerman te Scherpenzeel zijn testament. Testament van 07-11-1881 weer van kracht (AT058a001, nr. 7; 31-01-1877).
In 1887 worden huw. voorw. Gemaakt tussen Jan Blanken, wed Jantje van Hussel, timmerman te Scherpenzeel en Alberta Geertruida Sterk, winkelierster te Scherpenzeel (AT058a001, nr. 49; 17-10-1887).
In 1891 verkopen Hendrik Hondius, z.b. te Scherpenzeel, wed. Johanna Sophia Overeem, mede Namens 1. Herman Overeem, timmerman te Scherpenzeel; 2. Jacob Overeem, timmerman te Scherpenzeel; 3. Gerard Overeem, broodbakker te Sliedrecht; 4. Gijsbert Overeem, hoof openbare school te Brielle, uit de nal. schap van Johanna Sophia Overeem,voor f 2300,= aan Cornelis Blanken, logementhouder te Scherpenzeel en Jan Blanken, timmerman te Scherpenzeel een herenhuis, schuur,erf en tuin, A 19, sectie D 374,375, groot 0.09.40 ha, erfpacht f 6,05 (AT058a006, nr. 32; 02-03-1891).
In 1894 verkopen Cornelis Blanken, logementhouder en Jan Blanken, timmerman, beiden te Scherpenzeel voor f 3400,= aan Willem Mater, bakker te Scherpenzeel een herenhuis, A nr. 19, schuur, erf en tuin, sectie A 374,375, groot 0.09.40 ha, erfpacht f 6,50 (AT058a011, nr. 31; 16-04-1894).
In 1902 verkoopt Alberta Geertruida Sterk x Jan Blanken, winkelier te Scherpenzeel, eerder wed. Martinus Blanken voor f 200,= aan Hendrik Blanken, timmerman te Scherpenzeel het westelijk deel van de tuin van sectie D 868, groot ca. 0.05.50 ha (AT058c002, nr. 359; 20-03-1902).
In 1910 vindt er inventarisatie plaats ten sterfhuize van Jan Blanken, bouwman en winkelier te Scherpenzeel t.v.v. Albert Geertruida Sterk, winkelierster te Scherpenzeel, wed. Jan Blanken en de kinderen Jan Bertus en Marinus Blanken; Wolter van Oosterom, opzichter Heidemij te Maartensdijk x Maria Johanna Blanken; Hendrik Blanken, mr. timmerman te Scherpenzeel, toeziend voogd. Huis, schuur, erf en tuin, sectie D 868,869, t.w.v. f 3000,=. Totaal f 5883,58 (Notarieel Amersfoort 37, nr. 2322; 13-04-1910).
Notarieel Amersfoort 37, nr. 2425; 03-11-1910. Boedelscheiding. Huis, schuurberg aan de Dorpsstraat tegenover de Smidssteeg, sectie D 931,932, groot 0.13.00 ha, voor f 3200,= toegescheiden aan de kinderen Jan Bertus, Marinus en Maria Johanna Blanken.

Uit het 1e huw.:
1. Hendrik Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/30-09-1883
, ov. Scherpenzeel 16-10-1886, begr. Glashorst, graf nr. 325
2. Johanna Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-04-1885
, ov. Scherpenzeel 19-10-1886 (drie dagen na haar broertje!), begr. Glashorst, graf nr. 325
Uit het 2e huw.:
3. Maria Johanna Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/02-09-1888, ov. Veenendaal 24-11-1965, tr. Scherpenzeel
01-10-1910 Wouter van Oostrum, geb. Maartensdijk 25-03-1888, caféhouder, opzichter Heidemij, ov. Scherpenzeel 23-08-1955, zn. van Wouter van Oostrum en Adriaantje Seldenrijk

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1909: Johanna Blanken hv Wouter van Oostrum, met attestatie vertrokken naar Hilvarenbeek 27-12-1911, met attestatie van Eemnes-Binnen 15-03-1921.
Uit dit huw.:
1. Adriaantje Blanken/van Oostrum, geb./ged. Scherpenzeel 12-09-1910/19-02-
1911 (erkend bij huw.), ov. Scherpenzeel 19-09-1911, begr. Glashorst, graf nr. 87
2. Jan
van Oostrum, geb. Scherpenzeel 18-09-1911, ov. Scherpenzeel 06-10-1911
3. Woutera van Oostrum, geb. Eemnes 1920, ov. Scherpenzeel 21-02-1921
4. Adriaantje van Oostrum, geb. Heeze 01-12-1912, ov. Scherpenzeel 01-04-1990, tr. Scherpenzeel 04-01-1934 Matthijs van de Wetering, geb./ged. Scherpenzeel 01-12-1899/04-02-1900, koopman, ov. Scherpenzeel 04-02-1989, zn. van
Hendrikus van de Wetering en Cornelia Verrips
5. Jan van Oostrum, geb. Heeze 27-01-1915, banketbakker, ov. Scherpenzeel 28-09-1984, tr. 25-04-1941 Gijsberta Bloemendal, geb. Woudenberg 26-10-1919, ov. Scherpenzeel 28-12-2004
6. Albertha Geertruida van Oostrum, geb. Heeze 22-06-1916, ov. Scherpenzeel 31-07-1971, tr. Scherpenzeel 15-05-1941 Nicolaas Klumpenaar, geb. Veenendaal 09-02-1913, kruidenier, ov. Nieuwegein 22-04-1997, zn. van
Johannes Dirk Klumpenaar en Elizabeth de Gooijer
7. Wouter van Oostrum, geb./ged. Scherpenzeel 11-06/21-08-1921, ov. Ede(?) 30-10-1979, tr. Utrecht 04-04-1946 Lambertha Hovenkamp, geb. Apeldoorn 06-08-1923
8. Marius Johan van Oostrum, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/25-04-1926, ov. Amsterdam, tr. Gerarda Maria Wirds
4. Petronella Alida Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 03-02/30-03-1890, ov. Scherpenzeel 13-08-1890, begr. Glashorst, graf nr. 88

5. Jan Bertus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/12-07-1891, landbouwer, kuikenbroeder, ov. Scherpenzeel 27-09-1971, tr. (1) Scherpenzeel 15-05-1915 Maria Wolswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 07-12-1882/07-01-1883, ov. Scherpenzeel 14-12-1948, dr. van Cornelis Wolswinkel en Maartje Apeldoorn, tr. (2) Scherpenzeel 04-05-1950 en gescheiden 06-10-1960 vanMaria Cornelia ter Burg, wed. Frans Veldhuizen, geb. Woudenberg 31-05-1906, ov. 22-07-1980, dr. van Evert ter Burg en Maria Cornelia van Kooten

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Jan Bertus Blanken.
Uit het 1e huw.:
1. Alberta Geertruida Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/27-08-1916, ov. Scherpenzeel 06-07-2001, tr. Scherpenzeel 27-07-1944 Marinus van der Geijs, geb. Rotterdam 13-09-1917, metselaar-aannemer, ov. Scherpenzeel 16-04-2010, zn. van Marinus van der Geijs en Geertje de Jong

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Alberta Geertruida Blanken.

2. Cornelis Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 24-07/29-09-1918, kuikenbroeder te Scherpenzeel (1950), ov. Scherpenzeel 03-04-1986, tr. Scherpenzeel 23-07-1951 Martha Else Bechmann, geb. Grösst (Duitsland) 02-07-1913, ov. Scherpenzeel 14-12-2007
3. Maartje Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1920/27-02-1921, ov. Veenendaal 09-05-1985, tr. Scherpenzeel 14-09-1950 Hendrik van den Brandhof, geb. Amerongen 03-06-1921, postbeambte, ov. Veenendaal 18-04-1986, zn. van Aart van den Brandhof en Luutje van Eem

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1948: Maartje Blanken, met attestatie vertrokken naar Overberg 20-11-1950.

4. Jeannette Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 17-05/28-06-1925, ov. Oosterbeek 01-08-1990, tr. Scherpenzeel 17-04-1956 Gerrit Jan Ilmer, geb. Oosterbeek 08-02-1926, ov. Arnhem 04-08-1989

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1948: Jeanetta Blanken, met attestatie vertrokken naar Oosterbeek 21-06-1956.

6. Marinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 02-12-1893/07-01-1894, ov. Scherpenzeel 21-03-1894, begr. Glashorst, graf nr. 63
7. Marinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 12-07/23-08-1896, landbouwer, winkelier, melkslijter
, ov. Scherpenzeel 14-10-1977,  tr. Leusden 20-12-1923 Angenieta de Kruijf, geb. Leusden 25-12-1902, ov. Scherpenzeel 28-02-1991, dr. van Willem de Kruijf en Jannetje Overvest
Lidm. Scherpenzeel 21-03-1918: Marinus Blanken.

Uit dit huw.:
1. Alberta Geertruida Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 16-03/26-04-1925, ov. Amersfoort 11-11-2005
, tr. Scherpenzeel 23-06-1943 George Willem Wassen, geb. Rotterdam 16-08-1919, buffetbediende, ov. Amersfoort 07-07-2005, zn. van Lambertus Antonius Johannes Willem Wassen en Adriana Helena Hulsbos
2. Jannëtje Willy Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 12-08/30-10-1932, tr. Scherpenzeel 20-11-1956 Arnoldus Willem Gribbroek, geb. Amsterdam 20-09-1929, ov. Ermelo 18-05-1994
3. Angenita Marina Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/28-02-1937, tr. Scherpenzeel 28-09-1960 Herman Marijn Hendrik Burghard, geb. Nijmegen 16-12-1931

Lidm. Scherpenzeel 22-03-1959: Angenita Maria Blanken, met attestatie vertrokken naar Arnhem 04-03-1961.

3. Cornelis Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 03/29-05-1836, volgt Va
4. Marinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-06-1838, volgt Vb
5. Jan Bartus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 30-07/28-08-1840, ov. Scherpenzeel 03-01-1842
6. jongen, ov. Scherpenzeel 02-10-1842
7. Barta Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 17-05/09-06-1844, ov. Woudenberg 23-01-1923, tr. Scherpenzeel 15-12-1865
Bernard Renes, geb/ged. Scherpenzeel 15-09/30-10-1842, huisschilder, ov. Woudenberg 23-05-1919, zn. van Dirk Renes en Antje Barten van den Broek

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1864: Bertha Blanken.
Lidm. Scherpenzeel 1868: Bernard Renes en Bartha Blanken, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 01-08-1868.


Va
Cornelis Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 03/29-05-1836, logementhouder
, kastelein in het gemeentehuis, ondernemer van publieke verkopingen, ov. Scherpenzeel 25-03-1911, begr. Glashorst, graf nr. 196, tr. Scherpenzeel 03-11-1860 Antonia de Heus, geb. Beusichem 15-09-1833, ov. Scherpenzeel 10-12-1893, begr. Glashorst, graf nr. 196, dr. van Dirk de Heus en Maria Elisabeth Kievith

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Cornelis Blanken.
In 1872 verkoopt Jan Gerritse Loos, eerder wed. Aaltje van ‘t Voort, nu wed. Hendrikje Hak, landb. te Kortenhoef; Gerrit den Hertog x Geertrui Geijtenbeek, arbeider te Leersum, voor zichzelf en namens de mi.j. kinderen van Hendrik Geijtenbeek x Hendrikje Hak, met namen: Jannetje en Heintje Geijtenbeek; Toeziend voogd: Antonie Dolron, landb. te Woudenberg; Jan van den Berg x Marretje Geijtenbeek, landb. te Barneveld; Jacob Nicolaas de Bas, notarisklerk te Scherpenzeel namens Grietje Geijtenbeek, dienstbaar te Rotterdam een woonhuis, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 487,488, groot 0.11.10 ha., aan Cornelis Blanken, kastelein te Scherpenzeel, voor f 620,= (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 67; 13-03-1872).
In 1872 laten Cornelis Blanken, logementhouder x Antonia de Heus te
Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 94 en 95; 08-11-1872).
In 1875 verkopen de executeurs van wijlen Antona Woerdeman, o.a. een kamp bouwland, genaamd het Beekstuk, met recht van bepoting van de oostzijde van de Groeperweg, aan de Luntersche beek onder Renswoude, sectie B 13(ged),69, groot 2.85.30 ha. Gekocht door Cornelis Blanken, logementhouder te
Scherpenzeel, voor f 2225,= (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 225; 15-07-1875).
In 1879 verkopen de erfgenamen van wijlen van Dirk van Ravenhorst x Maria Apeldoorn een woonhuis, schuur, stenen varkenshok, erf en tuin aan de Kerkstraat te
Scherpenzeel, sectie D 749,750, groot 0.07.50 ha. ‘De deur in de schutting aan de zijde van het Regthuis mag zonder vergunning van den belendenden eigenaar niet worden geopend’. Tot 01-05-1879 verhuurd aan Brand Valkenburg, voor 75 cent per week, aan Cornelis Blanken, logementhouder te Scherpenzeel voor f 1720,= (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 3; 04-02-1879).
In 1882 verkoopt Cornelis Blanken, logementhouder te
Scherpenzeel aan Cornelis Vlaanderen, koperslager te Oosterbeek een woonhuis, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 487,488, groot 0.11.10 ha., voor f 740,= (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 26; 03-07-1882).
In 1891 verkopen Hendrik Hondius, z.b. te Scherpenzeel, wed. Johanna Sophia Overeem, mede Namens 1. Herman Overeem, timmerman te Scherpenzeel; 2. Jacob Overeem, timmerman te Scherpenzeel; 3. Gerard Overeem, broodbakker te Sliedrecht; 4. Gijsbert Overeem, hoof openbare school te Brielle, uit de nal.schap van Johanna Sophia Overeem,voor f 2300,= aan Cornelis Blanken, logementhouder te Scherpenzeel en Jan Blanken, timmerman te Scherpenzeel een herenhuis, schuur,erf en tuin, A 19, sectie D 374,375, groot 0.09.40 ha, erfpacht f 6,05 (AT058a006, nr. 32; 02-03-1891).
In 1894 vindt er boedelbeschrijving plaats van de nal. schap van Antonia de Heus, t.v.v. 1. Cornelis Blanken, wed. Antonia de Heus, logementhouder te Scherpenzeel voor zich en de kinderen Jan Bertus, Cornelis en Eliza Marius Blanken; 2. Hendrik Blanken, arbeider te Utrecht; 3. Dirk Blanken, winkelier en kastelein te Scherpenzeel; 4. Martinus Blanken, z.b. te Scherpenzeel; 5. Anton Cornelis Blanken, bakker te Rhenen; 6. Antonie Cornelis de Heus, huisbewaarder te Utrecht, toeziend voogd. Nu volgt een complete inventaris, o.a. de gelagkamer; drie paarden, vier koeien, negen varkens, 18 kippen en haan.Totaal f 2900,55. 1. Bouwland genaamd Het Beekstuk onder Renswoude, sectie B 69,461,470,471, t.w.v. f 1300,=; 2. huis, schuur, stenen varkenshok, erf en tuin aan de Kerkstraat, sectie D 749,750, groot 0.07.50 ha, t.w.v. f 1400,=; 3. de helft van een herenhuis, A nr. 19, schuur, erf en tuin, sectie D 374,375, groot 0.09.40 ha, t.w.v. f 1150,= (AT058a011, nr. 15; 26-02-1894).
AT058a011, nr. 27; 06-04-1894: Boedelscheiding; nrs. 1, 2 en 3 gaan naar Cornelis Blanken, wed. Antonia de Heus, logementhouder te Scherpenzeel.
In 1894 verkopen Cornelis Blanken, logementhouder en Jan Blanken, timmerman, beiden te Scherpenzeel voor f 3400,= aan Willem Mater, bakker te Scherpenzeel een herenhuis, A nr. 19, schuur, erf en tuin, sectie A 374,375, groot 0.09.40 ha, erfpacht f 6,50 (AT058a011, nr. 31; 16-04-1894).In 1906 laat Cornelis Blanken, rentenier te Scherpenzeel zijn testament maken (Notarieel Amersfoort 34, nr. 1365; 25-10-1906).
In 1909 verkoopt Cornelis Blanken, rentenier te Scherpenzeel  voor f 1635,= aan Hendrik Versteeg, bouwman te Woudenberg een huis, schuur en tuin, sectie D 1007, groot 0.14.50 ha (Notarieel Amersfoort 36, nr. 2055; 18-11-1909).
In 1910 verkoopt Cornelis Blanken, z.b. te Scherpenzeel voor f 3000,= aan Elisa Marius Blanken, stalhouder te Scherpenzeel een huis, stal en erven in de Krommehoek, sectie D 749,750, groot 0.07.50 ha (Notarieel Amersfoort 37, nr. 2148; 12-05-1910).

Uit dit huw.:
1. Hendrik Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 02/24-11-1861, arbeider, ov. Utrecht 22-12-1946, tr. Zeist 25-07-1899 Teuntje van den Berg, geb. Zeist 1879, dr. van Pieter van den Berg en Elisabeth Oskam
2. Dirk Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/26-04-1863, volgt IVa
3. Maria Bertha Blanken, geb. Scherpenzeel 14-01-1865, ov. Scherpenzeel 29-01-1865
4. Martinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/25-03-1866, volgt IVb
5. Antonie Cornelis Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 21-07/02-08-1868, bakker, tr. Rhenen 02-09-1896 Alida van Selm, geb. Rhenen 03-02-1867, dr. van Hendrik van Selm en Maria van Dijk
6. Jan Bertus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/07-05-1871, ov. Scherpenzeel 25-04-
1872, begr. Glashorst, graf nr. 196
7. Jan Bertus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/25-07-1874, koopman, ov. Renswoude 04-12-1924, tr. Barneveld 25-01-1899 Teunisje van Delen, geb. Barneveld 1878, dr. van Teunis van Delen en Jannigje Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1895: Jan Bertus Blanken, met attestatie vertrokken naar Renswoude okt. 1899.

8. Cornelis Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 15-07/19-08-1877
9. Eliza Marius Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 12-01/07-03-1880, logementhouder,
stalhouder, tr. Scherpenzeel 11-01-1905 Jannigje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 09-06/06-08-1882, dr. van Helmert Ploeg en Jansje Homoet

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1903: Eliza Marius Blanken.
Lidm. Scherpenzeel 02-04-1903: Jannetje Ploeg.
In 1910 verkoopt Cornelis Blanken, z.b. te Scherpenzeel voor f 3000,= aan Elisa Marius Blanken, stalhouder te Scherpenzeel een huis, stal en erven in de Krommehoek, sectie D 749,750, groot 0.07.50 ha (Notarieel Amersfoort 37, nr. 2148; 12-05-1910).
Uit dit huw.:
1. Cornelis Antoni Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/10-05-1908, ov. Scherpenzeel 07-12-1908
2. Cornelia Antonia Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 30-06/29-08-1909, tr. Scherpenzeel 30-08-1934 Leendert Verhulst, vertegenwoordiger, geb. Sloten 1913, vertegenwoordiger, zn. van Jan Jacob Verhulst en Grietje Kooij

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1933: Cornelia Antonia Blanken, ´bevestigd te Amersfoort´, met attestatie vertrokken.
Vader Jan Jacob Verhulst, won. Haarlem “die wegens krankzinnigheid in de onmogelijkheid is zijn wil ten opzichte van dit huwelijk te verklaren”.
Zij wonen in 1937 in Ermelo.

3. Helmert Jan Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/30-10-1910, koopman, tr. Scherpenzeel 02-09-1937 Antje Schimmel, geb. Woudenberg 25-05-1912, dr. van Johannes Schimmel en Wilhelmina Bouw

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1936: Helmert Jan Blanken,  met attestatie vertrokken naar Arnhem 27-08-1971.
Uit dit huw.:
1. Wilhelmina Johanna
Blanken, geb. Scherpenzeel 11-10-1939, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 27-10-1939, begr. Glashorst, graf nr. 221
2. Eliza Marius
Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 08-11-1940/09-03-1941
3. Wilhelmina Johanna
Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 09-06/27-10-1946

4. Eliza Marius Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 18-11/29-12-1918


IVa
Dirk Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/26-04-1863, koopman, tapper, winkelier, ov. De Bilt 19-03-1832, tr. (1) Renswoude 22-07-1886 Dirkje van Egdom, geb. Renswoude 07-02-1867, ov. Scherpenzeel 14-05-1904, begr. Glashorst, graf nr. 198, dr. van Hendrik van Egdom en Teunisje Pater, tr. (2) Utrecht 22-03-1906 Johanna Kloosterman, geb. Abcoude Baambrugge 29-12-1866, ov. Zeist 18-01-1934, dr. van Dirk Kloosterman en Teuntje de Pijper

Lidm. Scherpenzeel 20-03-1885: Dirk Blanken,  met attestatie vertrokken naar Renswoude 14-09-1886, met attestatie van Renswoude 28-10-1887.
In 1905 vindt er inventarisatie plaats van de nal. schap van Dirkje van Egdom t.v.v. Dirk Blanken, wed. Dirkje van Egdom, koopman te Scherpenzeel en de vijf kinderen Antonia, Hendrik, Teunisje, Cornelis en Dirk Blanken. Totaal f 1697,= (AT058c006, nr. 1027; 09-03-1905).

Uit het 1e huw.:
1. Antonia Blanken, geb. Renswoude 29-01-1887, tr. Scherpenzeel 19-02-1919 Josephus Broeren, geb. Amsterdam 1893, chauffeur, zn. van Josephus Broeren en Alijda Hendrika Cornelisse

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1909: Antonia Blanken, met attestatie vertrokken naar Utrecht febr. 1919.

2. Hendrik Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 17-04/26-05-1889, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 01-02-1909, begr. Glashorst, graf nr. 198
3. Teunisje Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 30-10/20-12-1891, ov. Barneveld 17-02-1939, tr. Scherpenzeel 07-01-1913 Dirk Hartkamp, geb. Barneveld 1890, bloemist, zn. van Roelof Hartkamp en Evertje van Bruggen

Lidm. Scherpenzeel 27-07-1913: Teunisje Blanken, met attestatie vertrokken naar Barneveld juli 1913.

4. Cornelis Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 21-11/19-12-1897, tr. Willeskop 25-10-1921 Gerrigje van Dijk, geb. Willeskop 1891, dr. van Gijsbert van Dijk en Maria Spinhoven

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1918: Cornelis Blanken,  met attestatie vertrokken naar De Bilt 1936.

5. Dirk Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 02-03/06-04-1902 , tr. Amersfoort 19-04-1928 Albetta Catharina Hendrika Sutherland, geb. Middelburg 1906, dr. van Armand Franciscus Sutherland en Hendrika Antonia Rems
Uit het 2e huw.:
6. Johanna Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 07-02/28-04-1907
7. Dirkje Maria Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 03-04/10-05-1908

IVb
Martinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/25-03-1866, koopman, landbouwer, ov. Scherpenzeel 13-05-1945, begr. Glashorst, graf nr. 199, tr. Scherpenzeel 02-11-1895 Dirkje van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/04-04-1869, ov. Scherpenzeel 25-08-1908, begr. Glashorst, graf nr. 199, dr. van Albertus van Ginkel en Willempje van Huigenbosch

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Martinus Blanken.
In 1895 verkopen 1. Evertje van de Maat, landbouwer te Scherpenzeel, wed. Jan van Kolfschoten, ov. Scherpenzeel 05-02-1878; 2. Tijmen van Kolfschoten, landbouwer te Scherpenzeel; 3. Hendrik van Kolfschoten, landbouwer te Scherpenzeel; 4. Bernard Abbink, z.b. te Zeist x Dirkje van Kolfschoten voor f 2600,= aan Martinus Blanken Corneliszoon, koopman te Scherpenzeel een huis met annex gebouwde kamer, sectie D 517,850,851, groot 0.12.10 ha (AT058a012, nr. 96; 09-09-1895).
In 1895 verhuurt Martinus Blanken Corneliszoon, koopman te Scherpenzeel voor 3 jaar, voor 60 cent per week aan Evertje van de Maat, wed. Jan van Kolfschoten het annexe kamertje, sectie D 850, groot 0.00.30 ha. (AT058a012, nr. 98; 16-09-1895).
In 1895 laten Martinus Blanken Corneliszoon, koopman te Scherpenzeel x Dirkje van Ginkel hun testament op de langstlevende maken AT058a012, nr. 110 en 111; 18-11-1895).
In 1896 verkopen Willem van Ginkel, landbouwer te Scherpenzeel en Martinus Blanken Corneliszoon, koopman te Scherpenzeel voor f 1000,= aan Gerrit van Ginkel, landbouwer te Scherpenzeel 2/3 deel van een huis, A nr. 72, erf, en tuin aan het westeind, sectie D 229,230, groot 0.11.80 ha (Gerrit was al voor 1/3 deel eigenaar) (AT058a013, nr. 108; 07-12-1896).

Uit dit huw.:
1. Antonia Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 26-07/04-10-1896, tr. Scherpenzeel 30-01-1930 Cornelis Meerveld, geb. Baarn 04-03-1900, landbouwer, zn. van Kors Meerveld en Willemijntje Dorresteijn

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1919: Antonia Blanken Md, met attestatie van De Vuursche 09-11-1926, met attestatie vertrokken naar De Lage Vuursche 14-03-1930.

2. Willempje Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 07-02/27-03-1898, tr. Scherpenzeel 10-12-1925 Jan van de Haar, geb. Ede 1898, landbouwer, zn. van Roelof van de Haar en Maatje Ploeg

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1921: Willempje Blanken, met attestatie vertrokken naar Ede jan. 1926.
Voorkind:
Roelof Marius Blanken/van de Haar, geb./ged. Scherpenzeel 19-11/10-12-1925 (erkend bij huw.)

3. Cornelis Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1899/04-02-1900

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Cornelis Blanken.

4. Albertus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 26-05/07-07-1901

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1926: Albertus Blanken.

5. Dirkje Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 13-08/28-09-1902

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1925: Dirkje Blanken.

6. Alida Dirkje Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/25-10-1903, tr. Scherpenzeel 03-07-1930 Arend Nebbeling, geb. Utrecht 1898, smid, zn. van Johannes Cornelis Nebbeling en Metje van Rouwendal
7. Martinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/27-11-1904, ov. 19-02-1989

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1935: Martinus Blanken.

8. Gerritdina Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 15-02/01-04-1906, ov. Soest (ingeschr. te Scherpenzeel) 18-01-1935, begr. Glashorst, graf nr. 276
9. meisje, ov. Scherpenzeel 16-08-1907
10. Cornelia Francina Jacoba Maria Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 25-08/25-10-1908

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1935: Cornelia Francina Jacoba Maria Blanken,  met attestatie vertrokken naar Amsterdam 20-09-1935.


Vb
Marinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-06-1838
, winkelier, metselaar, ov. Scherpenzeel 17-06-1886, begr. Glashorst, graf nr. 63, tr. Scherpenzeel 21-12-1876 Alberta Geertruida Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/25-02-1849, ov. Scherpenzeel 26-03-1927, begr. Glashorst, graf nr. 63, dr. van Gerard Cornelis Sterk en Petronella Alida Kuipers. Alberta Geertruida Sterk, tr. (2) Scherpenzeel 29-10-1887 haar zwager Jan Blanken, wed. Jantje van Hussel, geb. Scherpenzeel 03/28-09-1834, timmerman, ov. Scherpenzeel 15-01-1911, begr. Glashorst, graf nr. 88

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1861: Marinus Blanken.
Lidm. Scherpenzeel 09-04-1868: Albertha Geertruida Sterk.
In 1877 laat Barendje Kuijpers, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgename: haar nicht Alberta Geertruida Sterk x Marinus Blanken te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 2; 16-01-1877).
In 1877 laten Marinus Blanken, meester metselaar x Alberta Geertruida Sterk te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 3 en 4; 16-01-1877).
In 1878 verleend Marinus Blanken, metselaar x Alberta Geetruida Sterk te Scherpenzeel decharge aan Gerardus Cornelis Sterk, winkelier te Scherpenzeel nadat hij rekening en verantwoording afgelegd heeft van de voogdij van zijn vrouw (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 21; 16-04-1878).
In 1887 laten Jan Blanken, wed Jantje van Hussel, timmerman te Scherpenzeel en Alberta Geertruida Sterk, winkelierster te Scherpenzeel hun huw. voorw. maken (AT058a001, nr. 49, 50, 51; 17-10-1887).
In 1886 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt van de nalatenschap van wijlen Marinus Blanken, t.v.v. 1. Alberta Geertruida Sterk, wed. Marinus Blanken, winkelierster te Scherpenzeel voor zichzelf en als moeder van Hendrik, Gerard Cornelis en Maria Johanna Blanken; 2. toeziend voogd: Cornelis Blanken, logementhouder te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 913,50. Onroerend goed: een huis, met een aangebouwde zaal, schuur, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 868,869, groot 0.22.00 ha; f 103,50 kontant geld; f 307,70 tegoed van onbetaalde rekeningen uit de tapperij en winkel; Effecten. Schulden: f 1300,= geleend van Jan Jacob Homoet, midicinae doctor te Arnhem op 11-11-1863, not. J. van Hilten te Scherpenzeel; f 600,= geleend van de wed. Gerrit van Amerongen, z.b. onder W., op 07-08-1868, not. J. van Hilten te Scherpenzeel; f 357,51 diverse schulden. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 33; 15-09-1886).

Uit dit huw.:
1. Hendrik Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/29-07-1877, timmerman, aannemer, ov. Winkel (ingeschr. te Scherpenzeel) 21-05-1940, tr. Scherpenzeel 07-12-1901 Santje Veldhuizen, geb. Woudenberg 23-10-1879, ov. Scherpenzeel 08-11-1965, dr. van Antonie Veldhuizen en Adriana van Rhenen

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Hendrik Blanken.
In 1909 stelt Hendrik Blanken, timmerman te Scherpenzeel x Santje Veldhuizen zich borg voor Gerardus Cornelis Blanken, timmerman te Amersfoort (Notarieel Amersfoort 36, nr. 1863; 05-01-1909).
Uit dit huw.:
1. Marinus Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 07-10/23-11-1902, adjunct-commies, ov. Arnhem 24-07-1939, tr. Catharina Jeannette Kreeft, geb. 19-08-1903, ov. Arnhem juli 1984
2. Adriana Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 01-06/29-07-1906, ov. Scherpenzeel 03-01-1988, tr. Scherpenzeel 06-09-1944 Gerard Sijbrand Schinkel, geb. Polsbroek 04-02-1908, onderwijzer, ov. Woubrugge 22-04-1957, zn. van Aart Schinkel en Janna Verwoerd

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1932: Adriana Blanken, met attestatie vertrokken naar Woubrugge 08-12-1955, met attestatie van Woubrugge15-04-1958 als weduwe.

2. Gerard Cornelis Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/30-03-1879, aannemer, timmerman, ov. Bussum 13-11-1969, tr. (1) Leusden 02-08-1906, gescheiden Utrecht 21-03-1928 van Dirkje Termaaten, geb. Leusden 03-10-1881, ov. Amersfoort 23-12-1937, dr. van Willem Termaaten en Grietje Beekman, tr. (2) Hengelo 06-09-1928 Anna Maria Mak, geb. Stad Almelo 1898, dr. van Hendrik Jacob Gerrit Mak en Alida Cornelia Penraad

Lidm. Scherpenzeel: Gerard Cornelis Blanken,  met attestatie van Doorn 25-05-1903, met attestatie vertrokken naar Amersfoort sept. 1906.
In 1909 stelt Hendrik Blanken, timmerman te Scherpenzeel x Santje Veldhuizen zich borg voor Gerardus Cornelis Blanken, timmerman te Amersfoort (Notarieel Amersfoort 36, nr. 1863; 05-01-1909).
Uit dit huw.:
1. Albertha Geertruida Blanken, geb. Amersfoort 11-08-1907, ov. Amersfoort 30-09-2002, tr. Amersfoort 04-06-1935 Elisa Bertus van Keulen, geb. Amersfoort 27-08-1908, ov. Amersfoort 20-11-1960
2. Willem Blanken, geb. Amersfoort 03-03-1912, ov. Bennekom 23-05-1999, tr. (1) Harderwijk 17-11-1937 Cornelia Johanna Voogd, geb. Zaandam 25-05-1909, ov. Utrecht 21-08-1994, tr. (2) Harderwijk 12-02-1963 Marie Wijnanda Verkooyen, geb. Soest 11-02-1924, ov. Harderwijk 02-10-1987

3. meisje, ov. Scherpenzeel 28-03-1880, begr. Glashorst, graf nr. 63
4. Maria Johanna
Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 07-11/25-12-1881, ov. Scherpenzeel 15-12-1882, begr. Glashorst, graf nr. 64
5. Martinus Johan
Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/06-04-1884, ov. Scherpenzeel 26-04-1885, begr. Glashorst, graf nr. 64
6. Maria Johanna
Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 25-06/29-08-1886, ov. Scherpenzeel 13-05-1887, begr. Glashorst, graf nr. 64

In 1887 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van Maria Johanna Blanken, 10 maanden oud geworden. Ten verzoeke van Alberta Geertruida Sterk, wed. Marinus Blanken, winkelierster te S. voor zich en als moeder van Hendrik en Gerard Cornelis Cornelis Blanken, logementhouder te Scherpenzeel, toeziend voogd. Huis D 868,869, 0.22.00 ha. Grote inventaris(AT058a001, nr. 47; 30-09-1887).

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
september 2010