Blaauwendraat

I

Bart Gijsberts, geb. ca. 1655, tr. Annetien Hendricks Hardeman

Uit dit huw.:

1. Gerritje Barten, ged. Veenendaal 07‑06‑1691 Stichts

2. Cornelius Barten, ged. Veenendaal 25‑09‑1692, volgt II

3. Cornelia Barten, ged. Veenendaal 26‑04‑1696, in de Roode Haan, tr. Jan Huijbertsz, ged. Scherpenzeel 05-05-1689, op Droffeler, zn. van Huijbert Gerritsen van Ginckel en Ceeltje Jans van Sniddelaar

Deze familie gaat zich Van Droffelaar noemen en vestigt zich in Renswoude.

4. Petertje Barten, ged. Veenendaal 13‑01‑1698

 

II

Cornelis Barten Blaauwendraat, ged. Veenendaal 25‑09‑1692, landbouwer op de Ringelpoel, begr. Woudenberg 30-09-1773, tr. Evertje Jans van Ginkel, ged. Woudenberg 03-06-1703, dr. van Jan Thijsz van Ginkel en Merritje Lamberts

In 1745 is Cornelis Barten bruiker van de boerderij Ringelpoel, i.p.v. zijn zwager (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 84).

In 1772 wordt Cornelis Barten Blauwendraat beleend door opdracht van zijn zwager Teijz Jansen x Siementije met twee morgen land gelegen op de Wetering, genaamd Verlooren Lant.(Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 94; 19-12-1772).

In 1773 wordt Tijz van Colfschoten beleend door opdracht van Corneliz Blouwendraat met + twee morgen land genaamd het Verlooren Laant op de Wetering, gekocht voor f 3915,=. (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 96; 27-04-1773).

De Ringelpoel: 1745: eigenaar: De Ridderschap te Utrecht; pachter: Cornelis Barten; 1775: eigenaar: De Ridderschap te Utrecht; pachter: Peter Cornelisz Blauwendraad op de Ringelpoel (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 84).

Uit dit huw.:

1. Bart Cornelissen Blaauwendraat, ged. Woudenberg 06-11-1729, tr. Amersfoort (otr. Woudenberg) 01-08-1758 Geertruij Evertsen, van Amersfoort

Uit dit huw.:

1. Cornelis Barten Blaauwendraat, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 12-09-1762, get. Jannigje Thonen Renes, tr. Leusden (gerecht) 07-05-1797 Jannetje Elberts van de Brink, wed. Hendrik Corsen van Doorn, geb. Soest

2. Evert Barten Blaauwendraat, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 11-12-1763, get. Jannigje Thonen Renes

2. Annigje/Anna Cornelissen, ged. Woudenberg 31-08-1732, ov. Woudenberg 10-01-1814, ongehuwd

Lidm. Woudenberg 01-01-1782: Anna Blaauwendraad.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Anna Blaauwendraad.

3. Jan Cornelissen, ged. Woudenberg 05-12-1734

4. Pieter Cornelissen, ged. Woudenberg 17-02-1737, volgt III

5. Marritje Cornelissen, ged. Woudenberg 29-11-1739

 

III.

Pieter Cornelissen Blaauwendraat, ged. Woudenberg 17-02-1737, landbouwer op de Ringelpoel, tr. Amerongen 19-05-1771 Grietje Cornelissen Dashorst, geb. Woudenberg op Klein Bruinhorst, ged. Scherpenzeel 07-12-1738, dr. van Cornelis Petersen van Dashorst en Teunisje Jansen Drost

In 1775 is Peter Cornelisz Blauwendraad bruiker van de boerderij Ringelpoel, i.p.v. zijn vader (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 84).

Lidm. Woudenberg 10-04-1816: Anna Blaauwendraad.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Pietersz Blaauwendraat, ged. Amerongen 15-09-1771, ov. Zeist 12-12-1838, otr. Leusden 04-05-1806 (otr. gerecht Leusden: 11-04-1806) Annigje/Antje Ravesloot, geb. Leusden, ged. Woudenberg 28-06-1778, dr. van Cornelis Jansz Ravesloot en Dirkje Gerrits Kleinveld

Kinderen gedoopt te Amersfoort.

2. Evertje Pieters Blaauwendraat, ged. Amerongen 15-09-1771, begr. Woudenberg 20-03-1781

3. Jan Pietersz Blaauwendraat, ged. Woudenberg 27-06-1773, get. Jannigje van ´t Voort, volgt IV

4. Teunisje/Teuntje Pieters Blaauwendraat, ged. Woudenberg 11-12-1774, get. Reijertje Everts van Kolfschoten, ov. Leusden 16-03-1855, tr. Leersum 06-05-1798 Gerrit Saar van Ravesloot, ged. Woudenberg 14-09-1777, ov. Leusden 21-06-1854, zn. van Melis Jansz Ravesloot en Jannetje Gerrits Kleinveld

Kinderen gedoopt te Amersfoort.

5. Jannetje Pieters Blaauwendraat, ged. Woudenberg 09-06-1776, get. Reijertje Everts van Kolfschoten, ov. Hoevelaken 16-11-1852, tr. Leersum 21-04-1799 Teunis Meessen Boekhout, ged. Doorn 21-08-1774, ov. Hoogland 10-05-1834, zn. van Melis Thomassen Boekhout en Reijertje Everts van Kolfschoten(haar dopgetuige!)

6. Cornelia Pieters Blaauwendraat, ged. Woudenberg 10-05-1778, get. Reijertje van Boekhout, ov. Renswoude 01-02-1842, tr. Leersum 28-10-1798 Jan Ravesloot, geb. Leusden op Sniddelaar 15-12-1775, ged. Scherpenzeel 25-12-1775, ov. Renswoude 16-09-1833, zn. van Johannes/Hannes Jansz Ravesloot en Neeltje RijksVoskuilen

7. Marritje Pieters Blaauwendraat, ged. Woudenberg 05-11-1780, get Geertje Cornelissen Dashorst, begr. Woudenberg 29-12-1780

 

VI.

Jan Pietersz Blaauwendraat, ged. Woudenberg 27-06-1773, ov. Woudenberg 26-07-1854,tr. Leersum 02-06-1799 Jannigje Reijers van de Haar/van de Meent, ged. Amerongen 13-01-1771, ov. Leersum 06-07-1845, dr. van Reijer Joosten van de Meent en Jannigje Reijersen

Het gezin is 31-05-1800 vertrokken van Amerongen naar Leersum.

Uit dit huw.:

1. Grietje Blaauwendraat, ged. Amerongen 11-08-1799, ov. Leersum 04-06-1815

2. Jannigje Blaauwendraat, ged. Leersum 08‑02‑1801, ov. Leersum 18-11-1869, tr. Leersum 10-05-1844 Cornelis van Vulpen, geb./ged. Leersum 06/21-05-1797, ov. Leersum 21-10-1862, zn. van Gijsbert van Vulpen en Judith Cornelissen Lokhorst

3. Marritje Blaauwendraat, ged. Leersum 23‑01‑1803, ov. Woudenberg 13-11-1882, begr. Glashorst, graf nr. 231, tr. Leersum 20-20-1829 Jan van Ravenhorst, wed. Hendrikje van Maanen, ged. Renswoude 22-01-1804, landbouwer op Lammersdam onder Maarsbergen, ov. Maarn 03-03-1872, zn. van Gijsbert van Ravenhorst en Neeltje van ´t Voort

In 1873 verklaart Anthonie Jan Dirk Rouwendal, arbeider te Woudenberg f 200,= ontvangen te hebben van Breunis Jan van Wolfswinkel, rentenier te Scherpenzeel namens Marrigje Blaauwendraad, wed. Jan van Ravenhorst, landb. op Lammersdam onder Maarsbergen, die Hermanus Wagensveld, metselaar in de Knaapstraat onder Woudenberg schuldig was, volgens hypotheek van 13-01-1862, not. J. van Hilten te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 125; 26-04-1873).

4. Reijer Blaauwendraat, ged. Leersum 21‑10‑1804, ov. Woudenberg 27-09-1890, ongehuwd

5. Peter Blaauwendraat, ged. Leersum 07‑12‑1806, ov. Woudenberg 11-02-1898, tr. Maarn 22-04-1858 Wijntje van Egdom, geb. Woudenberg 31-01-1822, ov. Woudenberg 18-03-1881, dr. van Jan van Egdom en Jannetje Moesbergen

In 1880 leent Elbert Donkersteeg onder Leusden f 1800,= van Cornelis van Wieringen, notaris te Woudenberg. Onderpand: de hofstede genaamd Kouwenhoven, met boerenwoning, stallingen, schuren, loodsen, bergen, erf, tuin en land onder Leusden en Woudenberg, groot 4.29.40 ha. Belast met twee hypotheken van samen f 14.000,= t.b.v. Pieter Blaauwendraad te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 18; 23-06-1880).

6. Jan Blaauwendraat, geb./ged. Leersum 12/26‑03‑1809, landbouwer op de Ringelpoel, ov. Amerongen 04-01-1871, ongehuwd

7. Evert Blaauwendraat, geb. Leersum geb. 10‑05‑1811, volgt V

8. Metje Blaauwendraat, geb. Leersum 02-12-1813, ov. Woudenberg 26-01-1868, tr. Leersum 02-02-1855 Roelof van den Broek, geb. Leersum 21-10-1811, ov. Woudenberg 11-08-1870, zn. van Jan van den Broek en Maria van Velpen. Roelof, tr. (2) Woudenberg 12-02-1869 zijn nichtje Jannigje Blaauwendraat, geb. Leersum 18-02-1850, ov. Woudenberg 11-02-1906, dr. van Gerrit Blaauwendraat en Teuntje van Swieten

9. Gerrit Blaauwendraat, geb. Leersum 20-10-1816, ov. Utrecht (ingeschr. te Amerongen) 28-11-1895, tr. Leersum 02-08-1839 Teuntje van Swieten, geb. Darthuizen 19-03-1821, ov. Amerongen 17-04-1884, dr. van Hendrik van Swieten en Jannetje van Schaik

Kinderen te Leersum.

 

V.

Evert Blaauwendraat, ged. Leersum geb. 10‑05‑1811, landbouwer op Klein Rumelaar en De Pol, ov. Woudenberg 10-04-1888, tr. Woudenberg 22-02-1845 Willempje Druijff, geb. Woudenberg 08-01-1816, ov. Woudenberg 23-11-1882, dr. van Frank Druijff en Teunisje Veldhuizen

In 1860 verkoopt Gerrit Steenbeek, landb. op de Pol onder Woudenberg aan Evert Blaauwendraad, landb. op Rumelaar onder Woudenberg een boerenhofstede, genaamd de Pol, met gebouwen en land aan de Beek te Woudenberg, sectie C 37-53,55(ged, genaamd de Hooge Kamp), 59,59bis, (C 56bis niet bij de koop inbegrepen), groot 10 bunder, 81 roeden, 10 ellen, een een gedeelte van 7 roeden, 40 ellen, voor f 9150,=. Titel van aankomst: toegescheiden bij boedelscheiding van de nalatenschap van zijn ouders Gijsbert Steenbeek x Jannigje van de Lagemaat op 05-04-1859, not. J. de Louter te Amersfoort. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 34; 20-09-1860).

Uit dit huw.:

1. Jannetje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 17-01-1847, ov. Woudenberg 31-03-1851

2. Frank Blaauwendraat, geb. Woudenberg 21-08-1849, volgt VI

3. Jannetje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 11-08-1852, ov. Woudenberg 08-01-1921, tr. Woudenberg 24-10-1891 Rik van Ee, geb. Barneveld 24-01-1862, landbouwer, ov. Woudenberg 12-03-1936, zn. van Roelof van Ee en Gerritje Blankenspoor

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Jannetje Blaauwendraat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 09-04-1873.

4. Jan Blaauwendraad, geb. Woudenberg 03-05-1856, ov. Woudenberg 03-01-1938, tr. Woudenberg 27-02-1891 Janna Wolswinkel, geb. Woudenberg 03-08-1864, ov. Woudenberg 03-02-1941, dr. van Breunis Wolswinkel en Errisje Lagerweij

Lidm. Scherpenzeel: Jan Blaauwendraat, met attestatie van Maarsbergen 06-02-1931, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 10-02-1931.

Uit dit huw.:

1. Evert Blaauwendraad, geb. Woudenberg 29-12-1891, ov. Woudenberg 22-03-1894

2. Errisje Blaauwendraad, geb. Woudenberg 05-05-1893, tr. Woudenberg 05-06-1924 Willem van de Lagemaat, geb. Woudenberg 15-12-1892, zn. van Gerrit van de Lagemaat en Willemijntje van de Haar

3. Evert Blaauwendraad, geb. Woudenberg 05-05-1894, tr. Maartensdijk 17-06-1920 Dirkje Smaling, geb. Utrecht 1901, dr. van Jan Johannes Smaling en Cornelia Spelt, gescheiden Utrecht 04-06-1930

4. Breunis Blaauwendraad, geb. Woudenberg 11-10-1895

Lidm. Scherpenzeel: Breunis Blaauwendraat, met attestatie van Maarsbergen 06-02-1931, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 10-02-1931.

5. Willem Blaauwendraat, geb. Woudenberg 26-02-1897, tr. Woudenberg 03-12-1925 Marretje Overvest, geb. Woudenberg 01-05-1899, dr. van Karel Overvest en Teuntje van Laar

6. Willempje Blaauwendraad, geb. Woudenberg 02-10-1898, ov. Woudenberg 17-01-1940, tr. Woudenberg 10-12-1925 Jan van Soest, geb. Scherpenzeel 06-04/26-05-1895, zn. van Nicolaas van Soest en Reijertje van de Lagemaat

5. Teunisje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 21-04-1859, ov. Amerongen (ingeschr. te Woudenberg) 18-06-1920, tr. Leersum 20-02-1889 Dirk van Essen, geb. Leersum 22-12-1865, arbeider, ov. Scherpenzeel 28-01-1892, zn. van Jacob van Essen en Antonia Veldhuizen

In 1892 laten Dirk van Essen, z.b. te Scherpenzeel (ov. Scherpenzeel 28-01-1892, de volgende dag!!) en Teunisje Blaauwendraad hun testament maken. Teunisje krijgt het vruchtgebruik. (AT058a008, nr. 19; 27-01-1892).

In 1892 vindt er een boedelbeschrijving plaats t.v.v.  1. Teunisje Blaauwendraad, wed. Dirk van Essen, voor zich en namens de kinderen Jacob en Willempje van Essen, 2. Frank Blaauwendraad, landbouwer te Woudenberg, toeziend voogd. Huis A nr. 147. Inboedel f 410,50. Contanten f 2403,45 !!. Vorderingen f 1100,= (AT058a008, nr. 26; 18-02-1892).

In 1892 verkoopt Melis Boom, klompenmaker te Scherpenzeel voor f 1800,= aan Teunisje Blaauwendraad, wed. Dirk van Essen een huis, schuur, erf en tuin aan de straatweg naar Woudenberg, sectie D 861,862, groot 0.09.30 ha (AT058a008, nr. 29; 22-02-1892).

 

VI.

Frank Blaauwendraat, geb. Woudenberg 21-08-1849, landbouwer op De Pol, ov. Woudenberg 03-08-1918, tr. Leersum 25-02-1886 Maria Ravenhorst, geb. Leersum 25-03-1856, ov. Woudenberg 06-03-1923, dr. van Wijnand Ravenhorst en Trijntje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Frank Blaauwendraat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 09-04-1873.

Uit dit huw.:

1. Evert Blaauwendraat, geb. Woudenberg 06-03-1887, tr. Amerongen 21-11-1907 Dirkje van Maanen, geb. Amerongen 03-07-1886, dr. van Willem van Maanen en Wijntje van Ravenhorst

2. Trijntje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 24-02-1889, ov. Renswoude 03-09-1915, tr. Woudenberg 16-08-1912 Evert Jan van Ginkel, geb./ged. Scherpenzeel 20-06/21-08-1887, zn. van Cornelis van Ginkel en Jannetje de Kruijff. Evert Jan van Ginkel, tr. (2) Renswoude 15-11-1917 Jannetje Bloemendal, geb. Woudenberg 08-02-1894, dr. van Jan Bloemendal en Aaltje Wallet

3. Willempje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 22-10-1891, ov. Woudenberg 20-01-1907

4. Wijntje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 15-04-1894, ov. Woudenberg 09-07-1910

5. Wijnand Blaauwendraat, geb. Woudenberg 08-04-1896, ov. Overberg 27-02-1957, begr. Amerongen, tr. Amerongen 09-09-1926 Cornelia van Ginkel, geb. Amerongen 19-09-1901, ov. Overberg 02-09-1979, begr. Amerongen, dr. van Jan van Ginkel en Reierdina van Ginkel

6. Jan Blaauwendraat, geb. Woudenberg 06-12-1899, volgt VII

 

VII.

Jan Blaauwendraat, geb. Woudenberg 06-12-1899, ov. 28-06-1981, landbouwer op De Pol, tr. Woudenberg en in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel 28-06-1923 Janna van de Lagemaat, geb. Woudenberg 14-10-1902, dr. van Jan van de Lagemaat en Geertruida Schimmel

Lidm. Scherpenzeel 1921: Jan Blaauwendraat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg, opgezegd in juni 1981.

Uit dit huw.:

1. Maria Blaauwendraat, geb. Woudenberg 03-01-1925, ged. in de Grote Kerk 22-02-1925

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1949: Maria Blaauwendraat, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-04-1951.

2. Jan Blaauwendraat, geb. Woudenberg 19-04-1926, ged. in de Grote Kerk 30-05-1926

3. Frank Blaauwendraat, geb. Woudenberg 13-08-1927, ged. in de Grote Kerk 25-09-1927

4. Gerard Blaauwendraat, geb. Woudenberg 12-09-1928, ged. in de Grote Kerk 04-11-1928

5. Johan Blaauwendraat, geb. Woudenberg 17-11-1929, ged. in de Grote Kerk 29-12-1929

6. Janna Blaauwendraat, geb. Woudenberg 03-12-1930, ged. in de Grote Kerk 25-01-1931

7. Evert Blaauwendraat, geb. Woudenberg 16-04-1932, ged. in de Grote Kerk 29-05-1932

Emigreert naar Canada.

8. Geertruida Blaauwendraat, geb. Woudenberg 09-11-1933, ged. in de Grote Kerk 21-01-1934

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1956: Geertruida Blaauwendraat.

9. Trijntje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 04-02-1935, ged. in de Grote Kerk 07-04-1935

10. Arend Blaauwendraat, geb. Woudenberg 22-07-1936, ged. in de Grote Kerk 06-09-1936

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1962: Arend Blaauwendraat, met attestatie vertrokken naar Renswoude 21-07-1965.

11. Willempje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 01-12-1937, ged. in de Grote Kerk 27-02-1938, ov. Woudenberg 13-05-1938

12. Willempje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 29-01-1939, ged. in de Grote Kerk 21-05-1939

13. Geertje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 21-09-1940, ged. in de Grote Kerk 08-12-1940

14. Wijntje Blaauwendraat, geb. Woudenberg 21-09-1940, ged. in de Grote Kerk 26-09-1943

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

augustus 2010

Agenda

Lid worden?

Oud Scherpenzeel heeft al 945 !!! leden! Lid worden van "Oud Scherpenzeel"? Kosten lidmaatschap per jaar: € 15,00 Ja, ik wil lid worden!