Berendse

In 1841 wordt de smederij De Lindenboom aan de Holevoet door Arie Berendse van zijn schoonvader Johan Ernst Kloos overgenomen. Nog generaties lang zijn leden van de familie Berendse smid in Scherpenzeel. Verder zijn de diverse leden betrokken bij het kerkbestuur of dorpsbestuur.

I

Hendrik Berendse, geb. Steenderen, ws. zoon van Berend Hendriks onder Hummelo, won. Avezaath, timmerman, landbouwer(1848), otr. Zoelen 12-02-1791 (att. van Avezaath 01-03-1791) Jantje Brenkman, geb. Zoelen

Uit dit huw.:

1. Angeniet Berendse, geb./ged. Avezaath 18/20-11-1791, tr. Zoelen 24-12-1812 Jan van Loenen, geb. Zoelen 1784, voerman, zn. van Gerrit van Loenen en Cornelia van Ingen

2. Grietje Berendse, geb./ged. Avezaath 03/05-05-1793, tr. Zoelen 08-10-1817 Wouter van de Waal, geb. Ingen 1786, landbouwer, zn. van Hermen van de Waal en Margrita Tukker

3. Barendina Berendse, geb./ged. Avezaath 12-01/01-02-1795, ov. Maurik 03-09-1880, tr.Maurik 27-05-1819 Roelof Jansen van Maurik, geb. Maurik 1788, zn. van Jan Roefsen van Maurik en Eva van Toorn

4. Arie Berendse, geb./ged. Avezaath 08/10-07-1796, volgt II

5. Berend Berendse, geb./ged. Avezaath 21/26-11-1797, timmerman, ov. Geldermalsen (Meteren) 26-09-1877, tr. Geldermalsen 05-05-1826 Geertruij de Jong, geb. Geldermalsen 1804, dr. van Dirk de Jong en Maria de Kock

6. Aaltje Berendse, geb. Zoelen 1799, ov. Maurik 15-10-1848, tr. Maurik 24-05-1839 Arnoldus van Maurik, geb. Maurik 1794, zn. van Jan Roefsen van Maurik en Eva van Toorn

7. Hendrika Berendse, geb. Zoelen 1803, ov. Tiel 25-01-1866, tr. Wadenoijen 06-05-1843 Jan van Loenen, geb. Wadenoijen 1818, tabakskerver, winkelier, ov. Tiel 08-08-1859, zn. van Hendrik van Loenen en Jantje Keij

II

Arie Berendse, geb./ged. Avezaath 08/10-07-1796, smid, ov. Scherpenzeel 05-05-1877, begr. Glashorst, graf nr. 7, tr. Scherpenzeel 23-02-1821 Elisabeth Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 14/19-10-1788, ov. Scherpenzeel 27-01-1874, begr. Glashorst, graf nr. 008, dr. van Johan Ernst Klös/Kloos en Eva Velderman

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Arie Berendse.

In 1842 verkoopt Pieter Versteegh, tabaksplanter te Amerongen aan Arie Berendse, meester smid te Scherpenzeel een perceel wei- en bouwland te Scherpezeel op Glashorst, sectie D 10-12,15,16,21, groot 1 bunder, 49 roeden, 78 ellen, voor f 880,= (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 33; 28-09-1842).

Van 1847-1848 is Arie Berendse diaken van de Herv. Kerk.

In 1848 verkopen de kinderen van Ariën Gaasbeek, werkman aan de Holevoet aan Arie Berendse, meester smid te Scherpenzeel een huis nr. 198, zijnde drie woningen, achterhuis, schuurberg, erf, werf en tuin met de gang aan de westzijde, met recht van overpad door de gang aan de oostzijde, aan de Holevoet onder Woudenberg, sectie C 144,145, voor f 820,=. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 17; 17-05-1848).

In 1849 verkopen Elisabeth Kloos x Arie Berendse, te Scherpenzeel voor f 500,= aan Hendrik Berendse en gedeelte van huis te Scherpenzeel, sectie D 254 (AT0055j011, nr. 1361; 24-07-1849).

In 1849 laat Elisabeth Kloos te Scherpenzeel haar testament maken (AT0055j011, nr. 1364; 24-07-1849).

In 1851 lenen Arie Berendse, landb. x Elisabeth Cloos, ook wel Kloos, z.b. te Scherpenzeel f 5000,= van Johannes van Wolfswinkel, landb. bij de Tolboom onder Scherpenzeel. Onderpand: 1. een perceel bouwland, genaamd de Kouwenkamp, het Meulenstuk en een hoekje nieuw land met de helft van het dwarsdijkje vanaf de weg naar Woudenberg naar de Glashorsterdijk, in Glashorst onder Scherpenzeel, sectie D 27-32. 2. een perceel wei- en bouwland te Scherpenzeel, sectie D 10-12,15,16­,21 (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 18; 06-05-1851). Geroyeerd 31-08-1860.

In 1854 verkopen Elisabeth Cloos, ook wel Kloos x Arie Berenze, ook wel Berendse, voorheen landbouwer, nu z.b. te Scherpenzeel aan Hendrik Berenze, ook wel Berendse, meester grof en hoefsmid te Scherpenzeel een gedeelte van een huis nr. 49, vanouds genaamd de Linde­boom, twee bergen, schuurtje, erf en daarachter gelegen tuin te Scherpenzeel, sectie D 741,253, tinsplichtig, groot 12 roeden, 20 ellen, voor f 1600,= (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 23; 21-07-1854).

Van 1854-1856 is Arie Berendse notabel van de Herv. Kerk.

In 1860 royeren Arie Berendse, z.b. x Elisabeth Kloos, of Cloos, gewoond hebbende te Amsterdam, nu won. Scherpenzeel een akte t.b.v. Hendrik Berendse, te Scherpenzeel en Gerardus Jacob van Ede, te Amster­dam (Not. Scherpenzeel 4139; 23-08-1860).

Van 1868-1880 is Arie Berendse organist van de Herv. Kerk.

Van 1888 wordt Arie Berendse organist van de Geref. Kerk.

Uit dit huw.:

1. Hendrik Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 08-05/03-06-1821, volgt III

2. Everdina Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 29-11/29-12-1822, tr. Scherpenzeel 05-05-1849 Gerhardus Jacob van Ede, bakker, geb. Barneveld 1826, zn. van Antony van Ede en Dirkje van Langeveld

Lidm. Scherpenzeel 26-03-1843: Everdina Berendse, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 06-05-1849.

3. meisje, ov. Scherpenzeel 09-05-1826

4. Pieter Adolph Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 09-06/05-07-1827, ov. Scherpenzeel 08-07-1828

III

Hendrik Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 08-05/03-06-1821, smid, ov. Scherpenzeel 13-01-1915, begr. Glashorst, graf nr. 7, tr. (1) Scherpenzeel 26-10-1848 Jannigje van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 01/08-07-1821, ov. Scherpenzeel 30-10-1871, dr. van Jan van Wolfswinkel en Jansje van Ginkel, tr. (2) Scherpenzeel 09-05-1874 zijn schoonzuster Willemina van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 06-12-1830/09-01-1831, ov. Scherpenzeel 06-03-1903, dr. van Jan van Wolfswinkel en Jantje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1845: Hendrik Berendse.

Met toestemming volgens Koninklijk Besluit van 19-03-1874 om met de zuster van zijn ov. vrouw te trouwen.

In 1854 verkopen Elisabeth Cloos, ook wel Kloos x Arie Berenze, ook wel Berendse, voorheen landbouwer, nu z.b. te Scherpenzeel aan Hendrik Berenze, ook wel Berendse, meester grof en hoefsmid te Scherpenzeel een gedeelte van een huis nr. 49, vanouds genaamd de Lindeboom, twee bergen, schuurtje, erf en daarachter gelegen tuin te Scherpenzeel, sectie D 741,253, tinsplichtig, groot 12 roeden, 20 ellen, voor f 1600,= (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 23; 21-07-1854).

Van 1852-1854,1856,1857,1863,1863,1865,1866,1868,1869,1874,1875 is Hendrik Berendse diaken van de Herv. Kerk.

Van 1857-1883 is Hendrik Berendse notabel van de Herv. Kerk.

In 1860 lenen Hendrik Berendse, meester smid x Jannigje van Wolfswinkel te Scherpenzeel f 5000,= van Gijsbert Pater en Gerrit Pater, landb. te Woudenberg. Onderpand: 1. een perceel bouwland, vanouds genaamd de Kouwenkamp , het Meulenstuk en een hoek Nieuwland, met de helft van het dwarsdijkje van de weg naar Woudenberg tot aan de Glashorsterdijk onder Scherpenzeel, sectie D 27-32,756, groot 4 bunder, 47 roeden, 20 ellen. 2. een perceel bouw- en weiland te Scherpenzeel, sectie D 10-12,15,16,21, groot 1 bunder, 49 roeden, 78 ellen. 3. een perceel bouwland, genaamd de Voorste Hoek aan de straatweg bij de Tolboom onder Scherpenzeel, sectie C 351, groot 91 roeden, 20 ellen (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 29; 30-08-1860).

Van 1883-1904 is Hendrik Berendse kerkvoogd van de Herv. Kerk, waarvan 1899-1900 president kerkvoogd.

In 1884 is Hendrik Berendse lid van de Gemeenteraad van Scherpenzeel.

In 1884 laten Hendrik Berendse, grondeigenaar en lid van de gemeenteraad x Willemina van Wolfswinkel te Scherpenzeel hun testament maken. Willemina: enige erfgenaam: haar man. Hendrik verdeelt alles over de kinderen (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 44 en 45; 27-11-1884).

Uit het 1e huw.:

1. Arie Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/29-10-1848, erkend bij huwelijk, koperslager, smid, ov. Scherpenzeel 27-01-1929, tr. Doorn 22-01-1885 Jannigje de Greef, geb. Doorn 1845, ov. Scherpenzeel 26-07-1914, dr. van Jan de Greef en Tonia Schiphorst

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1870: Arie Berendse, lidmaatschap opgezegd in 1892.

Lidm. Geref. Kerk Scherpenzeel: Arie Berendse, uit de Herv. Kerk overgekomen aug. 1892 en zijn vrouw Jannigje de Greef, uit de Herv. Kerk overgekomen aug. 1892

In 1889 koopt Arie Berendsen, smid te Woudenberg, uit de boedel van Willem Willemsen en Ingentje Vrijhof voor f 1150 een huis, wijk A nr. 65, D 265,266 (AT058a003; nr. 92; 16-12-1889).

In 1902 verkopen 1. Teunis Arie Gaasbeek, dagloner te Scherpenzeel, erfpachter en eigenaar van de opstallen en 2. Gerardus van Wittenberg, landbouwer te Woudenberg voor resp. f 1170,= en f 75,= aan Arie Berendse, mr. smid te Scherpenzeel een huis, erf en tuin, sectie D 711,732, groot 0.05.88 ha (AT058c002, nr. 373; 17-04-1902).

In 1902 is Arie Berendse penningmeester van het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van eene School met den Bijbel te Scherpenzeel.

Uit dit huw.:

1. Hendrik Berendse, geb. Woudenberg 17-10-1885, ov. Woudenberg 23-03-1886, begr. Glashorst, graf nr. 84

2. Tonia Berendse, geb. Woudenberg 17-10-1885, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 1886, ov. Zeist (ingeschr. te Scherpenzeel) 04-04-1939, tr. Scherpenzeel Hendrik Valkenburg, geb. Scherpenzeel 03-02-1891, wever, ov. Scherpenzeel 28-12-1963, zn. van Jan Jacob Valkenburg en Clara Buddingh. Hendrik, tr. (2) Doorn 14-07-1942 Gijsbertha Wilhelmina Veenendaal, geb. Doorn ´Veldheim´ 02-03-1904, ov. Driebergen 26-10-2000, dr. van Jacob Veenendaal en Wilhelmina Leyenhorst

Doopboek Geref Kerk: belijdend lid; met attestatie verterokken naar Barneveld nov. 1908; met attestatie van Harderwijk febr. 1914.

Belijdenis Geref. Kerk Scherpenzeel 03-04-1910: Tonia Berendse.

2. Jan Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/30-03-1851, landbouwer, ov. Scherpenzeel 15-01-1913, begr. Glashorst, graf nr. 8, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Jan Berendse.

3. Elisabeth Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 12/26-06-1853, ov. Scherpenzeel 04-01-1881, tr. Scherpenzeel 28-06-1878 Hendrik van Setten, geb. Doorn 11-12-1853, hulponderwijzer, winkelier, ov. Doorn 10-08-1914, zn. van Gerrit van Setten en Grietje ten Broek. Hendrik, tr. (2) Driebergen 15-10-1885 Margarita van der Waa, geb. Driebergen 04-05-1854, ov. Scherpenzeel 26-10-1887, begr. Glashorst, graf nr. 309, dr. van Cornelis van der Waa en Henriëtta Maria van Doornink, tr. (3) Doorn 22-07-1891 Dirkje Schouten, geb. Doorn 12-12-1856, ov. Doorn 19-10-1900, dr. van Dirk Schouten en Dirkje Steenbeek

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1872: Elisabeth Berendse.

In 1881 vindt er inventarisatie plaats van de boedel van wijlen Elisabeth Berendsen, t.v.v. Hendrik van Setten Gerritszoon, wed. Elisabeth Berendsen, winkelier te Scherpenzeel voor zichzelf en als vader van Jansje van Setten. Roerend goed en winkelwaren t.w.v. f 9209,=. F 802,10 kontant geld. Vorderingen: f 562,22 aan geld. Uitgeleend geld t.w.v. f 5400,=. Totale schuld: f 3605,50. Onroerend goed: een winkelhuis, schuur, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 828,829, groot 0.11.00 ha. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 8; 18-03-1881). Nieuwe boedelbeschrijving: AT058a004, nr. 27; 14-02-1890.

4. Jantje Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 08/29-06-1856, ov. Scherpenzeel 15-04-1931, begr. Glashorst, graf nr. 92, tr. Scherpenzeel 10-06-1882 Albert Schimmel, geb. Woudenberg 1859, korenmolenaar, ov. Scherpenzeel 15-02-1946, begr. Glashorst, graf nr. 92, zn. van Evert Schimmel en Antje Ploeg

Lidm. Scherpenzeel 17-04-1878: Jansje Berendse.

5. Everdina Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1858/06-02-1859, tr. Scherpenzeel 27-08-1881 Willem van Setten, geb. Doorn 04-02-1856, winkelier, ov. Doorn 23-09-1916, zn. van Gerrit van Setten en Grietje ten Broek. Willem, tr. (2) Wageningen 19-02-1897 Maria van Bleek, geb. Wageningen 1864, ov. Baarn 24-07-1919, dr. van Gerrit Willem van Bleek en Maria Strumpel

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Everdina Berendse, met attestatie vertrokken naar Baarn 04-11-1881.

6. Martinus Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 26-11/29-12-1861, volgt IV

IV

Martinus Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 26-11/29-12-1861, koperslager, tr. (1) Woudenberg 08-02-1894 Jannetje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 18-07-1869, ov. Scherpenzeel 02-04-1903, dr. van Hendrik van Ravenhorst en Aaltje van Egdom, tr. (2) Scherpenzeel 26-07-1906 Arrisje van Leersum, geb./ged. Scherpenzeel 02-10/29-11-1863, ov. Amersfoort 11-09-1941, dr. van Gerrit van Leersum en Heintje van Dronkelaar

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Arrisje van Leersum.

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Martinus Berendse.

Van 1888-1845 is Martinus Berendse organist van de Herv. Kerk.

Inventaris: 11-06-1903, not. Bolk, Amersfoort AT 058c004, nr. 671.

Boedelscheiding: 24-07-1903, not. Bolk, Amersfoort AT 058c004, nr. 701.

In 1893 verkopen Diederika van Nimwegen x Willem Ruitenberg, koperslager te Scherpenzeel, onder curatele van zijn vrouw voor f 2500,= aan Martinus Berendse, smid te Scherpenzeel een huis, schuur, erf en tuin, sectie D 905, groot 0.06.15 ha, erfpacht f 4,= (AT058a010, nr. 51; 01-05-1893).

Uit het 1e huw.:

1. Hendrik Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/14-04-1895, volgt V

2. Alida Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 04-09/04-10-1896, ov. Scherpenzeel 28-02-1908, begr. Glashorst, graf nr. 8

3. Henri Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 01/25-09-1898, ov. Scherpenzeel 13-10-1901, begr. Glashorst, graf nr. 85

4. Jannigje Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 11-04/24-06-1900, tr. Scherpenzeel 12-05-1926 Gijsbertus Gerrit Bomas, geb. Epe 1904, graanhandelaar, meelhandelaar, zn. van Wouterus Bomas en Dirkje Bomas

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Jannigje Berendse, met attestatie vertrokken naar Utrecht.

5. Henri Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 10-12-1901/02-03-1902

6. Arie Jan Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/26-07-1903

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Arie Jan Berendse.

Uit het 2e huw.:

7. Hendrika Gerritdina Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 11-06/26-07-1908, tr. Scherpenzeel 24-08-1933 Pieter Casper Kroon, boekhouder, geb. Maarsseveen 1980, boekhouder, zn. van Tijmen Kroon en Maria Berger

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1932: Hendrika Gerritdina Berendse, met attestatie vertrokken naar Loenen 05-09-1933.

V

Hendrik Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/14-04-1895, smid, tr. Scherpenzeel en in de Grote Kerk 10-03-1921 Adriana Bakker, geb. Renkum 17-..-1894, dr. van Gerrit Bakker en Adriana van Woerkom

Lidm. Scherpenzeel: Hendrik Berendse, 30-03-1917 aangenomen te Helvoirt.

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1915: Adriana Bakker.

Uit dit huw.:

1. Jannetje Berendse, geb. Woudenberg 09-01-1922, ged. in de Grote Kerk 26-03-1922

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1946: Jannetje Berendse, met attestatie vertrokken naar USA.

2. Adriana Berendse, geb. Woudenberg 16-04-1924, ged. in de Grote Kerk: 25-05-1924

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1946: Adriana Berendse, met attestatie vertrokken naar Zuid Afrika.

3. Martine Berendse, geb. Woudenberg 07-02-1927, ged. in de Grote Kerk: 03-04-1927

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1950: Martine Berendse.

4. Martinus Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 09-09/04-11-1928

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1957: Martinus Berendse.

5. Hendrik Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 08-02/26-05-1935

6. Johanna Everdine Anne Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 14-11-1937/27-02-1938

Lidm. Scherpenzeel 22-03-1959: Johanna Everdine Anne Berendse, met attestatie vertrokken naar Zandvoort 12-09-1973.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

mei 2009