Terugblik op de Heijhorst.

Nu de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum ter vervanging van de huidige Heijhorst steeds dichterbij komt, gaan we ruim 35 jaar terug in de tijd. Toen werden de plannen voor de Heijhorst gesmeed en enkele jaren later ten uitvoer gebracht. De eerste aanzet om tot de realisering van een Dorpshuis annex Openbare Bibliotheek te komen, is de goedkeuring door de gemeenteraad van een voorstel van B en W in 1970 om als voorbereidingskrediet een bedrag van 20.000 gulden beschikbaar te stellen. Bij de behandeling van de gemeentebegroting oppert wethouder Van Kampen (vader van de huidige wethouder) het idee om eerst een enquête te houden onder de bevolking alvorens definitief een plan te maken. In Filalethes worden op een informatieve bijeenkomst onder voorzitterschap van burgemeester J.Heij vertegenwoordigers van het Scherpenzeelse verenigingsleven geïnformeerd. Nadat de wensen van de bevolking in kaart zijn gebracht, wordt een voorbereidingscommissie gevormd, waarvan de meeste leden later toetreden tot het stichtingsbestuur van het Aktiviteitencentrum. Voorzitter hiervan is Hans Teske. Andere bekende namen in dit bestuur zijn o.a. mevrouw Van Vulpen, de heren Bakker, Verhoef, Huybers, Van Vollenhoven en Osnabrugge. Subsidies worden aangevraagd bij de provinciale en landelijke overheid. In het najaar van 1975 kan na een voorbereidingsperiode van 5 jaar begonnen worden met de bouw van een multifunctioneel dorpshuis. Onder toeziend oog van o.a. het stichtingsbestuur en B en W worden de eerste palen geplaatst die het skelet van het Aktiviteitencentrum vormen(zie foto). Het gebouw is ontworpen door architect Van Straaten en wordt gebouwd door bouwbedrijf Van Heck. Het multifunctionele karakter is te zien aan de diversiteit aan ruimtes: van sporthal tot bibliotheek, van peuterspeelzaal tot bejaardenruimte. Al voor begonnen wordt met de bouw van het complex kan de Scherpenzeelse bevolking door hen geschikt geachte namen voor het gebouw indienen. Er zijn bijna 200 inzendingen en 163 verschillende namen bedacht. Het stichtingsbestuur is echter van mening dat geen van de namen goed bij het Aktiviteitencentrum past. Wel worden enkele inzendingen beloond met een eervolle vermelding en een geldbedrag. Pas op de dag van de opening, 25 september 1976, wordt de naam onthuld door de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Mr.W.J.Geertsema. “De Heijhorst” is door het bestuur gekozen als hommage aan burgemeester Heij die zoveel bijdroeg aan de totstandkoming van het unieke project. Dat de komst van het Aktiviteitencentrum de burgers niet onberoerd laat, blijkt uit acties die worden georganiseerd om een steentje bij te dragen aan de bouw- en inrichtingskosten. Zwem- en polovereniging Poseidon houdt de actie “Zwemmen voor geld”. Nog grootser opgezet is de actie “Nu we ‘t zien; ruimschoots een tien”. De bevolking en het Scherpenzeelse bedrijfsleven doen een flinke duit in ’t zakje. Na de officiële opening volgt een spetterende feestweek. Er zijn festiviteiten voor jong en oud. Alle leerlingen van de basisscholen krijgen een rondleiding door de Heijhorst. Vrijwel alle evenementen zijn gratis. Uitzonderingen hierop zijn Cabaret Ivo de Wijs en de modeshow met Sandra Reemer en Viola van Emmenes. Als afsluiting van de feestweek wordt een show gegeven door een aantal muziekkorpsen, waaronder natuurlijk ook muziekvereniging Caecilia. Duizenden Scherpenzelers hebben tijdens deze week de Heijhorst bezocht, zoals ze dat nu, vele jaren later, nog steeds doen. Vereniging Oud Scherpenzeel