Soli Deo Gloria viert 80-jarig jubileum.

Gisteren heeft de Christelijk Gemengde Zangvereniging “Soli Deo Gloria” haar 80-jarig bestaan gevierd. Vereniging Oud-Scherpenzeel heeft tijdens de jubileumavond in een presentatie verteld over de geschiedenis van de zangvereniging en foto’s vertoond van het koor door de jaren heen. De rijke historie van Soli Deo Gloria wordt door Oud-Scherpenzeel op deze plaats voor u beschreven.

Op 15 december 1928 wordt de zangvereniging opgericht door Rijk van Ginkel Jzn en Rijk van Ginkel Gzn. In Scherpenzeel staan veel bewoners sceptisch tegenover de oprichting van een gemengde zangvereniging. Ze zijn van mening dat een vereniging waarvan zowel Gereformeerden als Hervormden lid kunnen worden geen lang leven is beschoren. Aan het lidmaatschap van de vereniging zijn in die tijd wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo is de minimumleeftijd voor heren 18 jaar en voor dames 16 jaar. Gehuwden mogen geen lid worden van de vereniging, terwijl leden van een voetbalclub of dansclub ook niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Het koor start in 1928 met 40 leden. De Directeur, zoals de dirigent dan nog genoemd wordt, is de heer Van der Glas. Wekelijks wordt er gerepeteerd in de Christelijke school aan de Glashorst. Wie zonder zich af te melden niet op de repetitie verschijnt moet een boete van 10 cent betalen. In het repetitielokaal mag ook in de pauzes niet gerookt worden.

Het koor in 1934

 Al in 1930 worden pogingen ondernomen tot oprichting van een kinderkoor als onderafdeling van Soli Deo Gloria. Dit wordt in 1935 officieel gerealiseerd. Later is het kinderkoor een aantal jaren van het toneel verdwenen, maar in 1975 wordt het weer nieuw leven ingeblazen en komt het kinderkoor “Hem alleen de eer” onder leiding te staan van Petry van Beek, terwijl ook Hennie van Buuren een belangrijke inbreng heeft. Jaarlijks wordt er een uitvoering in de vorm van een musical gegeven. Helaas komt in 1987 door een tekort aan leden een definitief eind aan het kinderkoor.

Soli Deo Gloria rond 1946

Eén van de leden van het eerste uur is de heer Wim Schimmel sr. Kort na de oprichting is hij bestuurslid van de zangvereniging geworden. Hij heeft meer dan 40 jaar de voorzittershamer gehanteerd!

In 1939 krijgt de vereniging een eigen vaandel. Het vaandel is gemaakt naar een ontwerp van B.H.Renes door mejuffrouw Gré Bakker, “die het, als met de hand eens kunstenaars, vervaardigde”, aldus burgemeester Hoytema van Konijnenburg die het vaandel onthult op een Zangersdag waaraan ook door zangvereniging Jong Scherpenzeel, Bravo en Caecilia wordt meegewerkt.

40-jarig jubileum 1968

In 1951, als het ledenaantal is teruggelopen doordat Soli Deo Gloria al sinds 1949 zonder dirigent zingt, wordt de zangvereniging samengevoegd met het dames- en mannenkoor uit ons dorp. Deze beide koren staan o.l.v. dirigent Joh. van Wegen. Hij wordt de succesvolle dirigent van het nieuwe Soli Deo Gloria. In 1952 telt dit koor 59 leden. Enkele dirigenten hebben het koor meerdere keren onder hun leiding gehad: dirigent Adrie Okker twee keer in de zeventiger en tachtiger jaren en Bertus v.d.Vliet zelfs drie keer. Hij heeft het koor in totaal meer dan twaalf jaar geleid en heeft in 1977 afscheid genomen.

Kerstzangdienst 1979

Soli Deo Gloria heeft regelmatig prijzen gewonnen op zangconcoursen in het hele land waaraan in het verleden vaak wordt deelgenomen. Een concours wordt vaak gecombineerd met een dagje uit, zoals een boottocht op de Reeuwijkse Plassen in 1953 toen op een wedstrijd in Woerden de 1 e prijs werd behaald. In ons dorp wordt voorheen ook vaak een uitvoering ten gehore gegeven, terwijl de zangvereniging eveneens acte de présence geeft bij de jaarlijkse kerstzangdiensten. Het koor heeft in 1978 een grammofoonplaat uitgebracht t.g.v. het 50-jarig jubileum. Al in 1939 verleent Soli Deo Gloria haar medewerking aan een radioprogramma. De Holevoet schrijft dat “vrijwel alle dorpsgenoten aan hun toestel hebben gezeten om te luisteren”. Voor bewoners van het “Huis in de Wei” is vorige week nog een optreden verzorgd. De wekelijks repetities vinden tegenwoordig plaats in Philaletes. Hiervoor is gebruik gemaakt van diverse locaties zoals de Eierhal, Bethel, ’t Zwaantje, Boschzicht en het Verenigingsgebouw van de Achthoek.

Koorbestuur 1988

Doordat het na het afscheid van dirigent Jan v.d.Velde in 2003 enige tijd duurt voordat een nieuwe dirigent is gevonden, nemen meerdere leden afscheid van het koor. Zo niet de dames A.van Setten en N.Verwoerd die beiden al 57 jaar lid zijn van Soli Deo Gloria! Mevrouw D.Stuivenberg is vanaf 1928 tot haar overlijden zelfs 72 jaar lid geweest. Nu wordt het koor begeleid door dirigent A.Erkelens en is mevrouw P.Overeem voorzitter van de zangvereniging. Elke maandagavond wordt er enthousiast gerepeteerd, m.u.v. gisteravond, want toen werd er feest gevierd!

Soli Deo Gloria in 2008