Ledenvergadering

Title: LedenvergaderingLocation: ScherpenzeelDescription: UITNODIGING LEDENVERGADERING Op dinsdag 28 februari 2012 wordt de voorjaarsvergadering gehouden in partycentrum Boschzicht, Burg. Royaardslaan 4 3925 GG te Scherpenzeel. Aanvang 19.30 uur. Agenda: Opening en mededelingen. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 22 februari 2011. *) Jaarverslag secretaris. *) Jaarverslag penningmeester. *) Begroting 2012. *) Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie 2012. Bestuursverkiezing. Aftredend…