Category: Geen categorie

Ledenvergadering

Title: Ledenvergadering
Location: Scherpenzeel
Description: UITNODIGING LEDENVERGADERING

Op dinsdag 28 februari 2012 wordt de voorjaarsvergadering gehouden in partycentrum Boschzicht, Burg. Royaardslaan 4 3925 GG te Scherpenzeel. Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

Opening en mededelingen.
Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 22 februari 2011. *)
Jaarverslag secretaris. *)
Jaarverslag penningmeester. *)
Begroting 2012. *)
Verslag kascommissie.
Benoeming kascommissie 2012.
Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Beulenkamp, Jan Roelofsen en Piet Valkenburg. Voordracht voor kandidaat-bestuursleden kunnen schriftelijk, ondertekend door minimaal 5 leden, worden ingediend tot 16 februari 2012 bij de secretaris.
Rondvraag.
*) deze stukken kunt u vanaf 16 februari 2012 inzien op de website: www.oudscherpenzeel.nl. Bovendien worden hiervan exemplaren uitgereikt op de ledenvergadering.

Na de pauze verzorgt de heer Bert van Coenen, gids en voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, een powerpointpresentatie over de stad ’s-Hertogenbosch. Het is een stad met een lange en interessante historie. De onlangs gerestaureerde kathedraal St. Jan en de riviertjes die door de stad lopen, komen zeker aan de orde.

Het is de bedoeling om met onze jaarlijkse excursie de stad te gaan bezoeken.

Het bestuur hoopt dat het weer een geslaagde avond gaat worden.

De zaal is vanaf 19.00 uur open en natuurlijk staat de koffie klaar.
Start Time: 20:30
Date: 2012-02-28
End Time: 22:00

Lid worden?

Oud Scherpenzeel heeft al 945 !!! leden! Lid worden van "Oud Scherpenzeel"? Kosten lidmaatschap per jaar: € 15,00 Ja, ik wil lid worden!