ANBI-gegevens

Naam en adres gegevens:
Vereniging Oud-Scherpenzeel
Fiscaal nummer: 8164.38.560
Bezoekadres: Burg. Royaardslaan 5 Scherpenzeel
Postadres: Prinsenlaan 61, 3925 BL, Scherpenzeel
E-mail: info@oudscherpenzeel.nl
Internet: www.oudscherpenzeel.nl

Hoofdlijnen Beleidsplan Vereniging Oud-Scherpenzeel 2020 – 2025 (Pdf)

Beloningsbeleid:
Vereniging Oud-Scherpenzeel heeft geen winstoogmerk en tracht haar doelstellingen en het daarop te verwezenlijken beleidsplan te verwezenlijken met vrijwilligers.
Bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten. Vergoedingen, anders dan voor aantoonbaar gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging, worden niet verstrekt.

Agenda

  • Najaarsvergadering
    op 18 10 2022 19:00
  • Open Dag
    op 26 11 2022 13:00

Lid worden?

Oud Scherpenzeel heeft al
971 !!! leden!
Lid worden van
"Oud Scherpenzeel"?
Kosten lidmaatschap per jaar:
€ 15,00
Ja, ik wil lid worden!